Rhestr symbolau mathemategol

Oddi ar Wicipedia

Symbolau Mathemategol elfenol[golygu | golygu cod]

Symbol
Enw Eglurhâd Enghreifftiau
Darllener
Categori
=
hafaledd golyga x = y fod x ac y yn cynrychioli'r un peth neu werth. 1 + 1 = 2
yn hafal i
pob


<>
anhafaledd golyga xy nad yw x ac y yn cynrychioli'r un peth neu werth. 1 ≠ 2
pob
<

>anhafaledd caeth golyga x < y fod x yn llai nag y.

golyga x > y fod x yn fwy nag y.

golyga x  ≪y fod x llawer yn llai nag y.

x ≫ y fod x llawer yn fwy nag y.
3 < 4
5 > 4.

0.003 ≪1,000,000

haniaeth trefn, amcangyfrif


anhafaledd golyga x ≤ y fod x yn llai na neu'n hafal i y. 3 ≤ 4 and 5 ≤ 5
5 ≥ 4 and 5 ≥ 5
golyga yx fod y = kx am ryw gysonyn k. os yw y = 2x, yna mae yx
pob
+
adio golyga 4 + 6 swm 4 a 6. 2 + 7 = 9
plus
Uniad arwahanol golyga A1 + A2 uniad arwahanol A1 ac A2. A1={1,2,3,4} ∧ A2={2,4,5,7} ⇒
A1 + A2 = {(1,1), (2,1), (3,1), (4,1), (2,2), (4,2), (5,2), (7,2)}
haniaeth setiau
tynnu golyga 9 − canlyniad 4 tynnu 4 o 9. 8 − 3 = 5
minus
arwydd "negatif" −golyga 3 negatif y rhif 3, hynny yw y rhif x fel bod x + 3 = 0 . −(−5) = 5
negatif ; minws;
cyflenwad (set) golyga A − B y set sy'n cynnwys holl elfennau A nad ydynt yn elfennau o B. {1,2,4} − {1,3,4}  =  {2}
haniaeth setiau
×
lluosi 3 × 4 7 × 8 = 56
Lluoswm Cartesaidd X×Y {1,2} × {3,4} = {(1,3),(1,4),(2,3),(2,4)}
theori setiau
lluoswm croes u × v lluoswm croes fectorau u a v (1,2,5) × (3,4,−1) =
(−22, 16, − 2)
÷

/
rhannu 6 ÷ 3 neu 6/3 2 ÷ 4 = .5

12/4 = 3
ail isradd x √4 = 2 neu -2
rhifau real