Sgwrs Defnyddiwr:Rhyshuw1

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Table[golygu cod y dudalen]

My good sir,

I am terribly sorry to trouble you, but if you could be so kind as to spare me a moment of your time, I would like to humbly draw to your attention the fact that I am having some difficulty in correcting a couple of minor errors in your otherwise outstanding table regarding the climate of London. I would be most grateful if you could be so kind as to lend some assistance in resolving them. It appears that one of the column headings is labelled "Jul" (in English) rather than "Gor" (for "Gorffennaf"), and also that the word "ffynhonnell" has been mis-spelt (an "n" is missing). Regrettably, due to the fact that the table has been included in image format, I am finding myself unable to edit it, so I would be truly indebted to you if you could be so gracious as to incorporate the necessary changes when you can next spare the time to provide an updated revision.

Yours ever,

Y ddraig felyn 11:27, 2 Mawrth 2010 (UTC)Reply[Ateb]

That would be a nicer way of putting it- rather than "That was really clever - not." I have no time to make big edits at the moment so why don't you do it. Since making that table, I have created a template for Climate and temperature data. Just go to nodyn:hinsawdd. Cofion, Rhys Thomas 15:36, 6 Mawrth 2010 (UTC)Reply[Ateb]

y Tabl Cyfnodol[golygu cod y dudalen]

Pa hwyl Rhys? Gan dy fod wedi cynorthwyo llawer iawn ar yr ochr wyddonol, ga i ofyn i ti gymeryd cip ar: Defnyddiwr:Llywelyn2000/Tabl Cyfnodol Newydd, ble rydw i wedi cychwyn cyfieithu'r Tabl Diweddaraf ar y Wiki Saesneg. Os cei amser.... Hwyl, a phob lwc yn y coleg! Llywelyn2000 22:50, 28 Mehefin 2010 (UTC)Reply[Ateb]

Diolch am dy sylwadau caredig ar fy nhudalen defnyddiwr! Dw i wedi gadael fy llongyfarchion i ti yno - ar dy ganlyniadau Lefel A. Pob hwyl i ti yn Aberystwyth yn gwneud y petha hynny mae dynion ifanc yn ei wneud!  :-} Llywelyn2000 05:41, 23 Awst 2010 (UTC)Reply[Ateb]

Blwch defnyddiwr[golygu cod y dudalen]

Helo, s'mai? Dwi newydd greu blwch i'w ddefnyddio i ddweud bod rhywun yn weinyddwr. Defnyddia'r cod {{Defnyddiwr:Xxglennxx/Blychau/Gweinyddwr}} os hoffet ti :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:42, 26 Gorffennaf 2010 (UTC)Reply[Ateb]

hi[golygu cod y dudalen]

hi Rhys

Rwy wedi ymweld a'r wefan heno, nid i gyfrannu at y gwyddoniadur eto, ond jyst i chwilio am newyddion ohonot ti am dy lefelau A, ac rwy wedi gweld dy neges at Llywelyn. Mae'n grêt - llongyfarchiadau iti am dy ganlyniadau (er nad wy'n gallu gweld pa radd nest ti ei derbyn ym mathemateg) a hefyd am dy fod di wedi derbyn dy le yn Aber i fyfyrio ffiseg. Dewis gwych o bwnc ydy e yn fy marn i, ond rwy'n bleidiol gan mai'r ffiseg a astudiais i fy hun (bron ugain mlynedd yn ol - ble mae'r amser wedi mynd?!) Rwy'n gobeithio byddi ti'n mwynhau'r cwrs, a bywyd myfyriwr yn gyffredinol hefyd. Ac er eu bod nhw'n ddyddiau cynnar iawn ar hyn o bryd, rwy'n gobeithio hefyd bydd y cwrs yn arwain at swydd sy'n defnyddio sgiliau gwyddonol yn y dyfodol, nid jyst mewn banc neu rywbeth tebyg!

OK, rhaid i mi fynd nawr, rwy i ffwrdd ar daith i'r Alban yfory a dwi ddim wedi dechrau pacio fy mag eto.

Alan

wedi dechrau dy gwrs?[golygu cod y dudalen]

Hi - mae dy dudalen yn sôn am Fedi 2010 yn yr amser dyfodol - amser diweddaru? Nain Nain Nain 22:07, 23 Hydref 2010 (UTC)Reply[Ateb]

lladda'r feirws![golygu cod y dudalen]

Rhys, Mae dy gyfrifiadur wedi anfon i mi sbam pedair gwaith, ar 14 Tachwedd, 26 Tachwedd, 13 Rhagfyr ac 17 Rhagfyr, pob tro gyda dolenni i wefannau anaddas (gwefan sy'n gwerthu viagra, dolenni i lawrlwytho rhaglenni, dolen fasnachol arall). Dwyt ti ddim wedi ymateb i fy negeseuon e-bost ar 15 Tachwedd a 13 Rhagfyr yn gofyn i ti i wirio dy gyfrifiadur gyda meddalwedd gwrth-feriws. Felly nawr rwy'n gofyn i ti y drydedd waith, ac yn gyhoeddus y tro hwn: gwiria dy gyfrifiadur os gweli di'n dda!

Diolch.

Alan

Yr Hafan[golygu cod y dudalen]

Croeso yn ol atom, Rhys. Mae dy fersiwn di o'r Hafan yn gret yn fy meddwl i. Ond fel mae Glenn yn ei ddweud yn y Caff, dylem fynd drwy'r broses / etholiad cyn gwneud newid mor sylweddol. Dw i am droi dy fersiwn di yn ei ol am rwan, nes ein bod wedi gwyntyllu'r cyfan. ON: dw i wedi addasu ychydig ar dy fersiwn di yma; newidia chwaneg arno os wnei di. Fy syniad efo'r llun ydy cael llun y dydd - peint o Guiness ar Ddiwrnod St Patrig ayb. Cofia bleidleisio! Llywelyn2000 03:22, 24 Chwefror 2011 (UTC)Reply[Ateb]

gwacau'ch tudalen[golygu cod y dudalen]

Dwi'n gweld eich bod chi newydd wacau'ch tudalen. Ydych chi'n gadael? Mae eisoes yma brinder o bobl, ac rydych chi'n dweud mai gweinyddwr ydych chi, hefyd... Wel, efallai nid diwedd y byd ydy colli gweinyddwr, ond yn waeth na hynny, dwi'n gweld yn hanes eich tudalen defnyddiwr mai siaradwr brodorol ydych chi. Arhoswch plîs! Oh my! Cyn bo hir, bydd y lle hwn yn wag. Peredur ap Rhodri 08:13, 13 Ebrill 2011 (UTC)Reply[Ateb]

Mae Rhys wedi gwneud gwaith da a chydwybodol ar Wici. Fy marn i ydy y gwelwn Rhys yn dychwelyd atom i'r frwydr - gynted ag y bydd wedi cael ei draed oddi tano yn y Coleg ger y Lli! Llywelyn2000 21:54, 13 Ebrill 2011 (UTC)Reply[Ateb]
Dydw i ddim yn gadael o gwbl! Just rhai ffrindiau yn ceisio edrych am fy dudalen! Rwyf yn cymrud ychydig amser allan ond mi fyddaf nol nawr ac yn y man i ychwanegu rhai erthyglau! Mae gwaith prifysgol yn dod yn gyntaf- ac yna wici. Hwyl am y tro, Rhys Thomas 11:03, 16 Mai 2011 (UTC)Reply[Ateb]
Pa eisiau dim hapusach?... Gwych! Llywelyn2000 21:45, 16 Mai 2011 (UTC)Reply[Ateb]

WiciProsiect newydd ar Lwybr Arfordir Cymru[golygu cod y dudalen]

Rwy'n gweld eich bod yn cyfrannu dipyn at erthyglau Cymreig. Mae yna brosiect newydd, Llwybrau Byw!, yn datblygu ac mae'n bosib y gallwch gyfrannu iddo. Dewiswyd arfordir Cymru fel "yr ardal gorau ar y Ddaear" gan Lonely Planet yn 2012, ond does dim llawer o erthyglau ar hanes na ddiwylliant llefydd ar hyd Llwybr yr Arfordir a'r holl weithgareddau ac atyniadau ar ei hyd. Mae'r prosiect cyffroes hwn yn mynd i wella hynny drwy ychwanegu ystyr eang o erthyglau o'r holl siroedd sydd ar hyd ein harfordir. Gadewch i ni wneud y WiciProsiect, fel yr arfordir ei hun, y gorau ar y ddaear! Cymrodor (sgwrs) 08:45, 10 Medi 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Manylion coll gyda File:Seren niwtron.JPG[golygu cod y dudalen]

Annwyl uwchlwythwr: Mae manylion ar goll gyda'r ffeil a uwchlwythoch (File:Seren niwtron.JPG). Mae hi naill ai'n colli disgrifiad a/neu fanylion eraill, a/neu drwydded ar ei thudalen disgrifio. Os oes modd, ychwanegwch y wybodaeth hon. Bydd hwn yn cynorthwyo i olygyddion eraill wneud y defnydd gorau o'r ddelwedd, a bydd yn fwy addysgiadol i ddarllenwyr.

Os na roddir y wybodaeth, dilëir y ffeil ymhen tri diwrnod i ddyddiad gosod y tag hwn, sy'n sefyllfa annymunol, a sefyllfa y gellir ei hosgoi'n hawdd.

Os oes cwestiynu gennych, ymwelwch â'r dudalen hon. Diolch. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 21:35, 25 Chwefror 2014 (UTC)Reply[Ateb]

Uwchlwytho ffeiliau, Dewin Uwchlwytho?[golygu cod y dudalen]

Wikimedia Commons logo

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 19:22, 18 Medi 2014 (UTC)Reply[Ateb]

Global account[golygu cod y dudalen]

Hi Rhyshuw1! As a Steward I'm involved in the upcoming unification of all accounts organized by the Wikimedia Foundation (see m:Single User Login finalisation announcement). By looking at your account, I realized that you don't have a global account yet. In order to secure your name, I recommend you to create such account on your own by submitting your password on Special:MergeAccount and unifying your local accounts. If you have any problems with doing that or further questions, please don't hesitate to contact me on my talk page. Cheers, DerHexer (sgwrs) 01:00, 14 Ionawr 2015 (UTC)Reply[Ateb]

Removal of administrator status on cy.wikipedia[golygu cod y dudalen]

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing activity on wikis with no inactivity policy.

You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for more than 2 years) on the wiki listed above. Since the wiki does not have its own rights review process, the global one applies.

If you want your rights restored, you should ask the community to hold a discussion about it and if they want you to keep your rights, please contact the stewards at m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain your rights.

Thank you for contributions to this wiki. Green Giant (sgwrs) 09:51, 8 Mawrth 2018 (UTC)Reply[Ateb]

GFDL[golygu cod y dudalen]

Hi!

Wikimedia Foundation Board decided in 2009 to stop using GFDL as a sole license per this resolution.

GFDL is not a good license because it makes it hard to reuse the images (and the articles where the image is used).

You have uploaded one or more files with GFDL. You can see the files in Categori:Wikipedia license migration candidates. You can also click this link and scroll down to see your name.

If you are the photographer/creator you can help to relicense the file(s). You can do so by changing {{GFDL}} to {{self|GFDL|cc-by-sa-3.0}}.

If you are not the photographer/creator please check if you have added a source and author. --MGA73 (sgwrs) 09:53, 6 Mehefin 2021 (UTC)Reply[Ateb]