Tyrau Petronas

Oddi ar Wicipedia
Tyrau Petronas
Mathtwin towers, nendwr, atyniad twristaidd Edit this on Wikidata
Enwyd ar ôlPetronas Edit this on Wikidata
Agoriad swyddogol1 Awst 1998 Edit this on Wikidata
Sefydlwyd
 • 1996 Edit this on Wikidata
Daearyddiaeth
Rhan o'r canlynolSuria KLCC Edit this on Wikidata
SirKuala Lumpur Edit this on Wikidata
GwladBaner Maleisia Maleisia
Arwynebedd395,000 m² Edit this on Wikidata
Cyfesurynnau3.1581°N 101.711556°E Edit this on Wikidata
Map
Arddull pensaernïolpensaernïaeth ôl-fodern Edit this on Wikidata
PerchnogaethPetronas Edit this on Wikidata

Pâr o nendyrau cysylltiedig yn Kuala Lumpur, Maleisia yw Tyrau Petronas (Maleieg: Menara Berkembar Petronas). Maent yn 451.9 m (1,483 troedfedd) o uchder. O 1998 a 2004, roeddynt yr adeiladau talaf yn y byd nes i Taipei 101 gael ei gwblhau yn 2005.

Hanes a phensaernïaeth[golygu | golygu cod]

Mae system strwythurol y Tyrau yn gynllun tiwb mewn tiwb, a ddyfeisiwyd gan y pensaer Fazlur Rahman Khan.[1] Mae gosod strwythur tiwb ar gyfer adeiladau uchel eithafol yn ffenomen gyffredin.[2][3] Mae gan y tyrau 88 llawr wedi'u hadeiladu'n bennaf o goncrit cyfnerthedig, gyda ffasâd dur a gwydr wedi'i gynllunio i fod yn debyg i fotiffau a geir mewn celf Islamaidd, sy'n adlewyrchiad o grefydd Fwslimaidd Malaysia.[4] Dylanwad Islamaidd arall ar y dyluniad yw bod trawstoriad y tyrau yn seiliedig ar Rub el Hizb, er bod sectorau cylchol wedi'u hychwanegu i fodloni gofynion gofod swyddfa.[5] Mae'r sectorau cylchol yn debyg i ran waelod y Qutub Minar.

Mae trawstoriad Tyrau Petronas yn seiliedig ar Rub el Hizb, er bod sectorau cylchol tebyg i ran waelod y Qutub Minar.

Dyluniwyd y tyrau gan y pensaer Ariannin-Americanaidd César Pelli. Dewiswyd arddull ôl-fodern nodedig i greu eicon yr 21ain ganrif ar gyfer Kuala Lumpur, Malaysia. Dechreuodd y gwaith cynllunio ar y Petronas Towers ar 1 Ionawr 1992 ac roedd yn cynnwys profion trwyadl ac efelychiadau o lwythi gwynt a strwythurol ar y dyluniad. Dilynodd saith mlynedd o adeiladu ar hen safle Clwb Turf Selangor gwreiddiol, gan ddechrau ar 1 Mawrth 1993 gyda chloddio, a oedd yn golygu symud 500 o lwythi tryciau o bridd bob nos i gloddio 30 m (98 troedfedd) o dan yr wyneb. Dechreuodd y gwaith o adeiladu'r uwch-strwythur ar 1 Ebrill 1994. Cwblhawyd y tu mewn gyda dodrefn ar 1 Ionawr 1996, cwblhawyd meindyrau Tŵr 1 a Thŵr 2 ar 1 Mawrth 1996, 3 blynedd ar ôl i'r gwaith adeiladu ddechrau, a symudodd y swp cyntaf o bersonél Petronas i'r adeilad ar 1 Ionawr 1997. Agorwyd yr adeilad yn swyddogol gan Brif Weinidog Malaysia, Mahathir Mohamad, ar 31 Awst 1999.[6] Adeiladwyd y tŵr deuol ar safle trac rasio Kuala Lumpur. Hwn oedd y strwythur talaf ym Malaysia ar adeg ei gwblhau.[7] Canfu tyllau turio prawf fod y safle adeiladu gwreiddiol i bob pwrpas yn eistedd ar ymyl clogwyn. Roedd hanner y safle yn galchfaen pydredig a'r hanner arall yn graig feddal. Symudwyd y safle cyfan 61 m (200 troedfedd) i ganiatáu i'r adeiladau eistedd yn gyfan gwbl ar y graig feddal.[8] Oherwydd dyfnder y creigwely, codwyd yr adeiladau ar seiliau dyfnaf y byd.[9] 104 o bentyrrau concrit, yn amrywio o 60 to 114 metre (197 to 374 ft) dwfn, wedi eu diflasu i'r ddaear. Sylfaen y rafft concrit, sy'n cynnwys 13,200 cubic metre (470,000 cu ft) o goncrit yn cael ei dywallt yn barhaus trwy gyfnod o 54 awr ar gyfer pob twr. Mae'r rafft yn 4.6 metre (15 ft) o drwch, yn pwyso 32,500 tonne (35,800 ton) ac yn dal record y byd am y tywalltiad concrit mwyaf tan 2007.[8] Cwblhawyd y sylfeini o fewn 12 mis gan Bachy Soletanche ac roedd angen llawer iawn o goncrit.[10]

O ganlyniad i lywodraeth Malaysia yn nodi y dylid cwblhau'r adeiladau mewn chwe blynedd, llogwyd dau gonsortia adeiladu i gwrdd â'r dyddiad cau, un ar gyfer pob twr. Adeiladwyd Tŵr 1, y tŵr gorllewinol (chwith yn y llun uchaf) gan gonsortiwm Japaneaidd, a Tŵr 2, y tŵr dwyreiniol gan gonsortiwm o Dde Corea.

Yn gynnar yn y gwaith adeiladu methodd swp o goncrit brawf cryfder arferol gan ddod â'r gwaith adeiladu i ben yn llwyr. Profwyd yr holl loriau gorffenedig ond canfuwyd mai dim ond un oedd wedi defnyddio swp gwael a chafodd ei ddymchwel. O ganlyniad i'r methiant concrit, cafodd pob swp newydd ei brofi cyn ei dywallt. Roedd yr ataliad yn y gwaith adeiladu wedi costio US$700,000 y dydd ac wedi arwain at sefydlu tri ffatri goncrit ar wahân ar y safle i sicrhau pe bai un yn cynhyrchu swp gwael, y gallai'r ddau arall barhau i gyflenwi concrit. Cwblhawyd y contract pont awyr gan Kukdong Engineering & Construction. Tŵr 2 (Samsung C&T) oedd y cyntaf i gyrraedd adeilad talaf y byd ar y pryd.

Oherwydd y gost enfawr o fewnforio dur, adeiladwyd y tyrau ar ddyluniad radical rhatach o goncrit cyfnerthedig hynod o gryfder.[11] Mae concrit cryfder uchel yn ddeunydd sy'n gyfarwydd i gontractwyr Asiaidd a dwywaith mor effeithiol â dur wrth leihau dylanwad; fodd bynnag, mae'n gwneud yr adeilad ddwywaith yn drymaf ar ei sylfaen ag adeilad dur cyffelyb. Gyda chefnogaeth creiddiau concrid 23-wrth-23 metr a chylch allanol o uwch-golofnau â gofod eang, mae'r tyrau'n defnyddio system strwythurol soffistigedig sy'n cynnwys ei broffil main ac yn darparu 560,000 metr sgwâr o ofod swyddfa heb golofnau.[12] Islaw'r tyrau mae Suria KLCC, canolfan siopa, a Petronas Philharmonic Hall, cartref Cerddorfa Ffilharmonig Maleisia.

Tenantiaid[golygu | golygu cod]

Mae Petronas a nifer o'i is-gwmnïau a chwmnïau cyswllt yn meddiannu Tŵr 1 yn llawn, tra bod y swyddfeydd yn Nhŵr 2 ar gael yn bennaf i'w prydlesu i gwmnïau eraill.[13] Mae gan nifer o gwmnïau swyddfeydd yn Nhŵr Dau, gan gynnwys SapuraOMV Upstream (Sarawak) Inc., Huawei Technologies, AVEVA, Al Jazeera English, Carigali Hess, Bloomberg, Boeing, IBM, Khazanah Nasional Berhad, McKinsey & Co, WIPRO Limited, TCS, HCL Technologies, Krawler, Microsoft, The Agency (cwmni modelu) a Reuters.

Nodweddion[golygu | golygu cod]

Suria KLCC[golygu | golygu cod]

Mae Suria KLCC yn ganolfan fanwerthu uwchraddol wrth droed y Petronas Towers. Mae'n cynnwys nwyddau moethus tramor yn bennaf a labeli stryd fawr. Mae ei atyniadau yn cynnwys oriel gelf, acwariwm tanddwr a hefyd canolfan Wyddoniaeth. Gyda thua 300 o siopau, mae Suria KLCC yn cael ei chyffwrdd fel un o'r canolfannau siopa mwyaf ym Malaysia. Mae Neuadd Ffilharmonig Petronas, a adeiladwyd hefyd ar waelod y tyrau, yn aml yn gysylltiedig ag arwynebedd llawr Suria KLCC. Yn ystod gwyliau neu ddiwrnodau dathlu, Suria KLCC yw'r lle gorau i weld yr addurniadau hardd yn enwedig yn y prif fynedfeydd a hefyd yn Center Court. Mae hefyd yn hyrwyddo unigrywiaeth a harddwch amrywiaeth ddiwylliannol Malaysia tuag at yr ymwelwyr.

Parc KLCC[golygu | golygu cod]

Parc KLCC

Yn ymestyn dros 17 erw (6.9 ha) islaw'r adeilad mae Parc KLCC gyda llwybrau loncian a cherdded, ffynnon gyda sioe ysgafn wedi'i hymgorffori, pyllau hirgoes, a maes chwarae i blant.

Pont[golygu | golygu cod]

Mae'r tyrau'n cynnwys pont ddeulawr sy'n cysylltu'r ddau dŵr ar y 41ain a'r 42ain llawr. Nid yw ynghlwm wrth y prif strwythur, ond yn hytrach fe'i cynlluniwyd i lithro i mewn ac allan o'r tyrau i'w atal rhag torri, wrth i'r tyrau siglo sawl troedfedd i mewn ac i ffwrdd oddi wrth ei gilydd yn ystod gwyntoedd cryfion. Mae hefyd yn darparu rhywfaint o gymorth strwythurol i'r tyrau ar yr achlysuron hyn. Mae'r bont yn 170 m (558 troedfedd) uwchben y ddaear a 58.4 m (192 troedfedd) o hyd, yn pwyso 750 tunnell. Gelwir yr un llawr hefyd yn bodiwm, gan fod yn rhaid i ymwelwyr sy'n mynd i lefelau uwch newid codwyr yma. Mae'r bont awyr ar agor i bob ymwelydd, ond mae tocynnau wedi'u cyfyngu i tua 1,000 o bobl y dydd, a rhaid eu cael ar sail y cyntaf i'r felin. I ddechrau, roedd yr ymweliad am ddim ond yn 2010, dechreuodd Petronas werthu'r tocynnau. Gall ymwelwyr ddewis dewis pecyn un sef dim ond ymweliad â’r bont awyr neu fynd am becyn dau i fynd i’r bont awyr a’r holl ffordd i lefel 86. Dim ond ar y 41ain llawr y caniateir ymwelwyr gan mai dim ond tenantiaid yr adeilad all ddefnyddio'r 42ain llawr.

Mae'r bont awyr hefyd yn gweithredu fel dyfais ddiogelwch, felly os bydd tân neu argyfwng arall mewn un tŵr, gall tenantiaid wacáu trwy groesi'r bont awyr i'r tŵr arall. Dangosodd cyfanswm y gwacáu a achoswyd gan fom ffug ar 12 Medi 2001 (y diwrnod ar ôl i Ymosodiadau 11 Medi 2001 ddinistrio dau dwr Canolfan Masnach y Byd yn Ninas Efrog Newydd) na fyddai'r bont yn ddefnyddiol pe bai angen gwagio'r ddau dwr ar yr un pryd, gan fod gallu'r grisiau yn annigonol ar gyfer digwyddiad o'r fath. Mae cynlluniau felly’n galw am ddefnyddio’r lifftiau os oes angen gwacáu’r ddau dŵr, a chynhaliwyd dril llwyddiannus yn dilyn y cynllun diwygiedig yn 2005.

Mae yna fwa dau golfach sy'n cynnal y bont awyr gyda choesau bwa, pob un yn 51 m (167 troedfedd) o hyd, sy'n cael eu bolltio i lefel 29 o bob un o'r tyrau. Ar ôl cael ei hadeiladu ar y ddaear, codwyd y bont awyr i'w lle ar y tyrau dros gyfnod o dri diwrnod ym mis Gorffennaf 1995. Yn lle bod yn uniongyrchol gysylltiedig â'r tyrau, gall y bont awyr symud neu lithro i mewn ac allan ohonynt i wrthbwyso unrhyw effaith gan y gwynt. Yn byw ar y 41ain a'r 42ain llawr, mae'r bont awyr yn cysylltu ystafell gynadledda, ystafell fwyta weithredol ac ystafell weddi.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. Lee, P. K. K., gol. (1997). Structures in the New Millennium: Proceedings of the Fourth International Kerensky Conference on Structures in the New Millennium, Hong Kong, 3–5 September 1997. Rotterdam: A. A. Balkema. ISBN 90-5410-898-3.
 2. Koppen, Paul. "Pudong and Shanghai World Financial Center". support.tue.nl. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 14 July 2014. Cyrchwyd 18 June 2014.
 3. "Know About". ConstructingWorld. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 24 July 2018.
 4. Wee, C. J. Wan-Ling, gol. (2002). Local Cultures and the "New Asia": The State, Culture, and Capitalism in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. t. 193.
 5. Moskal, Greg (2004). Modern Buildings: Identifying Bilateral and Rotational Symmetry. New York: Rosen Classroom. t. 28. ISBN 0-8239-8989-5.
 6. Sebestyén, Gyula (1998). Construction: Craft to Industry. London: Taylor & Francis. t. 205. ISBN 978-0-419-20920-1.
 7. Žaknić, Ivan; Smith, Matthew; Rice, Doleres B. (1998). 100 of the World's Tallest Buildings. Mulgrave, Victoria: Images Publishing. t. 208. ISBN 978-1-875498-32-1.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 8. 8.0 8.1 National Geographic Channel International / Caroline Anstey (2005), Megastructures: Petronas Twin Towers
 9. Baker, Clyde N. Jr.; Drumwright, Elliott; Joseph, Leonard; Tarique Azam (November 1996). "The Taller the Deeper". Civil Engineering (ASCE) 66 (11): 3A–6A.
 10. "Detailed Structural Analysis". The Petronas Towers. 18 March 2010. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 1 November 2010. Cyrchwyd 11 January 2011.
 11. Wells, Matthew (2005). Skyscrapers: Structure and Design. London: Laurence King Publishing. t. 170.
 12. Taranath, Bungale S. (2004). Wind and Earthquake Resistant Buildings: Structural Analysis and Design. CRC Press. t. 748.
 13. Sheela Chandran (25 August 2005). "Documentary on the Petronas Twin Towers". The Star (Malaysia). Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2020-02-17. Cyrchwyd 2 December 2010.