Rhestr o lyfrau personol Waldo Williams

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Mae'r rhestr ganlynol yn gatalog o lyfrau Waldo Williams fel y'i gwelwyd yn hydref 2018. Fe'u traddodwyd ar ei farwolaeth yn 1971 i'w chwaer Dilys, ac ar ei marwolaeth hithau i Dafydd Williams, Rhuthun, nai Waldo.[1] Yn dilyn llunio'r rhestr hon, cafwyd cyfarfod gyda'r teulu ac eraill i drafod dyfodol y llyfrgell a'r pwsygrwydd i'w cadw yn un casgliad.

Mae rhai o'r llyfrau wedi'u harwyddo gan Waldo, eraill gan ei dad neu aelodau eraill o'r teulu; nodir hynny yn y rhestr. Maent yn gofnod gwerthfawr o'r hyn a ddarllenodd Waldo Williams, a cheir yma lyfrau mewn pedair iaith: Cymraeg, Saesneg, Gwyddeleg ac Almaeneg. Yn ychwanegol i'r llyfrau hyn roedd swp o daflenni: y rhan fwyaf am Blaid Cymru a'r mudiad heddwch. Nid yw'r rhestr, hyd yma, wedi'u rhoi mewn unrhyw drefn.

 • Candidate for Truth; Ralph Waldo Emerson; C A Watts and Co (1938)
 • The Testament of Beauty gan Robert Bridges; Clarendon (1930). Arwyddwyd
 • In the Green Tree gan Alun Lewis; George Allen and Unwin (1948)
 • Prose Writings of Thomas Davies; gol. T W Rolleston; Llundain. Arwyddwyd
 • Cerddi Cynan (1959)
 • Essays by Coleridge; Everyman's Library; gol. gan Ernest Rhys. Arwyddwyd
 • White Wool gan Naomi Jacob. Arwyddwyd 1946 - Rhodd gan Winifred V Davies
 • Sir Hugh Owen - his life and work gan W E Davies; Eisteddfod Genedlaethol (1885)
 • A Laodicean gan Thomas Hardy McMillan (1912)
 • Cambrensia gan Jenkin Thomas. Arwyddwyd Edwal.
 • Parodoxis in Chesterton gan Hugh Kenner; Sheed and Ward (1948)
 • Mabsa Fairy gan Jean Ingelow
 • William Blake: A Man Without a Mask gan Jacob Bronowski; Penguin
 • Stories From the Táin (Gwyddeleg) gol. John Strachan; John Falk; Dulyn (1944)
 • Learner's Irish Pronouncing Dictionary (1958)
 • The Life of Jesus Christ; T + T Clark; Caeredin (1891). Arwyddwyd gan Gwladys
 • Plasau'r Brenin gan Gwenallt. Arwyddwyd gan Waldo a Dilys
 • Selected Letters gan D H Lawrence; selected by Aldington; Heinemann (1954)
 • Y Pentre Gwyn gan Anthropos
 • Storiau'r Henllys Fawr gan W. J. Gruffudd
 • Scarlet and Black gan Stendhal (Almaeneg); Penguin (1955)
 • The Greek Myths cyfrol 2; Robert Graves; Penguin (1955)
 • The New Twilight of the Gods; W R Ing; Gwasg Longman's Green (1932)
 • The Augustan Books of Modern Poetry gan Rabindranath Tagore Ernest Benn (1925)
 • The Labour Party and Welsh Home Rule gan Gwynfor Evans; John Edward Jones
 • Cymdeithas yr Unigolyn a'r Wladwriaeth gan Ben Bowen Thomas; Gwasg Gee
 • Gandi a Chenedlaetholdeb India gan G M Ll Davies; Gee.
 • Tystiolaeth y Plant gol. Gwynfor Evans; Gee
 • Y Ddau Ddewis gan T. Gwynn Jones; Gee
 • Welsh Political Tradition gan Ioan Bowen Rees; Plaid Cymru (1961)
 • Save Cwm Tryweryn gan Gwynfor Evans; Gwasg John Penri
 • Maria Stuart gan Schiller; Condor Bibliothek
 • Gweithiau Williams Pantycelyn gan N Cynhafal Jones; Gwasg P M Evans (1887); Arwyddwyd.
 • The Arrow of Gold; Conrad Ernest Benn Ltd (1951)
 • Travels with a Donkey gan Robert Louis Stevenson; Chatto and W. (1921); Arwyddwyd Edwal.
 • Psalms of the West; 6th Impression (1913); Arwyddwyd Edwal
 • Six Existentialist Thinkers gan H J Blackham; Routledge and Keegan Paul Ltd (1961)
 • The Devils gan Dostoyevsky; Penguin (1953)
 • Armaments and Their Results gan Andrew Carnegie; The Peace Society, Llundain (1901)
 • Obstinate Cymric gan John Cowper Powys; Druid Press; Caerfyrddin (1941); Arwyddwyd (rhodd)
 • Dent's First German Book gan Walter Ripman a S Algae; Dent and Sons (1943); Arwyddwyd.
 • Martin Buber gan R J Smith; Ronald Gregor Smith (1966)
 • Selected Writings by Thomas Aquinas; gol Ernest Rhys; Dent and Sons (1939); Arwyddwyd
 • I Renounce War gan Sybil Morrison; Shepard Press Ltd (1962)
 • The Centenary Life of Wesley gan Edith Kenyon; Walter Scott Ltd (1891)
 • Common Prayer in Welsh and English; Rhydychen 1886; Arwyddwyd
 • The New English Bible; Rhydychen (1961)
 • Llawlyfr Moliant Undeb y Bedyddwyr (casgliad o emynau); Ilston Press, Caerdydd
 • Alfred Lord Tennyson; Macmillan and Co (1886); Arwyddwyd Edwal
 • Shelley's Political Works; Macmillan and Co (1891), Arwyddwyd Edwal
 • Oliver Cromwell's Letters and Speeches gan Thomas Carlyle; Chapman and Hall (1888); Arwyddwyd Lewis Williams
 • The Life of Reason D J James; Longmans Green and Co (1949); Arwyddwyd
 • Call No Man Happy gan Andre Maurois; cyf o'r Ffrangeg; Reprint Society (1944)
 • Ffordd Tangnefedd; Cymdeithas Heddwch yr Annibynwyr
 • Pregethau a Barddoniaeth ; Simon B. Jones; Peniel, Sir Gaerfyrddin (1943)
 • Celtic Literature gan Matthew Arnold; John Murray, Llundain (1912)
 • Aquinas gan F C Copleston; Pelican (1955)
 • Profiadau Pellach gan G M Ll Davies; Llyfrau Pawb (1943); Arwyddwyd gan Waldo i'w dad
 • Friends Insolitude gan P Withers; Jonathan Cape, Llundain (1930)
 • The Journals of Kierkergard gan Alexander Drew; Fountain Books (1960)
 • Mysticism gan F C Happold; Cox and Wyman (1963)
 • Mysticism in World Religion gan Sydney Spencer; Penguin (1963)
 • Vie de Jesus gan Ernest Renan (Ffrangeg); Calmann Levy (1808)
 • Gerard Manley Hopkins selected by W H Gardner; Penguin (1956); Nodyn ar y clawr 'Llygad y Meddwl'
 • The Great Illusion Now gan Norman Angell; Penguin 1938
 • Nationality as a factor of Modern History gan J Holand Rose; Rivingstons, Llundain (1916)
 • Judaism gan Epstein; Pelican (1959)
 • Laurel and Gold; Casgliad o Farddoniaeth i Bobl Ifanc (1936)
 • Tales From Tolstoy, with a short life of the author; Dent and Son; gol. Arthur Quiller-Couch (1932)
 • John Locke gan D J O'Connor; Pelican; Arwyddwyd a nodyn ar y clawr
 • Bedyddwyr Cymru gan Owen Davies; Argr. Evan Hughes, Caernarfon (1905)
 • Berckley gan G J Warnock; Penguin (1953)
 • An tIolar Dubh agus Long na Marbh gan Criostóir Ó Floinn; cyhoeddwyd gan Sáirséal agus Dill, Dulyn (1958)
 • Storiau o'r Rwsieg; Llyfrau'r Dryw (1942); Arwyddwyd
 • John Donne gol. John Hayward; Penguin (1958)
 • An Introduction to Jung's Psychology; Pelican; Arwyddwyd
 • Llyfr Gweddi Gatholig; Cymdeithas y Gwirionedd Catholig (1949)
 • The Educational Pronouncing Dictionary of the Irish Language gan Séamus o Duirinne a Pádraig Ó Dálaigh; the Dragon; rhif 1 a 2 (1926)
 • The Portrait of a Lady intro by Graham Greene; World Classics; Ox Uni Press (1958); Arwyddwyd
 • Pope's Poems: the Poetic Works of; John W Lovell Company; Arwyddwyd a Lewis
 • Wilhelm Tell (Almaeneg) gan Friedrich Schiller; cyhoeddwyd gan Ferdinand Hirtin Breslan
 • The Old Farmhouse gan D J Williams; cyf Waldo (1961)
 • Cass Timberlane gan Sinclair Lewis; the Book Club, Llundain (1947); Arwyddwyd - anrheg gan Winifred Davies
 • Life of Henry David Thoreau gan Henry Salt (1895); Arwyddwyd Edwal Williams
 • Gwybod am Dduw gan Hywel D lewis; Gwasg Prifysgol Cymru
 • Oriau'r Awen gan Dewi Hafesb; Gwasg y Bala (1927)
 • Dilyn Crist gan Hywel D Lewis; Arwyddwyd i Dilys gan Waldo
 • Testament Newydd (Gaeleg); hyubernian Bible Society, Dulyn (1951)
 • The Quiet in the Land gan D W Lambert; Epworth Press (1956)
 • John Morgan, prifathro Ysgol Arberth; Gomer (1939)
 • Hanes Athroniaeth gan R I Aaron; Gomer (1932)
 • Y Wladwriaeth a'u Hawdurdod gan Hywel D Lewis a John Alun Thomas; Cambrian 1943
 • Icelandic Prose Reader gan Dr Gudbrand Vigfusson a F York Powell; Rhdychen (1879)
 • The Ladybird gan D. H. Lawrence; Martin Secker, Llundain (1930); Arwyddwyd Edith M Davies
 • The Path of Water gan A R B Haldane; Thomas Nelson and Son (1945)
 • A Week on the Concord and Merimac Rivers by Henry Thoreau; Walter Scott (1889)
 • Mysticism in English Literature gan Caroline F E Spurgeon (?); Cambridge University Press (1913)
 • The Ethics of Artistotle by George Henry Lewes; Walter Scott Press
 • Meillion a Mel Gwyllt gan Gwilamus; gol D Owen Griffiths; Aberhonddu
 • Buchder Loedor; Almaeneg; Hamburg (1881); Arwyddwyd.
 • Four Great Religions gan Annie Besant; Theosophical Publishing Soc. (1897); Arwyddwyd Lewis
 • Devotional Poets of the 17th c gan Henry Newbolt; Thomas Nelson; Arwyddwyd
 • Rainer Maria Rilke's Poems (1906-26); cyf. gan J B Leichman; Hogarth Press (1957)
 • Representative Men gan Ralph Waldo Emerson; Philadelphia Press; Arwyddwyd
 • Concise English Dictionary
 • Llawlyfr Crefydd yr Hen Destament gan J T Evans, Coleg y bedyddwyr, Bangor (1928); Arwyddwyd
 • The Story of the Renaissance gan Sydney Dark; Hodder and Stoughton Publishers; Arwyddwyd
 • The Life of Jesus gan Ernest Renan; Watts and Co
 • The Pathetic Fallacy gan Llywelyn Powys; C A Watts and Co (1931); Arwyddwyd
 • The Brothers Karamazov gan Fyodor Dostoevsky; J M Dent and Son (1881)
 • The Exclusives gan William Buchan; Pilot Press (1943); Arwyddwyd
 • The Senator's Son gan Storm (?); cyf. Huggard o Das Leiden eines Knaben gan Conrad Ferdinand Meyer
 • An Introduction to German gan R T Currall (1949)
 • Tiomnadh Nuadh (1840); Arwyddwyd gan Edwal
 • Growth of the Peace Testimony of the Society of Friends gan Horrace G Akander (1956)
 • The Enemies of Peace gan John Middleton (1946)
 • Classics of Non Violence gan M K Gandhi; Peace Pledge Union
 • Christian Pacifism Reexamined gan Cecil John Cadoux; Basil Blackwell Press (1940)
 • My Days and Dreams gan Edward Carpenter; George Allen and Unwin (1916); Arwyddwyd Edwal
 • Mahatma Gandhi's Ideas by C F Andrews; Unwin, Llundain (1930); Arwyddwyd.
 • Principles of Freedom gan Terrence MacSwiney; The Talbot Press (1921)
 • The Power of Non Violence gan Richard B Gregg; george Rontledge and Sons (1938)
 • Collected Poems of W. H. Davies; Jonathan Cape, Llundain (1942); Arwyddwyd (I Waldo gan Linda)
 • No Time but the Present; Healey Brothers (1965)
 • Sartor Resartus gan Thomas Carlyle; Ward, Lock and Boweden; Arwyddwyd (Angharad 1896)
 • The Poems of Henry Wadsworth Longfellow 1823-1866; J M Dent (1917); Arwyddwyd fel gwobr i Waldo gan yr Ysgol Sul (1918)
 • Ystoriau a Pharodiau gan Idwal Jones; Gomer (1944)
 • England's Ideal gan Edward Carpenter; Swan... (1887); Arwyddwyd (a nodyn ar dudalen 79 ayb) gan Edwal
 • The Pilgrim's Progress; John Bunyan; arwyddwyd Edwal
 • Songs of freedom; Blodeugerdd gol. William Sharp; Walter Scott Ltd; Arwyddwyd Edwal
 • Poems of R W Emerson; Scott Ltd (1885); Arwyddwyd Edwal
 • English Critical Essays (19c) gol. Edmund D Jones; OUP
 • The Poems of Walter Whitman with intro by Ernest Rhys; scott and Co (1886); Arwyddwyd
 • The Early Romances of William Morris in Prose and Verse; J M Dent and Sons (1913); Arwyddwyd (Anrheg Ysgol Sul)
 • League of Nations Survey, Geneva (Jan 1920 - Dec 1926)
 • Edward Carpenter (in Appreciation); gol gan Gilbert Beith; George Allen and Unwin (1931).
 • A Handbook of Modern Breton (Armorican); Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd (1948) Arwyddwyd
 • Essays and Letters by Percy Bysshe Shelley gol. gan Ernest Rhys; Walter Scott (1886) Arwyddwyd gan Edwal
 • Dilyn Crist gan Hywel D Lewis; Javis a Foster, Bangor (1951) Arwyddwyd gan yr Awdur yn anrheg i Waldo.
 • D G Rossetti, with intro by John Buchan; Nelson and Son
 • Gallipoli gan John Masefield; William Heinemann (1916)
 • A Literary Pilgrim in England by Edward Thomas; Jonathan Cape
 • Y Pentre Gwyn gan Anthropos (Ail-Argraff.); Hughes a'i Fab (1915)
 • Cerddi'r Prentisiaid; Hughes a'i Fab, Lerpwl (1932); Arwyddwyd
 • The Traveller gan Oliver Goldsmith (1896); Arwyddwyd gan Edwal
 • Immensee gan Th W Storm; cyfieithwyd gan C W Bell; Arwyddwyd
 • Gandhi gan Carol Heath; Unwin (1945)
 • Mysticism gan Joseph Edward Jackson; Sheffield 1868
 • Lectures on Early Welsh Poetry gan Ifor Williams; Dulyn 1944.
 • The Historian Trustworthiness of the Gospels gan G H Boobyer; Friend's Home Service; Llundain (1956)
 • An Recoinneal gan Padraic O'Domnallam (Gaeleg)
 • Thoughts of Aurelius Antoninus; cyfieithwyd gan George Lang; Lupton Llundain.
 • Llenyddiaeth Gymraeg a Chrefydd gan Syr Ifor Williams; Hughes a'i Fab (1930); Arwyddwyd.
 • The Growth of the Peace Testimony of the Society of Friends gan Horace G Alexander (1956); Arwyddwyd
 • Meini Gwagedd gan J. Kitchener Davies; drama fer (1944); Arwyddwyd

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. Catalogiwyd y llyfrau gan Defnyddiwr:Llywelyn2000 yn nhŷ Dafydd Williams yn Erw Goch, Rhuthun yn hydref 2018.