Sgwrs Defnyddiwr:TermauCCC

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Haia a chroeso i'r Wicipedia Cymraeg! Diolch hefyd am ehangu nifer o erthyglau, gan gysoni peth geirfa. Mae'r dalennau diweddar, fodd bynnag, yn rhy fyr i'w rhoi ar Wicipedia - oni bai fod gen ti gynllun i'w ehangu, cyn bo hir. ee does run ddolen na chategori ar y dalenau Homeostasis‎ nac Amygdala, a dim ond un frawddeg sydd yn y ddwy; mae gennym leiafswm o ddwy baragraff ar y Wicipedia Cymraeg. Awgrymaf dy fod yn ehangu'r rhain cyn creu chwaneg. Y ffordd cyflymaf yw cyfieithu paragraffau cyntaf yr erthygl gyfatebol mewn iaith arall. Dal ati a mi geisisiwn dy helpu yn nes ymlaen! Cofion cynnes - Llywelyn2000 (sgwrs) 12:19, 31 Hydref 2017 (UTC)

Dw i di ailwampio Adrenalin fel esiampl i ti. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:38, 31 Hydref 2017 (UTC)