Neidio i'r cynnwys

Tandem

Oddi ar Wicipedia

Mae tandem yn fath o feic (a weithiau treic) sydd wedi ei ddylunio i gario dau berson. Mae'r term tandem yn cyfeirio at y trefniant seddu, (un tu ôl i'r llall yn hytrach nag ochr yn ochr) yn hytrach na'r nifer o reidwyr.

Yn wreiddiol, adeiladwyd tandems gan asio dau ffram beic gyda'i gilydd i greu beic dau berson. Mae Patentau sy'n ymwneud â beiciau tandem yn dyddio o ddiwedd y 19g.[1] Mae technoleg gyfoes wedi gwella cynllun fframiau a darnau ac mae tandem modern wedi ei adeiladu i'r un ansawdd a beic mynydd neu feic rasio ffordd cyfoes.

Perfformiad

[golygu | golygu cod]

Tra bod gan dandem ddwywaith y pŵer pedalu, ac ond ychydig fwy o golled ffrithiant yn y gadwyn, mae ganddo'r un gwrthiant gwynt a beic arferol a gallent bwyso llai na dwywaith beic arferol felly gall y cymhareb pŵer i bwysau fod yn debyg i feic sengl. Gall tandems gyrraedd cyflymderau cymharol gyflym, yn arbennig ar dirwedd gwastad, lawr allt neu rholio. Nid ydynt o reidrwydd yn arafach ar elltydd chwaith ond mae hyn i'w weld yn wir weithiau, yn rhannol oherwydd yr angen am lefel uchel o gydsymud sydd ei angen rhwng y reidwyr er mwyn peidio gwastraffu pŵer, yr arbennig os ydy gallu corfforol y ddau reidiwr yn wahanol iawn ac yn gofyn am gyfaddawdau cadens neu'r lefel o ymdrech.

Terminoleg

[golygu | golygu cod]

Ar dandem confensiynol, mae'r reidiwr ar y blaen yn llywio'r beic. Adnabyddir ef fel y capten, y peilot neu'r llywiwr; y rediwr ar y cefn yw'r taniwr neu'r ôl-lyngesydd. Ar y rhan fwyaf o'r tandemau mae dau set o granciau sydd wedi eu cysylltu'n fecanyddol trwy'r gadwyn ac yn troi ar yr un cyflymder.

Defnydd

[golygu | golygu cod]

Defnyddir tandem yn aml mewn cystadlaethau megis y Gemau Paralympaidd gyda thanwyr dall a rhai sydd â golwg wedi amharu sydd angen captan â golwg llawn.

Beic tandem annibynnol.
Beic tandem gorweddol.

Amrywiadau

[golygu | golygu cod]
Pedalu Annibynnol

Mae rhai cynlluniau megis y DaVinci yn galluogi pedalu annibynnol gyda defnydd nifer o olwynion-rhydd. Mewn cynllun arall, mae'r reidiwr ar y cefn yn gyrru'r olwyn ôl gyda'r pedalau ac mae'r reidiwr ar y blaen yn gyrru'r olwyn flaen gyda'i draed a'i ddwylo.[2]

Trefniadau Seddu
  • Mae'r Opus Counterpoint yn esiampl o dandem sydd yn cael ei lywio gan y rediwr ar y cefn sydd yn eistedd i fyny, tra bod y reidiwr ar y blaen mewn safle gorweddol.
  • Mae beiciau Gorweddol treic tandem hefyd yn dod yn boblogaidd ar draws y byd.
Treiciau

Mae tandem hefyd ar gael ar ffurf treic; mae gan y treic tandem confensiynol ddilyniant bach ond cysegredig ym Mhrydain, ac mae ar gael fel cynllyn â un neu ddwy olwyn yn cael eu gyrru.

Mwy na dau reidiwr

Gall tandem gael mwy na dau reidiwr gan fod y gair yn cyfeirio at y trefniant seddu yn hytrach na'r nifer o reidwyr. Cyfeirir at feiciau ar gyfer tri, pedwar neu bump o reidwyr fel "triphlyg" neu "tripledi", "cwadiau" neu "pedrybledau", a "pumledi". Un sy'n gyfarwydd i nifer o wylwyr teledu ym Mhrydain ydy'r "trandem" a reidwyd gan The Goodies. Tandem dau berson yn wreiddiol gyda sedd ychwanegol "ffug", adeiladwyd beic cyflawn tri person ar eu cyfer gan Raleigh.

Darnau penodol ar gyfer Tandem

[golygu | golygu cod]

   Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.

Dulliau reidio penodol ar gyfer Tandem

[golygu | golygu cod]

   Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.

Cynhyrchwyr Beiciau Tandem

[golygu | golygu cod]

Gan fod y farchnad ar gyfer beiciau tandem yn llai na'r farchnad am feiciau sengl, mae llawer llai o gynhyrchwyr tandem. Mae rhai cynhyrchwyr yn arbenigo mewn adeiladu tandemau yn ogystal â chwmnïau beiciau sengl sy'n cynnig modelau tandem. Mae rhai cynhyrchwyr tandem presennol yn cynnwys:

Gweler hefyd

[golygu | golygu cod]

ffynonellau

[golygu | golygu cod]
  1. Patent Pending Blog: Tandem Bike, 1891
  2. My Invention;Lovely Bike

Dolenni allanol

[golygu | golygu cod]
Comin Wikimedia
Comin Wikimedia
Mae gan Gomin Wikimedia
gyfryngau sy'n berthnasol i: