Wicipedia:WiciBrosiect Cyfoes

Oddi ar Wicipedia

Dyma dudalen WiciBrosiect Cyfoes.

Bwriad y prosiect ydy sicrhau fod yr wybodaeth ar Wicipedia mor gyfoes a phosib. Er enghraifft, pan newidir sgwad pêl-droed a rygbi unrhyw dim cenedlaethol, neu pan geir etholiad - ydy'r wybodaeth newydd yn cael ei diweddaru ar Wicipedia? Yn aml, yn y gorffennol, "Na!" fyddai'r ateb! Mae sawl dull i wneud yn siwr ei bod mor gyfoes a phosib, gan gynnwys Wicidata a switis, fel mai unwaith yn unig sy'n rhaid diweddaru'r wybodaeth. Os dewch ar draws erthygl sydd / fydd angen ei diweddaru, rhestrwch hi isod, er mwyn ei newid.

Enghraifft arall ydy Brexit. Os y medrwn ragweld a chynllunio pa newidiadau sydd angen ei wneud, yna bydd y gwaith yn haws.

Nodwch isod, os gwelwch yn dda, unrhyw fan lle y medrwn ymosod arni. Cychwynwyd ar ddiweddaru AS Cymru ar 11 Hydref 2018.

Gwleidyddiaeth[golygu cod]

Rhoi'r wybodlen newydd ym mhob erthygl priodol Lloegr[golygu cod]

Swydd Derby -  Cwblhawyd
Swydd Caergrawnt -  Cwblhawyd
Cumbria -  Cwblhawyd
Caint -  Cwblhawyd
Dyfnaint -  Cwblhawyd
Hampshire -  Cwblhawyd
Swydd Buckingham -  Cwblhawyd
Swydd Gaerloyw -  Cwblhawyd
Swydd Gaerlŷr -  Cwblhawyd
Swydd Gaerhirfryn -  Cwblhawyd
Cernyw -  Cwblhawyd
Swydd Amwythig -  Cwblhawyd
Swydd Bedford -  Cwblhawyd
Northumberland -  Cwblhawyd
Swydd Durham -  Cwblhawyd
Swydd Gaer -  Cwblhawyd
Swydd Gaerlŷr -  Cwblhawyd
Swydd Gaerhirfryn -  Cwblhawyd
Swydd Henffordd -  Cwblhawyd
Swydd Hertford -  Cwblhawyd
Swydd Lincoln -  Cwblhawyd
Swydd Northampton -  Cwblhawyd
Berkshire -  Cwblhawyd
Dwyrain Sussex -  Cwblhawyd
Essex -  Cwblhawyd
Norfolk -  Cwblhawyd


 • Angen ei roi hefyd ar afonydd, brwydrau, cromlechi. Y broblem yw nad ydy'r data a roddwyd ar WD yn dolennu i'r erthyglau ar WP Cymraeg. ...

Aelodau Seneddol (ASau Cymru)[golygu cod]

 • bydd angen diweddaru pob Nodyn, wedi canlyniadau etholiad, neu os oes AS yn gadael ei swydd. Mae'r categiri yn Categori:Switsis gweinyddu  Cwblhawyd
 • Wedi etholiad / ymddiswyddiad ayb - bydd angen diweddaru pob Swits / Nodyn. Angen fideo sut!
 • Categori o'r switsis i'w newid: Categori:Switsis gweinyddu  Cwblhawyd
 • Oes rhagor? .....?

Aelodau Cynulliad (ACau Cymru)[golygu cod]

 • Rhestr o ASau a ACau, sy'n cael eu diweddaru'n fyw wedi'r etholiad neu unrhyw dro mae na newid e.e. ar yr erthygl Aelod Cynulliad
 • Oes rhagor? .....?

Chwaraeon[golygu cod]

Daearyddiaeth[golygu cod]

Poblogaeth[golygu cod]

Ceir sawl ffactor sy'n newid o ddydd i ddydd e.e. poblogaeth. I gynnwys llif byw o Wicidata, gallwch ro'i cod yma mewn brawddeg: {{wikidata|properties|qualifier|references|normal+|best|Q242|P1082|P585}} e.e. yn yr erthygl ar Belîs, ceir:

Mae ganddi boblogaeth o 374,681 (2017)[1].

copiwch a gludwch, felly, y cod yma i unrhyw erthygl ar leoliad:

Mae ganddi boblogaeth o {{wikidata|properties|qualifier|references|normal+|best|Q242|P1082|P585}}.

Angen newid:

 1. Ardal weinyddol (Asturias)  Ebrill 2018
 1. Cynnyrch mewnwladol crynswth
 2. Rhestr gwledydd yn nhrefn eu poblogaeth

Rhestr poblogaeth (o Listeria)[golygu cod]

mae'r rhestr listeria yma yn cael ei chreu'n 'fyw' yn otomatig, gan ddechrau o'r mwyaf poblog. Gellir addasu'r cod ar gyfer ugeiniau eraill o dudalennau sy'n cynnwys hen wybodaeth anghywir! Er enghraifft:

ac yna gweddill y byd; gweler Categori:Rhestrau yn ôl gwlad e.e. Rhestr o ddinasoedd yn Awstralia yn ôl poblogaeth - a phob gwlad arall! ....

Gwybodlenni lle[golygu cod]

Gwybodlenni llefydd (pentrefi, trefi...)

Angen hefyd:

 • Dileu Categori:Pages with maps

Gwybodlenni gwledydd y byd[golygu cod]

 • Ymgorfforwyd yn Nhachwedd 2018 ar Nodyn:Gwybodlen lle.
 • Sylwer: os oes rhestr hir yn ymddangos e.e. rhestr o ganran chwyddiant blynyddol, yna mae angen mynd i WD a dewis 'prefered' ar y flwyddyn ddiweddaraf. O wneud hyn, un flwyddyn wneith ymddangos.
 • Angen ei roi ar erthyglau Gwledydd:
Categori:Gwledydd Affrica‎
Categori:Gwledydd America Ladin‎
Categori:Gwledydd Asia‎
Categori:Gwledydd Canolbarth America -  Rhagfyr 2018
Categori:Cyn-wladwriaethau‎
Categori:Gwledydd De America
Categori:Gwledydd Ewrop‎ - Llywelyn2000 -  Rhagfyr 2018
Categori:Gwledydd Gogledd America‎
Categori:Gwledydd Oceania‎

Yr Undeb Ewropeaidd[golygu cod]

Beth fydd yn rhaid ei newid, cyn / wedi Brexit?

 • ....
 • ....?

Bioleg[golygu cod]

Gwybodlenni adar oedd y gwybodlenni cyntaf i ddiweddaru'n otomatig (Medi 2016, yn dilyn Wicipedia:Wicibrosiect WiciNatur) ee diweddarwyd statws cadwraeth pob rhywogaeth (9,000 o adar), wrth i'r Rhestr Goch yr IUCN gael ei diweddaru, yn otomatig. Yn hydref 2018 roedd rhywogaethau ar enwiki'n dal i gael eu diweddaru gyda llaw!

 • Rhestr o erthyglau sydd heb eu hotomeiddio:
 • adar a rhywogaethau amlwg, cyffredin. Gan fod y rhain yn bodoli'n barod, ni chawsant eu diweddaru.
 • ....

Deilyddion swyddi[golygu cod]

Nodyn: ystyr 'deilydd' yw 'person sy'n dal. 'Deilydd swydd' yw person sy'n dal, neu wedi dal swydd ar ryw gyfnod penodol.

Lle cyflogir deiliaid mewn swyddi ceir rhestr o bobl ynghyd a dyddiadau dechrau a gorffen yn y swydd. Er mwyn cadw'r rhestri hyn yn gyfoes, gellir otomeiddio'r broses yng nghorff yr erthygl ac yn y wybodlen. Er enghraifft, ar y dudalen Maer Llundain, rhoddwyd y cod:

<ul>{{wikidata|properties|qualifier|qualifier|references|normal+|Q38931|P1308|P580|P582 |format=<li>%p[ (%q1[ – %q2])][%s][%r]}}</li>

sy'n rhoi:

 • Sadiq Khan (7 Mai 2016),
 • Boris Johnson (4 Mai 2008 – 7 Mai 2016),
 • Ken Livingstone (4 Mai 2000 – 4 Mai 2008)

Gellir ychwanegu hwn ar dudalennau eraill ee 'Cyfarfwyddwyr yr Eisteddfod Genedlaethol', neu Prif Weinidog Cymru, ond mae angen UN newid, sef newid Q38931 i'r eitem perthnasol ee Q18996 yw'r cod ar gyfer Prif Weinidog Cymru. Felly, dileu Q38931 ac yn ei le rhoi'r Qcod perthnasol, newydd.

Awgrymiadau eraill: etholaethau unigol, cyfarwyddwyr cwmniau, cadeiryddion cymdeithasau ar yr erthygl ar y gymdeithas, sefydliadau megis LlGC ayb. Ar gynghorau sir (a threfi) gellid cael dwy neu dair rhestr ee Cadeirydd, Cyfarwyddwr Addysg a CEO neu glerc y cyngor. I wneud hyn, byddai'n rhaid sicrhau fod y mynegiad perthnasol ac enwau deilyddion y swyddi ar Wicidata.

Arall[golygu cod]

 • Llynnoedd  Cwblhawyd
 • Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig  Cwblhawyd
 1. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL. dyddiad cyrchiad: 8 Ebrill 2019.