Wicipedia:WiciBrosiect Cyfoes

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Dyma dudalen WiciBrosiect Cyfoes.

Bwriad y prosiect ydy sicrhau fod yr wybodaeth ar Wicipedia mor gyfoes a phosib. Er enghraifft, pan newidir sgwad pêl-droed a rygbi unrhyw dim cenedlaethol, neu pan geir etholiad - ydy'r wybodaeth newydd yn cael ei diweddaru ar Wicipedia? Yn aml, yn y gorffennol, "Na!" fyddai'r ateb! Mae sawl dull i wneud yn siwr ei bod mor gyfoes a phosib, gan gynnwys Wicidata a switis, fel mai unwaith yn unig sy'n rhaid diweddaru'r wybodaeth. Os dewch ar draws erthygl sydd / fydd angen ei diweddaru, rhestrwch hi isod, er mwyn ei newid.

Enghraifft arall ydy Brexit. Os y medrwn ragweld a chynllunio pa newidiadau sydd angen ei wneud, yna bydd y gwaith yn haws.

Nodwch isod, os gwelwch yn dda, unrhyw fan lle y medrwn ymosod arni. Cychwynwyd ar ddiweddaru AS Cymru ar 11 Hydref 2018.

Gwleidyddiaeth[golygu cod y dudalen]

 • Agen ei roi ar afonydd, brwydrau, cromlechi...

Aelodau Seneddol (ASau Cymru)[golygu cod y dudalen]

 • bydd angen diweddaru pob Nodyn, wedi canlyniadau etholiad, neu os oes AS yn gadael ei swydd. Mae'r categiri yn Categori:Switsis gweinyddu Yes check.svg Cwblhawyd
 • Wedi etholiad / ymddiswyddiad ayb - bydd angen diweddaru pob Swits / Nodyn. Angen fideo sut!
 • Categori o'r switsis i'w newid: Categori:Switsis gweinyddu Yes check.svg Cwblhawyd
 • Oes rhagor? .....?

Aelodau Cynulliad (ACau Cymru)[golygu cod y dudalen]

 • Rhestr o ASau a ACau, sy'n cael eu diweddaru'n fyw wedi'r etholiad neu unrhyw dro mae na newid e.e. ar yr erthygl Aelod Cynulliad
 • Oes rhagor? .....?

Chwaraeon[golygu cod y dudalen]

Daearyddiaeth[golygu cod y dudalen]

Ceir sawl ffactor sy'n newid o ddydd i ddydd e.e. poblogaeth. I gynnwys llif byw o Wicidata, gallwch ro'i cod yma mewn brawddeg: {{wikidata|property|normal+|Q737380|P1082}} e.e. yn yr erthygl ar Belîs, ceir:

Mae ganddi boblogaeth o 366,954

a'r cod-wici sylfaenol sy'n creu hyn yw:

Mae ganddi boblogaeth o {{wikidata|property|normal+|Q242|P1082}}

Angen newid:

 1. Ardal weinyddol (Asturias) Yes check.svg Ebrill 2018
 1. Rhestr gwledydd yn nhrefn CMC (PGP) y pen
 2. Rhestr gwledydd yn nhrefn eu poblogaeth

....

Gwybodlenni lle[golygu cod y dudalen]

Gwybodlenni llefydd (pentrefi, trefi...)

Angen hefyd:

 • Dileu Categori:Pages with maps

Gwybodlenni gwledydd y byd[golygu cod y dudalen]

 • Ymgorfforwyd yn Nhachwedd 2018 ar Nodyn:Gwybodlen lle.
 • Sylwer: os oes rhestr hir yn ymddangos e.e. rhestr o ganran chwyddiant blynyddol, yna mae angen mynd i WD a dewis 'prefered' ar y flwyddyn ddiweddaraf. O wneud hyn, un flwyddyn wneith ymddangos.
 • Angen ei roi ar erthyglau Gwledydd:
Categori:Gwledydd Affrica‎
Categori:Gwledydd America Ladin‎
Categori:Gwledydd Asia‎
Categori:Gwledydd Canolbarth America
Categori:Cyn-wladwriaethau‎
Categori:Gwledydd De America
Categori:Gwledydd Ewrop‎ - Llywelyn2000 - Yes check.svg Rhagfyr 2018
Categori:Gwledydd Gogledd America‎
Categori:Gwledydd Oceania‎

Yr Undeb Ewropeaidd[golygu cod y dudalen]

Beth fydd yn rhaid ei newid, cyn / wedi Brexit?

 • ....
 • ....?

Poblogaeth[golygu cod y dudalen]

Gan fod poblogaeth yn newid o gyfrifiad i gyfrifiad, gellir defnyddio cod syml i dynnu'r niferoedd i fewn i gorff yr erthygl. Gweler y paragraff agoriadol o'r erthygl ar Gibraltar, er enghraifft. Dyma'r cod a roddwyd:

...a'i boblogaeth yw {{wikidata|property|references|Q1410|P1082|punc=.}}

sy'n rhoi'r canlynol ar y rhyngwyneb, i'r darllennydd:

...a'i boblogaeth yw 33,140.[1]

Gellir defnyddio'r cod yma ar gyfer pob gwlad, tref a chymuned, drwy Wicipedia!

Bioleg[golygu cod y dudalen]

Gwybodlenni adar oedd y gwybodlenni cyntaf i ddiweddaru'n otomatig (Medi 2016, yn dilyn Wicipedia:Wicibrosiect WiciNatur) ee diweddarwyd statws cadwraeth pob rhywogaeth (9,000 o adar), wrth i'r Rhestr Goch yr IUCN gael ei diweddaru, yn otomatig. Yn hydref 2018 roedd rhywogaethau ar enwiki'n dal i gael eu diweddaru gyda llaw!

 • Rhestr o erthyglau sydd heb eu hotomeiddio:
 • adar a rhywogaethau amlwg, cyffredin. Gan fod y rhain yn bodoli'n barod, ni chawsant eu diweddaru.
 • ....

Arall[golygu cod y dudalen]

 • ....
 • https://www.gibraltar.gov.gi/new/sites/default/files/HMGoG_Documents/Abstract%202014.pdf.