Tyrau Petronas

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Petronas Twin Towers
Menara Berkembar Petronas
The Petronas Twin Towers at night, 2 October 2022.
Enwau eraillThe Petronas Towers, KLCC Twin Towers
Uchder record
Talach yn y byd o 1998 i 2005[I]
Blaenorwyd ganWillis Tower
Rhagorwyd ganTaipei 101
Gwybodaeth gyffredinol
StatwsCompleted
MathCommercial offices and tourist attraction
Arddull bensaernïolPostmodern Islamic architecture
LleoliadJalan Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia
Torri'r dywarchen gyntaf1 January 1992 (1 January 1992)
Dechrau adeiladu1 March 1993 (1 March 1993)
Gorffenwyd1996 (1996)
Adferwyd15 September 2011 (15 September 2011)
CostNodyn:US$[1]
Height
Antenna spire50 m (160 ft)
To401.9 m (1,319 ft)
Llawr uchaf375 m (1,230 ft) (Level 88)[2]
Technical details
Nifer o loriau88 (with 5 being underground)[2]
Arwynebedd y llawr395,000 m2 (4,252,000 tr sg)
Lifftiau38 (each tower)
Cynllunio ac adeiladu
PerchennogKLCC Holdings Sdn Bhd
Prif gontractwrTower 1: Hazama Corporation
Tower 2: Samsung Engineering & Construction and Kukdong Engineering & Construction
City Center: B.L. Harbert International
PensaerCésar Pelli[2]
DatblygwrKLCC Holdings Sdn Bhd[2]
Peiriannydd strwythurolThornton Tomasetti & Ranhill Bersekutu[2]
Gwefan
petronastwintowers.com.my
Ffynhonnell
[2][3][4][5][6]

Mae Tyrau Petronas, a elwir hefyd yn Twin Towers Petronas neu KLCC Twin Towers, (Maleieg: Menara Berkembar Petronas) yn gonscrapers uwch-uchel 88 llawr yn Kuala Lumpur, Malaysia. Yn 451.9 metre (1,483 ft). O 1998 a 2004, cawsant eu dosbarthu'n swyddogol fel yr adeiladau talaf yn y byd nes i'r Taipei 101 gael eu cwblhau yn 2005 yn rhagori arnynt. Tyrau Petronas yw'r efeilliaid talaf yn y byd i'r awyr a pharhaodd fel yr adeiladau talaf ym Malaysia tan 2021, pan ddaeth y Merdeka 118 heibio iddynt. Mae Tyrau Petronas yn dirnod mawr i Kuala Lumpur, ynghyd â Thŵr Kuala Lumpur gerllaw a Merdeka 118, ac maent i'w gweld mewn sawl man ar draws y ddinas. Roedd Tyrau Petronas bron yr un uchder â Chanolfan Masnach y Byd (1973-2001).

Hanes a phensaernïaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae system strwythurol y Petronas Towers yn gynllun tiwb mewn tiwb, a ddyfeisiwyd gan y pensaer Fazlur Rahman Khan.[7] Mae gosod strwythur tiwb ar gyfer adeiladau uchel eithafol yn ffenomen gyffredin.[8][9] Mae'r tyrau 88-llawr wedi'u hadeiladu'n bennaf o goncrit cyfnerthedig, gyda ffasâd dur a gwydr wedi'i gynllunio i fod yn debyg i fotiffau a geir mewn celf Islamaidd, sy'n adlewyrchiad o grefydd Fwslimaidd Malaysia.[10] Dylanwad Islamaidd arall ar y dyluniad yw bod trawstoriad y tyrau yn seiliedig ar Rub el Hizb, er bod sectorau cylchol wedi'u hychwanegu i fodloni gofynion gofod swyddfa.[11] Mae'r sectorau cylchol yn debyg i ran waelod y Qutub Minar.

Mae trawstoriad Tyrau Petronas yn seiliedig ar Rub el Hizb, er bod sectorau cylchol tebyg i ran waelod y Qutub Minar.

Dyluniwyd y tyrau gan y pensaer Ariannin-Americanaidd César Pelli. Dewiswyd arddull ôl-fodern nodedig i greu eicon yr 21ain ganrif ar gyfer Kuala Lumpur, Malaysia. Dechreuodd y gwaith cynllunio ar y Petronas Towers ar 1 Ionawr 1992 ac roedd yn cynnwys profion trwyadl ac efelychiadau o lwythi gwynt a strwythurol ar y dyluniad. Dilynodd saith mlynedd o adeiladu ar hen safle Clwb Turf Selangor gwreiddiol, gan ddechrau ar 1 Mawrth 1993 gyda chloddio, a oedd yn golygu symud 500 o lwythi tryciau o bridd bob nos i gloddio 30 metre (98 ft) o dan yr wyneb.Dechreuodd y gwaith o adeiladu'r uwch-strwythur ar 1 Ebrill 1994. Cwblhawyd y tu mewn gyda dodrefn ar 1 Ionawr 1996, cwblhawyd meindyrau Tŵr 1 a Thŵr 2 ar 1 Mawrth 1996, 3 blynedd ar ôl i'r gwaith adeiladu ddechrau, a symudodd y swp cyntaf o bersonél Petronas i'r adeilad ar 1 Ionawr 1997. Agorwyd yr adeilad yn swyddogol gan Brif Weinidog Malaysia, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, ar 31 Awst 1999.[12] Adeiladwyd y tŵr deuol ar safle trac rasio Kuala Lumpur. Hwn oedd y strwythur talaf ym Malaysia ar adeg ei gwblhau.[13] Canfu tyllau turio prawf fod y safle adeiladu gwreiddiol i bob pwrpas yn eistedd ar ymyl clogwyn. Roedd hanner y safle yn galchfaen pydredig a'r hanner arall yn graig feddal. Symudwyd y safle cyfan 61 metre (200 ft) i ganiatáu i'r adeiladau eistedd yn gyfan gwbl ar y graig feddal.[14] Oherwydd dyfnder y creigwely, codwyd yr adeiladau ar seiliau dyfnaf y byd.[15] 104 o bentyrrau concrit, yn amrywio o 60 to 114 metre (197 to 374 ft) dwfn, wedi eu diflasu i'r ddaear. Sylfaen y rafft concrit, sy'n cynnwys 13,200 cubic metre (470,000 cu ft) o goncrit yn cael ei dywallt yn barhaus trwy gyfnod o 54 awr ar gyfer pob twr. Mae'r rafft yn 4.6 metre (15 ft) o drwch, yn pwyso 32,500 tonne (35,800 ton) ac yn dal record y byd am y tywalltiad concrit mwyaf tan 2007.[14] Cwblhawyd y sylfeini o fewn 12 mis gan Bachy Soletanche ac roedd angen llawer iawn o goncrit.[16]

O ganlyniad i lywodraeth Malaysia yn nodi y dylid cwblhau'r adeiladau mewn chwe blynedd, llogwyd dau gonsortia adeiladu i gwrdd â'r dyddiad cau, un ar gyfer pob twr. Adeiladwyd Tŵr 1, y tŵr gorllewinol (chwith yn y llun uchaf ar y dde) gan gonsortiwm Japaneaidd dan arweiniad y Hazama Corporation (JA Jones Construction Co., MMC Engineering Services SDn Bhd, Ho Hup Construction Co. Bhd a Mitsubishi Corp) tra Adeiladwyd Tŵr 2, y tŵr dwyreiniol (ar y dde yn y llun uchaf ar y dde) gan gonsortiwm o Dde Corea dan arweiniad y Samsung C&T Corporation (Kukdong Engineering & Construction a Syarikat Jasatera Sdn Bhd).

Yn gynnar yn y gwaith adeiladu methodd swp o goncrit brawf cryfder arferol gan ddod â'r gwaith adeiladu i ben yn llwyr. Profwyd yr holl loriau gorffenedig ond canfuwyd mai dim ond un oedd wedi defnyddio swp gwael a chafodd ei ddymchwel. O ganlyniad i'r methiant concrit, cafodd pob swp newydd ei brofi cyn ei dywallt. Roedd yr ataliad yn y gwaith adeiladu wedi costio US$700,000 y dydd ac wedi arwain at sefydlu tri ffatri goncrit ar wahân ar y safle i sicrhau pe bai un yn cynhyrchu swp gwael, y gallai'r ddau arall barhau i gyflenwi concrit. Cwblhawyd y contract pont awyr gan Kukdong Engineering & Construction. Tŵr 2 (Samsung C&T) oedd y cyntaf i gyrraedd adeilad talaf y byd ar y pryd.

Oherwydd y gost enfawr o fewnforio dur, adeiladwyd y tyrau ar ddyluniad radical rhatach o goncrit cyfnerthedig hynod o gryfder.[17] Mae concrit cryfder uchel yn ddeunydd sy'n gyfarwydd i gontractwyr Asiaidd a dwywaith mor effeithiol â dur wrth leihau dylanwad; fodd bynnag, mae'n gwneud yr adeilad ddwywaith yn drymaf ar ei sylfaen ag adeilad dur cyffelyb. Gyda chefnogaeth creiddiau concrid 23-wrth-23 metr a chylch allanol o uwch-golofnau â gofod eang, mae'r tyrau'n defnyddio system strwythurol soffistigedig sy'n cynnwys ei broffil main ac yn darparu 560,000 metr sgwâr o ofod swyddfa heb golofnau.[18] Islaw'r twins mae Suria KLCC, canolfan siopa, a Petronas Philharmonic Hall, cartref Cerddorfa Ffilharmonig Malaysia.

Digwyddiadau nodedig[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Ar 15 Ebrill 1999, gosododd Felix Baumgartner record y byd am neidio BASE (ers torri) trwy neidio oddi ar graen glanhau ffenestri ar y Petronas Towers.[19][20]
 • Cafodd miloedd o bobl eu gwacáu ar 12 Medi 2001 ar ôl i fygythiad bom y diwrnod ar ôl i ymosodiadau Medi 11 ddinistrio tyrau Canolfan Masnach y Byd yn Ninas Efrog Newydd. Ni ddaeth sgwadiau gwaredu bomiau o hyd i unrhyw ffrwydron yn y tyrau, ond fe wnaethant wagio'r adeilad serch hynny. Caniatawyd i weithwyr a siopwyr ddychwelyd dair awr yn ddiweddarach, tua hanner dydd. Chafodd neb ei anafu yn ystod y gwacáu.[21]
 • Ar noson 4 Tachwedd 2005, dechreuodd tân yng nghanolfan sinema canolfan siopa Suria KLCC o dan y Petronas Towers, gan achosi panig ymhlith cwsmeriaid. Doedd dim adroddiadau o anafiadau. Roedd yr adeiladau'n wag i raddau helaeth, ac eithrio'r ganolfan siopa, Suria KLCC, oherwydd yr awr hwyr; yr unig bobl a gymerodd ran oedd mynychwyr ffilmiau a rhai bwytai mewn bwytai.[22]
 • Ar fore 1 Medi 2009, dringodd y dringwr trefol Ffrengig Alain "Spiderman" Robert, gan ddefnyddio ei ddwylo a'i draed noeth yn unig a heb unrhyw ddyfeisiadau diogelwch, i ben Tŵr Dau mewn ychydig llai na 2 awr ar ôl i ddau ymdrech flaenorol ddod i ben wrth gael eu harestio.[23] Yn ei ymgais gyntaf ar 20 Mawrth 1997, fe wnaeth yr heddlu ei arestio ar y 60fed llawr, 28 llawr i ffwrdd o'r "copa". Cafodd ei ail ymgais, ar 20 Mawrth 2007, union 10 mlynedd yn ddiweddarach, ei atal hefyd ar yr un llawr, er ar y tŵr arall.[24]

Tenantiaid angor[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Petronas a nifer o'i is-gwmnïau a chwmnïau cyswllt yn meddiannu Tower One yn llawn, tra bod y swyddfeydd yn Nhŵr Dau ar gael yn bennaf i'w prydlesu i gwmnïau eraill.[25] Mae gan nifer o gwmnïau swyddfeydd yn Nhŵr Dau, gan gynnwys SapuraOMV Upstream (Sarawak) Inc., Huawei Technologies, AVEVA, Al Jazeera English, Carigali Hess, Bloomberg, Boeing, IBM, Khazanah Nasional Berhad, McKinsey & Co, WIPRO Limited, TCS, HCL Technologies, Krawler, Microsoft, The Agency (cwmni modelu) a Reuters.

Mewn diwylliant poblogaidd[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Mae'r tyrau i'w gweld yn amlwg ac yn cael eu crybwyll wrth eu henwau yn y ffilm Entrapment ym 1999, gyda nifer o olygfeydd wedi'u ffilmio wrth y tyrau, gyda'r uchafbwynt wedi'i osod ar y bont awyr. Defnyddiwyd CGI i ychwanegu slymiau i waelod y tyrau.[26]
 • Mae The Towers yn ymddangos ym mhennod gyntaf cyfres deledu UDA 24.
 • Ym Malaysia mae'r gyfres deledu animeiddiedig Malaysian BoBoiBoy (2011), Building Twin Towers Petronas Towers yn ymddangos, yn Kuala Lumpur, Malaysia.
 • Cafodd sawl golygfa o'r ffilm Bollywood Don: The Chase Begins Again hefyd eu ffilmio yn y Petronas Towers a'i bont awyr.
 • Yn Rhan 1 o bennod Phineas a Ferb "Phineas and Ferb Save Summer!", mae'r tyrau i'w gweld yn ystod y rhif cerddorol "Summer All Over the World".
 • Mae Eidos Interactive wedi defnyddio'r tyrau ddwywaith fel ysbrydoliaeth yn eu gemau fideo. Yn 2002 Hitman 2: Silent Assassin, mae'r lefelau sy'n seiliedig ar Malaysia Basement Killing, The Graveyard Shift, a The Jacuzzi Job i gyd yn digwydd yn y Petronas Towers.[27] Yn Just Cause 2 2010, mae'r Panau Falls Casino ffuglennol wedi'i seilio ar y Petronas Towers.
 • Mae pennod yn 2002 o'r gyfres animeiddiedig Jackie Chan Adventures o'r enw "When Pigs Fly" (Tymor 3, Pennod 6), yn cynnwys y tyrau.
 • Roedd pennod yn 2002 o The Amazing Race 3 yn cynnwys y Petronas Towers fel rhan o dasg lle bu'n rhaid i'r tîm oedd yn cystadlu gael tynnu eu llun o flaen y tyrau.[28] Gwelwyd y tyrau eto 21 tymor yn ddiweddarach ar bennod o The Amazing Race 24.[29]
 • Gwnaeth y tyrau ei ymddangosiad, yn y gyfres animeiddiedig Totally Spies bennod o'r enw "Man or Machine".
 • Roedd gan agoriad ffilm 2010 Fair Game olygfeydd gyda'r ddau dwr ynghyd â nenlinell Kuala Lumpur.[30]
 • Roedd nifer o olygfeydd ar gyfer ffilm weithredu Hong Kong-Tsieineaidd 2012 Viral Factor yn cynnwys saethiadau o'r twin Towers.[31]
 • Yn y ffilm 2016 Independence Day: Resurgence, mae estroniaid yn gollwng y tyrau ar Bont Tŵr Llundain, gyda chymeriad yn dweud: "Maen nhw'n hoffi cael y tirnodau".[32]
 • Yn rhaglen wreiddiol History Channel 2009 Life After People, mae'r tyrau'n gwneud ymddangosiad yn y bennod o'r enw "Bound and Buried", a dywedir y byddai'r tyrau'n goroesi tua 500 mlynedd heb waith cynnal a chadw dynol, gan gwympo yn y pen draw o hindreulio ac erydiad. hinsawdd drofannol Malaysia.
 • Yn 2005, mae'r tyrau i'w gweld ar glawr albwm Controversy Loves Company gan y band pync pop Americanaidd The Audition.

Dosbarthiad llawr[golygu | golygu cod y dudalen]

Lefelau Twr1 Twr2
88. Mecanyddol
87.
86. Lolfa 2 Dec Arsyllfa
85. Ystafell y Bwrdd Ystafell Gynadledda Amlgyfrwng
84. M3 Mecanyddol
84. M2
84. M1
84.
83. Lolfa 1 Siop Anrhegion Dec yr Arsyllfa
82. Parth Swyddfa 5
81.
80.
79.
78.
77.
76.
75.
74.
73. Parth Swyddfa 4
72.
71.
70.
69.
68.
67.
66.
65.
64.
63.
62.
61.
60. Parth Swyddfa 3
59.
58.
57.
56.
55.
54.
53.
52.
51.
50.
49.
48.
47.
46.
45.
44.
43.
42. Pont Sky wedi'i chysylltu â Thŵr 2, Sky Lobi Pont Sky wedi'i chysylltu â Thŵr 1, Sky Lobby, Clwb Petrolewm Malaysia
41.
40. Canolfan Gynadledda, Ystafell Fwyta'r Weithrediaeth
39. Mecanyddol
38.
37. Canolfan Gynadledda
36. Parth Swyddfa 2
35.
34.
33.
32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23. Parth Swyddfa 1
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7. Mecanyddol
6.
5. Canolfan Adnoddau Petroliwm Petronas, Canolfan Ddarganfod Petrosain Canolfan Ddarganfod Petrosain
4.
3. Surau Al-Muhsinin Oriel Gelf Petronas
2. Neuadd Ffilharmonig Petronas
1. Lobi Mynediad
Lefel y Tir
Mezzanine Cyntedd Mecanyddol, Doc Llwytho
Lefel Cyntedd Mynedfa Dec yr Arsyllfa, Siop Anrhegion, Canolfan Cardiau Petronas, Mesra Shoppe, Canolfan Ffitrwydd Twin Towers
Ll1 Maes Parcio, Mecanyddol
Ll2
Ll3
Ll4
Ll5

(y siart a roddir yw'r trefniant llawr yn ôl y trefniant lefel.)

Nodweddion[golygu | golygu cod y dudalen]

Suria KLCC[golygu | golygu cod y dudalen]

Searchtool.svg Prif erthygl: Suria KLCC

Mae Suria KLCC yn 140,000 square metre (1,500,000 tr sg) canolfan fanwerthu uwchraddol wrth droed y Petronas Towers. Mae'n cynnwys nwyddau moethus tramor yn bennaf a labeli stryd fawr. Mae ei atyniadau yn cynnwys oriel gelf, acwariwm tanddwr a hefyd canolfan Wyddoniaeth. Gyda thua 300 o siopau, mae Suria KLCC yn cael ei chyffwrdd fel un o'r canolfannau siopa mwyaf ym Malaysia. Mae Neuadd Ffilharmonig Petronas, a adeiladwyd hefyd ar waelod y tyrau, yn aml yn gysylltiedig ag arwynebedd llawr Suria KLCC. Yn ystod gwyliau neu ddiwrnodau dathlu, Suria KLCC yw'r lle gorau i weld yr addurniadau hardd yn enwedig yn y prif fynedfeydd a hefyd yn Center Court. Mae hefyd yn hyrwyddo unigrywiaeth a harddwch amrywiaeth ddiwylliannol Malaysia tuag at yr ymwelwyr.

Parc KLCC[golygu | golygu cod y dudalen]

Searchtool.svg Prif erthygl: KLCC Park

Yn ymestyn dros 17 acr (6.9 ha) islaw'r adeilad mae Parc KLCC gyda llwybrau loncian a cherdded, ffynnon gyda sioe ysgafn wedi'i hymgorffori, pyllau hirgoes, a maes chwarae i blant.

Skybridge[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r tyrau'n cynnwys pont awyr deulawr sy'n cysylltu'r ddau dŵr ar y 41. a'r 42. llawr, sef y bont 2 stori uchaf yn y byd. Nid yw ynghlwm wrth y prif strwythur, ond yn hytrach fe'i cynlluniwyd i lithro i mewn ac allan o'r tyrau i'w atal rhag torri, wrth i'r tyrau siglo sawl troedfedd i mewn ac i ffwrdd oddi wrth ei gilydd yn ystod gwyntoedd cryfion. Mae hefyd yn darparu rhywfaint o gymorth strwythurol i'r tyrau yn yr achlysuron hyn. Mae'r bont yn 170 metre (558 ft) uwchben y ddaear a 58.4 metre (192 ft) o hyd, yn pwyso 750 tunnell. Gelwir yr un llawr hefyd yn bodiwm, gan fod yn rhaid i ymwelwyr sy'n mynd i lefelau uwch newid codwyr yma. Mae'r bont awyr ar agor i bob ymwelydd, ond mae tocynnau wedi'u cyfyngu i tua 1000 o bobl y dydd, a rhaid eu cael ar sail y cyntaf i'r felin. I ddechrau, roedd yr ymweliad am ddim ond yn 2010, dechreuodd Petronas werthu'r tocynnau. Gall ymwelwyr ddewis dewis pecyn un sef dim ond ymweliad â’r bont awyr neu fynd am becyn dau i fynd i’r bont awyr a’r holl ffordd i lefel 86. Dim ond ar y 41. llawr y caniateir ymwelwyr gan mai dim ond tenantiaid yr adeilad all ddefnyddio'r 42. llawr.

Mae'r bont awyr hefyd yn gweithredu fel dyfais ddiogelwch, felly os bydd tân neu argyfwng arall mewn un tŵr, gall tenantiaid wacáu trwy groesi'r bont awyr i'r tŵr arall. Dangosodd cyfanswm y gwacáu a achoswyd gan fom ffug ar 12. Medi 2001. (y diwrnod ar ôl i ymosodiadau Medi 11. ddinistrio dau dwr Canolfan Masnach y Byd yn Ninas Efrog Newydd) na fyddai'r bont yn ddefnyddiol pe bai angen gwagio'r ddau dwr ar yr un pryd., gan fod gallu'r grisiau yn annigonol ar gyfer digwyddiad o'r fath. Mae cynlluniau felly’n galw am ddefnyddio’r lifftiau os oes angen gwacáu’r ddau dŵr, a chynhaliwyd dril llwyddiannus yn dilyn y cynllun diwygiedig yn 2005.

Mae yna fwa dau golfach sy'n cynnal y bont awyr gyda choesau bwa, pob un yn 51 metre (167 ft) hir, sy'n cael eu bolltio i lefel 29 o bob un o'r tyrau. Ar ôl cael ei hadeiladu ar y ddaear, codwyd y bont awyr i'w lle ar y tyrau dros gyfnod o dri diwrnod ym mis Gorffennaf 1995. Yn lle bod yn uniongyrchol gysylltiedig â'r tyrau, gall y bont awyr symud neu lithro i mewn ac allan ohonynt i wrthbwyso unrhyw effaith gan y gwynt. Yn byw ar y 41. a'r 42. llawr, mae'r bont awyr yn cysylltu ystafell gynadledda, ystafell fwyta weithredol ac ystafell weddi.[33]

System lifft[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae prif fanc y lifftiau yng nghanol pob tŵr. Mae'r holl brif lifftiau yn rhai deulawr gyda dec isaf y lifft yn mynd â theithwyr i loriau eilrif a'r dec uchaf i loriau odrif. I gyrraedd llawr ag odrif o lefel y ddaear, rhaid i deithwyr fynd â grisiau symudol i ddec uchaf y lifft.[34]

Mae yna 29 o godwyr teithwyr deulawr, ond mae yna setiau gwahanol sy'n gwasanaethu lloriau penodol o'r tyrau, yn benodol dwy set o chwech o'r codwyr teithwyr dec dwbl hyn i loriau 1 - 23 ac 1 - 37 yn y drefn honno. Mae set arall o 5 lifft teithwyr yn cludo teithwyr i'r 41. a'r 42. llawr lle gallant newid lifftiau i gyrraedd parthau uchaf yr adeiladau, pob lifft teithwyr dec dwbl gyda chynhwysedd o 52 o deithwyr neu, 26 o deithwyr fesul dec. Mae yna hefyd 6 codwr dyletswydd trwm ar gyfer cyfleustodau.

Siart gweithredu lifft y Petronas Towers

 • PL7A-PL7C (Tŵr 1) & PL8A-PL8C (Tŵr 2) (Lift Teithwyr Parcio a Phodiwm): P5 - P1, C, G, 1, 2, 2M, 3 – 5 (PL7A & PL8A yn ddi-stop ar lefel 2M)
 • SL6 (Tŵr 1) & SL7 (Tŵr 2) (Lift Gwasanaeth Parcio a Phodiwm): P5 - P1, 1, 2, 2M, 3 – 5 (SL7 di-stop ar lefel 2M)
 • PL14 (Tŵr 1) & PL15 (Tŵr 2) (Lift Teithiwr Cyngerdd): G, 2, 2M, 3, 4
 • A1-A6 (Tŵr 1) & A7-A12 (Tŵr 2) (Lift Teithwyr Banc A): G/1, 8 – 23
 • B1-B6 (Tŵr 1) & B7-B12 (Tŵr 2) (Lift Teithwyr Banc B): G/1, 23 – 37
 • Nodyn:Proper name-Nodyn:Proper name (Tower 1) & Nodyn:Proper name-Nodyn:Proper name (Tower 2) (Conference Shuttle Lift): 36, 37, 40–43
 • C1-C6 (Tŵr 1) & C7-C12 (Tŵr 2) (Lift Teithwyr Banc C): 41/42, 44 – 61
 • D1-D3 (Tŵr 1) & D4-D6 (Tŵr 2) (Lift Teithwyr Banc D): 41/42, 61, 69 – 83
 • E1-E3 (Tŵr 1) & E4-E6 (Tŵr 2) (Lift Teithwyr Banc E): 41/42, 61 – 73
 • TE1-TE2 (Tŵr 1) & TE3-TE4 (Tŵr 2) (Lift Teithwyr Lefel Uchaf): 83, 85, 86
 • Nodyn:Proper name-Nodyn:Proper name (Tower 1) & Nodyn:Proper name-Nodyn:Proper name (Tower 2) (Shuttle Lift): G/1, 41/42
 • S1-S2 (Tŵr 1) & S4-S5 (Tŵr 2) (Lift Gwasanaeth): P1, C, G, 2 – 6, 8 – 38, 40 – 84
 • S3 (Tŵr 1) & S6 (Tŵr 2) (Lift Gwasanaeth Lefel Is): P1, C, G, 2 – 6, 8 – 37
 • F1-F2 (Tŵr 1) & F3-F4 (Tŵr 2) (Lift Gwasanaeth Dyn Tân): P1, C, CM, G, 1 – 6, 8 – 38, 40–84, 84M1, 84M2, 85, 86 (F1 & F3 yn ddi-stop ar Lefel 1)

Adeilad gwasanaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r adeilad gwasanaeth i'r dwyrain o'r Petronas Towers ac mae'n cynnwys y system peiriannau oeri a'r tyrau oeri i gadw'r Petronas Towers yn oer ac yn gyfforddus.

System docynnau[golygu | golygu cod y dudalen]

Er mwyn ymweld â'r Petronas Towers, rhaid i ymwelwyr brynu tocynnau yn gyntaf. Gellir prynu tocynnau ar-lein neu wrth y cownter. Mae tocynnau gostyngol ar gael i bobl 55 oed a hŷn. Gall ciwiau am docynnau fynd yn eithaf hir weithiau. Darperir y system docynnau gyflawn gan Longbow Technologies Sdn Bhd o Malaysia.

 1. "25 World-Famous Skyscrapers". CNN Travel. 6 August 2013.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Gwall cyfeirio: Tag <ref> annilys; ni osodwyd unrhyw destun ar gyfer y 'ref' skyscraperCenter
 3. "Emporis building complex ID 100172". Emporis. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 4 March 2016.
 4. Nodyn:Glasssteelandstone
 5. Nodyn:Skyscraperpage
 6. Nodyn:Structurae
 7. Lee, P. K. K., gol. (1997). Structures in the New Millennium: Proceedings of the Fourth International Kerensky Conference on Structures in the New Millennium, Hong Kong, 3–5 September 1997. Rotterdam: A. A. Balkema. ISBN 90-5410-898-3.
 8. Koppen, Paul. "Pudong and Shanghai World Financial Center". support.tue.nl. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 14 July 2014. Cyrchwyd 18 June 2014.
 9. "Know About". ConstructingWorld. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 24 July 2018.
 10. Wee, C. J. Wan-Ling, gol. (2002). Local Cultures and the "New Asia": The State, Culture, and Capitalism in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. t. 193.
 11. Moskal, Greg (2004). Modern Buildings: Identifying Bilateral and Rotational Symmetry. New York: Rosen Classroom. t. 28. ISBN 0-8239-8989-5.
 12. Sebestyén, Gyula (1998). Construction: Craft to Industry. London: Taylor & Francis. t. 205. ISBN 978-0-419-20920-1.
 13. Žaknić, Ivan; Smith, Matthew; Rice, Doleres B. (1998). 100 of the World's Tallest Buildings. Mulgrave, Victoria: Images Publishing. t. 208. ISBN 978-1-875498-32-1.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 14. 14.0 14.1 National Geographic Channel International / Caroline Anstey (2005), Megastructures: Petronas Twin Towers
 15. Baker, Clyde N. Jr.; Drumwright, Elliott; Joseph, Leonard; Tarique Azam (November 1996). "The Taller the Deeper". Civil Engineering (ASCE) 66 (11): 3A–6A.
 16. "Detailed Structural Analysis". The Petronas Towers. 18 March 2010. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 1 November 2010. Cyrchwyd 11 January 2011.
 17. Wells, Matthew (2005). Skyscrapers: Structure and Design. London: Laurence King Publishing. t. 170.
 18. Taranath, Bungale S. (2004). Wind and Earthquake Resistant Buildings: Structural Analysis and Design. CRC Press. t. 748.
 19. Crerar, Simon (15 October 2012). "Planes, Caves and Skyscrapers Among Fearless Skydiver Felix Baumgartner's Fabulous Feats". PerthNow. Cyrchwyd 16 February 2022.
 20. "Petronas Towers (451 Meters), Malaysia". felixbaumgartner.com. Felix Baumgartner. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 22 September 2010. Cyrchwyd 21 October 2012.
 21. Yoong, Sean (12 September 2001). "World's Tallest Towers, IBM Building in Malaysia Evacuated After Threats". Lubbock Online: The Avalanche Journal. Associated Press. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 19 July 2012. Cyrchwyd 11 January 2011.
 22. "Fire Forces Evacuation at Malaysia Towers". CBS News. 4 November 2005. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 7 December 2008. Cyrchwyd 11 January 2011.
 23. "'Spiderman' Scales Malaysia Tower". BBC News. 1 September 2009. Cyrchwyd 11 January 2011.
 24. "'Spiderman' Has Another Go at Twin Tower". The Star Online. 20 March 2007. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 22 June 2011. Cyrchwyd 11 January 2011.
 25. Sheela Chandran (25 August 2005). "Documentary on the Petronas Twin Towers". The Star (Malaysia). Cyrchwyd 2 December 2010.
 26. "Entrapment Rapped by Malaysian PM". BBC News. 22 June 1999. Cyrchwyd 16 February 2022.
 27. "Hitman 2 Silent Assassin Prima Official eGuide". Scribd.com. 26 December 2012. Cyrchwyd 14 June 2013.
 28. Balderas, Christopher (30 August 2018). "20 of the Sickest Places Featured on The Amazing Race (That We Can Visit Too)". TheTravel. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 5 November 2020. Cyrchwyd 8 January 2020.
 29. Kwiatkowski, Elizabeth (17 March 2014). "'The Amazing Race: All-Stars' "Newlyweds" Team Brendon Villegas and Rachel Reilly Survive Non-Elimination Leg". Reality TV World. Cyrchwyd 8 January 2020.
 30. "5 Hollywood Films Shot in Malaysia! Do You Know Them All?". Monga. 3 May 2017. Cyrchwyd 16 February 2022.
 31. "The Viral Factor". HKMDB. Cyrchwyd 16 February 2022.
 32. James Sivalingam (23 April 2016). "Petronas Twin Towers Features in Independence Day Sequel.. But It's Not Good News". New Straits Times. Cyrchwyd 16 February 2022.
 33. Gwall cyfeirio: Tag <ref> annilys; ni osodwyd unrhyw destun ar gyfer y 'ref' Academic Search Premiere
 34. "Petronas Towers Lift System". The Petronas Towers. 25 October 2010. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 7 November 2009. Cyrchwyd 2 December 2010.