Sefydliad Corea

Oddi ar Wicipedia
Sefydliad Corea
Enghraifft o'r canlynolnon-classified public institution Edit this on Wikidata
Dechrau/Sefydlu1991 Edit this on Wikidata
RhanbarthSeoul Edit this on Wikidata
Gwefanhttp://www.kf.or.kr Edit this on Wikidata
Gochel drysu gyda'r Korea Foundation for International Cooperation of Science and Technology
Logo'r Korea Foundation

Mae Sefydliad Corea (Coreeg: 한국국제교류재단, Hanja: 韓國國際交流財團; Saesneg: Korea Foundation) yn sefydliad diplomyddiaeth gyhoeddus di-elw a sefydlwyd ym 1991 i hybu gwell dealltwriaeth o Gorea a chryfhau cyfeillgarwch yn y gymuned ryngwladol.[1] Mae'r sylfaen yn cynnal amrywiol brosiectau cyfnewid rhwng De Korea a gwledydd tramor i feithrin cyd-ddealltwriaeth.

Hanes[golygu | golygu cod]

Ynghanol twf economaidd cyflym Gweriniaeth De Corea o ddiwedd y 1970au i'r 1980au yn ogystal â democrateiddio cydredol y wlad a'r cynnwrf yn y gymuned ryngwladol ar ôl y Rhyfel Oer, daeth yn anochel ailwampio strategaeth polisi tramor Corea. Ar ôl dangos ei alluoedd gwell trwy gynnal y 10fed Gemau Asiaidd yn 1986 yn llwyddiannus a 24ain Gemau Olympaidd yr Haf 1988 yn Seoul, cafodd effaith barhaol ar olwg y byd ar Korea. Yn dilyn hynny, ganwyd y syniad am sefydliad cyfnewid rhyngwladol a fyddai'n gweithredu fel un pwynt cyswllt ac yn cefnogi prosiectau cyfnewid mewn amrywiol feysydd. Ym mis Medi 1989, dechreuodd senedd Corea ddadl swyddogol am sefydlu Sefydliad Corea, a arweiniodd yn y pen draw at fabwysiadu Deddf Sefydliad Corea ar 14 Rhagfyr 1991.

Sefydliad[golygu | golygu cod]

Mae Sefydliad Corea yn gysylltiedig â Gweinyddiaeth Materion Tramor Korea, sy'n goruchwylio tri sefydliad cyswllt - Sefydliad Korea, Sefydliad Corea Tramor (OKF),[2] ac Asiantaeth Cydweithrediad Rhyngwladol Korea (KOICA). Mae'r tri yn ymroddedig i hyrwyddo cysylltiadau diplomyddol Corea â gweddill y byd. Ar hyn o bryd mae gan Sefydliad Korea 4 swyddfa, ac o dan hynny mae 130 o staff yn gweithio mewn 13 adran. Mae ei bencadlys a Chanolfan Fyd-eang KF wedi'u lleoli yn Seoul. Yn ogystal, mae'r sefydliad yn cynnal 8 swyddfa dramor ar 3 chyfandir, gan gynnwys yn Washington DC, Los Angeles, Berlin, Mosgo, Beijing, Tokyo, Hanoi, a Jakarta.

Gweithgareddau[golygu | golygu cod]

Cefnogaeth i astudiaethau Corea[golygu | golygu cod]

Mae Sefydliad Korea yn estyn cefnogaeth i brifysgolion rhyngwladol ar gyfer sefydlu athrawon astudiaethau Corea, cyflogi aelodau cyfadran contract, a phenodi athrawon gwadd i hyrwyddo addysg ac ysgolheictod sy'n gysylltiedig â Korea. O dan amrywiaeth o raglenni, gan gynnwys cymrodoriaethau ar gyfer astudiaethau graddedig ac ôl-ddoethurol, yn ogystal â chymrodoriaethau ar gyfer ymchwil maes a hyfforddiant iaith Corea, mae'r sylfaen yn cynorthwyo myfyrwyr graddedig ac ysgolheigion yn eu hymdrechion ymchwil. Mae'r sylfaen hefyd yn trefnu gweithdai astudiaethau Corea ar gyfer addysgwyr nad ydynt yn Corea i gynorthwyo eu cyfarwyddyd ystafell ddosbarth sy'n gysylltiedig â Korea a datblygu rhwydweithiau cydweithredol. Yn ogystal, mae'r sylfaen yn gweithredu amrywiol brosiectau arbennig i hyrwyddo astudiaethau Corea a meithrin y genhedlaeth nesaf o Coreawyr. Mae'r sefydliad wedi cefnogi Sefydliad Corea ym Mhrifysgol Harvard yng Nghaergrawnt, Massachusetts; y Ganolfan Astudiaethau Corea ym Prifysgol California, Los Angeles yn UDA; yr Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd, Prifysgol Llundain yn y DU; Prifysgol Rydd Berlin yn yr Almaen; ymysg eraill. Yn ogystal, mae wedi cefnogi sefydlu athrawon astudiaethau Corea mewn tua 120 o brifysgolion rhyngwladol a dros 6,000 o ysgolheigion a myfyrwyr a gynhaliodd ymchwil ar Korea o dan raglenni cymrodoriaeth y sefydliad.

Rhwydweithio byd-eang[golygu | golygu cod]

Mae Sefydliad Corea yn gwahodd unigolion nodedig i'w galluogi i gael gwybodaeth a phrofiadau uniongyrchol am Gorea. Mae hefyd yn gweithredu rhaglenni cyfnewid ar gyfer arweinwyr cenhedlaeth nesaf a phobl ifanc er mwyn hwyluso perthnasoedd rhwng pobl a phobl sy'n canolbwyntio ar y dyfodol. Yn ogystal, mae'r sefydliad yn trefnu ac yn cefnogi fforymau rhyngwladol, sy'n gweithredu fel sianel reolaidd o ddeialog ar lefel anllywodraethol. Mae hefyd yn darparu grantiau i felinau trafod a sefydliadau ymchwil pwysig sy'n cynnal ymchwil polisi sy'n gysylltiedig â Korea, gan gynnwys Sefydliad Brookings, y Ganolfan Astudiaethau Strategol a Rhyngwladol (CSIS), a Chanolfan Ryngwladol Ysgolheigion Woodrow Wilson, i gyd yn Washington, DC, fel yn ogystal â'r Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Astudiaethau Strategol (IISS) yn Llundain, ymhlith eraill.

Cyfnewid celfyddydol a diwylliannol[golygu | golygu cod]

Mae Sefydliad Corea yn trefnu ac yn cefnogi amrywiaeth eang o berfformiadau ac arddangosfeydd sy'n cyflwyno diwylliant a chelfyddydau Corea. Mae hefyd yn cynnig cefnogaeth i raglenni diwylliannol a gynhelir yn adrannau Corea o amgueddfeydd rhyngwladol mawreddog er mwyn gwneud diwylliant Corea yn fwy hygyrch i gynulleidfaoedd byd-eang. Er mwyn helpu trigolion tramor yng Nghorea i gael gwell dealltwriaeth o Korea a rhoi cyfle i'r cyhoedd yng Nghorea ddysgu mwy am ddiwylliannau tramor, mae'r sefydliad yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau celfyddydol a diwylliannol trwy ei KF Global Centre ac Oriel KF.[3][4] Ers ei sefydlu, trefnodd y sefydliad dros 1,000 o arddangosfeydd, perfformiadau a gwyliau, a helpodd i sefydlu 28 oriel Corea mewn amgueddfeydd tramor amlwg, gan gynnwys yr Amgueddfa Brydeinig yn Llundain; yr Amgueddfa Gelf Metropolitan yn Efrog Newydd ac Amgueddfa Guimet ym Mharis; ymysg eraill.

Adnoddau cyhoeddi ac amlgyfrwng[golygu | golygu cod]

Mae Sefydliad Korea yn cefnogi cyhoeddi llyfrau sy'n gysylltiedig â Korea mewn ieithoedd tramor, a chaffael deunyddiau sy'n gysylltiedig â Chorea a chynnwys amlgyfrwng gan brifysgolion, llyfrgelloedd, a sefydliadau ymchwil ledled y byd. Mae'r sylfaen hefyd yn cefnogi darlledu dramâu a ffilmiau teledu Corea i wylwyr byd-eang i ddyfnhau eu dealltwriaeth o Gorea a hybu poblogrwydd diwylliant cyfoes Corea. Mae ei hymdrechion i gyflwyno diwylliant, hanes a chymdeithas Corea i'r gymuned fyd-eang yn cynnwys cyhoeddi cylchgrawn chwarterol, o'r enw Koreana. Wedi’i lansio i ddechrau fel cylchgrawn Saesneg ei iaith, mae rhifyn print Koreana bellach ar gael mewn cyfanswm o naw iaith, gan gynnwys Arabeg, Tsieinëeg, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Indoneseg, Japaneaidd, Rwsieg a Sbaeneg ac mae wedi’i ddosbarthu mewn tua 160 o wledydd.

Koreana[golygu | golygu cod]

Mae Koreana, chwarterolyn Sefydliad Corea, wedi ymdrin â sbectrwm eang o gelfyddydau a diwylliant Corea, yn amrywio o greiriau Paleolithig i gyfryngau cyfoes a chelf gosodwaith; o ddiwylliant llys brenhinol ysblennydd Brenhinllin Joseon i gelf stryd a ffasiwn heddiw, o lenyddiaeth i ffilm a genres diwylliannol amrywiol eraill. Wrth wneud hynny, mae'r cylchgrawn wedi helpu pobl ledled y byd i werthfawrogi cyffredinolrwydd a hynodrwydd diwylliant Corea a hefyd wedi cyfrannu at genhadaeth Sefydliad Corea: “Cysylltu Pobl, Pontio'r Byd.”[5] Yn 2017, nododd Koreana ei 30 mlynedd ers cyhoeddi rhifyn print iaith Corea cyntaf erioed.[6] Mae rhifynnau'r chwarterol o'r gorffennol a'r presennol ar gael am ddim ar-lein fel gwe-gylchgronau.[7] Fel arall, gall darllenwyr o bob rhan o'r byd danysgrifio am un i dair blynedd a chael y cylchgrawn wedi'i bostio atynt.[8]

Sefydliadau tebyg[golygu | golygu cod]

Mae'r Sefydliad Corea yn debyg i sawl sefydliad gan genedl wladwriaethau eraill er mwyn hyrwyddo diwylliant, iaith a buddion eu gwledydd. Y Basgwyr (gydag Etxepare Euskal Institutua ) a'r Catalaniaid (gydag Institut Ramon Llull) yw'r unig ddau genedl ddi-wladwriaeth sydd â sefydliad mor soffistigedig a strategol. Hyd yma, nid yw Cymru wedi gweld yn dda i sefydlu asiantaeth debyg.

Asiantaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. "Korea Foundation Act".
  2. "Overseas Korean Foundation".
  3. "KF Global Center".
  4. "KF Gallery".
  5. "Korea Foundation's Mission and Vision". Korea Foundation. Cyrchwyd 2017-08-29.
  6. "KOREANA Magazine Marks Its 30th Anniversary". Korea Foundation. 2017-06-22. Cyrchwyd 2017-08-29.
  7. "Koreana Archive".
  8. "Koreana Subscription". Korea Foundation. 2017-06-22. Cyrchwyd 2017-08-29.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]