Rhestr o wledydd sydd ag arfau niwclear

Oddi ar Wicipedia
"Fat Man": enw gweithiol y bom a ollyngwyd ar 9 Awst 1945 ar Nagasaki yn Japan o awyren Amercanaidd.
Llosgiadau ar gorff person o Hiroshima a losgwyd gan ymbelydredd y bom atomig cyntaf i'w ollwng.

Gelwir y gwledydd hynny sydd ag arfau niwclear yn aelodau o'r clwb niwclear. Mae naw gwlad yn aelod o'r clwb hwn. Mae pump ohonyn nhw'n cael eu galw yn "gwledydd ag arfau atomig" ("Saesneg: nuclear weapons states" (NWS), sy'n statws rhyngwladol a roddwyd i'r gwledydd hyn dan gytundeb o'r enw "the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)", a hynny yn 1970. Dyma'r pum gwlad:

Ers y cytundeb hwn, mae tair gwlad arall wedi dod i'r gorlan niwclear drwy arbrofi'n llwyddiannus gyda bomiau atomig:

Ceir tystiolaeth, hefyd, fod gan Israel arfau niwclear, er nad yw'r wlad ddim hyd yma wedi cadarnhau na nacau hynny. Datblygwyd bomiau niwclear gan Dde Affrica hefyd, ond bellach maen nhw i gyd wedi cael eu datgomisiynnu.