Streic Glowyr Cymru 1898

Oddi ar Wicipedia
Cartŵn yn y Western Mail gan JM Staniforth yn tynnu sylw at ddiffyg cyfathrebu rhwng yr arweinwyr a'r gweithwyr ar ddechrau'r streic.

Anghydfod diwydiannol yn ne Cymeu oedd Streic Glowyr Cymru 1898. Dechreuodd fel ymgais gan y glowyr, dan arweiniaid William Abraham (Mabon) i gael gwared ar y system o amrywio eu cyflogau ar sail pris glo, y sliding scale. Clowyd y gweithwyr allan gan y cyflogwyr, a pharhaodd hyn am chwe mis. Yn y diwedd, bu raid iddynt ddychwelyd i'r gwaith heb lwyddo yn eu hamcan.

Ystyrir y streic yma yn garreg filltir bwysig yn natblygiad undebaeth lafur yn ne Cymru. Sefydlwyd Ffederasiwn Glowyr De Cymru o ganlyniad i fethiant y streic.