Symbol at

Oddi ar Wicipedia
 Rhybudd! Stwc sbwriel.svg Mae'r erthygl hon wedi ei thagio fel Erthygl nad yw - o bosib - yn ateb ein meini prawf ac felly mae posibilrwydd y caiff ei dileu gan Weinyddwr.
Nid oes angen cyfieithiad gair-am-air o'r erthygl Wikipedia Saesneg mewn gwirionedd. Mae angen tocio'r testun hwn yn ôl yn drylwyr. Mae rhannau helaeth ohono'n dibynnu'n llwyr ar olwg Saesneg ar y byd.

Gweler ein canllawiau Arddull ac Amlygrwydd. Ni ddylech ddileu'r tag hwn o erthygl rydych wedi ei chreu eich hun ond yn hytrach - gadewch nodyn ar y Dudalen Sgwrs (neu dewiswch y Botwm isod) gan fynegi pam yn eich tyb chi y dylai'r erthygl aros ar Wicipedia. Mae'r penderfyniad a yw'n aros ai peidio, fodd bynnag, yn nwylo'r Gymuned, ac yn benodol: Gweinyddwr.

Os nad chi a greodd yr erthygl, a chredwch na ddylai'r tag yma fod ar y dudalen hon, yna mae croeso i chi dynnu'r tag. Cofiwch nodi'r rhesymau pam.

Mae'r nodyn yma'n rhoi'r erthygl yn y categori Amlygrwydd.


@
Wrth arwydd
Yn Unicode

Mae'r arwydd, @, fel arfer yn cael ei ddarllen yn uchel fel "at"; fe'i gelwir yn gyffredin hefyd yn symbol at, yn fasnachol yn, neu'n arwydd cyfeiriad . Fe'i defnyddir fel talfyriad cyfrifo ac anfoneb sy'n golygu "ar gyfradd o" (e.e. 7 teclyn @ £ 2 y teclyn = £14), [1] ond mae bellach i'w weld yn ehangach mewn cyfeiriadau e-bost a dolenni llwyfannau cyfryngau cymdeithasol .

Mae absenoldeb un gair Saesneg ar gyfer y symbol wedi ysgogi rhai awduron i ddefnyddio'r Ffrangeg arobate neu'r Sbaeneg a'r Portiwgaleg arroba, neu i fathu geiriau newydd fel ampersat [2] ac asperand, [3] neu'r ( gweledol) onomatopoeia strudel, [4] ond nid oes yr un o'r rhain wedi cyflawni defnydd eang.

Er nad yw wedi'i gynnwys ar fysellfwrdd y teipiaduron masnachol lwyddiannus cynharaf, roedd ar o leiaf un model 1889 a'r modelau Underwood llwyddiannus iawn o'r "Underwood No. 5" yn 1900 ymlaen. Dechreuwyd ei ddefnyddio mewn cyfeiriadau e-bost yn y 1970au, ac mae bellach yn cael ei gynnwys fel mater o drefn ar y rhan fwyaf o fathau o fysellfyrddau cyfrifiadurol .

Hanes[golygu | golygu cod]

@ symbol a ddefnyddir fel y cychwynnol "a" ar gyfer y fformiwla "amin" (amen) yn y Bwlgareg y Manasses Chronicle (c. 1345).
Y symbol Aragoneg @ a ddefnyddiwyd yng nghofrestrfa “taula de Ariza” ym 1448 i ddynodi llwyth o wenith o Castile i Deyrnas Aragon . [5]
@ a ddefnyddir i olygu Ffrangeg " à " ("yn") o brotocol 1674 o lys yn Sweden ( Arboga rådhusrätt och magistrat )

Mae'r symbol cynharaf sydd wedi'i ddarganfod yn y siâp hwn i'w gael mewn cyfieithiad Bwlgareg o gronicl Groeg a ysgrifennwyd gan Constantinos Manasses yn 1345. Fe'i cynhelir heddiw yn Llyfrgell Apostolaidd y Fatican, ac mae'n cynnwys y symbol @ yn lle'r brif lythyren alffa "Α" fel llythyren flaen yn y gair Amen; fodd bynnag, nid yw'r rheswm dros ei ddefnyddio yn y cyd-destun hwn yn hysbys o hyd. Nid yw esblygiad y symbol fel y'i defnyddir heddiw yn cael ei gofnodi.

Fe'i defnyddiwyd ers amser maith mewn Catalaneg, Sbaeneg a Phortiwgaleg fel talfyriad o arroba, uned o bwysau sy'n cyfateb i 25 pwys, ac yn deillio o'r ymadrodd Arabeg o "y chwarter" ( الربع ynganu ar-rubʿ ). [6] Ceir symbol tebyg i @ yn y Sbaeneg "Taula de Ariza", cofrestrfa i ddynodi llwyth gwenith o Castile i Aragon, yn 1448. [7] Mae academydd Eidalaidd, Giorgio Stabile, yn honni iddo olrhain y symbol @ i'r 16g, mewn dogfen fasnachol a anfonwyd gan Florentine Francesco Lapi o Seville i Rufain ar Fai 4, 1536. [7] Mae'r ddogfen yn ymwneud â masnach gyda Pizarro, yn enwedig pris @ o win ym Mheriw . Ar hyn o bryd, mae'r gair arroba yn golygu'r at-symbol ac uned o bwysau. Yn Fenisaidd, dehonglwyd y symbol i olygu amffora ( anfora ), uned o bwysau a chyfaint yn seiliedig ar gynhwysedd y jar amffora safonol ers y 6ed ganrif.

Defnydd modern[golygu | golygu cod]

Defnydd masnachol[golygu | golygu cod]

Mewn defnydd Saesneg cyfoes, mae @ yn symbol masnachol, sy'n golygu ar ac ar gyfradd neu am bris . Anaml y'i defnyddiwyd mewn cyfriflyfrau ariannol, ac ni chaiff ei ddefnyddio mewn teipograffeg safonol.

Nod masnach[golygu | golygu cod]

Yn 2012, cofrestrwyd "@" fel nod masnach gyda Swyddfa Patentau a Nodau Masnach yr Almaen. Cafodd cais canslo ei ffeilio yn 2013, a chadarnhawyd y canslo yn y pen draw gan Lys Patentau Ffederal yr Almaen yn 2017.

Cyfeiriadau e-bost[golygu | golygu cod]

Mae defnydd cyfoes cyffredin o @ mewn cyfeiriadau e-bost (gan ddefnyddio'r system SMTP ), fel yn jdoe@example.com (y defnyddiwr jdoe sydd wedi'i leoli yn y parth example.com ). Mae Ray Tomlinson o BBN Technologies yn cael ei gydnabod am gyflwyno'r defnydd hwn ym 1971. [3] [8] Mae'r syniad hwn o'r symbol sy'n cynrychioli a leolir yn y ffurflen user@host hefyd i'w weld mewn offer a phrotocolau eraill; er enghraifft, mae gorchymyn cragen Unix ssh jdoe@example.net yn ceisio sefydlu cysylltiad ssh i'r cyfrifiadur gyda'r enw gwesteiwr example.net gan ddefnyddio'r enw defnyddiwr jdoe .

Ar dudalennau gwe, mae sefydliadau yn aml yn cuddio cyfeiriadau e-bost eu haelodau neu eu gweithwyr trwy hepgor y @. Mae'r arfer hwn, a elwir yn munging address, yn gwneud y cyfeiriadau e-bost yn llai agored i raglenni sbam sy'n sganio'r rhyngrwyd ar eu cyfer.

Cyfryngau cymdeithasol[golygu | golygu cod]

Ar rai llwyfannau a fforymau cyfryngau cymdeithasol, mae enwau defnyddwyr yn dechrau gyda @ (yn y ffurf @johndoe ); cyfeirir yn aml at y math hwn o enw defnyddiwr fel " handle " .

Ar fforymau ar-lein heb drafodaethau llinynnol, defnyddir @ yn gyffredin i ddynodi ateb; er enghraifft: @Jane i ymateb i sylw a wnaeth Jane yn gynharach. Yn yr un modd, mewn rhai achosion, defnyddir @ ar gyfer "sylw" mewn negeseuon e-bost a anfonwyd yn wreiddiol at rywun arall. Er enghraifft, pe bai e-bost yn cael ei anfon oddi wrth Catherine at Steve, ond yng nghorff yr e-bost, mae Catherine eisiau gwneud Keirsten yn ymwybodol o rywbeth, bydd Catherine yn cychwyn y llinell @Keirsten i nodi i Keirsten fod y frawddeg ganlynol yn ymwneud â hi. Mae hyn hefyd yn helpu gyda defnyddwyr e-bost symudol nad ydynt efallai'n gweld eofn neu liw mewn e-bost.

Mewn microblogio (fel ar Twitter a microflogiau cymdeithasol GNU ), defnyddir @ cyn yr enw defnyddiwr i anfon atebion y gellir eu darllen yn gyhoeddus (ee @otheruser: Message text here ). Gall y blog a meddalwedd cleient ddehongli'r rhain yn awtomatig fel dolenni i'r defnyddiwr dan sylw. Pan gaiff ei gynnwys fel rhan o fanylion cyswllt person neu gwmni, mae symbol @ ac yna enw yn cael ei ddeall fel arfer i gyfeirio at ddolen Twitter. Roedd defnydd tebyg o'r symbol @ hefyd ar gael i ddefnyddwyr Facebook ar 15 Medi, 2009. [9] Yn Internet Relay Chat (IRC), fe'i dangosir cyn llysenwau defnyddwyr i ddynodi bod ganddynt statws gweithredwr ar sianel.

Defnydd chwaraeon[golygu | golygu cod]

Yn Saesneg Americanaidd gellir defnyddio'r @ i ychwanegu gwybodaeth am ddigwyddiad chwaraeon. Lle mae enwau timau chwaraeon gwrthwynebol yn cael eu gwahanu gan "v" ( yn erbyn ), gellir ysgrifennu'r tîm oddi cartref yn gyntaf - a rhoi @ yn lle'r "v" arferol i gyfleu ym mha faes cartref y bydd y gêm yn cael ei chwarae. Nid yw'r defnydd hwn yn cael ei ddilyn yn Saesneg Prydeinig, oherwydd fel arfer y tîm cartref sy'n cael ei ysgrifennu gyntaf.

Yn ALGOL 68, mae'r symbol @ yn ffurf gryno o'r allweddair; fe'i defnyddir i newid arffin isaf arae. Er enghraifft: mae arrayx[@88] yn cyfeirio at arae sy'n dechrau ym mynegai 88.[golygu | golygu cod]

Yn ActionScript, defnyddir @ mewn dosrannu a chroesi XML fel rhagddodiad llinynnol i nodi priodoleddau mewn cyferbyniad ag elfennau plentyn.[golygu | golygu cod]

Yn y gystrawen marcio templed ASP.NET MVC Razor, mae'r nod @ yn dynodi dechrau blociau datganiad cod neu ddechrau cynnwys testun.[golygu | golygu cod]

Yn Dyalog APL, defnyddir @ fel ffordd swyddogaethol i addasu neu ddisodli data mewn lleoliadau penodol mewn arae.[golygu | golygu cod]

Yn CSS, defnyddir @ mewn datganiadau arbennig y tu allan i floc CSS.[golygu | golygu cod]

Yn C#, mae'n dynodi "llinynnau gair am air", lle nad oes unrhyw nodau'n cael eu dianc ac mae dau nod dyfynbris dwbl yn cynrychioli un dyfynbris dwbl. Fel rhagddodiad mae hefyd yn caniatáu i eiriau allweddol gael eu defnyddio fel dynodwyr, math o stropio.[golygu | golygu cod]

Yn D, mae'n dynodi priodoleddau ffwythiant: megis: @safe, @nogc, defnyddiwr diffiniedig @('from_user') y gellir ei werthuso ar amser llunio (gyda __traits) neu @property i ddatgan priodweddau, sef swyddogaethau y gellir eu trin yn syntactig fel pe baent yn feysydd neu'n newidynnau.[golygu | golygu cod]

Yn Iaith Gorchymyn DIGIDOL, y cymeriad @ oedd y gorchymyn a ddefnyddiwyd i weithredu gweithdrefn orchymyn. I redeg y weithdrefn gorchymyn VMSINSTAL.COM, byddai un yn teipio @VMSINSTAL yn y gorchymyn yn brydlon.[golygu | golygu cod]

Yn Forth, fe'i defnyddir i nôl gwerthoedd o'r cyfeiriad ar ben y pentwr. Mae'r gweithredwr yn cael ei ynganu fel "fetch".[golygu | golygu cod]

Yn Haskell, fe'i defnyddir mewn patrymau fel y'u gelwir. Gellir defnyddio'r nodiant hwn i roi arallenwau i batrymau, gan eu gwneud yn fwy darllenadwy.[golygu | golygu cod]

yn HTML, gellir ei amgodio fel @[golygu | golygu cod]

Yn J, yn dynodi cyfansoddiad swyddogaeth.[golygu | golygu cod]

Yn Java, fe'i defnyddiwyd i ddynodi anodiadau, math o fetadata, ers fersiwn 5.0.[golygu | golygu cod]

Yn LiveCode, mae wedi'i ragnodi i baramedr i nodi bod y paramedr yn cael ei basio trwy gyfeiriad.[golygu | golygu cod]

Mewn ffeil autostart LXDE (fel y'i defnyddir, er enghraifft, ar y cyfrifiadur Raspberry Pi), mae @ wedi'i ragnodi i orchymyn i nodi y dylid ail-weithredu'r gorchymyn yn awtomatig os yw'n damwain.[golygu | golygu cod]

Yn ML, mae'n dynodi cydgadwyn rhestr.[golygu | golygu cod]

Mewn rhesymeg moddol, yn benodol wrth gynrychioli bydoedd posibl, weithiau defnyddir @ fel symbol rhesymegol i ddynodi'r byd go iawn (y byd yr ydym "ynddo").[golygu | golygu cod]

Yn Amcan-C, mae @ wedi'i ragddodi i eiriau allweddol iaith-benodol fel @gweithredu ac i ffurfio llythrenau llinynnol.[golygu | golygu cod]

Yn Pascal, @ yw'r gweithredwr "cyfeiriad" (mae'n dweud ym mha leoliad y canfyddir newidyn).[golygu | golygu cod]

Yn Perl, mae newidynnau rhagddodi @ sy'n cynnwys araeau @array, gan gynnwys sleisys arae @array[2..5,7,9] a sleisys stwnsh @hash{'foo', 'bar', 'baz'} neu @hash{qw (foo bar baz)}. Gelwir y defnydd hwn yn sigil.[golygu | golygu cod]

Yn PHP, fe'i defnyddir ychydig cyn mynegiad i wneud i'r cyfieithydd atal gwallau a fyddai'n cael eu cynhyrchu o'r ymadrodd hwnnw.[golygu | golygu cod]

Yn Python 2.4 ac i fyny, fe'i defnyddir i addurno ffwythiant (lapio'r ffwythiant mewn un arall ar amser creu). Yn Python 3.5 ac i fyny, fe'i defnyddir hefyd fel gweithredwr lluosi matrics gorlwytho.[golygu | golygu cod]

Yn Razor, fe'i defnyddir ar gyfer blociau cod C #.[golygu | golygu cod]

Yn Ruby, mae'n gweithredu fel sigil: mae @ yn rhagddodi newidynnau enghraifft, ac mae @@ yn rhagddodi newidynnau dosbarth.[golygu | golygu cod]

Yn Scala, fe'i defnyddir i ddynodi anodiadau (fel yn Java), a hefyd i glymu enwau i is-batrymau mewn ymadroddion sy'n cyfateb i batrymau.[golygu | golygu cod]

Yn Swift, mae @ yn rhagddodi "anodiadau" y gellir eu cymhwyso i ddosbarthiadau neu aelodau. Mae anodiadau yn dweud wrth y casglwr i gymhwyso semanteg arbennig i'r datganiad fel allweddeiriau, heb ychwanegu geiriau allweddol i'r iaith.[golygu | golygu cod]

Yn T-SQL, mae @ yn rhagddodi newidynnau ac mae @@ yn rhagddodi swyddogaethau system "niladic".[golygu | golygu cod]

Mewn nifer o ieithoedd rhaglennu math xBase, fel DBASE, FoxPro/Visual FoxPro a Clipper, fe'i defnyddir i ddynodi safle ar y sgrin. Er enghraifft: @1,1 DWEUD "HELO" i ddangos y gair "HELO" yn llinell 1, colofn 1.[golygu | golygu cod]

Yn FoxPro/Visual FoxPro, fe'i defnyddir hefyd i nodi pasio penodol trwy gyfeirio at newidynnau wrth alw gweithdrefnau neu swyddogaethau (ond nid yw'n weithredwr cyfeiriad).[golygu | golygu cod]

Mewn ffeil Swp Windows, mae @ ar ddechrau llinell yn atal adlais y gorchymyn hwnnw. Mewn geiriau eraill, yr un fath ag ECHO OFF yn berthnasol i'r llinell gyfredol yn unig. Fel arfer mae gorchymyn Windows yn cael ei weithredu ac yn dod i rym o'r llinell nesaf ymlaen, ond mae @ yn enghraifft brin o orchymyn sy'n dod i rym ar unwaith. Fe'i defnyddir amlaf yn y ffurf @echo i ffwrdd sydd nid yn unig yn diffodd adleisio ond yn atal y llinell orchymyn ei hun rhag cael ei hadleisio.[golygu | golygu cod]

Yn Windows PowerShell, mae @ yn cael ei ddefnyddio fel gweithredwr aráe ar gyfer arae a llythrennau bwrdd stwnsh ac ar gyfer amgáu llythrennau yma-llinyn.[golygu | golygu cod]

Yn y System Enwau Parth (DNS), defnyddir @ i gynrychioli'r $ ORIGIN, fel arfer "gwraidd" y parth heb is-barth rhagosodedig. (E.e. wikipedia.org vs. www.wikipedia.org)[golygu | golygu cod]

Mewn iaith gydosod, weithiau defnyddir @ fel gweithredwr cyfeirio.Ieithoedd cyfrifiadurol[golygu | golygu cod]

Defnyddir @ mewn amrywiol ieithoedd rhaglennu ac ieithoedd cyfrifiadurol eraill, er nad oes thema gyson i'w ddefnydd. Er enghraifft:

Niwtraliaeth rhyw yn Sbaeneg[golygu | golygu cod]

Protestiwr gyda baner yn dangos "La revolución está en nosotr@s"

Yn Sbaeneg, lle mae llawer o eiriau'n gorffen yn "-o" pan yn y rhyw wrywaidd ac yn gorffen "-a" yn y fenyw, mae @ weithiau'n cael ei ddefnyddio fel rhywbeth niwtral o ran rhyw yn lle'r diweddglo diofyn "o". [10] Er enghraifft, mae'r gair amigos yn draddodiadol yn cynrychioli nid yn unig ffrindiau gwrywaidd, ond hefyd grŵp cymysg, neu lle nad yw'r ddau ryw yn hysbys. Byddai cynigwyr iaith rhyw-gynhwysol yn ei disodli ag amig@s yn y ddau achos olaf hyn, ac yn defnyddio amigos dim ond pan fo’r grŵp y cyfeirir ato yn un gwrywaidd i gyd ac amigas dim ond pan fo’r grŵp i gyd yn fenywaidd. Mae'r Real Academia Española yn anghymeradwyo'r defnydd hwn. [11]

Defnyddiau ac ystyron eraill[golygu | golygu cod]

llythyren Bicameral @ fel y'i defnyddir yn yr iaith Koalib .
Mae X-SAMPA yn defnyddio @ yn lle ə, y mae'n debyg mewn rhai ffontiau.
 • Mewn llenyddiaeth wyddonol a thechnegol (yn enwedig Saesneg), defnyddir @ i ddisgrifio'r amodau y mae data'n ddilys neu y gwnaed mesuriad oddi tanynt. Ee gall dwysedd dŵr halen ddarllen d = 1.050 g/cm 3 @ 15 °C (darllenwch "ar" am @), dwysedd nwy d = 0.150 g/L @ 20 °C, 1 bar, neu sŵn car 81 dB @ 80 km/h (cyflymder). [12]
 • Mewn rhesymeg athronyddol, defnyddir '@' i ddynodi'r byd go iawn (yn wahanol i fydoedd posibl nad ydynt yn wirioneddol).  Yn gyfatebol, gellir labelu byd 'dynodedig' mewn model Kripke '@'. 
 • Mewn fformiwlâu cemegol, defnyddir @ i ddynodi atomau neu foleciwlau sydd wedi'u dal . [13] Er enghraifft, mae La@C 60 yn golygu lanthanum y tu mewn i gawell llawneren . Gweler yr erthygl Endohedral fullerene am fanylion.
 • Yn Malagaseg, mae @ yn dalfyriad anffurfiol ar gyfer y ffurf arddodiadol amin'ny[ dyfyniad sydd ei angen ]
 • Yn Maleieg, mae @ yn dalfyriad anffurfiol ar gyfer y gair "atau", sy'n golygu "neu" yn Saesneg. [ dyfyniad sydd ei angen ]
 • Mewn geneteg, @ yw'r talfyriad ar gyfer locws, fel yn IGL@ ar gyfer locws lambda imiwnoglobwlin . [14]
 • Yn yr iaith Koalib yn Swdan, defnyddir @ fel llythyren mewn geiriau benthyg Arabeg . Gwrthododd Consortiwm Unicode gynnig i'w amgodio ar wahân fel llythyren yn Unicode . Mae SIL International yn defnyddio pwyntiau cod Ardal Defnydd Preifat U+F247 ac U+F248 ar gyfer fersiynau llythrennau bach a chyfalaf, er eu bod wedi nodi bod y gynrychiolaeth PUA hwn yn anghymeradwy ers mis Medi 2014.
 • A schwa, gan y gall fod yn anodd cynhyrchu'r cymeriad schwa gwirioneddol "ə" ar lawer o gyfrifiaduron. Fe'i defnyddir yn y swyddogaeth hon mewn rhai cynlluniau ASCII IPA, gan gynnwys SAMPA ac X-SAMPA . [ dyfyniad sydd ei angen ]
 • Yn y leet gall fod yn lle'r llythyren "A". [ dyfyniad sydd ei angen ]
 • Fe'i defnyddir yn aml mewn teipio a negeseuon testun fel talfyriad ar gyfer "at". [15] [12]
 • Ym Mhortiwgal gellir ei ddefnyddio mewn teipio a negeseuon testun gyda'r ystyr " cusan Ffrengig " ( linguado ). [ dyfyniad sydd ei angen ]
 • Mewn disgwrs ar-lein, mae @ yn cael ei ddefnyddio gan rai anarchwyr yn lle'r cylch traddodiadol-A . [ dyfyniad sydd ei angen ]
 • Nodiant algebraidd ar gyfer amrywiad gwyddbwyll Crazyhouse : Mae @ rhwng darn a sgwâr yn dynodi darn a ollyngwyd ar y sgwâr hwnnw o warchodfa'r chwaraewr. [16]

Enwau mewn ieithoedd eraill[golygu | golygu cod]

Mewn llawer o ieithoedd heblaw Saesneg, er bod y rhan fwyaf o deipiaduron yn cynnwys y symbol, roedd y defnydd o @ yn llai cyffredin cyn i e-bost ddod yn gyffredin yng nghanol y 1990au. O ganlyniad, fe'i canfyddir yn aml yn yr ieithoedd hynny fel un sy'n dynodi "y Rhyngrwyd", cyfrifiaduro, neu foderneiddio yn gyffredinol. Mae enwi'r symbol ar ôl anifeiliaid hefyd yn gyffredin.

Yn Afrikaans, fe'i gelwir yn aapstert, sy'n golygu 'cynffon mwnci', yn debyg i'r defnydd Iseldireg o'r gair (aap yw'r gair am 'monkey' neu 'ape' yn Iseldireg, daw stert o'r Iseldireg staart).

Yn Arabeg, آتْ (yn).

Yn Armeneg, mae'n շնիկ (shnik), sy'n golygu 'ci bach'.

Yn Aserbaijaneg, ət (at) sy'n golygu 'cig', er yn fwyaf tebygol ei fod yn drawslythreniad ffonetig o at.

Mewn Basgeg, mae'n bildua ('lapio A').

Yn Belarwseg, fe'i gelwir yn сьлімак (sʹlimak, sy'n golygu 'helix' neu 'malwen').

Yn Bosnieg, mae'n ludo a ('crazy A').

Mewn Bwlgareg, fe'i gelwir yn кльомба (klyomba - 'llythyr wedi'i ysgrifennu'n wael'), маймунско а (maymunsko a – 'mwnci A'), маймунка (maimunka - 'mwnci bach'), neu баница (banitsa wedi'i wneud yn aml - rholyn crwst. mewn siâp tebyg i'r cymeriad)

Yn y Gatalaneg, fe'i gelwir yn arrova (uned fesur) neu ensaïmada (crwst Mallorcan, oherwydd siâp tebyg y bwyd hwn).

Yn Tsieinëeg:

Ar dir mawr Tsieina, arferai gael ei alw'n 圈A (ynganu quān A), sy'n golygu 'cylch A' / 'caeedig A', neu 花A (ynganu huā A), sy'n golygu 'lacy A', ac weithiau fel 小老鼠 (ynganu xiǎo lǎoshǔ), sy'n golygu 'llygoden fach'. Y dyddiau hyn, ar gyfer y rhan fwyaf o ieuenctid Tsieina, fe'i gelwir yn 艾特 (ynganu ài tè), sy'n drawsgrifiad ffonetig o at.

Yn Taiwan, mae'n 小老鼠 (ynganu xiǎo lǎoshǔ), sy'n golygu 'llygoden fach'.

Yn Hong Kong a Macau, y mae yn.

Mewn Croateg, cyfeirir ato amlaf gan y gair Saesneg yn (ynganu et), ac yn llai cyffredin ac yn fwy ffurfiol, gyda'r arddodiad pri (gyda'r derbynnydd yn yr achos enwol, nid locative fel y'u hystyr arferol o pri), sy'n golygu 'yn', 'chez' neu 'gan'. Yn anffurfiol, fe'i gelwir yn manki , yn dod o ynganiad lleol y gair Saesneg monkey . Sylwch na ddefnyddir y geiriau Croateg ar gyfer mwnci, ​​majmun, opica, jopec, šimija i ddynodi'r symbol, ac eithrio'r geiriau olaf yn rhanbarthol yn anaml.

Yn Tsiec fe'i gelwir yn zavináč, sy'n golygu 'rollmops'; defnyddir yr un gair yn Slofaceg.

Yn Daneg, snabel-a yw hi ('boncyff eliffant A'). Nid yw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer prisiau, lle mae Daneg à yn golygu 'ar (y darn)'.

Yn Iseldireg, fe'i gelwir yn apenstaart ('cynffon mwnci'). Yr a yw cymeriad cyntaf y gair Iseldireg aap sy'n golygu 'mwnci' neu 'ape'; apen yw'r lluosog o aap. Fodd bynnag, mae'r defnydd o'r Saesneg wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn Iseldireg.

Yn Esperanto, fe'i gelwir yn ĉe-signo ('at' - ar gyfer defnydd e-bost, gyda chyfeiriad fel "zamenhof@esperanto.org" ynganu zamenhof ĉe esperanto punkto org), po-signo ('yr un' - yn cyfeirio at y defnydd mathemategol), neu heliko (sy'n golygu 'malwen').

Yn Estoneg, fe'i gelwir yn ätt, o'r gair Saesneg yn.

Yn Ffaröeg, mae'n kurla, hjá ('at'), tranta, neu snápil-a ('boncyff [eliffant] A').

Yn Ffinneg, fe'i gelwid yn wreiddiol yn taksamerkki ("arwydd ffi") neu yksikköhinnan merkki ("arwydd pris uned"), ond mae'r enwau hyn wedi darfod ers amser maith ac anaml y deellir hwy bellach. Y dyddiau hyn, mae'n swyddogol ät-merkki, yn ôl y sefydliad safoni cenedlaethol SFS; yn aml hefyd yn sillafu yn-merkki. Ymhlith yr enwau eraill mae kissanhäntä ('cynffon cath') a miuku mauku ('miaow-meow') neu fyr; “miu-mau”.

Yn Ffrangeg, mae bellach yn swyddogol yr arobase (hefyd wedi'i sillafu arrobase neu arrobe), neu hysbyseb (er bod hwn yn cael ei ddefnyddio amlaf mewn Canada Ffrangeg ei hiaith, ac fel arfer dim ond wrth ddyfynnu prisiau y dylid ei ddefnyddio; dylid ei alw bob amser yn arobase neu , well eto, arobas pan mewn cyfeiriad e-bost). Mae ei darddiad yr un peth â tharddiad y gair Sbaeneg, a allai ddeillio o'r Arabeg ar-roub (‏اَلرُّبْع‎). Yn Ffrainc, mae hefyd yn gyffredin (yn enwedig ar gyfer y cenedlaethau iau) i ddweud y gair Saesneg wrth sillafu cyfeiriad e-bost. [cyfeiriad sydd ei angen] Yn Ffrangeg Québec bob dydd, mae rhywun yn aml yn clywed hysbyseb wrth seinio cyfeiriad e-bost, tra bod gwesteiwyr teledu a radio yn fwy tebygol o ddefnyddio arobase.

Yn Sioraidd, mae yn, wedi'i sillafu ეთ–ი (კომერციული ეთ–ი, ḳomerciuli et-i).

Yn Almaeneg, cyfeirir ato weithiau fel Klammeraffe (sy'n golygu 'mwnci pry cop') neu Affenschwanz (sy'n golygu 'cynffon mwncïod'). Mae Klammeraffe neu Affenschwanz yn cyfeirio at debygrwydd @ i gynffon mwnci [ffynhonnell well sydd ei angen] yn cydio mewn cangen. Yn fwy diweddar, cyfeirir ato yn gyffredin fel at, fel yn Saesneg.

Mewn Groeg, fe'i gelwir yn παπάκι sy'n golygu 'hwyaid bach'.

Yn yr Ynys Las, iaith Inuit, fe'i gelwir yn aajusaq sy'n golygu 'tebyg i A' neu 'rhywbeth sy'n edrych fel A'.

Yn Hebraeg, fe'i gelwir ar lafar yn שְׁטְרוּדֶל (shtrúdel), oherwydd ei debygrwydd gweledol i doriad trawstoriad o gacen strwdel. Y term normadol, a ddyfeisiwyd gan Academi'r Iaith Hebraeg, yw כְּרוּכִית (krukhít), sy'n air Hebraeg arall am 'strudel', ond anaml y caiff ei ddefnyddio.

Yn Hindi, y mae yn, o'r gair Saesonaeg.

Yn Hwngareg, fe'i gelwir yn kukac (cyfystyr chwareus ar gyfer 'mwydyn' neu 'maggot').

Yng Ngwlad yr Iâ, cyfeirir ato fel atmerkið ("yr at sign") neu hjá, sy'n gyfieithiad uniongyrchol o'r gair Saesneg at.

Mewn Saesneg Indiaidd, mae siaradwyr yn aml yn dweud ar gyfradd (gyda chyfeiriadau e-bost wedi'u dyfynnu fel "enghraifft ar gyfradd example.com"). [mae angen dyfyniad]

Yn Indoneseg, fel arfer mae'n et. Mae amrywiadau’n bodoli – yn enwedig os yw cyfathrebu geiriol yn swnllyd iawn – megis bwndar a bulat (y ddau yn golygu ‘cylch A’), keong (‘malwen A’), ac (yn anaml) monyet (‘mwnci A’).

Yn y Wyddeleg, mae'n ag (sy'n golygu 'at') neu signal @/ag (sy'n golygu 'at sign').

Yn Eidaleg, mae'n chiocciola ('malwen') neu commerciale, weithiau yn (ynganu yn amlach  [ˈɛt] ac anaml [ˈat]) neu ad.

Yn Japaneaidd, fe'i gelwir yn atto māku (アットマーク, o'r geiriau Saesneg at mark). Y gair ydy wasei-eigo , gair benthyg o'r Saesneg.

Yn Casacheg, fe'i gelwir yn swyddogol yn айқұлақ (aıqulaq, 'clust y lleuad').

Mewn Corëeg, fe'i gelwir yn golbaeng-i (골뱅이, sy'n golygu 'cregyn moch'), ffurf dafodieithol o whelk.

Mewn Cwrdeg, mae at or et (sgript Lladin Hawar), ئهت (sgript Sorani Perso-Arabeg) yn dod o'r gair Saesneg yn .

Yn Latfieg, mae'n cael ei ynganu yr un peth ag yn Saesneg, ond, oherwydd yn Latfieg mae [æ] wedi'i ysgrifennu fel "e" (nid "a" fel yn Saesneg), weithiau caiff ei ysgrifennu fel et.

Yn Lithwaneg, mae'n cael ei ynganu eta (sy'n cyfateb i'r Saesneg yn).

Yn Lwcsembwrgaidd arferai gael ei alw'n Afeschwanz ('monkey tail'), ond oherwydd defnydd eang, fe'i gelwir bellach yn, fel yn Saesneg.

Ym Macedoneg, fe'i gelwir yn мајмунче (majmunče,  [ˈmajmuntʃɛ], 'mwnci bach').

Ym Malaysia, fe'i gelwir yn alias pan gaiff ei ddefnyddio mewn enwau a di pan gaiff ei ddefnyddio mewn cyfeiriadau e-bost, di yw'r gair Malay am 'at'. Fe'i defnyddir yn gyffredin hefyd i dalfyrru atau sy'n golygu 'neu', 'naill ai'.

Yng nghod Morse, fe'i gelwir yn "commat", sy'n cynnwys y cod Morse ar gyfer yr "A" a "C" sy'n cydredeg fel un nod:   ▄  ▄ ▄ ▄  ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄  ▄ . Ychwanegwyd y symbol yn 2004 i'w ddefnyddio gyda chyfeiriadau e-bost, yr unig newid swyddogol i god Morse ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yn Nepali, gelwir y symbol "ar y gyfradd." Yn gyffredin, bydd pobl yn rhoi eu cyfeiriadau e-bost trwy gynnwys yr ymadrodd "ar y gyfradd". [mae angen dyfyniad]

Yn Norwyeg, fe'i gelwir yn swyddogol yn krøllalfa ('curly alpha' neu 'alpha twirl'), ac yn gyffredin fel alfakrøll. Weithiau defnyddir snabel-a, yr enw Swedeg/Daneg (sy'n golygu 'boncyff A', fel yn 'boncyff eliffant'). Yn gyffredin, bydd pobl yn galw'r symbol [æt] (fel yn Saesneg), yn enwedig wrth roi eu cyfeiriadau e-bost. Defnyddiodd y gwneuthurwr cyfrifiadurol Norsk Data ef fel yr anogwr gorchymyn, ac fe'i gelwir yn aml yn "grisehale" (cynffon mochyn).

Mewn Perseg, y mae yn, o'r gair Seisnig.

Mewn Pwyleg, fe'i gelwir yn gyffredin małpa ('mwnci'). Yn anaml, defnyddir y gair Saesneg at.

Mewn Portiwgaleg, fe'i gelwir yn arroba (o'r Arabeg ar-roub, ‏اَلرُّبْع‎). Defnyddir y gair arroba hefyd ar gyfer mesur pwysau mewn Portiwgaleg. Mae un arroba yn cyfateb i 32 hen bunnoedd Portiwgaleg, tua 14.7 kg (32 lb), a gelwir y pwysau a'r symbol yn arroba. Ym Mrasil, mae gwartheg yn dal i gael eu prisio gan yr arroba - nawr wedi'i dalgrynnu i 15 kg (33 lb). Mae'r enw hwn oherwydd bod yr arwydd wedi'i ddefnyddio i gynrychioli'r mesur hwn.

Yn Rwmaneg, fe'i gelwir yn fwyaf cyffredin yn, ond fe'i gelwir hefyd yn coadă de maimuță ("cynffon mwnci") neu a-rond. Defnyddir yr olaf yn gyffredin, ac mae'n dod o'r gair crwn (o'i siâp), ond nid yw hynny'n ddim byd tebyg i'r symbol mathemategol A-rond (wedi'i dalgrynnu A). Mae eraill yn ei alw'n aron, neu la (gair Rwmaneg am 'at').

@ ar gyfrifiadur Sofietaidd DVK ( c. 1984 )
 • Yn Rwsieg, fe'i gelwir yn gyffredin yn соба[ч]ка ( soba[ch]ka – '[ci bach]').
 • Yn Serbeg, fe'i gelwir yn лудо А ( ludo A – 'crazy A'), мајмунче ( majmunče – 'mwnci bach'), neu мајмун ( majmun – 'mwnci').
 • Yn Slofaceg, fe'i gelwir yn zavináč ('rollmop', rholyn pysgod wedi'i biclo, fel yn Tsieceg).
 • Yn Slofeneg, fe'i gelwir yn afna (gair anffurfiol am 'mwnci').
 • Mewn gwledydd Sbaeneg eu hiaith, fe'i gelwir yn arroba (o'r Arabeg ar-roub , sy'n dynodi uned pwysau cyn-fetrig. Er bod amrywiadau rhanbarthol yn Sbaen, Mecsico, Colombia, Ecwador, a Pheriw fe'i hystyrir yn nodweddiadol i gynrychioli tua 11.5 kilogram (25 lb)[ dyfyniad sydd ei angen ]
 • Yn Sámi ( Gogledd Sámi ), fe'i gelwir yn bussáseaibi sy'n golygu 'cynffon cath'.
 • Yn Swedeg, fe'i gelwir yn snabel-a ('boncyff eliffant A') neu'n syml at , fel yn yr iaith Saesneg. Yn llai ffurfiol fe'i gelwir hefyd yn kanelbulle (' rôl sinamon ') neu alfakrull (' alffa curl').
 • Yn Almaeneg y Swistir, fe'i gelwir yn gyffredin yn Affenschwanz ('cynffon mwnci'). Fodd bynnag, mae'r defnydd o'r gair Saesneg at wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn Almaeneg y Swistir, fel gydag Almaeneg Safonol. [ dyfyniad sydd ei angen ]
 • Yn Tagalog, mae'r gair at golygu 'a', felly defnyddir y symbol fel ampersand mewn ysgrifennu llafar megis negeseuon testun (e.e. magluto @ kumain , 'coginio a bwyta').
 • Mewn Thai, fe'i gelwir yn gyffredin at , fel yn Saesneg.
 • Mewn Tyrceg, fe'i gelwir yn gyffredin et , ynganiad amrywiol o'r Saesneg yn[ dyfyniad sydd ei angen ]
 • Yn Wcreineg, fe'i gelwir yn gyffredin ет ( et – 'at') neu Равлик (ravlyk), sy'n golygu 'malwen'.
 • Yn Wrdw, mae'n اٹ ( at ).
 • Yn Fietnam, fe'i gelwir a còng ('plygu A') yn y gogledd a a móc ('bachyn A') yn y de .
 • Yn Gymraeg, fe'i gelwir weithiau yn malwen neu malwoden (y ddau yn golygu "malwoden").

Unicode[golygu | golygu cod]

Yn Unicode, mae'r arwydd wedi'i amgodio fel

Amrywiadau[golygu | golygu cod]

Nodyn:CharmapGwybodaeth am gymeriad

Rhagolwg @ @ ﹫

Enw Unicode MASNACHOL AR LYD LLAWN MASNACHOL AR FACH MASNACHOL YN

Amgodiadau hecs degol dec hex dec hex

Unicode 64 U+0040 65312 U+FF20 65131 U+FE6B

UTF-8 64 40 239 188 160 EF BC A0 239 185 171 EF B9 AB

Cyfeirnod nod rhifol @ @ @ @ ﹫ ﹫

Cyfeirnod nod a enwyd @

ASCII ac estyniadau 64 40

EBCDIC (037, 500, UTF)[49][50][51] 124 7C

EBCDIC (1026)[52] 174 AE

Shift JIS[53] 64 40 129 151 81 97

EUC-JP[54] 64 40 161 247 A1 F7

EUC-KR[55] / UHC[56] 64 40 163 192 A3 C0

GB 18030[57] 64 40 163 192 A3 C0 169 136 A9 88

Mawr5[58] 64 40 162 73 A2 49 162 78 A2 4E

EUC-TW 64 40 162 233 A2 E9 162 238 A2 EE

LaTeX[59] \MVAt

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

 • ASCII
 • Cylch-A
 • Amgaeir A ( Ⓐ, ⓐ )
 • Unicode

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. See, for example, Browns Index to Photocomposition Typography (p. 37), Greenwood Publishing, 1983, ISBN 0946824002
 2. David Bowen (23 October 2011). "Bits & bytes". The Independent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 9 July 2018. … Tim Gowens offered the highly logical "ampersat" …
 3. 3.0 3.1 Jemima Kiss (28 March 2010). "New York's Moma claims @ as a design classic". The Observer. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 5 March 2017. Cyrchwyd 14 December 2016.
 4. "strudel". FOLDOC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2014-11-29. Cyrchwyd 2014-11-21.
 5. "La arroba no es de Sevilla (ni de Italia)". purnas.com. Jorge Romance. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2019-10-22. Cyrchwyd 2009-06-30.
 6. "arroba". Diccionario de la Real Academia Española. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 29 October 2012. Cyrchwyd 3 August 2012.
 7. 7.0 7.1 Willan, Philip (2000-07-31). "Merchant@Florence Wrote It First 500 Years Ago". The Guardian. London. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2022-01-26. Cyrchwyd 2010-04-25.
 8. Ray Tomlinson. "The First Email". BBN Technologies. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2006-05-06.
 9. "Tag Friends in Your Status and Posts - Facebook Blog". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2009-10-26.
 10. Martell-Otero, Loida (Fall 2009). "Doctoral Studies as Llamamiento, or How We All Need to be 'Ugly Betty'". Perspectivas: 84–106.
 11. "Diccionario panhispánico de dudas". «Diccionario panhispánico de dudas». Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2021-04-06. Cyrchwyd 2021-04-02.
 12. 12.0 12.1 "When to Use the At Symbol (@) in Writing". 11 December 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 10 November 2021. Cyrchwyd 10 November 2021.
 13. Chai, Yan; Guo, Ting; Jin, Changming; Haufler, Robert E.; Chibante, L. P. Felipe; Fure, Jan; Wang, Lihong; Alford, J. Michael et al. (1991). "Fullerenes wlth Metals Inside". Journal of Physical Chemistry 95 (20): 7564–7568. doi:10.1021/j100173a002.
 14. "IGL immunoglobulin lambda locus [Homo sapiens (human)]". Cyrchwyd 10 November 2021.
 15. Crystal, David (2008). Txtng: the gr8 db8. New York: Oxford University Press. tt. 131–137. ISBN 978-0-19-162340-0. Cyrchwyd 2021-11-10.
 16. "crazyhouse". FICS Help. Free Internet Chess Server. 2008-02-28. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2014-04-16. Cyrchwyd 2014-04-17.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]