Neidio i'r cynnwys

Tîm rygbi'r undeb cenedlaethol Rwmania

Oddi ar Wicipedia
Tîm rygbi'r undeb cenedlaethol Rwmania
Lliwiau cartref
Lliwiau oddi cartref
Cwpan y Byd
Ymddangosiadau8
Logo yr FRR, Undeb Rygbi Rwmania
Logo yr FRR, Undeb Rygbi Rwmania

Mae tîm rygbi'r undeb cenedlaethol Rwmania (Rwmaneg: Echipa națională de rugby a României) yn cynrychioli Rwmania ym myd chwaraeon rygbi'r undeb. Fe'i gelwir yn Stejarii ("Y Deri" / "Y Coed Derw") ac maent yn perthyn i'r ail ddosbarth cryfder (ail lefel) yn ôl system byramid World Rugby. Golyga hyn fod Rwmania yn un o'r timau Ewropeaidd cryfaf y tu allan i'r Chwe Gwlad. Hyd yn hyn, mae'r detholiad wedi cymryd rhan ym mhob pencampwriaeth y byd ac wedi llwyddo i ennill gêm yn y rownd ragbrofol mewn chwe digwyddiad. Yn ogystal â chymryd rhan yng Nghwpan y Byd, mae'r tri theitl ym Mhencampwriaethau Ewrop ymhlith llwyddiannau mwyaf y Rhufeiniaid. Yn ystod eu hanterth yn yr 1980au, llwyddon nhw i drechu mawrion rygbi fel Ffrainc, Cymru a'r yr Alban.

Dechreuad

[golygu | golygu cod]
Echipa de rugby "Tenis Club" din Bucureşti, campioană a României în 1922
Echipa de rugby "Tenis Club" din Bucureşti, campioană a României în 1922

Dechreuodd hanes rygbi Rwmania ar ddechrau'r 20g, pan ddaeth myfyrwyr â chwaraeon o Ffrainc. Yn 1919, chwaraeodd y tîm cenedlaethol eu gêm ryngwladol gyntaf yn erbyn UDA. Roeddent wrth ymyl yr Unol Daleithiau a Ffrainc i'r tair gwlad a gystadlodd yng Ngemau Olympaidd 1924. Oherwydd dau orchfygiad clir arhosodd Rwmania yn drydydd ac felly'r fedal efydd. Ym 1931, sefydlwyd y ffederasiwn rygbi cenedlaethol Federaţia Română de Rugby.

Gwaith adeiladu

[golygu | golygu cod]

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, cyflogwyd hyfforddwyr o Ffrainc i adeiladu system weithredol o amgylch chwaraeon rygbi. Ymhlith pethau eraill, fe wnaethant hyfforddi hyfforddwyr lleol, a olygai fod y tîm cenedlaethol wedi chwarae'n llwyddiannus iawn yn y degawdau canlynol. O'r 1960au, chwaraeodd yn erbyn y rygbi mawr o Ewrop fel Ffrainc. Ym 1976, teithiodd y Rwmaniaid i Seland Newydd hyd yn oed i chwarae yn erbyn y Crysau Duon. Dros y degawdau, datblygodd Rwmania ei steil ei hun, a nodweddid yn bennaf gan streicwyr a thorfeydd cryf. Ym 1979, sefydlodd y tîm o Ddwyrain Ewrop eu hunain o'r diwedd pan fethon nhw o drwch blewyn â buddugoliaeth yn erbyn Cymru. Dim ond am 13:12 ychydig cyn y diwedd y gallai’r Cymry gyrraedd y cam pendant. Flwyddyn yn ddiweddarach fe wnaethant ennill yn Bucharest yn erbyn Ffrainc 15-0.

Sefydlu yn Ewrop

[golygu | golygu cod]
Rwmania v Ffrainc yn y Gemau Rhyng-Gynghreiriaid, 1919

Sefydlodd Rwmani ei hu fel tîm o bwys wrth chwarae cyfres o bedair gêm heb drechu yn erbyn y Ffrancwyr rhwng 1959 a 1962 (2 fuddugoliaeth a 2 gêm gyfartal). Bu i'r Rwmaniaid hefyd yn chwarae yn aml yn erbyn Eidalwyr. Dechreuon nhw wynebu cenhedloedd Prydain ym 1981: fe guron nhw ddwywaith y Cymry ac unwaith yr Albanwyr yn yr 80au. Yn 1981, maen nhw'n wynebu'r Seland Newydd gyda'r allwedd i drechu cofiadwy (14-6).[1]

Bryd hynny, disgrifiodd chwaraewyr fel y llew Prydeinig Rob Ackerman Rwmania fel tîm o lefel y gellir ei chymharu â lefel y Crysau Duon, diolch i chwaraewyr yn chwarae rygbi fel y fyddin - yn wir mae rhai rhyngwladol o Rwmania hefyd yn filwrol - gyda chorfforol trawiadol dimensiwn.[2]

Teithiodd Cymru a'r Alban i Rwmania yn yr 1980au i chwarae gemau rhyngwladol. Gellid trechu'r ddau dîm. Llwyddodd buddugoliaeth gyntaf un o'r Pum Gwlad i ffwrdd ym 1988. Yng Nghaerdydd curodd Cymru 15:9. Yn ogystal â'r buddugoliaethau yn erbyn Ffrainc, yr Alban a Chymru, roedd y golled yn erbyn y Seland Newydd ym 1981 yn un o lwyddiannau mwyaf yr amser hwnnw. Er i'r Rhufeiniaid golli gyda 14: 6, ond gwrthodwyd dau ymgais iddynt. Er gwaethaf y canlyniadau da hyn, ni fu Rwmania erioed yn rhan o gystadleuaeth fwy fel y Pum Gwlad.

Yng Nghwpan y Byd cyntaf 1987 yn Seland Newydd ac Awstralia, fodd bynnag, cymerodd y Rwmaniaid ran ac ennill gêm. Curwyd Simbabwe 21:20, ond collwyd y ddwy gêm grŵp arall yn erbyn Ffrainc a’r Alban. Felly wedi methu rownd yr wyth olaf ac ymddeol yn y rownd gyntaf.

Diwedd y Rhyfel Oer

[golygu | golygu cod]
Rwmania v Iwerddon ar Lansdowne Road, yn 2005

Ar ôl diddymu'r Undeb Sofietaidd, cwympodd yr adnoddau ariannol ar gyfer y ddau dîm pwysicaf yn Rwmania, Dinamo a Steaua Bucharest, yn sydyn. Ffurfiwyd y ddau dîm hyn gan yr heddlu a'r fyddin, nad oeddent bellach yn bodoli ar y ffurf hon. Yn ogystal, lladdwyd nifer o chwaraewyr yn y chwyldro yn Rwmania ym 1989. Ar y dechrau, fodd bynnag, arhosodd y tîm cenedlaethol yn llwyddiannus. Yn 1990 fe wnaethant ennill i ffwrdd i Ffrainc a'r flwyddyn ar ôl iddynt drechu'r Alban. Yng Nghwpan y Byd 1991 llwyddodd fel yng Nghwpan y Byd blaenorol unwaith eto buddugoliaeth. Yn y gêm grŵp olaf, ar ôl colli i Ffrainc a Chanada, trechwyd Ffiji am 17:15.

Yng Nghwpan y Byd 1995 ni allai Rwmania ennill gêm. Unwaith eto, fe wnaethant gwrdd â Chanada, gêm gyfarftal De Affrica ac Awstralia. Yn erbyn De Affrica, y Rwmaniaid oedd â'r cyfle gorau i ennill, ond yn y diwedd fe fethon nhw gyda 8:21 yn y pencampwr yn y pen draw.

Gyda phroffesiynoli rygbi yn y 1990au, daeth oes lwyddiannus tîm cenedlaethol Rwmania i ben. Gan y gallai'r gymdeithas ariannol wan greu ei chynghrair dosbarth uchel ei hun, symudodd chwaraewyr gorau'r wlad i Ffrainc a'r Eidal. Syrthiodd nifer y chwaraewyr gweithredol yn gyflym, dim ond ychydig ohonynt a wnaeth y naid i Orllewin Ewrop gan drechu yn y cynghreiriau gorau. Torrodd nifer o glybiau Rwmania i fyny, ni allai'r gweddill gystadlu'n ariannol yn agosach at gystadleuaeth y Gorllewin.

Ers 2000

[golygu | golygu cod]
Rwmania wedi derbyn tlwb Pershing Trophy yn 2016 yn eu maes cartref, Stadionul Arcul de Triumf, wedi gêm brawf yn erbyn Unol Daleithiau.

Mae sperfformiad Rwmania yn ystod y ganrif hon wedi bod yn dameidiog, gan godi ac esgyn, er, efallai bydd cystadl â'r cynfod yn yr 1980au.

Yn 2000, enillodd Rwmania Gwpan Cenhedloedd Ewropeaidd trwy ennill pedair gêm mewn pedair gêm. Yn y blynyddoedd canlynol, fodd bynnag, tyfodd y gystadleuaeth yn y gystadleuaeth hon wrth i'r Jeorjia ddod yn gryfach ac y gallent drechu'r Rwmaniaid. Yn 2001 daeth yn amlwg bod y bwlch rhwng y rygbi mawr a Rwmania wedi ymwahanu'n sylweddol. Mewn gêm ryngwladol yn erbyn Lloegr, collodd y tîm cenedlaethol 134: 0, y golled uchaf yn hanes y Gymdeithas (er, dylid nodi fod llawer o chwaraewyr gorau'r tîm ddim yn chwarae oherwydd dim ond taliad bach iawn y dylent ei gael gan eu clybiau yn ystod amser gemau rhyngwladol).

Ar ôl trechu'r Eidal yn 2004, dosbarthwyd Rwmania gan yr IRB yn yr ail ddosbarth cryfder a disodli Rwsia yng Nghwpan y Super Powers. Yn y gystadleuaeth hon, bu’n rhaid i’r tîm setlo am y lle olaf, gan na allai llawer o'i chwaraewyr proffesiynol o Ffrainc fod yno. Er gwaethaf rhwystrau amrywiol, cymhwysodd Rwmania eto ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd 2007.

Anrhydeddau

[golygu | golygu cod]
Rygbi'r Undeb yn Gemau Olympaidd

Medal Efydd (1): 1924

Pencampwriaeth Ryngwladol Rygbi Ewrop ("Rugby Europe International Championships" - cystadleuaeth i dimau Lefel 2 a 3)

Enillwyr (10): 1968–1969, 1974–1975, 1976–1977, 1980–1981, 1982–1983, 2000, 2001–2002, 2004–2006, 2010, 2017 Ail (14) Trydydd (12)

Cwpan Antim (cystadleuaeth rhwng Rwmania a Jeorjia

Enillwyr (6): 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2017

Cwpan y Cenhedloedd World Rugby ("WR Nations Cup" - cystadleuaeth i dimau "A" gwleidydd Lefel 1 a hefyd prif dimau gwledydd Lefel 2 a 3)

Enillydd: (4): 2012, 2013, 2015, 2016

Record

[golygu | golygu cod]
30 safle uchaf ar 10 Chwefror 2020[3]
Safle Newid* Tîm Pwyntiau
1 steady  De Affrica 094.19
2 steady  Seland Newydd 092.11
3 steady  Lloegr 087.80
4 increase  Iwerddon 085.36
5 Decrease  Cymru 084.28
6 steady  Ffrainc 082.37
7 steady  Awstralia 081.90
8 steady  Japan 079.28
9 steady  Yr Alban 078.58
10 steady  Yr Ariannin 078.31
11 steady  Ffiji 076.21
12 increase  Georgia 072.70
13 Decrease  Yr Eidal 072.04
14 steady  Tonga 071.44
15 steady  Samoa 070.72
16 steady  Sbaen 068.28
17 steady  Unol Daleithiau America 068.10
18 steady  Wrwgwái 067.41
19 steady  Rwmania 065.11
20 increase  Portiwgal 062.40
21 steady  Hong Cong 061.23
22 increase  Canada 061.12
23 increase  Namibia 061.01
24 increase  Yr Iseldiroedd 060.08
25 Decrease  Rwsia 059.90
26 steady  Brasil 058.89
27 steady  Gwlad Belg 057.57
28 steady  Yr Almaen 054.64
29 steady  Chile 053.83
30 steady  De Corea 053.11
*Newid o'r wythnos flaenorol
Safleoedd blaenorol Romania
Ffynhonnell: World Rugby - Diweddarwyd y graff i 7 Ionawr 2019[3]

Gweler isod dabl o'r gemau prawf cenedlaethol a chwaraewyd gan dîm dynion cenedlaethol Rwmanis hyd at 23 tachwedd 2018.[4]

Opponent Played Won Lost Drawn Win % For Aga Diff
 Yr Ariannin 8 0 8 0 0.0% 117 325 −208
Nodyn:RuA 5 4 1 0 80.0% 113 74 +39
 Awstralia 3 0 3 0 0.0% 20 189 −169
 Gwlad Belg 7 7 0 0 100.0% 358 81 +277
 Brasil 1 1 0 0 100.0% 56 5 +51
 Bwlgaria 2 2 0 0 100.0% 170 3 +167
 Canada 8 6 2 0 75.0% 138 142 −4
 Y Weriniaeth Tsiec 6 6 0 0 100.0% 307 53 +254
Nodyn:Country data CSK 18 17 0 1 77.8% 349 105 +244
Nodyn:Country data East Germany 13 12 0 1 92.3% 393 69 +324
 Lloegr 5 0 5 0 0.0% 24 335 −311
 Ffiji 3 1 2 0 33.3% 42 70 −28
 Ffrainc 50 8 41 2 15.7% 473 1342 −869
Nodyn:RuA 1 0 1 0 0.0% 16 20 −4
 France XV 5 0 5 0 0.0% 30 153 −123
 Georgia 23 9 13 1 39.9% 381 435 −54
 Yr Almaen 11 6 5 0 54.5% 367 158 +209
 Iwerddon 9 0 9 0 0.0% 102 390 −288
 Ireland XV 1 0 0 1 0.0% 13 13 +0
Ireland Emerging Ireland 1 0 1 0 0.0% 10 31 −21
 yr Eidal 42 16 23 3 38.1% 634 609 +25
Nodyn:RuA 4 2 2 0 50.0% 65 87 −22
Nodyn:RuA 2 2 0 0 100.0% 43 26 +17
 Japan 6 1 5 0 16.7% 119 152 −33
 Japan XV 1 1 0 0 100.0% 30 25 +5
 Moroco 8 7 1 0 87.5% 342 56 +286
 Namibia 6 5 1 0 83.3% 158 66 +92
 Yr Iseldiroedd 7 7 0 0 100.0% 296 46 +250
 Seland Newydd 2 0 2 0 0.0% 14 99 −85
 New Zealand XV 1 0 1 0 0.0% 30 60 −30
Nodyn:RuA 1 0 0 1 0.0% 10 10 +0
 Gwlad Pwyl 16 14 2 0 87.5% 514 143 +371
 Portiwgal 24 21 3 0 87.5% 758 233 +525
 Rwsia 22 15 6 1 68.2% 545 309 +236
 Samoa 2 2 0 0 100.0% 49 37 +12
 yr Alban 13 2 11 0 15.4% 192 475 −283
Nodyn:RuA 1 0 1 0 0.0% 18 21 −3
 De Affrica 1 0 1 0 0.0% 8 21 −13
De Affrica Emerging Springboks 2 0 2 0 0.00% 20 86 −66
 Yr Undeb Sofietaidd 15 12 3 0 80.0% 251 153 +98
 Sbaen 36 33 3 0 91.7% 1041 363 +678
 Tonga 3 1 3 0 33.3% 55 64 −9
 Tiwnisia 5 4 1 0 80.0% 189 42 +147
 Wcrain 7 7 0 0 100.0% 400 43 +357
 Unol Daleithiau America 9 2 7 0 22.2% 104 230 −126
 Wrwgwái 8 7 0 1 87.5% 226 85 +141
 Cymru 8 2 6 0 25.0% 96 342 −246
 Wales XV 1 0 1 0 0.0% 12 13 −1
 Gorllewin yr Almaen 9 8 1 0 88.9% 199 69 +130
 Simbabwe 4 4 0 0 100.0% 123 84 +39
Total 445 255 178 12 57.30% 9982 7976 +2006

Dolenni

[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau

[golygu | golygu cod]
  1. https://www.lerugbynistere.fr/chroniques/flashback-quand-la-roumanie-etait-une-grande-puissance-du-rugby-international-2303181115.php
  2. https://www.theroar.com.au/2015/03/19/a-beer-with-a-british-lion-robert-ackerman/
  3. 3.0 3.1 "Men's World Rankings". World Rugby. Cyrchwyd 30 Medi 2019.
  4. Romania statistics
Eginyn erthygl sydd uchod am rygbi'r undeb. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.