Wicipedia:Porth

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Llwybr(au) brys:
WP:P
WP:PORTH

Tudalennau â bwriad o fod yn "Brif Dudalennau" ar gyfer pynciau neu adrannau ydy Porth (lluosog: Pyrth). Gellir cymharu porth â WiciProsiectau, ond un gwahaniaeth sylfaenol ydy y gall bawb olygu a chyfrannu at wella WiciBrosiect. Mae Porth:NATO yn enghraifft da o Borth.

Cynnwys

Beth yw pyrth?[golygu cod y dudalen]

Bwriad pyrth ydy cynorthwyo darllenwyr neu gyfranwyr i lywio o bwnc i bwnc, yn debyg i'r Hafan ond ar gyfer un pwnc neu thema benodol.

Crëwyd y porth cyntaf yn y Pwyleg ac erbyn 2005, derbyniwyd y cysyniad gan y Wicipedia Saesneg, a chyn hir bathwyd y term Wicibyrth (Portals yn Saesneg).

Mae'n rhaid i byrth ddilyn Pum Colofn Wicipedia, yn ogystal â Wicipedia:Safbwynt niwtral, Wicipedia:Dim ymchwil gwreiddiol a Wicipedia:Gwiriadrwydd.

Sut mae creu porth[golygu cod y dudalen]

Defnyddir "Nodyn:Templed porth" fel man cychwyn.

Sut mae creu porth da[golygu cod y dudalen]

Mae bron bob porth yn cynnwys y wybodaeth yma:

  • Erthygl ddethol a/neu lun
  • Dolenni i'r prif gategori ar gyfer pwnc ac is-gategorïau posibl
  • Gwybodaeth gyffredinol ynghylch y pwnc neu ddolenni at hynny
  • Dolenni i byrth eraill (drwy ddefnyddio nodiadau).
  • Dolenni i WiciBrosiectau cysylltiedig. Mae modd defnyddio {{dolenni chwaer-brosiect}} er mwyn ychwanegu dolenni Chwaer Brosiectau Wikimedia i'ch porth (dolenni i newyddion, delweddau ayyb).


Sut mae categoreiddio porth[golygu cod y dudalen]

  • Ar gyfer pyrth syml, ychwanegwch ar waelod tudalen y porth.
  • Fel arfer, enwir categorïau pyrth [[Categori:Porth PWNC]] lle enwir y porth ei hun yn [[Porth:PWNC]].
  • Categoreiddir categorïau pyrth o dan is-gategorïau Categori:Pyrth fel pyrth normal.
  • Categoreiddir pyrth sy'n sôn am eu pynciau eu hunain o dan enw'r un categori yn unig, a rhoddir y categori hwn i mewn i gategorïau eraill lle defnyddir y porth hwnnw.

Dechrau arni[golygu cod y dudalen]

Ceir ychwaneg o gyfarwyddiadau yn Saesneg yma:

Gall unrhyw ddefnyddiwr olygu ac ychwanegu at byrth. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol o brofiad y Gweinyddwyr yn y maes hwn, a pharchwch y 5 Colofn (gweler uchod).

Copïwch y templed i'r Wicipedia:Pwll tywod yn gyntaf ac addaswch ef gan ddefnyddio'r botwm "Dangos Rhagolwg" (gwaelod) bob yn hyn a hyn i wirio'ch gwaith.

Fe gewch ddigon o gymorth gan ddefnyddwyr eraill wrth fynd rhagoch.

Gweler hefyd[golygu cod y dudalen]

Beth yw Porth? Enghraifft o Borth (Criteria, Candidates) | List |

Cyfarwyddiadau i greu Porth | dros dro | Nodyn:Templed porth | dros dro eto | Categorïau