Rockies

Oddi ar Wicipedia
(Ailgyfeiriad o Rocky Mountains)
Rockies
Mathmynyddoedd nad ydynt yn gysylltiedig, yn ddaearegol Edit this on Wikidata
Daearyddiaeth
SirBritish Columbia, Alberta, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Mecsico Newydd Edit this on Wikidata
GwladCanada, Unol Daleithiau America Edit this on Wikidata
Uwch y môr4,401 metr Edit this on Wikidata
Cyfesurynnau44.5°N 113.5°W Edit this on Wikidata
Hyd3,000 cilometr Edit this on Wikidata
Cyfnod daearegolCretasaidd, Cyn-Gambriaidd Edit this on Wikidata
Cadwyn fynyddAmerican Cordillera Edit this on Wikidata
Map
Deunyddcraig fetamorffig, craig igneaidd, craig waddodol Edit this on Wikidata

Mynyddoedd sy'n ymestyn ar hyd ochr orllewinol Gogledd America yw'r Rockies[1] neu'n achlysurol Mynyddoedd Creigiog[2] (Saesneg: Rocky Mountains). Maent yn ymestyn am dros 4,800 km (3,000 o filltiroedd) o ran ogleddol British Columbia, Canada, hyd New Mexico yn yr Unol Daleithiau. Y mynydd uchaf yw Mynydd Elbert, Colorado, sy'n 4,401 m (14,440 troedfedd) o uchder. I'r dwyrain o'r Rockies mae'r Gwastadeddau Mawr.

Dyma'r system fynyddoedd fwyaf yng Ngogledd America. Mae ei bwynt mwyaf deheuol ger ardal Albuquerque ger Basn Rio Grande.

Ffurfiwyd y Rockies 80 miliwn i 55 miliwn o flynyddoedd yn ôl (Cyn y Presennol) yn ystod y Cretasaidd Hwyr, pan ddechreuodd nifer o blatiau tectonig lithro o dan blât Gogledd America. Roedd ongl y subduction yn fas, gan arwain at gadwyn eang o fynyddoedd yn codi ar hyd gorllewin Gogledd America. Ers hynny, mae gweithgaredd tectonig pellach ac erydiad gan rewlifoedd wedi cerflunio'r Rockies yn gopaon a chymoedd dramatig. Ar ddiwedd yr oes iâ ddiwethaf (Rhewlifiant Cwaternaidd) dechreuodd bodau dynol fyw yn y mynyddoedd hyn. Ar ôl i Ewropeaid fel Syr Alexander Mackenzie, a Lewis a Clark archwilio'r gadwen, ecsbloitiwyd y mynydoedd o'u hadnoddau naturiol ee mwynau a ffwr ond ni chafwyd gor-drefoli yma erioed.

O'r 100 copa uchaf ym Mynyddoedd y Rockies, mae 78 (gan gynnwys y 30 uchaf) wedi'u lleoli yn nhalaith Colorado, deg yn Wyoming, chwech ym Mecsico Newydd, tri yn Montana, ac un yn Utah. Amddiffyn llawer o'r mynyddoedd gan barciau cyhoeddus a choedwigoedd ac maent yn gyrchfannau poblogaidd i dwristiaid, yn enwedig ar gyfer heicio, gwersylla, mynydda, pysgota, hela, beicio mynydd, cysgodi eira, sgïo ac eirafyrddio.

Geirdarddiad[golygu | golygu cod]

Mae enw'r mynyddoedd yn gyfieithiad o enw Amerindiaidd yr iaith Cree as-sin-wati fel, "O edrych arnyn nhw o bob rhan o'r paith, mae nhw'n edrych fel lympiau creigiog". Cofnodwyd yr enw am y tro cyntaf yn y Ffrangeg, yng nghyfnodolyn Jacques Legardeur de Saint-Pierre ym 1752, lle cawsant eu galw'n "Montagnes de Roche".[3][4]

Daearyddiaeth[golygu | golygu cod]

Copaon y Gadwen Teton yn Wyoming

Y Rockies yw'r rhan fwyaf dwyreiniol o Gordillera Gogledd America. Fe'u diffinnir yn aml fel mynyddoedd sy'n ymestyn o Afon Liard yn British Columbia[5]  i'r de i flaenddyfroedd Afon Pecos, un o lednentydd y Rio Grande, yn Mecsico Newydd. Mae'r Rockies yn amrywio o ran lled o 70 i 300 milltir (110 – 480 km). Mae'r Rockies yn cynnwys y copaon uchaf yng nghanol Gogledd America, a chopa uchaf yr ystod yw Mount Elbert yn Colorado sy'n 14,440 troedfedd (4,401 metr) uwch lefel y môr. Mynydd Robson yn British Columbia, sy'n 12,972 troedfedd yw copa uchaf Rockies Canada.

Mae ymyl ddwyreiniol y Rockies yn codi'n ddramatig uwchben Gwastadeddau Mewnol canol Gogledd America, gan gynnwys Mynyddoedd Sangre de Cristo ym Mecsico Newydd a Colorado, Bryniau Blaen Colorado, Bryniau Afon Gwynt a Mynyddoedd Big Horn Wyoming, mynyddoedd yr Absaroka - Beartooth a Rocky Mountain Front ym Montana a Mynyddoedd Clark yn Alberta

Mae canol y Rockies yn cynnwys Bryniau La Sal ar hyd ffin Utah -Colorado, Bryniau Uinta Utah a Wyoming, a Mynyddoedd Teton Wyoming ac Idaho.

Mae ymyl orllewinol y Rockies yn cynnwys ystodau fel y Wasatch ger Salt Lake City, Mynyddoedd San Juan ym Mecsico Newydd a Colorado, y Bitterroots ar hyd ffin Idaho-Montana, a'r Sawtoothiaid yng nghanol Idaho. M

Yng Nghanada, mae ymyl orllewinol y Rockies yn cael ei ffurfio gan Ffos y Rockies, sy'n rhedeg ar hyd British Columbia.[6]

Ffin flaen y Rockies ger Denver, Colorado

Daeareg[golygu | golygu cod]

Ffurfiwyd creigiau'r Rockies cyn i'r mynyddoedd gael eu codi gan rymoedd tectonig. Y graig hynaf yw'r graig fetamorffig Cyn-Gambriaidd sy'n ffurfio craidd cyfandir Gogledd America. Ceir yma hefyd gleifaen (argillite) gwaddodol Cyn-Gambriaidd, sy'n dyddio'n ôl i 1.7 biliwn o flynyddoedd CP. Yn ystod y Paleosöig, roedd gorllewin Gogledd America yn gorwedd o dan fôr bas, a gosodwyd haen ar ben haen o dyddodiad - sawl cilometrau o galchfaen a dolomit.[7]

Mae rhewlifoedd, fel Rhewlif Jackson ym Mharc Cenedlaethol y Rhewlif, Montana wedi siapio'r Rockies yn ddramatig.

Yn y Rockies deheuol, ger Colorado heddiw, aflonyddwyd ar y creigiau hyn tua 300 megaannum (neu Ma), yn ystod y Pennsylvanian (un o isgyfnodau'r Carbonifferaidd). Yn y cyfnod hwn yr adeiladwyd mynyddoedd hynafol y Rockies. Fe'u gwnaed yn rhanol o graig fetamorffig Cyn-Gambriaidd a orfodwyd i fyny trwy haenau o'r garreg galch a osodwyd yn y môr bas.[8] Erydodd y mynyddoedd trwy gydol y cyfnod Paleosöig hwyr a Mesosöig cynnar, gan adael dyddodion helaeth o graig waddodol.

Ecoleg a'r hinsawdd[golygu | golygu cod]

Twyni Tywod Mawr Colorado

Mae yna ystod eang o amgylcheddau gwahanol yn y Rockies, sy'n amrywio mewn lledred rhwng Afon Liard yn British Columbia (ar 59 ° Gog) a'r Rio Grande ym Mecsico Newydd (ar 35 ° Gog). Ceir paith ar 1,800 troedfedd (550 m); y copa uchaf yn y mynyddoedd yw Mynydd Elbert ar 14,440 tr (4,400 m).

Mae'r dyodiad yn amrywio o 10 mod (250 mm) yn y cymoedd deheuol i 60 mod (1,500 mm) y flwyddyn yn y copaon gogleddol. Gellir cymharu hyn gyda dyodiad ar y Grib Goch ym Mharc Cenedlaethol Eryri, un o'r mannau gwlypaf yn y Deyrnas Unedig, gyda glawiad o 4,473 milimetr (176.1 mod) ar gyfartaledd y flwyddyn dros y 30 mlynedd diwethaf.

Gall tymereddau cyfartalog mis Ionawr amrywio o 20 °F (−7 °C) ym Mwlch y Tywysog George, British Columbia, i 43 °F (6 °C) yn Trinidad, Colorado.[9] Felly, nid oes yr un ecosystem cyson ar gyfer y Rockies cyfan.

Yn hytrach, mae ecolegwyr yn rhannu'r Mynydd Creigiog yn nifer o barthau biotig. Diffinnir pob parth gan y meincnod " a all coed dyfu yno, a phresenoldeb un neu fwy o rywogaethau dangosol. Dau barth lle na all coed dyfu yw'r Paith (rhy sych) a'r twndra Alpaidd (rhy oer). Gorwedd y Gwastadeddau Mawr (The Great Plains) i'r dwyrain o'r Rockies ac fe'i nodweddir gan laswelltau paith (islaw tua 1,800 tr / 550 m). Mae twndra alpaidd i'w gael mewn rhanbarthau uwchlaw'r llinell goed, sy'n amrywio o 12,000 tr (3,700 m) ym Mecsico Newydd i 2,500 tr (780 m) ym mhen gogleddol y Rockies, ger yr Yukon.[10]

Mae defaid bighorn (fel yr oen hwn yn Alberta ) wedi lleihau'n ddramatig o ran nifer, ers dyfodiad y dyn gwyn

Mae'r Rockies yn gynefin pwysig i lawer iawn o fywyd gwyllt adnabyddus, fel bleiddiaid, yr elc, moose, mul-geirw a cheirw cynffon-wen, pronghorn, geifr mynydd, defaid corn hir, moch daear, eirth duon, eirth gwynion, coyotes, lyncsau, cougars, a bolgwn.[11][12] Er enghraifft, mae buchesi mwyaf Gogledd America o'r mŵs yn y coedwigoedd ar lethrau byniau Alberta-British Columbia.

Ni wyddys beth yw statws y mwyafrif o rywogaethau yn y Rockies, oherwydd gwybodaeth anghyflawn. Mae dyfodiad y dyn gwyn wedi cael effaith andwyol ar rywogaethau brodorol. Ceir llawer o rywogaethau sydd wedi dirywio, gan gynnwys: llyffantod gorllewino, brithyll torch gwyrdd, styrsiynod gwyn, grugieir gynffonwen, elyrch utganol, a defaid bighorn. Yn rhan yr Unol Daleithiau o'r mynyddoedd, roedd y prif ysglyfaethwyr fel eirth gwyn a bleiddiaid wedi cael eu tynnu allan o'u cynefinoedd gwreiddiol, ond maent wedi cynyddu o ran niferoedd, yn rhannol oherwydd mesurau cadwraeth ac ailgyflwyno. Mae rhywogaethau eraill sy'n cynyddu'n cynnwys yr eryr moel a'r hebog tramor.[11]

Hanes[golygu | golygu cod]

Pobl frodorol[golygu | golygu cod]

Adfeilion Mesa Verde yn Colorado

Ers yr oes iâ fawr ddiwethaf, a than yn ddiweddar, bu'r Rockies yn gartref i'r bobl frodorol America, gan gynnwys: yr Apache, Arapaho, Bannock, Blackfoot, Cheyenne, Coeur d'Alene, Kalispel, Crow Nation, Flathead, Shoshone, Sioux, Ute, Kutenai (Ktunaxa yn Canada), Sekani, Dunne-za, ac eraill. Bu Paleo-Indiaid yn hela'r mamoth a'r bual hynafol sydd bellach wedi diflannu (anifail a oedd 20% yn fwy na'r bison modern) yng nghesail a chymoedd y mynyddoedd. Fel y llwythau modern a'u dilynodd, mae'n debyg bod Paleo-Indiaid wedi mudo i'r gwastadeddau yn yr hydref a'r gaeaf i ddal bualod ac i'r mynyddoedd yn y gwanwyn a'r haf i ddal pysgod, ceirw, elc, gwreiddiau ac aeron. Yn Colorado, ynghyd â chrib y Rhaniad Cyfandirol, mae waliau creigiau a godwyd gan yr Americanwyr Brodorol hyn ar gyfer gyrru gêm, ac sy'n dyddio'n ôl 5,400-5,800 o flynyddoedd. Mae corff cynyddol o dystiolaeth wyddonol yn dangos bod y bobl frodorol wedi cael effaith bositif a sylweddol ar niferoedd y mamaliaid trwy hela ac ar batrymau llystyfiant trwy losgi bwriadol.[11]

Archwiliad Ewropeaidd[golygu | golygu cod]

Mae hanes dynol diweddar y Rockies yn un o newid cyflymach. Martsiodd yr archwiliwr gwyn, Sbaenaidd Francisco Vázquez de Coronado - gyda grŵp o filwyr, cenhadon, a chaethweision Affricanaidd - i ardal y Rockies o'r de ym 1540.[13] Yn 1610, sefydlodd y Sbaenwyr ddinas Santa Fe, sedd lywodraethol hynaf yr Unol Daleithiau, wrth droed y Rockies ym Mecsicio Newydd heddiw. Cyflwynwyd y ceffyl, offer metel, reifflau ac afiechydon newydd i'r ardal, gan ladd a newid a diwylliannau brodorol yn sylweddol. Cafodd poblogaethau brodorol America eu tynnu o'r rhan fwyaf o'u hardaloedd hanesyddol gan afiechyd, rhyfela, colli cynefinoedd (dileu'r bual), ac ymosodiadau parhaus ar eu diwylliant.[11] Rhoddwyd llawer mewn Neilldiroedd Indiaidd a oedd yn dal i fodoli yn 2021.

Mwyngloddio am arian; Aspen, Colorado; 1898

Ym 1739, darganfu'r masnachwyr ffwr o Ffrainc, Pierre a Paul Mallet, wrth deithio trwy'r Gwastadeddau Mawr (y Great Plains) gadwynni o fynydddoedd wrth flaenddyfroedd Afon Platte, a alwodd gan y llwythau brodorol, lleol yn "Rockies", gan ddod yr Ewropeaid cyntaf i gyfnodi fod y Rockies yn bodoli.[14]

Aeth miloedd trwy'r Rockies ar Lwybr Oregon (the Oregon Trail) gan ddechrau yn y 1840au.[15] Dechreuodd y Mormoniaid ymgartrefu ger Llyn Great Salt ym 1847.[16] Rhwng 1859 a 1864, darganfuwyd aur yn Colorado, Idaho, Montana, a British Columbia, gan sbarduno sawl rhuthr am aur, gan ddod â miloedd o chwilwyr a glowyr i archwilio pob mynydd, clogyn a cheunant ac i greu diwydiant mawr cynta'r Rockies. Cynhyrchodd rhuthr am aur Idaho yn unig fwy o aur na rhuthr am aur California ac Alaska gyda'i gilydd, ac roedd yr arian hwn yn bwysig wrth ariannu Byddin yr Undeb yn ystod Rhyfel Cartref America. Cwblhawyd y rheilffordd draws-gyfandirol ym 1869,[17] a sefydlwyd Parc Cenedlaethol Yellowstone fel parc cenedlaethol cynta'r byd ym 1872.[18][19] Fe wnaeth swyddogion rheilffordd Canada hefyd argyhoeddi'r Senedd i neilltuo rhannau helaeth o Rockies Canada fel Parciau Cenedlaethol Jasper, Banff, Yoho a Llynnoedd Waterton, gan osod y sylfaen ar gyfer diwydiant twristiaeth sy'n ffynnu hyd heddiw. Sefydlwyd y Glacier National Park (MT) gyda'r nod o hyrwyddo twristiaeth gan Reilffordd Fawr y Gogledd (y Great Northern Railway).[20] Tra bod ymsefydlwyr yn rheibio'r cymoedd, yn codi trefi mwyngloddio ac yn lladd y bual, dechreuodd y syniad o gadwraeth hefyd gydio. Sefydlodd yr Arlywydd yr UD Benjamin Harrison sawl gwarchodfa goedwig yn y Rockies ym 1891-1892. Ym 1905, estynnodd Arlywydd yr UD Theodore Roosevelt Medicine Bow Forest Reserve i gynnwys yr ardal a reolir bellach fel Parc Cenedlaethol Rocky Mountain. Dechreuodd datblygu economaidd ganolbwyntio ar fwyngloddio, coedwigaeth, amaethyddiaeth a hamdden, yn ogystal ag ar y diwydiannau gwasanaeth cefnogol. Trodd gwersylloedd o bebyll yn ffermydd, a throdd y caerau amddiffynnol a'r gorsafoedd trên yn drefi, a daeth rhai trefi'n ddinasoedd.[11]

Diwydiant a datblygiad[golygu | golygu cod]

Platfform drilio am nwy naturiol, ger Bryniau Afon Gwynt

Mae adnoddau economaidd y Rockies yn amrywiol ac yn doreithiog. Ymhlith y mwynau a geir yn y Rockies mae dyddodion sylweddol o gopr, aur, plwm, molybdenwm, arian, twngsten, a sinc. Mae Basn Wyoming a sawl ardal lai yn cynnwys cronfeydd sylweddol o lo, nwy naturiol, siâl olew a phetroliwm.

Araf iawn y gwelwyd technoleg gwyrdd ac ynni gwyrdd yn y Rockies. Mwynglawdd Climax, a leolir ger Leadville, Colorado, oedd y cynhyrchydd mwyaf o folybdenwm yn y byd. Defnyddir molybdenwm mewn dur sy'n gwrthsefyll gwres mewn nwyddau fel ceir ac awyrennau. Roedd mwynglawdd Climax yn cyflogi dros 3,000 o weithwyr. Mae mwynglawdd Coeur d'Alene yng ngogledd Idaho'n cynhyrchu arian, plwm a sinc. Gger Fernie, British Columbia, saif pyllau glo mwyaf Canada; mae mwyngloddiau glo ychwanegol yn parhau heddiw (2021) ger Hinton, Alberta, ac yn y Northern Rockies o amgylch Tumbler Ridge, British Columbia.[11]

Mae amaethyddiaeth a choedwigaeth yn ddiwydiannau mawr ac yn cynnwys tir sych a ffermio drwy ddyfrio cyson a phori da byw. Symudir y da byw yn aml rhwng porfeydd haf uchel a phorfeydd gaeaf drychiad isel, arfer a elwir yn transhumance ond a adnabyddir yn hanesyddol yng Nghymru fel 'hafod a hendre'.[11]

Twristiaeth[golygu | golygu cod]

Castle Geyser ym Mharc Cenedlaethol Yellowstone

Bob blwyddyn mae'r golygfeydd a'r bywyd gwyllt yn denu miliynau o dwristiaid.[11] Prif iaith y Mynyddoedd Creigiog yw'r Saesneg ond mae yna hefyd bocedi o Sbaeneg ac ieithoedd brodorol.

Mae pobl o bob cwr o'r byd yn ymweld â'r safleoedd i heicio, gwersylla, neu gymryd rhan mewn chwaraeon mynydd.[11][21] Yn nhymor yr haf, yr atyniadau twristaidd mwyaf yw:

Yn yr Unol Daleithiau:

 • Parc Cenedlaethol Yellowstone
 • Parc Cenedlaethol Rhewlif
 • Parc Cenedlaethol Grand Teton
 • Parc Cenedlaethol Rocky Mountain
 • <i>Great Sand Dunes National Park and Preserve</i>
 • Ardal Hamdden Genedlaethol Sawtooth
 • Llyn Flathead

Yng Nghanada, mae'r mynyddoedd yn cynnwys y parciau cenedlaethol hyn:

 • Parc Cenedlaethol Banff
 • Parc Cenedlaethol Jasper
 • Parc Cenedlaethol Kootenay
 • Parc Cenedlaethol Llynnoedd Waterton
 • Parc Cenedlaethol Yoho

Mae Parc Cenedlaethol Rhewlif (Glacier National Park) yn Montana a Pharc Cenedlaethol Llynnoedd Waterton yn Alberta yn ffinio â'i gilydd ac fe'u gelwir gyda'i gilydd yn Barc Heddwch Rhyngwladol Waterton-Glacier.

Yn y gaeaf, sgïo yw'r prif atyniad, gyda dwsinau o ardaloedd sgïo a chyrchfannau gwyliau.

Y copaon mawr uchaf[golygu | golygu cod]

Er mwyn cymharu, cofier bod yr Wyddfa'n 1,085 metr.

O'r 100 copa mawr uchaf yn y Rockies, ceir 62 copa sydd dros 4,000 metr, ac mae pob un o'r 100 yma dros 3,746 m.

O'r 100 copa hyn, mae 78 (gan gynnwys y 30 uchaf) wedi'u lleoli yn Colorado, deg yn Wyoming, chwech yn New Mexico, tri yn Montana, ac un yr un yn Utah, British Columbia, ac Idaho.

Y 100 copa uchaf o fynyddoedd y Rockies sydd ag o leiaf 500 metr o amlygrwydd topograffig

Safle Copa Ardal Cadwyn Uchter Amlygrwydd Ynysig Lleoliad
1 Mount Elbert [22][23][24][a] Colorado Sawatch Range 4401.2 m
14,440 tr
2772 m
9,093 tr
1,079 km
671 mi
39°07′04″N 106°26′43″W / 39.1178°N 106.4454°W / 39.1178; -106.4454 (Mount Elbert)
2 Mount Massive [25][26][27][b][c] Colorado Sawatch Range 4398 m
14,428 tr
598 m
1,961 tr
8.14 km
5.06 mi
39°11′15″N 106°28′33″W / 39.1875°N 106.4757°W / 39.1875; -106.4757 (Mount Massive)
3 Mount Harvard [28][29][30][d][e] Colorado Sawatch Range 4395.6 m
14,421 tr
719 m
2,360 tr
24 km
14.92 mi
38°55′28″N 106°19′15″W / 38.9244°N 106.3207°W / 38.9244; -106.3207 (Mount Harvard)
4 Blanca Peak [31][32][f][g][h] Colorado Sangre de Cristo Mountains 4374 m
14,351 tr
1623 m
5,326 tr
166.4 km
103.4 mi
37°34′39″N 105°29′08″W / 37.5775°N 105.4856°W / 37.5775; -105.4856 (Blanca Peak)
5 La Plata Peak [33][34][i] Colorado Sawatch Range 4372 m
14,343 tr
560 m
1,836 tr
10.11 km
6.28 mi
39°01′46″N 106°28′22″W / 39.0294°N 106.4729°W / 39.0294; -106.4729 (La Plata Peak)
6 Uncompahgre Peak [35][36][37][j][k] Colorado San Juan Mountains 4365 m
14,321 tr
1304 m
4,277 tr
136.8 km
85 mi
38°04′18″N 107°27′44″W / 38.0717°N 107.4621°W / 38.0717; -107.4621 (Uncompahgre Peak)
7 Crestone Peak [38][39][l][m] Colorado Sangre de Cristo Range 4359 m
14,300 tr
1388 m
4,554 tr
44 km
27.4 mi
37°58′01″N 105°35′08″W / 37.9669°N 105.5855°W / 37.9669; -105.5855 (Crestone Peak)
8 Mount Lincoln [40][41][42][n][o] Colorado Mosquito Range 4356.5 m
14,293 tr
1177 m
3,862 tr
36.2 km
22.5 mi
39°21′05″N 106°06′42″W / 39.3515°N 106.1116°W / 39.3515; -106.1116 (Mount Lincoln)
9 Castle Peak [43][44][45][p] Colorado Elk Mountains 4352.2 m
14,279 tr
721 m
2,365 tr
33.6 km
20.9 mi
39°00′35″N 106°51′41″W / 39.0097°N 106.8614°W / 39.0097; -106.8614 (Castle Peak)
10 Grays Peak [46][47][48][q][r] Colorado Front Range 4352 m
14,278 tr
844 m
2,770 tr
40.2 km
25 mi
39°38′02″N 105°49′03″W / 39.6339°N 105.8176°W / 39.6339; -105.8176 (Grays Peak)
11 Mount Antero [49][50][51][s] Colorado Sawatch Range 4351.4 m
14,276 tr
763 m
2,503 tr
28.4 km
17.67 mi
38°40′27″N 106°14′46″W / 38.6741°N 106.2462°W / 38.6741; -106.2462 (Mount Antero)
12 Mount Evans [52][53][54][t] Colorado Front Range 4350 m
14,271 tr
844 m
2,770 tr
15.76 km
9.79 mi
39°35′18″N 105°38′38″W / 39.5883°N 105.6438°W / 39.5883; -105.6438 (Mount Evans)
13 Longs Peak [55][56][57][u][v] Colorado Front Range 4346 m
14,259 tr
896 m
2,940 tr
70.2 km
43.6 mi
40°15′18″N 105°36′54″W / 40.2550°N 105.6151°W / 40.2550; -105.6151 (Longs Peak)
14 Mount Wilson [58][59][w][x][y] Colorado San Miguel Mountains 4344 m
14,252 tr
1227 m
4,024 tr
53.1 km
33 mi
37°50′21″N 107°59′30″W / 37.8391°N 107.9916°W / 37.8391; -107.9916 (Mount Wilson)
15 Mount Princeton [60][61][62] Colorado Sawatch Range 4329.3 m
14,204 tr
664 m
2,177 tr
8.36 km
5.19 mi
38°44′57″N 106°14′33″W / 38.7492°N 106.2424°W / 38.7492; -106.2424 (Mount Princeton)
16 Mount Yale [63][64][65] Colorado Sawatch Range 4328.2 m
14,200 tr
578 m
1,896 tr
8.93 km
5.55 mi
38°50′39″N 106°18′50″W / 38.8442°N 106.3138°W / 38.8442; -106.3138 (Mount Yale)
17 Maroon Peak [66][67][68] Colorado Elk Mountains 4317 m
14,163 tr
712 m
2,336 tr
12.97 km
8.06 mi
39°04′15″N 106°59′20″W / 39.0708°N 106.9890°W / 39.0708; -106.9890 (Maroon Peak)
18 Mount Sneffels [69][70][71][z] Colorado Sneffels Range 4315.4 m
14,158 tr
930 m
3,050 tr
25.3 km
15.71 mi
38°00′14″N 107°47′32″W / 38.0038°N 107.7923°W / 38.0038; -107.7923 (Mount Sneffels)
19 Capitol Peak [72][73][74][aa] Colorado Elk Mountains 4309 m
14,137 tr
533 m
1,750 tr
11.98 km
7.44 mi
39°09′01″N 107°04′58″W / 39.1503°N 107.0829°W / 39.1503; -107.0829 (Capitol Peak)
20 Pikes Peak [75][76][77][ab] Colorado Front Range 4302.31 m
14,115 tr
1686 m
5,530 tr
97.6 km
60.6 mi
38°50′26″N 105°02′39″W / 38.8405°N 105.0442°W / 38.8405; -105.0442 (Pikes Peak)
21 Windom Peak [78][79][ac][ad][ae] Colorado Needle Mountains 4296 m
14,093 tr
667 m
2,187 tr
42.4 km
26.3 mi
37°37′16″N 107°35′31″W / 37.6212°N 107.5919°W / 37.6212; -107.5919 (Windom Peak)
22 Handies Peak [80][81][82] Colorado San Juan Mountains 4284.8 m
14,058 tr
582 m
1,908 tr
18 km
11.18 mi
37°54′47″N 107°30′16″W / 37.9130°N 107.5044°W / 37.9130; -107.5044 (Handies Peak)
23 Culebra Peak [83][84][af][ag][ah] Colorado Culebra Range 4283 m
14,053 tr
1471 m
4,827 tr
56.9 km
35.4 mi
37°07′21″N 105°11′09″W / 37.1224°N 105.1858°W / 37.1224; -105.1858 (Culebra Peak)
24 San Luis Peak [85][86][87][ai] Colorado La Garita Mountains 4273.8 m
14,022 tr
949 m
3,113 tr
43.4 km
26.9 mi
37°59′12″N 106°55′53″W / 37.9868°N 106.9313°W / 37.9868; -106.9313 (San Luis Peak)
25 Mount of the Holy Cross [88][89][90][aj][ak] Colorado Sawatch Range 4270.5 m
14,011 tr
644 m
2,113 tr
29.6 km
18.41 mi
39°28′00″N 106°28′54″W / 39.4668°N 106.4817°W / 39.4668; -106.4817 (Mount of the Holy Cross)
26 Grizzly Peak [91][92][93] Colorado Sawatch Range 4265.6 m
13,995 tr
588 m
1,928 tr
10.89 km
6.77 mi
39°02′33″N 106°35′51″W / 39.0425°N 106.5976°W / 39.0425; -106.5976 (Grizzly Peak)
27 Mount Ouray [94][95][96][al] Colorado Sawatch Range 4255.4 m
13,961 tr
810 m
2,659 tr
21.9 km
13.58 mi
38°25′22″N 106°13′29″W / 38.4227°N 106.2247°W / 38.4227; -106.2247 (Mount Ouray)
28 Vermilion Peak [97][98][am] Colorado San Juan Mountains 4237 m
13,900 tr
642 m
2,105 tr
14.6 km
9.07 mi
37°47′57″N 107°49′43″W / 37.7993°N 107.8285°W / 37.7993; -107.8285 (Vermilion Peak)
29 Mount Silverheels [99][100][101] Colorado Front Range 4215 m
13,829 tr
696 m
2,283 tr
8.82 km
5.48 mi
39°20′22″N 106°00′19″W / 39.3394°N 106.0054°W / 39.3394; -106.0054 (Mount Silverheels)
30 Rio Grande Pyramid [102][103][104] Colorado San Juan Mountains 4214.4 m
13,827 tr
573 m
1,881 tr
17.31 km
10.76 mi
37°40′47″N 107°23′33″W / 37.6797°N 107.3924°W / 37.6797; -107.3924 (Rio Grande Pyramid)
31 Gannett Peak [105][106][107][an][ao] Wyoming Wind River Range 4209.1 m
13,809 tr
2157 m
7,076 tr
467 km
290 mi
43°11′03″N 109°39′15″W / 43.1842°N 109.6542°W / 43.1842; -109.6542 (Gannett Peak)
32 Grand Teton [108][109][110][ap][aq] Wyoming Teton Range 4198.7 m
13,775 tr
1995 m
6,545 tr
111.6 km
69.4 mi
43°44′28″N 110°48′09″W / 43.7412°N 110.8024°W / 43.7412; -110.8024 (Grand Teton)
33 Bald Mountain [111][112][ar] Colorado Front Range 4173 m
13,690 tr
640 m
2,099 tr
12.09 km
7.51 mi
39°26′41″N 105°58′14″W / 39.4448°N 105.9705°W / 39.4448; -105.9705 (Bald Mountain)
34 Mount Oso [113][114][as] Colorado San Juan Mountains 4173 m
13,690 tr
507 m
1,664 tr
8.71 km
5.41 mi
37°36′25″N 107°29′37″W / 37.6070°N 107.4936°W / 37.6070; -107.4936 (Mount Oso)
35 Mount Jackson [115][116][117] Colorado Sawatch Range 4168.5 m
13,676 tr
552 m
1,810 tr
5.16 km
3.21 mi
39°29′07″N 106°32′12″W / 39.4853°N 106.5367°W / 39.4853; -106.5367 (Mount Jackson)
36 Bard Peak [118][119][at] Colorado Front Range 4159 m
13,647 tr
518 m
1,701 tr
8.74 km
5.43 mi
39°43′13″N 105°48′16″W / 39.7204°N 105.8044°W / 39.7204; -105.8044 (Bard Peak)
37 West Spanish Peak [120][121][au][av] Colorado Spanish Peaks 4155 m
13,631 tr
1123 m
3,686 tr
32 km
19.87 mi
37°22′32″N 104°59′36″W / 37.3756°N 104.9934°W / 37.3756; -104.9934 (West Spanish Peak)
38 Mount Powell [122][123][aw][ax] Colorado Gore Range 4141 m
13,586 tr
914 m
3,000 tr
34.6 km
21.5 mi
39°45′36″N 106°20′27″W / 39.7601°N 106.3407°W / 39.7601; -106.3407 (Mount Powell)
39 Hagues Peak [124][125][126][ay] Colorado Mummy Range 4137 m
13,573 tr
738 m
2,420 tr
25.3 km
15.7 mi
40°29′04″N 105°38′47″W / 40.4845°N 105.6464°W / 40.4845; -105.6464 (Hagues Peak)
40 Tower Mountain [127][128][az] Colorado San Juan Mountains 4132 m
13,558 tr
504 m
1,652 tr
7.86 km
4.88 mi
37°51′26″N 107°37′23″W / 37.8573°N 107.6230°W / 37.8573; -107.6230 (Tower Mountain)
41 Treasure Mountain [129][130][ba] Colorado Elk Mountains 4125 m
13,535 tr
862 m
2,828 tr
11.13 km
6.92 mi
39°01′28″N 107°07′22″W / 39.0244°N 107.1228°W / 39.0244; -107.1228 (Treasure Mountain)
42 Kings Peak [131][132][bb][bc] Utah Uinta Mountains 4125 m
13,534 tr
1938 m
6,358 tr
268 km
166.6 mi
40°46′35″N 110°22′22″W / 40.7763°N 110.3729°W / 40.7763; -110.3729 (Kings Peak)
43 North Arapaho Peak [133][134][135][bd][be] Colorado Front Range 4117 m
13,508 tr
507 m
1,665 tr
24.8 km
15.38 mi
40°01′35″N 105°39′01″W / 40.0265°N 105.6504°W / 40.0265; -105.6504 (North Arapaho Peak)
44 Parry Peak [136][137][bf] Colorado Front Range 4083 m
13,397 tr
524 m
1,720 tr
15.22 km
9.46 mi
39°50′17″N 105°42′48″W / 39.8381°N 105.7132°W / 39.8381; -105.7132 (Parry Peak)
45 Bill Williams Peak [138][139][bg][bh] Colorado Williams Mountains 4081 m
13,389 tr
513 m
1,682 tr
6 km
3.73 mi
39°10′50″N 106°36′37″W / 39.1806°N 106.6102°W / 39.1806; -106.6102 (Bill Williams Peak)
46 Sultan Mountain [140][141][bi] Colorado San Juan Mountains 4076 m
13,373 tr
569 m
1,868 tr
7.39 km
4.59 mi
37°47′09″N 107°42′14″W / 37.7859°N 107.7038°W / 37.7859; -107.7038 (Sultan Mountain)
47 Mount Herard [142][143][bj] Colorado Sangre de Cristo Mountains 4068 m
13,345 tr
622 m
2,040 tr
7.45 km
4.63 mi
37°50′57″N 105°29′42″W / 37.8492°N 105.4949°W / 37.8492; -105.4949 (Mount Herard)
48 West Buffalo Peak [144][145][146][bk] Colorado Mosquito Range 4064 m
13,332 tr
605 m
1,986 tr
15.46 km
9.61 mi
38°59′30″N 106°07′30″W / 38.9917°N 106.1249°W / 38.9917; -106.1249 (West Buffalo Peak)
49 Summit Peak [147][148][149][bl] Colorado San Juan Mountains 4056.2 m
13,308 tr
841 m
2,760 tr
63.7 km
39.6 mi
37°21′02″N 106°41′48″W / 37.3506°N 106.6968°W / 37.3506; -106.6968 (Summit Peak)
50 Middle Peak [150][151][bm][bn] Colorado San Miguel Mountains 4056 m
13,306 tr
597 m
1,960 tr
7.69 km
4.78 mi
37°51′13″N 108°06′30″W / 37.8536°N 108.1082°W / 37.8536; -108.1082 (Middle Peak)
51 Antora Peak [152][153][bo] Colorado Sawatch Range 4046 m
13,275 tr
734 m
2,409 tr
10.86 km
6.75 mi
38°19′30″N 106°13′05″W / 38.3250°N 106.2180°W / 38.3250; -106.2180 (Antora Peak)
52 Henry Mountain [154][155][bp] Colorado Sawatch Range 4042 m
13,261 tr
510 m
1,674 tr
17.61 km
10.94 mi
38°41′08″N 106°37′16″W / 38.6856°N 106.6211°W / 38.6856; -106.6211 (Henry Mountain)
53 Hesperus Mountain [156][157][bq][br] Colorado La Plata Mountains 4035 m
13,237 tr
869 m
2,852 tr
39.5 km
24.5 mi
37°26′42″N 108°05′20″W / 37.4451°N 108.0890°W / 37.4451; -108.0890 (Hesperus Mountain)
54 Jacque Peak [158][159][bs] Colorado Gore Range 4027 m
13,211 tr
629 m
2,065 tr
7.28 km
4.52 mi
39°27′18″N 106°11′49″W / 39.4549°N 106.1970°W / 39.4549; -106.1970 (Jacque Peak)
55 Bennett Peak [160][161][bt] Colorado San Juan Mountains 4026 m
13,209 tr
531 m
1,743 tr
27.5 km
17.08 mi
37°29′00″N 106°26′03″W / 37.4833°N 106.4343°W / 37.4833; -106.4343 (Bennett Peak)
56 Wind River Peak [162][163][164][bu] Wyoming Wind River Range 4022.4 m
13,197 tr
784 m
2,572 tr
56.6 km
35.1 mi
42°42′31″N 109°07′42″W / 42.7085°N 109.1284°W / 42.7085; -109.1284 (Wind River Peak)
57 Conejos Peak [165][166][167] Colorado San Juan Mountains 4017 m
13,179 tr
583 m
1,912 tr
13.12 km
8.15 mi
37°17′19″N 106°34′15″W / 37.2887°N 106.5709°W / 37.2887; -106.5709 (Conejos Peak)
58 Cloud Peak [168][169][170][bv][bw] Wyoming Bighorn Mountains 4013.3 m
13,167 tr
2157 m
7,077 tr
233 km
145 mi
44°22′56″N 107°10′26″W / 44.3821°N 107.1739°W / 44.3821; -107.1739 (Cloud Peak)
Wheeler Peak [171][172][173][bx][by] New Mexico Taos Mountains 4013.3 m
13,167 tr
1039 m
3,409 tr
59.6 km
37 mi
36°33′25″N 105°25′01″W / 36.5569°N 105.4169°W / 36.5569; -105.4169 (Wheeler Peak)
60 Francs Peak [174][175][176][bz] Wyoming Absaroka Range 4012.3 m
13,164 tr
1236 m
4,056 tr
76 km
47.2 mi
43°57′41″N 109°20′21″W / 43.9613°N 109.3392°W / 43.9613; -109.3392 (Francs Peak)
61 Twilight Peak [177][178][ca][cb] Colorado Needle Mountains 4012 m
13,163 tr
713 m
2,338 tr
7.86 km
4.88 mi
37°39′47″N 107°43′37″W / 37.6630°N 107.7270°W / 37.6630; -107.7270 (Twilight Peak)
62 South River Peak [179][180][181] Colorado San Juan Mountains 4009.4 m
13,154 tr
746 m
2,448 tr
34 km
21.1 mi
37°34′27″N 106°58′53″W / 37.5741°N 106.9815°W / 37.5741; -106.9815 (South River Peak)
63 Bushnell Peak [182][183][184] Colorado Sangre de Cristo Mountains 3995.8 m
13,110 tr
733 m
2,405 tr
17.82 km
11.07 mi
38°20′28″N 105°53′21″W / 38.3412°N 105.8892°W / 38.3412; -105.8892 (Bushnell Peak)
64 Truchas Peak [185][186][187][cc][cd] New Mexico Santa Fe Mountains 3995.2 m
13,108 tr
1220 m
4,001 tr
68.2 km
42.3 mi
35°57′45″N 105°38′42″W / 35.9625°N 105.6450°W / 35.9625; -105.6450 (Truchas Peak)
65 West Elk Peak [188][189][190][ce] Colorado West Elk Mountains 3975.2 m
13,042 tr
943 m
3,095 tr
22.2 km
13.78 mi
38°43′04″N 107°11′58″W / 38.7179°N 107.1994°W / 38.7179; -107.1994 (West Elk Peak)
66 Mount Centennial [191][cf]
(Peak 13010)
Colorado San Juan Mountains 3967 m
13,016 tr
546 m
1,790 tr
4.61 km
2.86 mi
37°36′22″N 107°14′41″W / 37.6062°N 107.2446°W / 37.6062; -107.2446 (Mount Centennial)
67 Mount Robson [192][193][cg][ch] British Columbia Canadian Rockies 3959 m
12,989 tr
2829 m
9,281 tr
460 km
286 mi
53°06′38″N 119°09′24″W / 53.1105°N 119.1566°W / 53.1105; -119.1566 (Mount Robson)
68 Clark Peak [194][195][196][ci] Colorado Medicine Bow Mountains 3948.4 m
12,954 tr
845 m
2,771 tr
26.4 km
16.4 mi
40°36′24″N 105°55′48″W / 40.6068°N 105.9300°W / 40.6068; -105.9300 (Clark Peak)
69 Mount Richthofen [197][198][cj][ck] Colorado Never Summer Mountains 3946 m
12,945 tr
817 m
2,680 tr
15.54 km
9.66 mi
40°28′10″N 105°53′40″W / 40.4695°N 105.8945°W / 40.4695; -105.8945 (Mount Richthofen)
70 Lizard Head Peak [199][200][cl][cm] Wyoming Wind River Range 3916 m
12,847 tr
580 m
1,902 tr
10.4 km
6.46 mi
42°47′24″N 109°11′52″W / 42.7901°N 109.1978°W / 42.7901; -109.1978 (Lizard Head Peak)
71 Granite Peak [201][202][203][cn] Montana Beartooth Mountains 3903.5 m
12,807 tr
1457 m
4,779 tr
138.5 km
86 mi
45°09′48″N 109°48′27″W / 45.1634°N 109.8075°W / 45.1634; -109.8075 (Granite Peak)
72 Venado Peak [204][205][co] New Mexico Taos Mountains 3883 m
12,739 tr
906 m
2,971 tr
18.99 km
11.8 mi
36°47′30″N 105°29′36″W / 36.7917°N 105.4933°W / 36.7917; -105.4933 (Venado Peak)
73 Chair Mountain [206][207][208] Colorado Elk Mountains 3879.1 m
12,727 tr
750 m
2,461 tr
14.3 km
8.89 mi
39°03′29″N 107°16′56″W / 39.0581°N 107.2822°W / 39.0581; -107.2822 (Chair Mountain)
74 Mount Gunnison [209][210][211] Colorado West Elk Mountains 3878.7 m
12,725 tr
1079 m
3,539 tr
19.05 km
11.84 mi
38°48′44″N 107°22′57″W / 38.8121°N 107.3826°W / 38.8121; -107.3826 (Mount Gunnison)
75 East Spanish Peak [212][213][214][cp][cq] Colorado Spanish Peaks 3867 m
12,688 tr
726 m
2,383 tr
6.78 km
4.21 mi
37°23′36″N 104°55′12″W / 37.3934°N 104.9201°W / 37.3934; -104.9201 (East Spanish Peak)
76 Borah Peak [215][216][217][cr] Idaho Lost River Range 3861.2 m
12,668 tr
1829 m
6,002 tr
243 km
150.8 mi
44°08′15″N 113°46′52″W / 44.1374°N 113.7811°W / 44.1374; -113.7811 (Borah Peak)
77 Mount Wood [218][219][cs][ct] Montana Beartooth Mountains 3860 m
12,665 tr
878 m
2,880 tr
12.04 km
7.48 mi
45°16′30″N 109°48′28″W / 45.2749°N 109.8078°W / 45.2749; -109.8078 (Mount Wood)
78 Santa Fe Baldy [220][221][222][cu] New Mexico Santa Fe Mountains 3850.1 m
12,632 tr
610 m
2,002 tr
17.69 km
10.99 mi
35°49′56″N 105°45′29″W / 35.8322°N 105.7581°W / 35.8322; -105.7581 (Santa Fe Baldy)
79 Gothic Mountain [223][224][cv] Colorado Elk Mountains 3850 m
12,631 tr
501 m
1,645 tr
4.39 km
2.73 mi
38°57′22″N 107°00′39″W / 38.9562°N 107.0107°W / 38.9562; -107.0107 (Gothic Mountain)
80 Castle Mountain [225][226][227] Montana Beartooth Mountains 3846.1 m
12,618 tr
814 m
2,672 tr
15.67 km
9.74 mi
45°05′56″N 109°37′50″W / 45.0989°N 109.6305°W / 45.0989; -109.6305 (Castle Mountain)
Lone Cone [228][229][230] Colorado San Miguel Mountains 3846.1 m
12,618 tr
693 m
2,273 tr
13.52 km
8.4 mi
37°53′17″N 108°15′20″W / 37.8880°N 108.2556°W / 37.8880; -108.2556 (Lone Cone)
82 Mount Moran [231][232][233] Wyoming Teton Range 3843.5 m
12,610 tr
806 m
2,645 tr
9.94 km
6.18 mi
43°50′06″N 110°46′35″W / 43.8350°N 110.7765°W / 43.8350; -110.7765 (Mount Moran)
83 Little Costilla Peak [234][235][236] New Mexico Culebra Range 3836.8 m
12,588 tr
745 m
2,444 tr
12.48 km
7.75 mi
36°50′01″N 105°13′22″W / 36.8335°N 105.2229°W / 36.8335; -105.2229 (Little Costilla Peak)
84 Graham Peak [237][238][239] Colorado San Juan Mountains 3821.1 m
12,536 tr
778 m
2,551 tr
13.9 km
8.64 mi
37°29′50″N 107°22′34″W / 37.4972°N 107.3761°W / 37.4972; -107.3761 (Graham Peak)
85 Whetstone Mountain [240][241][242] Colorado West Elk Mountains 3818.1 m
12,527 tr
749 m
2,456 tr
15.11 km
9.39 mi
38°49′20″N 106°58′48″W / 38.8223°N 106.9799°W / 38.8223; -106.9799 (Whetstone Mountain)
86 Atlantic Peak [243][244][cw] Wyoming Wind River Range 3808 m
12,495 tr
655 m
2,150 tr
14.6 km
9.07 mi
42°36′59″N 109°00′05″W / 42.6165°N 109.0013°W / 42.6165; -109.0013 (Atlantic Peak)
87 Specimen Mountain [245][246][cx] Colorado Front Range 3808 m
12,494 tr
528 m
1,731 tr
7.56 km
4.7 mi
40°26′42″N 105°48′29″W / 40.4449°N 105.8081°W / 40.4449; -105.8081 (Specimen Mountain)
88 Baldy Mountain [247][248][249][cy] New Mexico Cimarron Range 3793.3 m
12,445 tr
823 m
2,701 tr
18.24 km
11.33 mi
36°37′48″N 105°12′48″W / 36.6299°N 105.2134°W / 36.6299; -105.2134 (Baldy Mountain)
89 East Beckwith Mountain [250][251][252] Colorado West Elk Mountains 3792.1 m
12,441 tr
760 m
2,492 tr
10.05 km
6.24 mi
38°50′47″N 107°13′24″W / 38.8464°N 107.2233°W / 38.8464; -107.2233 (East Beckwith Mountain)
90 Knobby Crest [253][cz][da] Colorado Kenosha Mountains 3790 m
12,434 tr
536 m
1,759 tr
13.31 km
8.27 mi
39°22′05″N 105°36′18″W / 39.3681°N 105.6050°W / 39.3681; -105.6050 (Knobby Crest)
91 Bison Peak [254][255][256][db] Colorado Tarryall Mountains 3789.4 m
12,432 tr
747 m
2,451 tr
29.3 km
18.23 mi
39°14′18″N 105°29′52″W / 39.2384°N 105.4978°W / 39.2384; -105.4978 (Bison Peak)
92 Anthracite Range High Point [257][258][259] Colorado West Elk Mountains 3777.8 m
12,394 tr
648 m
2,125 tr
7.68 km
4.77 mi
38°48′52″N 107°08′40″W / 38.8145°N 107.1445°W / 38.8145; -107.1445 (Anthracite Peak)
93 Matchless Mountain [260][261][dc] Colorado Elk Mountains 3776 m
12,389 tr
537 m
1,763 tr
12.67 km
7.87 mi
38°50′02″N 106°38′42″W / 38.8340°N 106.6451°W / 38.8340; -106.6451 (Matchless Mountain)
94 Flat Top Mountain [262][263][264][dd] Colorado Flat Tops 3767.7 m
12,361 tr
1236 m
4,054 tr
65.6 km
40.8 mi
40°00′53″N 107°05′00″W / 40.0147°N 107.0833°W / 40.0147; -107.0833 (Flat Top Mountain)
95 Mount Nystrom [265][266][267] Wyoming Wind River Range 3767.5 m
12,361 tr
554 m
1,816 tr
7.92 km
4.92 mi
42°38′30″N 109°05′38″W / 42.6418°N 109.0939°W / 42.6418; -109.0939 (Mount Nystrom)
96 Greenhorn Mountain [268][269][270][de] Colorado Wet Mountains 3765 m
12,352 tr
1151 m
3,777 tr
40.6 km
25.2 mi
37°52′53″N 105°00′48″W / 37.8815°N 105.0133°W / 37.8815; -105.0133 (Greenhorn Mountain)
97 Elliott Mountain [271][df] Colorado San Miguel Mountains 3763 m
12,346 tr
683 m
2,240 tr
8.26 km
5.13 mi
37°44′04″N 108°03′29″W / 37.7344°N 108.0580°W / 37.7344; -108.0580 (Elliott Mountain)
98 Carter Mountain [272][273][274] Wyoming Absaroka Range 3756.4 m
12,324 tr
518 m
1,699 tr
26.8 km
16.68 mi
44°11′50″N 109°24′40″W / 44.1972°N 109.4112°W / 44.1972; -109.4112 (Carter Mountain)
99 Parkview Mountain [275][276][277][dg] Colorado Rabbit Ears Range 3749.4 m
12,301 tr
816 m
2,676 tr
15.07 km
9.36 mi
40°19′49″N 106°08′11″W / 40.3303°N 106.1363°W / 40.3303; -106.1363 (Parkview Mountain)
100 Cornwall Mountain [278][279][dh] Colorado San Juan Mountains 3746 m
12,291 tr
532 m
1,744 tr
8.37 km
5.2 mi
37°22′52″N 106°29′31″W / 37.3811°N 106.4920°W / 37.3811; -106.4920 (Cornwall Mountain)

Y copaon amlycaf[golygu | golygu cod]

O'r 50 copa amlycaf yn y Rockies, dim ond Mount Robson a Mount Elbert sy'n fwy na 2,500 metr o amlygrwydd topograffig, mae saith copa yn fwy na 2,000 m a 31 copa yn hynod o amlwg, gydag o leiaf 1,500 m o amlygrwydd. Mae gan bob un o'r 50 copa dros 1,189 m o amlygrwydd topograffig.

O'r 50 copa hyn, mae 12 wedi'u lleoli yn British Columbia, 12 yn Montana, deg yn Alberta, wyth yn Colorado, pedwar yn Wyoming, tri yn Utah, tri yn Idaho, ac un yn New Mexico. Mae tri o'r copaon hyn yn gorwedd ar ffin Alberta-British Columbia.

Y 50 copa mwyaf amlwg y Rockies o ran topograffi

Safle Copa Ardal Cadwyn Uchter Amlygrwydd Ynysig Lleoliad
1 Mount Robson [192][193][cg][ch] British Columbia Canadian Rockies 3959 m
12,989 tr
2829 m
9,281 tr
460 km
286 mi
53°06′38″N 119°09′24″W / 53.1105°N 119.1566°W / 53.1105; -119.1566 (Mount Robson)
2 Mount Elbert [22][23][24][a] Colorado Sawatch Range 4401.2 m
14,440 tr
2772 m
9,093 tr
1,079 km
671 mi
39°07′04″N 106°26′43″W / 39.1178°N 106.4454°W / 39.1178; -106.4454 (Mount Elbert)
3 Mount Columbia [280][281][di] Alberta
British Columbia
Canadian Rockies 3741 m
12,274 tr
2371 m
7,779 tr
158 km
98.2 mi
52°08′50″N 117°26′30″W / 52.1473°N 117.4416°W / 52.1473; -117.4416 (Mount Columbia)
4 Cloud Peak [168][169][170][bv][bw] Wyoming Bighorn Mountains 4013.3 m
13,167 tr
2157 m
7,077 tr
233 km
145 mi
44°22′56″N 107°10′26″W / 44.3821°N 107.1739°W / 44.3821; -107.1739 (Cloud Peak)
5 Gannett Peak [105][106][107][an][ao] Wyoming Wind River Range 4209.1 m
13,809 tr
2157 m
7,076 tr
467 km
290 mi
43°11′03″N 109°39′15″W / 43.1842°N 109.6542°W / 43.1842; -109.6542 (Gannett Peak)
6 Mount Assiniboine [282][283][dj] Alberta
British Columbia
Canadian Rockies 3616 m
11,864 tr
2082 m
6,831 tr
141.8 km
88.1 mi
50°52′11″N 115°39′03″W / 50.8696°N 115.6509°W / 50.8696; -115.6509 (Mount Assiniboine)
7 Mount Edith Cavell [284][285] Alberta Canadian Rockies 3363 m
11,033 tr
2033 m
6,670 tr
47.2 km
29.3 mi
52°40′02″N 118°03′25″W / 52.6672°N 118.0569°W / 52.6672; -118.0569 (Mount Edith Cavell)
8 Grand Teton [108][109][110][ap][aq] Wyoming Teton Range 4198.7 m
13,775 tr
1995 m
6,545 tr
111.6 km
69.4 mi
43°44′28″N 110°48′09″W / 43.7412°N 110.8024°W / 43.7412; -110.8024 (Grand Teton)
9 Kings Peak [131][132][bb][bc] Utah Uinta Mountains 4125 m
13,534 tr
1938 m
6,358 tr
268 km
166.6 mi
40°46′35″N 110°22′22″W / 40.7763°N 110.3729°W / 40.7763; -110.3729 (Kings Peak)
10 Mount Goodsir [286][287][dk] British Columbia Canadian Rockies 3567 m
11,703 tr
1917 m
6,289 tr
64.1 km
39.8 mi
51°12′08″N 116°23′51″W / 51.2021°N 116.3975°W / 51.2021; -116.3975 (Mount Goodsir)
11 Borah Peak [215][216][217][cr] Idaho Lost River Range 3861.2 m
12,668 tr
1829 m
6,002 tr
243 km
150.8 mi
44°08′15″N 113°46′52″W / 44.1374°N 113.7811°W / 44.1374; -113.7811 (Borah Peak)
12 Mount Harrison [288][289][dl] British Columbia Canadian Rockies 3360 m
11,024 tr
1770 m
5,807 tr
52.1 km
32.4 mi
50°03′37″N 115°12′21″W / 50.0604°N 115.2057°W / 50.0604; -115.2057 (Mount Harrison)
13 Mount Sir Alexander [290][291][dm] British Columbia Canadian Rockies 3275 m
10,745 tr
1762 m
5,781 tr
87.8 km
54.5 mi
53°56′10″N 120°23′13″W / 53.9360°N 120.3869°W / 53.9360; -120.3869 (Mount Sir Alexander)
14 Mount Hector [292][293] Alberta Canadian Rockies 3394 m
11,135 tr
1759 m
5,771 tr
21.5 km
13.34 mi
51°34′31″N 116°15′32″W / 51.5752°N 116.2590°W / 51.5752; -116.2590 (Mount Hector)
15 Whitehorn Mountain [294][295][dn] British Columbia Canadian Rockies 3399 m
11,152 tr
1747 m
5,732 tr
7.94 km
4.93 mi
53°08′13″N 119°16′00″W / 53.1370°N 119.2667°W / 53.1370; -119.2667 (Whitehorn Mountain)
16 Mount Chown [296][297][do] Alberta Canadian Rockies 3316 m
10,879 tr
1746 m
5,728 tr
30.7 km
19.05 mi
53°23′50″N 119°25′02″W / 53.3971°N 119.4173°W / 53.3971; -119.4173 (Mount Chown)
17 Crazy Peak [298][299][dp][dq] Montana Crazy Mountains 3418 m
11,214 tr
1743 m
5,719 tr
71.8 km
44.6 mi
46°01′05″N 110°16′36″W / 46.0181°N 110.2768°W / 46.0181; -110.2768 (Crazy Peak)
18 McDonald Peak [300][301][dr][ds] Montana Mission Range 2994 m
9,824 tr
1722 m
5,650 tr
127.8 km
79.4 mi
47°22′57″N 113°55′09″W / 47.3826°N 113.9191°W / 47.3826; -113.9191 (McDonald Peak)
19 Pikes Peak [75][76][77][ab] Colorado Front Range 4302.31 m
14,115 tr
1686 m
5,530 tr
97.6 km
60.6 mi
38°50′26″N 105°02′39″W / 38.8405°N 105.0442°W / 38.8405; -105.0442 (Pikes Peak)
20 Mount Nebo [302][303][dt][du] Utah Wasatch Range 3637 m
11,933 tr
1679 m
5,508 tr
121.6 km
75.6 mi
39°49′19″N 111°45′37″W / 39.8219°N 111.7603°W / 39.8219; -111.7603 (Mount Nebo)
21 Snowshoe Peak [304][305][dv][dw] Montana Cabinet Mountains 2665 m
8,743 tr
1658 m
5,438 tr
133.5 km
82.9 mi
48°13′23″N 115°41′20″W / 48.2231°N 115.6890°W / 48.2231; -115.6890 (Snowshoe Peak)
22 Jeanette Peak [306][307] British Columbia Canadian Rockies 3089 m
10,135 tr
1657 m
5,436 tr
17.54 km
10.9 mi
52°38′09″N 118°37′00″W / 52.6357°N 118.6166°W / 52.6357; -118.6166 (Jeanette Peak)
23 Mount Forbes [308][309][dx][dy] Alberta Canadian Rockies 3617 m
11,867 tr
1649 m
5,410 tr
47.4 km
29.5 mi
51°51′36″N 116°55′54″W / 51.8600°N 116.9316°W / 51.8600; -116.9316 (Mount Forbes)
24 Diamond Peak [310][311][312][dz] Idaho Lemhi Range 3719.3 m
12,202 tr
1642 m
5,387 tr
51.2 km
31.8 mi
44°08′29″N 113°04′58″W / 44.1414°N 113.0827°W / 44.1414; -113.0827 (Diamond Peak)
25 Blanca Peak [31][32][f][g][h] Colorado Sangre de Cristo Mountains 4374 m
14,351 tr
1623 m
5,326 tr
166.4 km
103.4 mi
37°34′39″N 105°29′08″W / 37.5775°N 105.4856°W / 37.5775; -105.4856 (Blanca Peak)
26 Mount Timpanogos [313][314][315][ea] Utah Wasatch Range 3582 m
11,752 tr
1609 m
5,279 tr
63.8 km
39.6 mi
40°23′27″N 111°38′45″W / 40.3908°N 111.6459°W / 40.3908; -111.6459 (Mount Timpanogos)
27 Mount Fryatt [316][317][eb] Alberta Canadian Rockies 3361 m
11,027 tr
1608 m
5,276 tr
16.37 km
10.17 mi
52°33′01″N 117°54′37″W / 52.5503°N 117.9104°W / 52.5503; -117.9104 (Mount Fryatt)
28 Mount Cleveland [318][319][320][ec] Montana Lewis Range 3194 m
10,479 tr
1599 m
5,246 tr
159.9 km
99.4 mi
48°55′30″N 113°50′54″W / 48.9249°N 113.8482°W / 48.9249; -113.8482 (Mount Cleveland)
29 Mount Temple [321][322][ed] Alberta Canadian Rockies 3540 m
11,614 tr
1530 m
5,020 tr
21.3 km
13.22 mi
51°21′04″N 116°12′23″W / 51.3511°N 116.2063°W / 51.3511; -116.2063 (Mount Temple)
Mount Ida [323][324][ee] British Columbia Canadian Rockies 3200 m
10,499 tr
1530 m
5,020 tr
14.14 km
8.79 mi
54°03′29″N 120°19′36″W / 54.0580°N 120.3268°W / 54.0580; -120.3268 (Mount Ida)
31 Mount Joffre [325][326][ef] Alberta
British Columbia
Canadian Rockies 3433 m
11,263 tr
1505 m
4,938 tr
49.2 km
30.6 mi
50°31′43″N 115°12′25″W / 50.5285°N 115.2069°W / 50.5285; -115.2069 (Mount Joffre)
32 Mount Clemenceau [327][328][eg] British Columbia Canadian Rockies 3664 m
12,021 tr
1494 m
4,902 tr
35.9 km
22.3 mi
52°14′51″N 117°57′28″W / 52.2475°N 117.9578°W / 52.2475; -117.9578 (Mount Clemenceau)
33 Mount Brazeau [329][330] Alberta Canadian Rockies 3525 m
11,565 tr
1475 m
4,839 tr
30.8 km
19.14 mi
52°33′05″N 117°21′18″W / 52.5515°N 117.3549°W / 52.5515; -117.3549 (Mount Brazeau)
34 Culebra Peak [83][84][af][ag][ah] Colorado Culebra Range 4283 m
14,053 tr
1471 m
4,827 tr
56.9 km
35.4 mi
37°07′21″N 105°11′09″W / 37.1224°N 105.1858°W / 37.1224; -105.1858 (Culebra Peak)
35 Granite Peak [201][202][203][cn] Montana Beartooth Mountains 3903.5 m
12,807 tr
1457 m
4,779 tr
138.5 km
86 mi
45°09′48″N 109°48′27″W / 45.1634°N 109.8075°W / 45.1634; -109.8075 (Granite Peak)
36 Sentinel Peak [331][332][eh][ei] British Columbia Canadian Rockies 2513 m
8,245 tr
1452 m
4,764 tr
86.6 km
53.8 mi
54°54′29″N 121°57′40″W / 54.9080°N 121.9610°W / 54.9080; -121.9610 (Sentinel Peak)
37 Crestone Peak [38][39][l][m] Colorado Sangre de Cristo Range 4359 m
14,300 tr
1388 m
4,554 tr
44 km
27.4 mi
37°58′01″N 105°35′08″W / 37.9669°N 105.5855°W / 37.9669; -105.5855 (Crestone Peak)
38 Table Mountain [333][334][335][ej][ek] Montana Highland Mountains 3117 m
10,228 tr
1348 m
4,422 tr
31.1 km
19.3 mi
45°44′33″N 112°27′43″W / 45.7426°N 112.4619°W / 45.7426; -112.4619 (Table Mountain)
39 Mount Stimson [336][337][338] Montana Lewis Range 3092.6 m
10,146 tr
1342 m
4,402 tr
48.3 km
30 mi
48°30′51″N 113°36′37″W / 48.5142°N 113.6104°W / 48.5142; -113.6104 (Mount Stimson)
40 Kintla Peak [339][340][el][em] Montana Livingston Range 3080 m
10,106 tr
1341 m
4,401 tr
23.8 km
14.78 mi
48°56′37″N 114°10′17″W / 48.9437°N 114.1714°W / 48.9437; -114.1714 (Kintla Peak)
41 Uncompahgre Peak [35][36][37][j][k] Colorado San Juan Mountains 4365 m
14,321 tr
1304 m
4,277 tr
136.8 km
85 mi
38°04′18″N 107°27′44″W / 38.0717°N 107.4621°W / 38.0717; -107.4621 (Uncompahgre Peak)
42 Mount Edith [341][342][en][eo] Montana Big Belt Mountains 2897 m
9,504 tr
1253 m
4,110 tr
59.5 km
37 mi
46°25′54″N 111°11′10″W / 46.4318°N 111.1862°W / 46.4318; -111.1862 (Mount Edith)
43 Hilgard Peak [343][344][ep][eq] Montana Madison Range 3451 m
11,321 tr
1238 m
4,063 tr
123 km
76.4 mi
44°55′00″N 111°27′33″W / 44.9166°N 111.4593°W / 44.9166; -111.4593 (Hilgard Peak)
44 Francs Peak [174][175][176][bz] Wyoming Absaroka Range 4012.3 m
13,164 tr
1236 m
4,056 tr
76 km
47.2 mi
43°57′41″N 109°20′21″W / 43.9613°N 109.3392°W / 43.9613; -109.3392 (Francs Peak)
45 Flat Top Mountain [262][263][264][dd] Colorado Flat Tops 3767.7 m
12,361 tr
1236 m
4,054 tr
65.6 km
40.8 mi
40°00′53″N 107°05′00″W / 40.0147°N 107.0833°W / 40.0147; -107.0833 (Flat Top Mountain)
46 Castle Peak [345][346][347][er] Idaho White Cloud Mountains 3600.4 m
11,812 tr
1230 m
4,035 tr
44 km
27.3 mi
44°02′25″N 114°35′19″W / 44.0402°N 114.5887°W / 44.0402; -114.5887 (Castle Peak)
47 Mount Wilson [58][59][w][x][y] Colorado San Miguel Mountains 4344 m
14,252 tr
1227 m
4,024 tr
53.1 km
33 mi
37°50′21″N 107°59′30″W / 37.8391°N 107.9916°W / 37.8391; -107.9916 (Mount Wilson)
48 Truchas Peak [185][186][187][cc][cd] New Mexico Santa Fe Mountains 3995.2 m
13,108 tr
1220 m
4,001 tr
68.2 km
42.3 mi
35°57′45″N 105°38′42″W / 35.9625°N 105.6450°W / 35.9625; -105.6450 (Truchas Peak)
49 West Goat Peak [348][349][es][et] Montana Anaconda Range 3291 m
10,798 tr
1211 m
3,973 tr
62.9 km
39.1 mi
45°57′45″N 113°23′42″W / 45.9625°N 113.3949°W / 45.9625; -113.3949 (West Goat Peak)
50 Hollowtop Mountain [350][351][eu][ev] Montana Tobacco Root Mountains 3234 m
10,609 tr
1190 m
3,904 tr
54.8 km
34 mi
45°36′42″N 112°00′30″W / 45.6116°N 112.0083°W / 45.6116; -112.0083 (Hollowtop Mountain)

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. Jones, Gareth (gol.). Yr Atlas Cymraeg Newydd (Collins-Longman, 1999), t. 60.
 2. Geiriadur yr Academi (6ed argraffiad, 2006), t. 1180.
 3. Ak rigg, G.P.V.; Akrigg, Helen B. (1997). British Columbia Place Names (arg. 3rd). Vancouver, BC: UBC Press. t. 229. ISBN 978-0-7748-0636-7. Cyrchwyd September 2, 2015.
 4. Mardon, Ernest G.; Mardon, Austin A. (2010). Community Place Names of Alberta (arg. 3rd). Edmonton, AB: Golden Meteorite Press. t. 283. ISBN 978-1-897472-17-0. Cyrchwyd September 2, 2015.
 5. Gadd, Ben (1995). Handbook of the Canadian Rockies. Corax Press. ISBN 9780969263111.
 6. Cannings, Richard (2007). The Rockies: A Natural History. Greystone/David Suzuki Foundation. t. 5. ISBN 978-1-55365-285-4.
 7. Gadd, Ben (1995). Handbook of the Canadian Rockies. Corax Press. ISBN 9780969263111.Gadd, Ben (1995). Handbook of the Canadian Rockies. Corax Press. ISBN 9780969263111.
 8. Chronic, Halka (1980). Roadside Geology of Colorado. ISBN 978-0-87842-105-3.
 9. Sheridan, Scott. "US & Canada: Rocky Mountains (Chapter 14)" (PDF). Geography of the United States and Canada course notes. Kent State University. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar September 1, 2006.
 10. Sheridan, Scott. "US & Canada: Rocky Mountains (Chapter 14)" (PDF). Geography of the United States and Canada course notes. Kent State University. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar September 1, 2006.Sheridan, Scott. "US & Canada: Rocky Mountains (Chapter 14)" (PDF). Geography of the United States and Canada course notes. Kent State University. Archived from the original (PDF) on Medi 1, 2006.
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 Nodyn:USGS
 12. "Rocky Mountains | mountains, North America". Encyclopædia Britannica (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 12, 2017. Cyrchwyd August 12, 2017.
 13. "Events in the West (1528–1536)". 2001. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 10, 2012. Cyrchwyd April 15, 2012.
 14. "The West: Events from 1650 to 1800". PBS. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 6, 2011.
 15. "Oregon Trail Interpretive Center". Archifwyd o'r gwreiddiol ar March 4, 2016. Cyrchwyd April 15, 2012.
 16. "The Mormon Trail". Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 5, 2012. Cyrchwyd April 15, 2012.
 17. "The Transcontinental Railroad". 2012. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 12, 2012. Cyrchwyd April 15, 2012.
 18. "Yellowstone National Park". April 4, 2012. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 7, 2015. Cyrchwyd April 15, 2012.
 19. "Canadian Pacific Railway". Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 20, 2012. Cyrchwyd April 15, 2012.
 20. "Glaciers and Glacier National Park". 2011. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 17, 2013. Cyrchwyd April 15, 2012.
 21. "Rocky Mountain National Park". National Park Foundation (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 4, 2017. Cyrchwyd August 12, 2017.
 22. 22.0 22.1 "MOUNT ELBERT". Datasheet for NGS Station KL0637. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 23. 23.0 23.1 "Mount Elbert". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 24. 24.0 24.1 "Mount Elbert". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 25. "MOUNT MASSIVE CAIRN". Datasheet for NGS Station KL0640. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 26. "Mount Massive". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 27. "Mount Massive". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 28. "HARVARD". Datasheet for NGS Station JL0879. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 29. "Mount Harvard". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 30. "Mount Harvard". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 31. 31.0 31.1 "Blanca Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 32. 32.0 32.1 "Blanca Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 33. "La Plata Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 34. "La Plata Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 35. 35.0 35.1 "UNCOMPAHGRE". Datasheet for NGS Station JL0798. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 36. 36.0 36.1 "Uncompahgre Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 37. 37.0 37.1 "Uncompahgre Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 38. 38.0 38.1 "Crestone Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 39. 39.0 39.1 "Crestone Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 40. "MT LINCOLN". Datasheet for NGS Station KL0627. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 41. "Mount Lincoln". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 42. "Mount Lincoln". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 43. "CASTLE PK". Datasheet for NGS Station KL0659. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 44. "Castle Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 45. "Castle Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 46. "GRAYS PEAK". Datasheet for NGS Station KK2036. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 47. "Grays Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 48. "Grays Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 49. "MT ANTERO". Datasheet for NGS Station JL0883. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 50. "Mount Antero". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 51. "Mount Antero". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 52. "EVANS". Datasheet for NGS Station KK2030. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 53. "Mount Evans". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 54. "Mount Evans". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 55. "LONGS PEAK". Datasheet for NGS Station LL1346. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 56. "Longs Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 57. "Longs Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 58. 58.0 58.1 "Mount Wilson". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 59. 59.0 59.1 "Mount Wilson". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 60. "PRINCETON". Datasheet for NGS Station JL0886. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 61. "Mount Princeton". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 62. "Mount Princeton". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 63. "YALE". Datasheet for NGS Station JL0889. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 64. "Mount Yale". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 65. "Mount Yale". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 66. "MAROON PEAK". Datasheet for NGS Station KL0805. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 67. "Maroon Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 68. "Maroon Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 69. "SNEFFLES". Datasheet for NGS Station JL0826. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 70. "Mount Sneffels". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 71. "Mount Sneffels". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 72. "CAPITOL PK". Datasheet for NGS Station KL0688. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 73. "Capitol Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 74. "Capitol Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 75. 75.0 75.1 "PIKES PEAK". Datasheet for NGS Station JK1242. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 76. 76.0 76.1 "Pikes Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 77. 77.0 77.1 "Pikes Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 78. "Windom Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 79. "Windom Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 80. "HANDIES". Datasheet for NGS Station HL0635. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 81. "Handies Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 82. "Handies Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 83. 83.0 83.1 "Culebra Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 84. 84.0 84.1 "Culebra Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 85. "SAN LUIS PEAK CAIRN". Datasheet for NGS Station HL0570. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 86. "San Luis Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 87. "San Luis Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 88. "MT HOLY CROSS ET". Datasheet for NGS Station KL0649. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 89. "Mount of the Holy Cross". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 90. "Mount of the Holy Cross". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 91. "GRIZZLY". Datasheet for NGS Station KL0800. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 92. "Grizzly Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 93. "Grizzly Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 94. "MOUNT OURAY RESET". Datasheet for NGS Station JL0672. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 95. "Mount Ouray". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 96. "Mount Ouray". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 97. "Vermilion Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 98. "Vermilion Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 99. "SILVERHEELS ET". Datasheet for NGS Station KL0629. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 100. "Mount Silverheels". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 101. "Mount Silverheels". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 102. "PYRAMID". Datasheet for NGS Station HL0589. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 103. "Rio Grande Pyramid". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 104. "Rio Grande Pyramid". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 105. 105.0 105.1 "GANNETT PEAK CAIRN". Datasheet for NGS Station OW0356. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 106. 106.0 106.1 "Gannett Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 107. 107.0 107.1 "Gannett Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 108. 108.0 108.1 "GRAND TETON". Datasheet for NGS Station OX0838. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 109. 109.0 109.1 "Grand Teton". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 110. 110.0 110.1 "Grand Teton". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 111. "Bald Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 112. "Bald Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 113. "Mount Oso". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 114. "Mount Oso". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 115. "MT JACKSON ET". Datasheet for NGS Station KL0650. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 116. "Mount Jackson". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 117. "Mount Jackson". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 118. "Bard Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 119. "Bard Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 120. "West Spanish Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 121. "West Spanish Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 122. "Mount Powell". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 123. "Mount Powell". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 124. "HAGUE RM". Datasheet for NGS Station LL1350. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 125. "Hagues Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 126. "Hagues Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 127. "Tower Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 128. "Tower Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 129. "Treasure Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 130. "Treasure Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 131. 131.0 131.1 "Kings Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 132. 132.0 132.1 "Kings Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 133. "NORTH ARAPAHOE PEAK CAIRN". Datasheet for NGS Station LL1357. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 134. "North Arapaho Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 135. "North Arapaho Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 136. "Parry Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 137. "Parry Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 138. "Bill Williams Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 139. "Bill Williams Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 140. "Sultan Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 141. "Sultan Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 142. "Mount Herard". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 143. "Mount Herard". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 144. "BUFFALO WEST PEAK CAIRN". Datasheet for NGS Station JL0653. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 145. "West Buffalo Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 146. "West Buffalo Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 147. "SUMMIT". Datasheet for NGS Station HL0503. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 148. "Summit Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 149. "Summit Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 150. "Middle Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 151. "Middle Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 152. "Antora Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 153. "Antora Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 154. "Henry Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 155. "Henry Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 156. "Hesperus Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 157. "Hesperus Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 158. "Jacque Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 159. "Jacque Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 160. "Bennett Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 161. "Bennett Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 162. "WIND". Datasheet for NGS Station NS0274. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 163. "Wind River Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 164. "Wind River Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 165. "CONEJOS". Datasheet for NGS Station HL0502. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 166. "Conejos Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 167. "Conejos Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 168. 168.0 168.1 "CLOUD PEAK". Datasheet for NGS Station PW0524. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 169. 169.0 169.1 "Cloud Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 170. 170.0 170.1 "Cloud Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 171. "WHEELER". Datasheet for NGS Station GM0779. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 172. "Wheeler Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 173. "Wheeler Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 174. 174.0 174.1 "FRANCS PK 2". Datasheet for NGS Station OW0325. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 175. 175.0 175.1 "Francs Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 176. 176.0 176.1 "Francs Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 177. "Twilight Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 178. "Twilight Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 179. "S RIVER". Datasheet for NGS Station HL0558. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 180. "South River Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 181. "South River Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 182. "TWIN". Datasheet for NGS Station JK1305. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 183. "Bushnell Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 184. "Bushnell Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 185. 185.0 185.1 "TRUCHAS". Datasheet for NGS Station FN0666. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 186. 186.0 186.1 "Truchas Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 187. 187.0 187.1 "Truchas Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 188. "WEST ELK D". Datasheet for NGS Station JL0755. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 189. "West Elk Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 190. "West Elk Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 191. "Mount Centennial". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 192. 192.0 192.1 "Mount Robson". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 193. 193.0 193.1 "Mount Robson". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 194. "CLARK". Datasheet for NGS Station LL1388. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 195. "Clark Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 196. "Clark Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 197. "Mount Richthofen". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 198. "Mount Richthofen". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 199. "Lizard Head Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 200. "Lizard Head Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 201. 201.0 201.1 "GRANITE PEAK". Datasheet for NGS Station QW0616. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 202. 202.0 202.1 "Granite Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 203. 203.0 203.1 "Granite Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 204. "Venado Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 205. "Venado Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 206. "CHAIR D". Datasheet for NGS Station KL0696. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 207. "Chair Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 208. "Chair Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 209. "GUNNISON D". Datasheet for NGS Station JL0762. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 210. "Mount Gunnison". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 211. "Mount Gunnison". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 212. "EAST SPANISH PEAK CAIRN". Datasheet for NGS Station HK0488. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 213. "East Spanish Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 214. "East Spanish Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 215. 215.0 215.1 "BEAUTY RESET". Datasheet for NGS Station PZ0770. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 216. 216.0 216.1 "Borah Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 217. 217.0 217.1 "Borah Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 218. "Mount Wood". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 219. "Mount Wood". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 220. "SANTA FE BALDY". Datasheet for NGS Station FN0726. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 221. "Santa Fe Baldy". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 222. "Santa Fe Baldy". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 223. "Gothic Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 224. "Gothic Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 225. "PLATEAU". Datasheet for NGS Station QW0613. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 226. "Castle Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 227. "Castle Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 228. "LONE CONE". Datasheet for NGS Station HM0489. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 229. "Lone Cone". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 230. "Lone Cone". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 231. "MT MORAN ET". Datasheet for NGS Station OX0854. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 232. "Mount Moran". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 233. "Mount Moran". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 234. "CUERVO". Datasheet for NGS Station GM0770. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 235. "Little Costilla Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 236. "Little Costilla Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 237. "GRAHAM". Datasheet for NGS Station HL0620. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 238. "Graham Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 239. "Graham Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 240. "WHETSTONE MTN CAIRN". Datasheet for NGS Station JL0732. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 241. "Whetstone Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 242. "Whetstone Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 243. "Atlantic Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 244. "Atlantic Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 245. "Specimen Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 246. "Specimen Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 247. "BALDY MTN". Datasheet for NGS Station GM0775. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 248. "Baldy Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 249. "Baldy Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 250. "EAST BECKWITH". Datasheet for NGS Station JL0741. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 251. "East Beckwith Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 252. "East Beckwith Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 253. "Knobby Crest". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 254. "BISON". Datasheet for NGS Station KK1966. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 255. "Bison Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 256. "Bison Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 257. "ANTHRACITE". Datasheet for NGS Station JL0739. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 258. "Anthracite Range High Point". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 259. "Anthracite Range High Point". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 260. "Matchless Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 261. "Matchless Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 262. 262.0 262.1 "FLATTOP". Datasheet for NGS Station LM0694. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 263. 263.0 263.1 "Flat Top Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 264. 264.0 264.1 "Flat Top Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 265. "MT NYSTROM". Datasheet for NGS Station NS0271. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 266. "Mount Nystrom". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 267. "Mount Nystrom". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 268. "GREENHORN MTN". Datasheet for NGS Station HK0512. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 269. "Greenhorn Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 270. "Greenhorn Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 271. "Elliott Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 272. "CARTER". Datasheet for NGS Station PX0432. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 273. "Carter Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 274. "Carter Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 275. "PARKVIEW MOUNTAIN". Datasheet for NGS Station LM0574. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 276. "Parkview Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 277. "Parkview Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 278. "Cornwall Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 279. "Cornwall Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 280. "Mount Columbia". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 281. "Mount Columbia". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 282. "Mount Assiniboine". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 283. "Mount Assiniboine". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 284. "Mount Edith Cavell". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 285. "Mount Edith Cavell". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 286. "Mount Goodsir". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 287. "Mount Goodsir". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 288. "Mount Harrison". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 289. "Mount Harrison". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 290. "Mount Sir Alexander". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 291. "Mount Sir Alexander". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 292. "Mount Hector". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 293. "Mount Hector". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 294. "Whitehorn Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 295. "Whitehorn Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 296. "Mount Chown". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 297. "Mount Chown". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 298. "Crazy Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 299. "Crazy Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 300. "McDonald Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 301. "McDonald Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 302. "Mount Nebo". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 303. "Mount Nebo". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 304. "Snowshoe Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 305. "Snowshoe Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 306. "Jeanette Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 307. "Jeanette Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 308. "Mount Forbes". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 309. "Mount Forbes". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 310. "DIAMOND RESET". Datasheet for NGS Station PZ0750. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 311. "Diamond Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 312. "Diamond Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 313. "TIMPANOGOS". Datasheet for NGS Station LO0769. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 314. "Mount Timpanogos". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 315. "Mount Timpanogos". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 316. "Mount Fryatt". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 317. "Mount Fryatt". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 318. "CLEVELAND". Datasheet for NGS Station TM1009. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 319. "Mount Cleveland". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 320. "Mount Cleveland". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 321. "Mount Temple". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 322. "Mount Temple". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 323. "Mount Ida". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 324. "Mount Ida". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 325. "Mount Joffre". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 326. "Mount Joffre". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 327. "Mount Clemenceau". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 328. "Mount Clemenceau". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 329. "Mount Brazeau". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 330. "Mount Brazeau". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 331. "Sentinel Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 332. "Sentinel Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 333. "TABLE MTN". Datasheet for NGS Station QY0501. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 334. "Table Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 335. "Table Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 336. "STIMSON". Datasheet for NGS Station TM0942. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 337. "Mount Stimson". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 338. "Mount Stimson". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 339. "Kintla Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 340. "Kintla Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 341. "Mount Edith". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 342. "Mount Edith". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 343. "Hilgard Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 344. "Hilgard Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 345. "CASTLE". Datasheet for NGS Station QA0732. U.S. National Geodetic Survey. Cyrchwyd 4 May 2016.
 346. "Castle Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 347. "Castle Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 348. "West Goat Peak". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 349. "West Goat Peak". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 350. "Hollowtop Mountain". Peakbagger.com. Cyrchwyd 4 May 2016.
 351. "Hollowtop Mountain". Bivouac.com. Cyrchwyd 4 May 2016.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]


Gwall cyfeirio: Mae tagiau <ref> yn bodoli am grŵp o'r enw "lower-alpha", ond ni ellir canfod y tag <references group="lower-alpha"/>