Sgwrs Defnyddiwr:Llwybrau

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Shwmae, Llwybrau! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Flag of the United Kingdom.svg Message in English | Flag of France.svg Message en français
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 133,592 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Nuvola apps kteatime.png
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Gtk-dialog-info.svg
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Cicero-head.png
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Crystal Clear action edit.png
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Nuvola apps important yellow.svg
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
StubburWales.png
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Crystal Clear app file-manager.png
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Nuvola apps ksirc.svg
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Crystal Clear app Startup Wizard.png
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Crystal Clear app lassist.png
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes,

Anatiomaros 17:40, 9 Awst 2010 (UTC)

Manylion coll am File:Gwyl Ban Geltaidd.jpg[golygu cod y dudalen]

Annwyl uwchlwythwr: Mae manylion ar goll gyda'r ffeil yr uwchlwythoch (File:Gwyl Ban Geltaidd.jpg) neu mae'n colli disgrifiad a/neu fanylion eraill ar ei thudalen disgrifio. Os oes modd, ychwanegwch y wybodaeth hon. Bydd hwn yn cynorthwyo i olygyddion eraill wneud y defnydd gorau o'r ddelwedd, a bydd yn fwy addysgiadol i ddarllenwyr.

Os na roddir gwybodaeth, efallai enwebir y ddelwedd am ddilead, sy'n sefyllfa nad yw'n ddymunol, a sefyllfa y gellir ei hosgoi'n hawdd.

Os oes cwestiynu gennych, ymwelwch â'r dudalen hon. Diolch. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 19:08, 10 Mai 2011 (UTC)


Hawliau delweddi/ffeiliau[golygu cod y dudalen]

Helo, Llwybrau, sut mae? Yn gyntaf, hoffwn ddweud diolch yn fawr ichi am gyfrannu at y Wicipedia Cymraeg - rydym yn gwerthfawrogi cymorth gan unrhyw un gan mai prosiect cymunedol ydyw. Wedi dweud hynny, rydych wedi bod yn uwchlwytho lluniau/delweddi nad ydynt yn cynnwys disgrifiadau digon manwl, sy'n colli ffynonellau, awdur/on, ayyb. Mae'n rhaid gwybod, felly, bod modd iddynt gael eu dileu oddi wrth y Wicipedia hwn os nad ydych yn darparu'r wybodaeth gywir - gallwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn ei uwchlwytho drwy ddefnyddio'r offeryn yma. Diolch am eich cyd-weithrediad, -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 19:08, 10 Mai 2011 (UTC)

Ffeiliau[golygu cod y dudalen]

Gweler eich tudalen sgwrs Defnyddiwr:Enw defnyddiwr/Ffeiliau am ragor o wybodaeth. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 18:47, 24 Mai 2011 (UTC)

Manylion ffeiliau coll Delwedd:Arfbais Ysgol y Moelwyn.jpg[golygu cod y dudalen]

Helo, Llwybrau, sut mae? Yn gyntaf, hoffwn ddweud diolch yn fawr ichi am gyfrannu at y Wicipedia Cymraeg - rydym yn gwerthfawrogi cymorth gan unrhyw un gan mai prosiect cymunedol ydyw. Wedi dweud hynny, rydych wedi bod yn uwchlwytho lluniau/delweddi nad ydynt yn cynnwys disgrifiadau digon manwl, sy'n colli ffynonellau, awdur/on, ayyb, neu'n colli'r drwydded/trwyddedau cywir. Mae'n rhaid gwybod, felly, bod modd iddynt gael eu dileu oddi wrth y Wicipedia hwn os nad ydych yn darparu'r wybodaeth gywir - gallwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn ei uwchlwytho drwy ddefnyddio'r offeryn yma. Sylwer os nad ydych yn darparu gwybodaeth, dilëir y ffeil heb drafodaeth ymhen tri diwrnod i'r dyddiad uwchlwytho neu ddyddiad gosod y neges hon. Diolch am eich cyd-weithrediad, -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 12:11, 12 Ionawr 2012 (UTC)

Manylion coll am File:Cynnal Fflam.jpg[golygu cod y dudalen]

Annwyl uwchlwythwr: Mae manylion ar goll gyda'r ffeil yr uwchlwythoch (File:Cynnal Fflam.jpg). Mae hi naill ai'n colli disgrifiad a/neu fanylion eraill, a/neu drwydded ar ei thudalen ddisgrifio. Os oes modd, ychwanegwch y wybodaeth hon. Bydd hwn yn cynorthwyo i olygyddion eraill wneud y defnydd gorau o'r ddelwedd, a bydd yn fwy addysgiadol i ddarllenwyr.

Os na roddir y wybodaeth, dilëir y ffeil ymhen tri diwrnod i'r dyddiad hwn, sy'n sefyllfa nad yw'n ddymunol, a sefyllfa y gellir ei hosgoi'n hawdd.

Os oes cwestiynu gennych, ymwelwch â'r dudalen hon. Diolch. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 21:52, 18 Ionawr 2012 (UTC)
Heia. Os edrychi di ar, sylwer y ffeiliau eraill sy'n colli gwybodaeth/manylion. Cofion am y tro. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 21:53, 18 Ionawr 2012 (UTC)

Delwedd:Arfbais-Ysgol-y-Moelwyn-.JPG ac eraill[golygu cod y dudalen]

Helo, Llwybrau. Mi hoffwn roi ychydig bach o gymorth ichi, oherwydd nad yw'r ddelwedd yn y teitl yn cynnwys tag hawlfraint neu ddigon o fanylion. Mae'r disgrifiad yn iawn. Mae angen mwy o eglurhad ar 'Ffynhonnell;' ai chi a greodd y ddelwedd. Os ai, dywedwch felly gyda'r geiriau "Crëwyd y llun hwn gan Defnyddiwr:Llwybrau". Mae'r Dyddiad yn iawn. Mae'r Awdur yn iawn. Gyda'r Hawl, mae angen tag hawlfraint. Gan eich bod wedi datgan "Cedwir pob hawl" ynghyd â datgan mai chi sy'n biau arni, dylech ddefnyddio {{self |cc-by-sa-3.0| GFDL}}. Mae'r drwydded yma yn datgan y gellir defnyddio ac addasu'r ddelwedd at bwrpasau nad ydynt yn fasnachol ac sydd yn fasnachol tra roddir adnabyddiaeth ichi wrth i bobl ei defnyddio/haddasu. Mae'r holl dagiau trwyddedi ar gael o dan y gwymplen "Trwyddedu:" Mae'r dudalen uwchlwytho hefyd yn dweud: "Mae'n rhaid ichi ddarparu'r wybodaeth (y disgrifiad, ffynhonnell, awdur, dyddiad, a'r caniatâd) a'r drwydded gywir o'r gwymplen "Trwyddedu:" isod (hynny yw, gyda'r tag cywir). Os nad ydych yn cwrdd â'r gofynion hyn, dilëir y ffeil cyn gynted ag y bo modd a heb drafodaeth. Drwy uwchlwytho ffeil, rydych yn cytuno i gwrdd â'r amodau hyn ac yn tystio'ch bod yn deall yr hyn sydd ei hangen gwneud arnoch. Os oes angen cymorth arnoch, ymwelwch â Wikipedia:Media copyright questions neu ofyn yn Wicipedia:Y Ddesg Gymorth." Gwn eich bod yn dysgu, felly a wnewch addasu'r ddelwedd i adlewyrchu'r sgwrs yma, yn hytrach na finnau yn ei wneud felly ichi ddysgu? Cofion. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 03:12, 22 Ionawr 2012 (UTC)