Sgwrs:Pont Trefechan

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Fe sylwch fy mod wedi rhoi manylion personol am nifer o'r rhai oedd ym mhrotest gyntaf Cymdeithas yr Iaith naill ai wrth y Swyddfa Bost a/neu Pont Trefechan. Mai y manylion hyn o fy adnabyddiaeth i fy hun ac felly nid oes ffynhonell gennyf. Fel arall efallai y byddai'r masnylion yn mynd ar goll. Rwyf wedi rhoi nodyn ar waelod y rhestr. Ydy hyn yn dderbyniol? Dyfrig (sgwrs) 01:27, 14 Ionawr 2013 (UTC)

Oes! Mae gen ti'r hawl! Mae gennym yr hawl ar Wicipedia cy i greu unrhyw reol rydan ni ei angen. Gallem gopio arfer da o unrhyw Wici rall, ond yn y diwedd mae'r hawl gennym i greu ein rheolau ein hunain. Er enghraifft, mae gennym nifer o erthyglau am gwmnïau busnes bychan na fyddent yn gweld golau dydd ar en. Gyda llaw - wyddwn i ddim tan rwan mai ti yw Dyfrig Thomas! Sefydlydd Siop y Werin ayb! Roeddet o flaen dy amser ac wedi cyfrannu'n helaeth at greu'r Gymru Gymraeg bresennol. Ac roeddet ar y bont! Wel, wel! Llywelyn2000 (sgwrs) 04:50, 14 Ionawr 2013 (UTC)