Tair Onnen (pentrefan)

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Pentrefan yw Tair Onnen wedi ei leoli i ffwrdd o'r A48 ym Mro Morgannwg a rhyw 3 milltir i ffwrdd o Bontfaen a 10 milltir o Gaerdydd. Lleolir rhyw 24 a thai yn y pentrefan a gafodd ei adeiladu i gartrefi teuluoedd gweithiwr y Comisiynydd Coedwigaeth.

Mae tri aneddiad yn rhan o Dair Onnen a gweler adfeilion o hen lefydd gwaith y comisiynydd coedwigaeth yng nghanol y goedwig. Mae'r goedwig ei hun yn eang sy'n cynnwys hen adfeilion o Gastell a elwir yn Gastell Coch yn ôl mapiau OS. Tafliad carreg o bentrefan ceir man uchaf y fro a man ar heol A48 a elwir 'Pant y Lladron'.