Rhestr ffilmiau â'r elw mwyaf

Oddi ar Wicipedia
Rhestr ffilmiau â'r elw mwyaf
Daliodd Gone with the Wind y record am y ffilm mwyaf proffidiol am ddau-ddeg-pump mlynedd, ac ar ôl addasu ar gyfer chwyddiant, mae wedi creu mwy o elw nag unrhyw ffilm arall erioed.
Enghraifft o'r canlynolerthygl sydd hefyd yn rhestr Edit this on Wikidata

Dyma restr o ffilmiau sydd wedi gwneud yr elw (crynswth) mwyaf.

Mae ffilmiau'n cynhyrchu incwm o sawl ffrwd refeniw, gan gynnwys arddangosfa theatrig, fideo cartref, hawliau darlledu teledu, a marchnata. Fodd bynnag, enillion swyddfa docynnau theatrig yw'r prif fetrig ar gyfer cyhoeddiadau masnach wrth asesu llwyddiant ffilm, yn bennaf oherwydd argaeledd y data o'i gymharu â ffigurau gwerthu ar gyfer fideo cartref a hawliau darlledu, ond hefyd oherwydd arfer hanesyddol. Ar y rhestr mae siartiau o enillwyr uchaf y swyddfa docynnau (wedi'u rhestru yn ôl gwerth enwol a gwir werth eu refeniw). Mae hefyd siart o ffilmiau â chrynswth mwyaf yn ôl blwyddyn galendr, llinell amser sy'n dangos trawsnewidiad y record ffilm â'r cyfanswm mwyaf, a siart o'r masnachfreintiau a'r cyfresi ffilm â'r crynswth mwyaf. Mae'r holl siartiau'n cael eu rhestru yn ôl perfformiad swyddfa docynnau theatraidd ryngwladol lle bo modd, heb gynnwys incwm sy'n deillio o fideo cartref, hawliau darlledu, a nwyddau.

Yn draddodiadol, ffilmiau rhyfel, sioeau cerdd, a dramâu hanesyddol fu'r genres mwyaf poblogaidd, ond mae ffilmiau masnachfraint wedi bod ymhlith perfformwyr gorau'r 21ain ganrif. Mae diddordeb mawr yn y genre archarwyr, gyda deg ffilm yn y Bydysawd Sinematig Marvel yn ymddangos ymhlith yr enillwyr enwol. Y ffilm archarwr fwyaf llwyddiannus, Avengers: Endgame, hefyd yw'r ail ffilm â'r cynnydd mwyaf ar y "siart enillion enwol", ac mae pedair ffilm i gyd yn seiliedig ar y llyfrau comig Avengers sy'n rhestru yn yr ugain uchaf. Mae addasiadau Marvel Comics eraill hefyd wedi cael llwyddiant gyda'r eiddo Spider-Man ac X-Men, tra bod ffilmiau sy'n seiliedig ar Batman a Superman o DC Comics wedi perfformio'n dda ar y cyfan. Cynrychiolir Star Wars hefyd yn y "siart enillion enwol" gyda phum ffilm, tra bod masnachfreintiau Harry Potter, Jurassic Park a Pirates of the Caribbean yn cael lle amlwg. Er bod y "siart enillion enwol" yn cael ei ddominyddu gan ffilmiau wedi'u haddasu o briodweddau a dilyniannau sy'n bodoli eisoes, Avatar sydd ar y brig, sef ffilm wreiddiol. Mae ffilmiau teulu animeiddiedig wedi perfformio'n gyson o dda, gyda ffilmiau Disney yn mwynhau ail-rhyddhau proffidiol cyn yr oes fideo cartref. Mwynhaodd Disney lwyddiant diweddarach hefyd gyda ffilmiau fel Frozen I a II, Zootopia, a The Lion King ( gyda'i ail-wneud wedi'i animeiddio â chyfrifiadur fel y ffilm animeiddiedig â'r cynnydd mwyaf), yn ogystal â'i frand Pixar, y mae Incredibles 2 ohono, Toy Story 3 a 4, a Finding Dory fu'r perfformwyr gorau. Y tu hwnt i animeiddiadau Disney a Pixar, mae'r gyfres Despicable Me, Shrek, ac Ice Age wedi cael y llwyddiant mwyaf.

Er bod chwyddiant wedi erydu cyflawniadau'r rhan fwyaf o ffilmiau o'r 1950au, 1960au, a'r 1970au, mae masnachfreintiau sy'n tarddu o'r cyfnod hwnnw sy'n dal i fod yn weithredol. Heblaw am fasnachfreintiau Star Wars a Superman, mae ffilmiau James Bond a Godzilla yn dal i gael eu rhyddhau o bryd i'w gilydd; mae pob un o'r pedwar ymhlith y masnachfreintiau â'r cynnydd mwyaf. Mae rhai o'r ffilmiau hŷn a ddaliodd y record o ran ffilmiau â'r enillion uchaf yn dal i fod â chrynswth parchus yn ôl safonau heddiw, ond nid ydynt bellach yn cystadlu'n rhifiadol yn erbyn enillwyr heddiw mewn cyfnod o brisiau tocynnau unigol llawer uwch. Pan gaiff y prisiau hynny eu haddasu ar gyfer chwyddiant, fodd bynnag, yna Gone with the Wind —sef y ffilm â’r cynnydd mwyaf yn llwyr ers pum mlynedd ar hugain—yw’r ffilm â’r cynnydd mwyaf erioed o hyd. Mynegir yr holl grosiau ar y rhestr mewn doleri'r UD yn ôl eu gwerth enwol, ac eithrio lle nodir yn wahanol.


Ffilmiau â'r crynswth uchaf[golygu | golygu cod]

A portrait of a middle aged man with greying hair.
Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd Avatar, y ffilm â'r crynswth mwyaf, gan James Cameron.

Gyda chrynswth swyddfa docynnau fyd-eang o dros $2.9 biliwn, mae Avatar yn cael ei gyhoeddi fel y ffilm "crynswth uchaf", ond mae hawliadau o'r fath fel arfer yn cyfeirio at refeniw theatrig yn unig ac nid ydynt yn ystyried incwm fideo a theledu cartref, a all ffurfio cyfran sylweddol o enillion ffilm. Unwaith y bydd refeniw o adloniant cartref wedi'i gynnwys, nid yw'n glir ar unwaith pa ffilm yw'r mwyaf llwyddiannus. Enillodd Titanic $1.2 biliwn o werthiannau a rhenti fideo a DVD, yn ychwanegol at y $2.2 biliwn wedi'i grosio mewn theatrau. Er nad oes data gwerthiant cyflawn ar gael ar gyfer Avatar, enillodd $345 miliwn o werthiant un ar bymtheg miliwn o unedau DVD a Blu-ray yng Ngogledd America,[1] ac yn y pen draw gwerthwyd cyfanswm o ddeg ar hugain miliwn o unedau DVD a Blu-ray ledled y byd.[2] Ar ôl cyfrif am incwm fideo cartref, mae'r ddwy ffilm wedi ennill dros $3 biliwn yr un. Bydd hawliau darlledu teledu hefyd yn ychwanegu'n sylweddol at enillion ffilm, gyda ffilm yn aml yn ennill cymaint ag 20–25% o'i swyddfa docynnau theatrig am ychydig o rediadau teledu ar ben refeniw talu-wrth- wylio;[3] Enillodd Titanic $55 arall miliwn o hawliau darlledu NBC a HBO,sy'n cyfateb i tua 9% o'i gros Gogledd America.

Pan fo ffilm yn fasnachol iawn, gall ei refeniw ategol (e.e tegannau, sioeau gerdd) fod llawer mwy na refeniw o werthiannau y ffilm ei hun.[4] Er enghraifft, enillodd y Lion King (1994) dros $2 biliwn mewn gwerthiannau swyddfa docynnau a fideos cartref, ond $8 biliwn a enillwyd mewn swyddfeydd tocynnau ledled y byd gan yr addasiad llwyfan.[5] Gall marchnata fod yn hynod broffidiol hefyd: gwerthodd y Lion King $3 biliwn o nwyddau,[6] ond enillodd Cars werthiannau nwyddau byd-eang o dros $8 biliwn yn y pum mlynedd ar ôl ei ryddhau yn 2006.[7][8] Dim ond $462 miliwn mewn enillodd Cars drwy refeniw theatrig, mewn cymhariaeth.[9]

Cafodd Pixar ergyd enfawr arall gyda Toy Story 3, a gynhyrchodd bron i $10 biliwn mewn gwerthiannau manwerthu nwyddau yn ychwanegol at y $1 biliwn a enillwyd yn y swyddfa docynnau.[10]

Ar y siart hwn, mae ffilmiau'n cael eu rhestru yn ôl y refeniw o arddangosfa theatrig yn ôl eu gwerth enwol, ynghyd â'r swyddi uchaf a gyrhaeddwyd ganddynt. Mae cyfanswm o bum ffilm wedi creu cyfanswm o fwy na $2 biliwn ledled y byd, gydag Avatar yn y safle uchaf. Mae pob un o'r ffilmiau wedi cael rhediad theatrig (gan gynnwys ail-rhyddhau) yn yr 21ain ganrif. Nid yw ffilmiau nad tu hwnt i'r cyfnod hwn yn ymddangos ar y siart oherwydd nad yw chwyddiant pris tocyn, maint y boblogaeth a thueddiadau prynu tocynnau yn cael eu hystyried.

Rhif Brig Teitl Cryswth Byd-Eang Blwyddyn Cyfeiriad(au)
1 1 Avatar $2,922,917,914 2009
2 1 Avengers: Endgame $2,797,501,328 2019 [# 1][# 2]
3 1 Titanic $2,187,535,296 1997 [# 3][# 4]
4 3 Star Wars: The Force Awakens $2,068,223,624 2015 [# 5][# 6]
5 4 Avengers: Infinity War $2,048,359,754 2018 [# 7][# 8]
6 6 Spider-Man: No Way Home $1,916,306,995 2021 [# 9][# 10]
7 3 Jurassic World $1,671,537,444 2015 [# 11][# 12]
8 7 The Lion King $1,656,943,394 2019 [# 13][# 2]
9 9 Avatar: The Way of Water $1,558,195,379 2022 [# 14][# 15]
10 3 The Avengers $1,518,812,988 2012 [# 16][# 17]
11 4 Furious 7 $1,516,045,911 2015 [# 18][# 19]
12 11 Top Gun: Maverick $1,488,732,821 2022 [# 20][# 21]
13 10 Frozen II $1,450,026,933 2019 [# 22][# 23]
14 5 Avengers: Age of Ultron $1,402,809,540 2015 [# 24][# 19]
15 9 Black Panther $1,347,280,838 2018 [# 25][# 26]
16 3 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 $1,342,025,430 2011 [# 27][# 28]
17 9 Star Wars: The Last Jedi $1,332,539,889 2017 [# 29][# 30]
18 12 Jurassic World: Fallen Kingdom $1,309,484,461 2018 [# 31][# 8]
19 5 Frozen F$1,290,000,000 2013 [# 32][# 33]
20 10 Beauty and the Beast $1,263,521,126 2017 [# 34][# 35]
21 15 Incredibles 2 $1,242,805,359 2018 [# 36][# 8]
22 11 The Fate of The Furious F8$1,238,764,765 2017 [# 37][# 35]
23 5 Iron Man 3 $1,214,811,252 2013 [# 38][# 39]
24 10 Minions $1,159,398,397 2015 [# 40][# 12]
25 12 Captain America: Civil War $1,153,329,473 2016 [# 41][# 42]
26 20 Aquaman $1,148,485,886 2018 [# 43][# 8]
27 2 The Lord of the Rings: The Return of the King $1,146,457,748 2003 [# 44][# 45]
28 24RK Spider-Man: Far From Home $1,131,927,996 2019 [# 46][# 2]
29 23RK Captain Marvel $1,128,274,794 2019 [# 47][# 48]
30 5RK Transformers: Dark of the Moon $1,123,794,079 2011 [# 49][# 28]
31 7 Skyfall $1,108,561,013 2012 [# 50][# 51]
32 10 Transformers: Age of Extinction $1,104,054,072 2014 [# 52][# 53]
33 7 The Dark Knight Rises $1,081,169,825 2012 [# 54][# 55]
34 31 Joker $1,074,458,282 2019 [# 56][# 23]
35 32 Star Wars: The Rise of Skywalker $1,074,144,248 2019 [# 57][# 23]
36 30 Toy Story 4 $1,073,394,593 2019 [# 58][# 2]
37 4TS3 Toy Story 3 $1,066,969,703 2010 [# 59][# 60]
38 3 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest $1,066,179,725 2006 [# 61][# 62]
39 20 Rogue One: A Star Wars Story $1,057,420,387 2016 [# 63][# 64]
40 34 Aladdin $1,050,693,953 2019 [# 65][# 2]
41 6 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides $1,045,713,802 2011 [# 66][# 60]
42 24 Despicable Me 3 $1,034,799,409 2017 [# 67][# 35]
43 1 Jurassic Park $1,034,199,003 1993 [# 68][# 69]
44 22 Finding Dory $1,028,570,889 2016 [# 70][# 71]
45 2 Star Wars: Episode I – The Phantom Menace $1,027,044,677 1999 [# 72][# 4]
46 5 Alice in Wonderland $1,025,467,110 2010 [# 73][# 74]
47 24 Zootopia $1,023,784,195 2016 [# 75][# 42]
48 14 The Hobbit: An Unexpected Journey $1,017,030,651 2012 [# 76][# 77]
49 2 Harry Potter and the Philosopher's Stone $1,006,968,171 2001 [# 78][# 79]
50 4 The Dark Knight $1,006,234,167 2008 [# 80][# 81]

Ffilmiau â'r crynswth mwyaf ar ôl addasiad chwyddiant[golygu | golygu cod]

A map of the world with different regions colored in correlating to inflation rates
Mae cyfraddau chwyddiant ledled y byd yn amrywio, gan gymhlethu addasiad chwyddiant.

Oherwydd effeithiau hirdymor chwyddiant, yn arbennig y cynnydd sylweddol mewn prisiau tocynnau theatr ffilm, mae'r rhestr heb ei haddasu ar gyfer chwyddiant yn rhoi llawer mwy o bwysau i ffilmiau diweddarach.[11] Mae’r rhestr heb ei haddasu, er ei bod yn gyffredin yn y wasg, felly’n ddiystyr i raddau helaeth ar gyfer cymharu ffilmiau sydd wedi’u gwahanu’n eang mewn amser, gan na fydd llawer o ffilmiau o gyfnodau cynharach byth yn ymddangos ar restr fodern heb ei haddasu, er gwaethaf cyflawni llwyddiant masnachol uwch pan gânt eu haddasu ar gyfer cynnydd mewn prisiau.[12] I wneud iawn am ostyngiad yng ngwerth yr arian cyfred, mae rhai siartiau'n gwneud addasiadau ar gyfer chwyddiant, ond nid yw hyd yn oed yr arfer hwn yn mynd i'r afael yn llawn â'r mater, gan nad yw prisiau tocynnau a chwyddiant o reidrwydd yn gyfochrog â'i gilydd. Er enghraifft, ym 1970, costiodd tocynnau $1.55 neu tua $6.68 mewn doleri 2004 a addaswyd gan chwyddiant; erbyn 1980, roedd prisiau wedi codi i tua $2.69, gostyngiad i $5.50 mewn doleri 2004 a addaswyd gan chwyddiant. Mae prisiau tocynnau hefyd wedi codi ar wahanol gyfraddau chwyddiant ledled y byd, gan gymhlethu ymhellach y broses o addasu grosiau ledled y byd.[11]

Cymhlethdod arall yw rhyddhau mewn fformatau lluosog y codir prisiau tocynnau gwahanol amdanynt. Un enghraifft nodedig o'r ffenomen hon yw Avatar, a ryddhawyd hefyd mewn 3D ac IMAX: roedd bron i ddwy ran o dair o'r tocynnau ar gyfer y ffilm honno ar gyfer dangosiadau 3D gyda phris cyfartalog o $10, ac roedd tua un rhan o chwech ar gyfer dangosiadau IMAX gyda chyfartaledd pris dros $14.50, o'i gymharu â phris cyfartalog 2010 o $7.61 ar gyfer ffilmiau 2D.[13] Mae ffactorau cymdeithasol ac economaidd megis newid yn y boblogaeth[14] a thwf marchnadoedd rhyngwladol[15][16][17] hefyd yn cael effaith ar nifer y bobl sy'n prynu tocynnau theatr, ynghyd â demograffeg y gynulleidfa lle mae rhai ffilmiau'n gwerthu llawer uwch. cyfran y tocynnau plant am bris gostyngol, neu berfformio'n well mewn dinasoedd mawr lle mae tocynnau'n costio mwy.[12]

Mae'r system fesur ar gyfer mesur llwyddiant ffilm yn seiliedig ar grosiau heb eu haddasu, yn bennaf oherwydd yn hanesyddol dyma'r ffordd y mae wedi'i wneud erioed oherwydd arferion y diwydiant ffilm: mae derbynebau'r swyddfa docynnau yn cael eu casglu gan theatrau a'u trosglwyddo i'r dosbarthwr, sydd yn ei dro yn eu rhyddhau i'r cyfryngau.[18] Mae trosi i system fwy cynrychioliadol sy'n cyfrif gwerthiant tocynnau yn hytrach na gros hefyd yn llawn problemau oherwydd yr unig ddata sydd ar gael ar gyfer ffilmiau hŷn yw'r cyfansymiau gwerthiant.[14] Gan fod y diwydiant lluniau cynnig yn canolbwyntio'n fawr ar farchnata ffilmiau a ryddhawyd ar hyn o bryd, mae ffigurau heb eu haddasu bob amser yn cael eu defnyddio mewn ymgyrchoedd marchnata fel y gall ffilmiau mawr newydd gyflawni safle gwerthiant uchel yn llawer haws, a thrwy hynny gael eu hyrwyddo fel "ffilm orau erioed", [19] felly nid oes llawer o gymhelliant i newid i ddadansoddiad mwy cadarn o safbwynt marchnata neu hyd yn oed sy'n werth newyddion.[18]

Er gwaethaf yr anawsterau cynhenid wrth gyfrif am chwyddiant, gwnaed sawl ymgais. Mae amcangyfrifon yn dibynnu ar y mynegai prisiau a ddefnyddir i addasu’r grosiau,[19] a gall y cyfraddau cyfnewid a ddefnyddir i drosi rhwng arian cyfred hefyd effeithio ar y cyfrifiadau, a gall y ddau ohonynt gael effaith ar safleoedd terfynol rhestr wedi’i haddasu ar gyfer chwyddiant. Ystyrir yn gyffredinol mai Gone with the Wind — a ryddhawyd gyntaf yn 1939—yw’r ffilm fwyaf llwyddiannus, gyda Guinness World Records yn 2014 yn amcangyfrif ei gros byd-eang wedi’i addasu ar $3.4 biliwn. Mae amcangyfrifon ' gyfer gros wedi’i addasu Gone with the Wind wedi amrywio’n sylweddol: amcangyfrifodd ei berchennog, Turner Entertainment, ei enillion wedi’u haddasu ar $3.3 biliwn yn 2007, ychydig flynyddoedd ynghynt nag amcangyfrif Guinness ;[20] mae amcangyfrifon eraill yn disgyn y naill ochr a'r llall i'r swm hwn, gydag un yn rhoi ei gros ychydig o dan $3 biliwn yn 2010,[21] tra darparodd un arall ffigur amgen o $3.8 biliwn yn 2006.[22] Mae pa ffilm sydd â chystadleuydd agosaf Gone with the Wind ' dibynnu ar y set o ffigurau a ddefnyddiwyd: roedd gan Guinness Avatar yn ail gyda $3 biliwn, tra bod amcangyfrifon eraill yn gweld Titanic yn ail gydag enillion byd-eang rhediad cyntaf o bron i $2.9 biliwn ar brisiau 2010.[21]

Ffilmiau â'r crynswth uchaf ar ôl addasiad chwyddiant[23][Inf]
Rhif Teitl
Crynswth byd-eang
(2021 $)
Blwyddyn
1 Gone with the Wind $3,922,000,000 1939
2 Avatar A$3,505,000,000 2009
3 Titanic $2,516,000,000T$3,260,000,000 1997
4 Star Wars $3,221,000,000 1977
5 Avengers: Endgame AE$2,960,000,000 2019
6 The Sound of Music $2,697,000,000 1965
7 E.T. the Extra-Terrestrial $2,634,000,000 1982
8 The Ten Commandments $2,493,000,000 1956
9 Doctor Zhivago $2,363,000,000 1965
10 Star Wars: The Force Awakens TFA$2,330,000,000 2015

Ffilmiau â'r crynswth mwyaf wrth flwyddyn[golygu | golygu cod]

A portrait of a bespectacled middle aged man.
Ffilmiau a gyfarwyddwyd gan Steven Spielberg fu’r ffilm â’r cynnydd mwyaf o’r flwyddyn chwe gwaith, ac ar dri achlysur bu’r ffilm â’r cynnydd mwyaf erioed.

Roedd chwaeth y gynulleidfa yn weddol eclectig yn ystod yr 20fed ganrif, ond daeth nifer o dueddiadau i'r amlwg. Yn ystod y cyfnod tawel, roedd ffilmiau gyda themâu rhyfel yn boblogaidd gyda chynulleidfaoedd, gyda The Birth of a Nation ( Rhyfel Cartref America ), The Four Horsemen of the Apocalypse, The Big Parade ac Wings ( y Rhyfel Byd Cyntaf i gyd ) yn dod yn ffilmiau mwyaf llwyddiannus yn eu blynyddoedd rhyddhau priodol, gyda'r duedd yn dod i ben gyda All Quiet ar Ffrynt y Gorllewin yn 1930. Gyda dyfodiad sain ym 1927, cymerodd y sioe gerdd — y genre sydd yn y sefyllfa orau i arddangos y dechnoleg newydd — drosodd fel y math mwyaf poblogaidd o ffilm gyda chynulleidfaoedd, gyda 1928 a 1929 ill dau yn cael eu harbennu gan ffilmiau cerddorol. Parhaodd y genre i berfformio'n gryf yn y 1930au, ond ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd gwelwyd ffilmiau ar thema rhyfel yn dominyddu eto yn ystod y cyfnod hwn, gan ddechrau gyda Gone with the Wind (Rhyfel Cartref America) yn 1939, a gorffen gyda The Best Years of Our Lives (Yr Ail Ryfel Byd) yn 1946. Gwelodd Samson a Delilah (1949) ddechrau tuedd o ddramâu hanesyddol cynyddol ddrud a osodwyd yn ystod yr Hen Rufain / cyfnod beiblaidd trwy gydol y 1950au wrth i sinema gystadlu â theledu am gynulleidfaoedd,[24] gyda Quo Vadis, The Robe, The Ten Commandments, Ben -Hur a Spartacus i gyd yn dod yn ffilm â’r cynnydd mwyaf yn y flwyddyn yn ystod y rhyddhau cychwynnol, cyn i’r genre ddechrau pylu ar ôl sawl methiant amlwg.[25] Roedd llwyddiant White Christmas a South Pacific yn y 1950au yn rhagfynegi dychweliad y sioe gerdd yn y 1960au gyda West Side Story, Mary Poppins, My Fair Lady, The Sound of Music a Funny Girl i gyd ymhlith ffilmiau gorau'r ddegawd. Gwelodd y 1970au newid yn chwaeth y gynulleidfa i ffilmiau cysyniad uchel, gyda chwe ffilm o'r fath wedi'u gwneud naill ai gan George Lucas neu Steven Spielberg ar frig y siart yn ystod yr 1980au. Mae'r 21ain ganrif wedi gweld dibyniaeth gynyddol ar fasnachfreintiau ac addasiadau, gyda'r goruchafiaeth swyddfa docynnau o ffilmiau'n seiliedig ar eiddo deallusol a oedd yn bodoli eisoes ar y lefelau uchaf erioed.[26]

Ffilmiau â'r crynswth mwyaf wrth flwyddyn[27][28][29]
Blwyddyn Teitl Crynswth byd-eang Cyllid Cyfeiriad(au)
1915 The Birth of a Nation 7007500000000000000$50,000,000–7008100000000000000100,000,000

7007200000000000000$20,000,000+R (7006520000000000000$5,200,000)R

7005110000000000000$110,000 [# 82][# 83][# 84]
1916 Intolerance 7006100000000000000$1,000,000*R IN 7005489653000000000$489,653 [# 85][# 86]
1917 Cleopatra 7005500000000000000$500,000*R 7005300000000000000$300,000 [# 85]
1918 Mickey 7006800000000000000$8,000,000 7005250000000000000$250,000 [# 87]
1919 The Miracle Man 7006300000000000000$3,000,000R 7005120000000000000$120,000 [# 88]
1920 Way Down East 7006500000000000000$5,000,000R (7006400000000000000$4,000,000)R 7005800000000000000$800,000 [# 89][# 90]
1921 The Four Horsemen of the Apocalypse 7006500000000000000$5,000,000R (7006400000000000000$4,000,000)R 7005600000000000000$600,000–7005800000000000000800,000 [# 91]
1922 Douglas Fairbanks in Robin Hood 7006250000000000000$2,500,000R 7005930042780000000$930,042.78 [# 92][# 93]
1923 The Covered Wagon 7006500000000000000$5,000,000R 7005800000000000000$800,000 [# 94][# 95]
1924 The Sea Hawk 7006300000000000000$3,000,000R 7005700000000000000$700,000 [# 94]
1925 The Big Parade 7007180000000000000$18,000,000–700722000000000000022,000,000R

(7006613100000000000$6,131,000)R

7005382000000000000$382,000 [# 96][# 97][# 98]
Ben-Hur 7007107380000000000$10,738,000R (7006938600000000000$9,386,000)R 7006396700000000000$3,967,000 [# 99][# 100]
1926 For Heaven's Sake 7006260000000000000$2,600,000R FH 7005150000000000000$150,000 [# 89][# 101]
1927 Wings 7006360000000000000$3,600,000R 7006200000000000000$2,000,000 [# 89][# 102][# 103]
1928 The Singing Fool 7006590000000000000$5,900,000R 7005388000000000000$388,000 [# 103][# 104]
1929 The Broadway Melody 7006440000000000000$4,400,000–70064800000000000004,800,000R 7005379000000000000$379,000 [# 105][# 106]
Sunny Side Up 7006350000000000000$3,500,000*R SS 7005600000000000000$600,000 [# 107][# 108]
1930 All Quiet on the Western Front 7006300000000000000$3,000,000R 7006125000000000000$1,250,000 [# 89][# 109][# 110][# 111]
1931 Frankenstein 7007120000000000000$12,000,000R (7006140000000000000$1,400,000)R 7005250000000000000$250,000 [# 112][# 113]
City Lights 7006500000000000000$5,000,000R 7006160735100000000$1,607,351 [# 114]
1932 The Sign of the Cross 7006273899300000000$2,738,993R 7005694065000000000$694,065 [# 95][# 115][# 116][# 117]
1933 King Kong 7006534700000000000$5,347,000R (7006185600000000000$1,856,000)R 7005672255750000000$672,255.75 [# 118]
I'm No Angel 7006325000000000000$3,250,000+R 7005200000000000000$200,000 [# 119][# 120]
Cavalcade 7006300000000000000$3,000,000–70064000000000000004,000,000R 7006111600000000000$1,116,000 [# 90][# 110]
She Done Him Wrong 7006300000000000000$3,000,000+R 7005274076000000000$274,076 [# 121][# 122][# 123]
1934 The Merry Widow 7006260800000000000$2,608,000R 7006160500000000000$1,605,000 [# 124][# 116]
It Happened One Night 7006250000000000000$2,500,000R ON 7005325000000000000$325,000 [# 125][# 126]
1935 Mutiny on the Bounty 7006446000000000000$4,460,000R 7006190500000000000$1,905,000 [# 116]
1936 San Francisco 7006604400000000000$6,044,000+R (7006527300000000000$5,273,000)R 7006130000000000000$1,300,000 [# 124][# 116]
1937 Snow White and the Seven Dwarfs 7008418000000000000$418,000,000+S7 (7006850000000000000$8,500,000)R 7006148842300000000$1,488,423 [# 127][# 128]
1938 You Can't Take It With You 7006500000000000000$5,000,000R 7006120000000000000$1,200,000 [# 129][# 130]
1939 Gone with the Wind 7008390525192000000$390,525,192–7008402352579000000402,352,579

(7007320000000000000$32,000,000)R GW

7006390000000000000$3,900,000–70064250000000000004,250,000 [# 131][# 132][# 133]
1940 Pinocchio 7007870008620000000$87,000,862* (7006350000000000000$3,500,000)R 7006260000000000000$2,600,000 [# 134][# 128][# 135]
Boom Town 7006460000000000000$4,600,000*R 7006210000000000000$2,100,000 [# 136][# 137]
1941 Sergeant York 7006780000000000000$7,800,000R 7006160000000000000$1,600,000 [# 138][# 139]
1942 Bambi 7008267997843000000$267,997,843 (7006344935300000000$3,449,353)R 7006170000000000000$1,700,000–70062000000000000002,000,000 [# 140][# 141][# 142]
Mrs. Miniver 7006887800000000000$8,878,000R 7006134400000000000$1,344,000 [# 143][# 144]
1943 For Whom the Bell Tolls 7007110000000000000$11,000,000R 7006268129800000000$2,681,298 [# 145][# 146][# 147]
This Is the Army 7006955558644000000$9,555,586.44*R 7006140000000000000$1,400,000 [# 148][# 149][# 147]
1944 Going My Way 7006650000000000000$6,500,000*R 7006100000000000000$1,000,000 [# 150][# 151][# 152]
1945 Mom and Dad 7007800000000000000$80,000,000MD/7007220000000000000$22,000,000R 7004650000000000000$65,000 [# 153]
The Bells of St. Mary's 7007112000000000000$11,200,000R 7006160000000000000$1,600,000 [# 154]
1946 Song of the South 7007650000000000000$65,000,000* (7006330000000000000$3,300,000)R 7006212500000000000$2,125,000 [# 155][# 156][# 157]
The Best Years of Our Lives 7007147500000000000$14,750,000R 7006210000000000000$2,100,000 [# 158][# 159]
Duel in the Sun 7007100000000000000$10,000,000*R 7006525500000000000$5,255,000 [# 150][# 160]
1947 Forever Amber 7006800000000000000$8,000,000R 7006637500000000000$6,375,000 [# 107][# 160]
Unconquered 7006750000000000000$7,500,000R UN 7006420000000000000$4,200,000 [# 161][# 162]
1948 Easter Parade 7006591813400000000$5,918,134R 7006250000000000000$2,500,000 [# 152][# 163]
The Red Shoes 7006500000000000000$5,000,000*R 7005505581000000000£505,581 (7006200000000000000~$2,000,000) [# 150][# 164][# 165]
The Snake Pit 7006410000000000000$4,100,000*R 7006380000000000000$3,800,000 [# 166][# 167]
1949 Samson and Delilah 7007142092500000000$14,209,250R 7006309756300000000$3,097,563 [# 168][# 95]
1950 Cinderella 7008263591415000000$263,591,415(7007200000000000000$20,000,000/7006780000000000000$7,800,000R) 7006220000000000000$2,200,000 [# 169][# 170][# 171]
King Solomon's Mines 7007100500000000000$10,050,000R 7006225800000000000$2,258,000 [# 172]
1951 Quo Vadis 7007210370000000000$21,037,000–700726700000000000026,700,000R 7006762300000000000$7,623,000 [# 168][# 173][# 174]
1952 This Is Cinerama 7007500000000000000$50,000,000CI 7006100000000000000$1,000,000 [# 175][# 176]
The Greatest Show on Earth 7007183500000000000$18,350,000R GS 7006387394600000000$3,873,946 [# 177][# 178][# 95]
1953 Peter Pan 7008145000000000000$145,000,000 (7006700000000000000$7,000,000)*R 7006300000000000000$3,000,000–70064000000000000004,000,000 [# 179][# 180]
The Robe 7007250000000000000$25,000,000–700726100000000000026,100,000R 7006410000000000000$4,100,000 [# 181][# 182][# 174]
1954 Rear Window 7007245000000000000$24,500,000* (7006530000000000000$5,300,000)*R 7006100000000000000$1,000,000 [# 183][# 173]
White Christmas 7007260000500000000$26,000,050* (7007120000000000000$12,000,000)*R 7006380000000000000$3,800,000 [# 184][# 185][# 186]
20,000 Leagues Under the Sea 7007250001340000000$25,000,134*(7006680000000000000$6,800,000–70068000000000000008,000,000)*R 7006450000000000000$4,500,000–70069000000000000009,000,000 [# 187][# 188][# 150][# 189]
1955 Lady and the Tramp 7008187000000000000$187,000,000 (7006650000000000000$6,500,000)*R 7006400000000000000$4,000,000 [# 190][# 150][# 191]
Cinerama Holiday 7007210000000000000$21,000,000CI 7006200000000000000$2,000,000 [# 192][# 193]
Mister Roberts 7006990000000000000$9,900,000R 7006240000000000000$2,400,000 [# 194]
1956 The Ten Commandments 7007900662300000000$90,066,230R(7008122700000000000$122,700,000/7007552000000000000$55,200,000R) 7007132700000000000$13,270,000 [# 95][# 195][# 196]
1957 The Bridge on the River Kwai 7007306000000000000$30,600,000R 7006284000000000000$2,840,000 [# 196]
1958 South Pacific 7007300000000000000$30,000,000R 7006561000000000000$5,610,000 [# 197]
1959 Ben-Hur 7007900000000000000$90,000,000R(7008146900000000000$146,900,000/7007661000000000000$66,100,000R) 7007159000000000000$15,900,000 [# 198][# 199]
1960 Swiss Family Robinson 7007300000000000000$30,000,000R 7006400000000000000$4,000,000 [# 200]
Spartacus 7007600000000000000$60,000,000 (7007221052250000000$22,105,225)R 7007102840140000000$10,284,014 [# 201][# 202]
Psycho 7007500000000000000$50,000,000+ (7007140000000000000$14,000,000)R 7005800000000000000$800,000 [# 203]
1961 One Hundred and One Dalmatians 7008303000000000000$303,000,000 7006360000000000000$3,600,000–70064000000000000004,000,000 [# 190][# 204][# 142]
West Side Story 7008105000000000000$105,000,000 (7007318000000000000$31,800,000)R 7006700000000000000$7,000,000 [# 205][# 206]
1962 Lawrence of Arabia 7007773248520000000$77,324,852 (7007699953850000000$69,995,385) 7007138000000000000$13,800,000 [# 207][# 208]
How the West Was Won 7007350000000000000$35,000,000R 7007144830000000000$14,483,000 [# 209]
The Longest Day 7007332000000000000$33,200,000R 7006860000000000000$8,600,000 [# 206][# 208]
1963 Cleopatra 7007403000000000000$40,300,000R 7007311150000000000$31,115,000 [# 206][# 208]
From Russia with Love 7007789000000000000$78,900,000/7007294000000000000$29,400,000R

(7007125000000000000$12,500,000)R

7006200000000000000$2,000,000 [# 210][# 211][# 212]
1964 My Fair Lady 7007550000000000000$55,000,000R 7007170000000000000$17,000,000 [# 213]
Goldfinger 7008124900000000000$124,900,000 (7007460000000000000$46,000,000)R 7006300000000000000$3,000,000 [# 210][# 212]
Mary Poppins 7007440000000000000$44,000,000–7007500000000000000$50,000,000R 7006520000000000000$5,200,000 [# 214][# 213]
1965 The Sound of Music 7008286214076000000$286,214,076 (7008114600000000000$114,600,000)R 7006800000000000000$8,000,000 [# 215][# 206]
1966 The Bible: In the Beginning 7007253250000000000$25,325,000R 7007180000000000000$18,000,000 [# 202][# 216]
Hawaii 7007345622220000000$34,562,222* (7007156000000000000$15,600,000)*R 7007150000000000000$15,000,000 [# 217][# 150]
Who's Afraid of Virginia Woolf? 7007337366890000000$33,736,689* (7007145000000000000$14,500,000)*R 7006761300000000000$7,613,000 [# 218][# 150][# 219]
1967 The Jungle Book 7008378000000000000$378,000,000 (7007238000000000000$23,800,000)R 7006390000000000000$3,900,000–70064000000000000004,000,000 [# 190][# 220][# 221][# 142]
The Graduate 7007850000000000000$85,000,000R 7006310000000000000$3,100,000 [# 222][# 223]
1968 2001: A Space Odyssey 7008141000000000000$141,000,000–7008190000000000000190,000,000

(7007219000000000000$21,900,000)R

7007103000000000000$10,300,000 [# 224][# 206]
Funny Girl 7007800000000000000$80,000,000–7008100000000000000100,000,000 7006880000000000000$8,800,000 [# 225][# 226]
1969 Butch Cassidy and the Sundance Kid 7008152308525000000$152,308,525 (7007371000000000000$37,100,000)R 7006660000000000000$6,600,000 [# 227][# 206][# 223]
1970 Love Story 7008173400000000000$173,400,000 (7007800000000000000$80,000,000)R 7006226000000000000$2,260,000 [# 228][# 229][# 230]
1971 The French Connection 7007750000000000000$75,000,000R 7006330000000000000$3,300,000 [# 107]
Fiddler on the Roof 7007494000000000000$49,400,000R

(7008100000000000000$100,000,000/7007451000000000000$45,100,000R)

7006900000000000000$9,000,000 [# 231][# 232]
Diamonds Are Forever 7008116000000000000$116,000,000 (7007457000000000000$45,700,000)R 7006720000000000000$7,200,000 [# 210][# 211]
1972 The Godfather 7008246120974000000$246,120,974–7008287000000000000287,000,000

(7008127600000000000$127,600,000–7008142000000000000142,000,000)R

7006600000000000000$6,000,000–70067200000000000007,200,000 [# 233][# 232][# 234][# 235]
1973 The Exorcist 7008413071948000000$413,071,948 (7008112300000000000$112,300,000)R 7007100000000000000$10,000,000 [# 236][# 237][# 238][# 239]
The Sting 7008115000000000000$115,000,000R 7006550000000000000$5,500,000 [# 240][# 241]
1974 The Towering Inferno 7008203336412000000$203,336,412 (7008104838000000000$104,838,000)R 7007143000000000000$14,300,000 [# 242][# 243][# 244][# 239][# 245]
1975 Jaws 7008476512065000000$476,512,065 (7008193700000000000$193,700,000)R 7006900000000000000$9,000,000 [# 246][# 247]
1976 Rocky 7008225000000000000$225,000,000 (7007771000000000000$77,100,000)R 7006107500000000000$1,075,000 [# 248][# 232][# 249]
1977 Star Wars 7008775398007000000$775,398,007

(7008530000000000000$530,000,000SW/7008268500000000000$268,500,000R)

7007112931510000000$11,293,151 [# 250][# 251][# 232][# 252]
1978 Grease 7008395452066000000$395,452,066 (7008341000000000000$341,000,000) 7006600000000000000$6,000,000 [# 253][# 254][# 222][# 255]
1979 Moonraker 7008210300000000000$210,300,000 7007310000000000000$31,000,000 [# 210][# 256]
Rocky II 7008200182289000000$200,182,289 7006700000000000000$7,000,000 [# 257][# 258][# 256]
1980 The Empire Strikes Back 7008547969004000000$547,969,004 (7008413562607000000$413,562,607)SW 7007230000000000000$23,000,000–700732000000000000032,000,000 [# 259][# 260]
1981 Raiders of the Lost Ark 7008389925971000000$389,925,971

(7008321866000000000$321,866,000–7008353988025000000353,988,025)

7007180000000000000$18,000,000–700722800000000000022,800,000 [# 261]
1982 E.T. the Extra-Terrestrial 7008797103542000000$797,103,542

(7008619000000000000$619,000,000–7008664000000000000664,000,000)

7007105000000000000$10,500,000–700712200000000000012,200,000 [# 262][# 263][# 251][# 264][# 265]
1983 Return of the Jedi 7008475106177000000$475,106,177 (7008385845197000000$385,845,197)SW 7007325000000000000$32,500,000–700742700000000000042,700,000 [# 266][# 260]
1984 Indiana Jones and the Temple of Doom 7008333107271000000$333,107,271 7007270000000000000$27,000,000–700728200000000000028,200,000 [# 267][# 268][# 269]
1985 Back to the Future 7008389053797000000$389,053,797 (7008381109762000000$381,109,762) 7007190000000000000$19,000,000–700722000000000000022,000,000 [# 270][# 271]
1986 Top Gun 7008356830601000000$356,830,601 (7008345000000000000$345,000,000) 7007140000000000000$14,000,000–700719000000000000019,000,000 [# 272][# 273][# 268]
1987 Fatal Attraction 7008320145905000000$320,145,905 7007140000000000000$14,000,000 [# 274][# 268]
1988 Rain Man 7008354825476000000$354,825,476 7007300000000000000$30,000,000 [# 275][# 276]
1989 Indiana Jones and the Last Crusade 7008474171806000000$474,171,806–7008494000000000000494,000,000 7007360000000000000$36,000,000–700755400000000000055,400,000 [# 277][# 268][# 278]
1990 Ghost 7008505870681000000$505,870,681 ($505,702,588) 7007220000000000000$22,000,000 [# 279][# 268]
1991 Terminator 2: Judgment Day 7008523774456000000$523,774,456 ($519,843,345) 7007940000000000000$94,000,000 [# 280][# 281]
1992 Aladdin 7008504050045000000$504,050,045 7007280000000000000$28,000,000 [# 282][# 142]
1993 Jurassic Park $1,034,199,003 ($912,667,947) 7007630000000000000$63,000,000–700770000000000000070,000,000 [# 283]
1994 The Lion King 7008968511805000000$968,511,805 (7008763455561000000$763,455,561) 7007450000000000000$45,000,000–700779300000000000079,300,000 [# 284]
1995 Toy Story 7008373554033000000$373,554,033 (7008364873776000000$364,873,776) 7007300000000000000$30,000,000 [# 285][# 286]
Die Hard with a Vengeance 7008366101666000000$366,101,666 7007700000000000000$70,000,000 [# 287][# 288]
1996 Independence Day 7008817400891000000$817,400,891 7007750000000000000$75,000,000 [# 289]
1997 Titanic $2,187,535,296 ($1,843,221,532) 7008200000000000000$200,000,000 [# 290]
1998 Armageddon 7008553709626000000$553,709,626 7008140000000000000$140,000,000 [# 291][# 292]
1999 Star Wars: Episode I – The Phantom Menace $1,027,044,677 ($924,317,558) 7008115000000000000$115,000,000–7008127500000000000127,500,000 [# 293][# 260]
2000 Mission: Impossible 2 7008546388105000000$546,388,105 7008100000000000000$100,000,000–7008125000000000000125,000,000 [# 294][# 268]
2001 Harry Potter and the Philosopher's Stone $1,006,968,171 (7008974755371000000$974,755,371) 7008125000000000000$125,000,000 [# 295]
2002 The Lord of the Rings: The Two Towers 7008947944270000000$947,944,270 (7008936689735000000$936,689,735) 7007940000000000000$94,000,000 [# 296]
2003 The Lord of the Rings: The Return of the King $1,146,457,748 ($1,140,682,011) 7007940000000000000$94,000,000 [# 297]
2004 Shrek 2 7008919838758000000$919,838,758 7008150000000000000$150,000,000 [# 298]
2005 Harry Potter and the Goblet of Fire 7008896346413000000$896,346,413 (7008895921036000000$895,921,036) 7008150000000000000$150,000,000 [# 299]
2006 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest $1,066,179,725 7008225000000000000$225,000,000 [# 300]
2007 Pirates of the Caribbean: At World's End 7008963420425000000$963,420,425 7008300000000000000$300,000,000 [# 301]
2008 The Dark Knight $1,006,234,167 ($997,039,412) 7008185000000000000$185,000,000 [# 302]
2009 Avatar $2,922,917,914 ($2,743,577,587) 7008237000000000000$237,000,000 [# 303]
2010 Toy Story 3 $1,066,969,703 7008200000000000000$200,000,000 [# 304]
2011 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 $1,342,025,430 ($1,341,511,219) 7008250000000000000$250,000,000HP [# 305]
2012 The Avengers $1,518,812,988 7008220000000000000$220,000,000
2013 Frozen $1,290,000,000 ($1,287,000,000) 7008150000000000000$150,000,000 [# 306]
2014 Transformers: Age of Extinction $1,104,039,076 7008210000000000000$210,000,000
2015 Star Wars: The Force Awakens $2,068,223,624 7008245000000000000$245,000,000
2016 Captain America: Civil War $1,153,329,473 ($1,153,296,293) 7008250000000000000$250,000,000
2017 Star Wars: The Last Jedi $1,332,539,889 7008200000000000000$200,000,000
2018 Avengers: Infinity War $2,048,359,754 7008316000000000000$316,000,000–7008400000000000000400,000,000 [# 307]
2019 Avengers: Endgame $2,797,501,328 7008356000000000000$356,000,000
2020 Demon Slayer: Mugen Train $506,523,013 $15,750,000 [# 308]
2021 Spider-Man: No Way Home $1,916,306,995 ($1,901,232,550) $200,000,000 [30]
2022 Avatar: The Way of Water Nodyn:† $1,558,195,379 7008350000000000000$350,000,000–7008460000000000000460,000,000

Llinell amser y ffilmiau â'r cynnydd mwyaf[golygu | golygu cod]

The theatrical poster for The Birth of a Nation depicting a hooded man carrying a burning cross on horse back.
Arloesodd The Birth of a Nation lawer o'r technegau a ddefnyddir mewn gwneud ffilmiau heddiw, gan ddod y ffilm fwyaf llwyddiannus a wnaed erioed ar adeg ei rhyddhau.

Mae o leiaf un ar ddeg o ffilmiau wedi dal y record o ‘ffilm gyda’r gwerth mwyaf’ ers i The Birth of a Nation ddod i’r brig ym 1915. Treuliodd The Birth of a Nation a Gone with the Wind ill dau bum mlynedd ar hugain yn olynol fel y grosser uchaf, gyda ffilmiau a gyfarwyddwyd gan Steven Spielberg a James Cameron yn dal y record ar dri achlysur yr un. Daeth Spielberg y cyfarwyddwr cyntaf i dorri ei record ei hun pan oddiweddodd Jurassic Park ET, ac efelychodd Cameron y gamp pan dorrodd Avatar y record a osodwyd gan Titanic. Pan ddaeth i'r brig yn 2019, Avengers: Endgame oedd y dilyniant cyntaf i ddal y record o ennill y mwyaf o ffilmiau, ac wrth wneud hynny daeth tri deg chwech o flynyddoedd o oruchafiaeth Spielberg/Cameron i ben cyn i Avatar adennill y safle uchaf ddwy flynedd yn ddiweddarach. yn 2021 ar ôl ei ail-ryddhau.

Mae rhai ffynonellau'n honni bod The Big Parade wedi disodli The Birth of a Nation fel ffilm â'r elw mwyaf, gan gael ei disodli yn y pen draw gan Snow White and the Seven Dwarfs, a gafodd ei thrawsfeddiannu'n gyflym gan Gone with the Wind.[31] Nid yw'r union ffigurau'n hysbys ar gyfer The Birth of a Nation, ond mae cofnodion cyfoes yn rhoi ei enillion byd-eang ar $5.2 miliwn o 1919.[32] Gohiriwyd ei ryddhau rhyngwladol gan y Rhyfel Byd Cyntaf, ac ni chafodd ei ryddhau mewn llawer o diriogaethau tramor tan y 1920au; ynghyd ag ail-rhyddhau pellach yn yr Unol Daleithiau, ei $10 miliwn o enillion fel yr adroddwyd gan Variety yn 1932 yn gyson â'r ffigur cynharach. Ar yr adeg hon, roedd gan Variety Genedigaeth Cenedl o flaen The Big Parade ($6,400,000) o hyd ar renti dosbarthwyr ac—os yw ei amcangyfrif yn gywir— ni fyddai Snow White and the Seven Dwarfs ($8,500,000)[33] wedi ennill digon ar ei rhediad theatrig cyntaf i gymryd y record;[34] er mai hwn fyddai'r 'talkie' â'r cynnydd mwyaf,[35] gan ddisodli The Singing Fool ($5,900,000).[36] Er bod doethineb derbyniedig yn awgrymu ei bod yn annhebygol y cafodd The Birth of a Nation ei goddiweddyd erioed gan ffilm cyfnod mud,[37] byddai’r record yn disgyn i Ben-Hur ($9,386,000) ym 1925 pe bai The Birth of a Nation yn ennill gryn dipyn yn llai na’r hyn a amcangyfrifwyd. gros.[38] Yn ogystal â'i enillion rhent gros trwy arddangosfa gyhoeddus, chwaraeodd The Birth of a Nation mewn nifer fawr o ymrwymiadau preifat, clwb a sefydliadol nad yw ffigurau ar gael ar eu cyfer.[39] Roedd yn hynod boblogaidd gyda’r Ku Klux Klan a’i defnyddiodd i ysgogi recriwtio,[40] ac ar un adeg amcangyfrifodd Variety mai cyfanswm ei enillion oedd tua $50. miliwn.[41] Er gwaethaf tynnu’r hawliad yn ôl yn ddiweddarach, mae’r swm wedi’i adrodd yn eang er nad yw erioed wedi’i gadarnhau.[32] Er y derbynnir yn gyffredinol bod Gone with the Wind wedi cymryd drosodd y record o ffilm â’r cynnydd mwyaf wrth ei rhyddhau am y tro cyntaf—sy’n wir o ran arddangosfa gyhoeddus—mae’n debygol na wnaeth oddiweddyd The Birth of a Nation mewn cyfanswm refeniw tan a yn ddiweddarach o lawer, gan ei fod yn dal i gael ei adrodd fel yr enillydd uchaf hyd at y 1960au.[39] Mae’n bosibl bod Gone with the Wind ei hun wedi’i goddiweddyd am gyfnod byr gan The Ten Commandments (1956), a gaeodd ddiwedd 1960 gyda rhenti byd-eang o $58–60 miliwn[42][43] o'i gymharu â Gone with the Wind ' s $59 miliwn;[44] pe bai'n hawlio'r man uchaf roedd ei ddeiliadaeth yno yn fyrhoedlog, gan i Gone with the Wind gael ei ail-ryddhau'r flwyddyn ganlynol a chynyddu ei enillion i $67 miliwn. Yn dibynnu ar ba mor gywir yw'r amcangyfrifon, efallai bod ail-wneud Ben-Hur ym 1959 hefyd wedi dal y record o Gone with the Wind : erbyn diwedd 1961 roedd wedi ennill $47 miliwn ledled y byd,[45] ac erbyn 1963 roedd yn llusgo Gone with the Wind o ddim ond $2 miliwn gyda derbyniadau rhyngwladol o $65 miliwn,[46] yn y pen draw yn ennill $66 miliwn o'i ryddhad cychwynnol.[47]

Dywedir bod ffilm bornograffig 1972 Deep Throat wedi ennill cymaint â $600 miliwn, ffigur a allai fod wedi'i chwyddo gan gangsters mewn cynlluniau gwyngalchu arian.

Ffilm arall yr honnir iddi fod â'r grosser uchaf yw'r ffilm bornograffig o 1972, Deep Throat. Ym 1984, tystiodd Linda Lovelace i Is-bwyllgor Barnwriaeth Senedd yr Unol Daleithiau ar gyfiawnder ieuenctid fod y ffilm wedi ennill $600 miliwn;[48] mae'r ffigwr hwn wedi bod yn destun llawer o ddyfalu, oherwydd os yw'n gywir yna byddai'r ffilm wedi gwneud mwy o arian na Star Wars, a gorffen y 1970au fel y ffilm â'r elw mwyaf. Y brif ddadl yn erbyn y ffigur hwn yw nad oedd ganddo ryddhad digon eang i gynnal y math o symiau y byddai eu hangen er mwyn iddo grosio’r swm hwn yn y pen draw.[49] Nid yw'r union ffigurau'n hysbys, ond dangosodd tystiolaeth mewn treial ffederal ym 1976 - tua phedair blynedd ar ôl i'r ffilm gael ei rhyddhau - fod y ffilm wedi cronni dros $25. miliwn.[50] Mae Roger Ebert wedi rhesymu ei fod o bosibl wedi ennill cymaint â $600 miliwn ar bapur, gan fod mobsters yn berchen ar y rhan fwyaf o'r theatrau ffilm i oedolion yn ystod y cyfnod hwn ac y byddent yn gwyngalchu incwm o gyffuriau a phuteindra drwyddynt, felly mae'n debyg y byddai wedi chwyddo'r derbyniadau swyddfa docynnau ar gyfer y ffilm.[51]

Cynyddodd Geni Cenedl, Gone with the Wind, The Godfather, Jaws, Star Wars, ET, ac Avatar eu record gros gydag ail-ryddhau. Mae'r crynswth o'u rhediadau theatrig gwreiddiol wedi'u cynnwys yma ynghyd â chyfansymiau o ail-rhyddhau hyd at y pwynt iddynt golli'r record; felly mae'r cyfanswm ar gyfer The Birth of a Nation yn cynnwys incwm o'i hailgyhoeddi hyd at 1940; mae'r cyfanswm ar gyfer Star Wars yn cynnwys refeniw o ailgyhoeddiadau diwedd y 1970au a dechrau'r 1980au ond nid o Argraffiad Arbennig 1997; mae’r cyfanswm ar gyfer ET yn ymgorffori ei grynswth o ailgyhoeddi 1985 ond nid o 2002. Mae'r cyfanswm ar gyfer ymddangosiad cyntaf Avatar ar y siart yn cynnwys refeniw o Argraffiad Arbennig 2010, sy'n cynrychioli ei holl enillion hyd at y pwynt y rhoddodd y gorau i'r record, tra bod ei ail ymddangosiad hefyd yn ymgorffori refeniw o ail-rhyddhau 2020 yn Asia. -Rhanbarth y Môr Tawel yn ogystal ag ail-ryddhau 2021 yn Tsieina a'i helpodd i adennill y record. Yn yr un modd mae Gone with the Wind yn cael ei gynrychioli ddwywaith ar y siart: mae cofnod 1940 yn cynnwys enillion o’i ryddhad cyfnodol 1939–1942 ( sioe deithiol / rhyddhau cyffredinol / ail rediad ).[52]

Rhyddhad Teitl record Crynswth Cyfeiriad(au)
1915[53] The Birth of a Nation $5,200,000R [# 309]
1940 $15,000,000R [# 310]
1940[54] Gone with the Wind $32,000,000R [# 311]
1963 $67,000,000R [# 312]
1966[53] The Sound of Music $114,600,000R [# 313]
1971[53] Gone with the Wind $116,000,000R [# 314]
1972[53] The Godfather $127,600,000–142,000,000R [# 315][# 316]
1976[55][56] Jaws $193,700,000R [# 317]
1978[57][58] Star Wars $410,000,000/$268,500,000R [# 318][# 315]
1982 $530,000,000 [# 319]
1983[59] E.T. the Extra-Terrestrial $619,000,000–664,000,000 [# 319][# 320]
1993 $701,000,000 [# 321]
1993[53] Jurassic Park $912,667,947 [# 322]
1998[60] Titanic $1,843,221,532 [# 323]
2010[61][62] Avatar $2,743,577,587 [# 324]
$2,788,416,135
2019[63][64] Avengers: Endgame $2,797,501,328 [# 325]
2021[65] Avatar $2,847,397,339 [# 324]
2022 $2,922,917,914

Masnachfreintiau a chyfresi ffilm â'r cynnydd mwyaf[golygu | golygu cod]

Cyn 2000, dim ond saith cyfres ffilm oedd wedi ennill dros $1 biliwn yn y swyddfa docynnau: James Bond,[66] Star Wars,[67] Indiana Jones,[68] Rocky,[69][70][71] Batman,[72] Jurassic Park,[73] a Star Trek.[74] Ers troad y ganrif, mae’r nifer hwnnw wedi cynyddu i dros wyth deg (heb gynnwys trawiadau untro fel Titanic a Zootopia ).[75] Mae hyn yn rhannol oherwydd chwyddiant a thwf y farchnad, ond mae hefyd oherwydd bod Hollywood wedi mabwysiadu'r model masnachfraint : ffilmiau sydd â chydnabyddiaeth brand fel eu bod yn seiliedig ar ffynhonnell lenyddol adnabyddus neu gymeriad sefydledig. Mae'r fethodoleg yn seiliedig ar y cysyniad y gall ffilmiau sy'n gysylltiedig â phethau y mae cynulleidfaoedd eisoes yn gyfarwydd â nhw gael eu marchnata'n fwy effeithiol iddynt, ac fel y cyfryw fe'u gelwir yn ffilmiau "wedi'u gwerthu ymlaen llaw" o fewn y diwydiant.[76]

Fel arfer diffinnir rhyddfraint fel o leiaf ddau waith sy'n deillio o eiddo deallusol cyffredin. Yn draddodiadol, mae gan y gwaith berthynas tautolegol â'r eiddo, ond nid yw hyn yn rhagofyniad. Un o brif elfennau parhaol y model masnachfraint yw'r cysyniad o'r gorgyffwrdd, y gellir ei ddiffinio fel "stori lle mae cymeriadau neu gysyniadau o ddau neu fwy o destunau neu gyfresi o destunau arwahanol yn cyfarfod".[77] Un o ganlyniadau gorgyffwrdd yw y gall eiddo deallusol gael ei ddefnyddio gan fwy nag un fasnachfraint. Er enghraifft, mae Batman v Superman: Dawn of Justice yn perthyn nid yn unig i fasnachfreintiau Batman a Superman, ond hefyd i'r Bydysawd Estynedig DC, sy'n fydysawd a rennir. Mae bydysawd a rennir yn fath arbennig o groesfan lle mae nifer o gymeriadau o ystod eang o weithiau ffuglen yn dod i ben yn rhannu byd ffuglen.[78]

Ffilmiau Star Wars yw'r gyfres sy'n ennill y cyfanswm mwyaf yn seiliedig ar un eiddo, gan ennill dros $10 biliwn yn y swyddfa docynnau (er bod ffilmiau Eon James Bond wedi ennill dros $19 biliwn i gyd o'i addasu i brisiau cyfredol). [80] Os cynhwysir incwm atodol o nwyddau, yna Star Wars yw'r eiddo mwyaf proffidiol;[81] mae'n dal record byd Guinness am y "franchise marsiandïaeth ffilm fwyaf llwyddiannus" ac roedd yn werth £19.51 biliwn yn 2012 (tua $30 biliwn).[82][83]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. "Avatar – Video Sales". The Numbers. Nash Information Services, LLC. Cyrchwyd November 12, 2013.
 2. "Unkind unwind". The Economist. March 17, 2011. Cyrchwyd April 6, 2022.
 3. Vogel, Harold L. (2010). Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis. Cambridge University Press. t. 224. ISBN 978-1-107-00309-5. Most pictures would likely receive 20% to 25% of theatrical box office gross for two prime-time network runs.
 4. Clark, Emma (November 12, 2001). "How films make money". BBC News. Cyrchwyd April 12, 2012.
 5. Seymour, Lee (December 18, 2017). "Over The Last 20 Years, Broadway's 'Lion King' Has Made More Money For Disney Than 'Star Wars'". Forbes. Cyrchwyd July 28, 2019.
 6. "The Entertainment Glut". Bloomberg. February 15, 1998. Cyrchwyd April 6, 2022.
 7. Szalai, Georg (February 14, 2011). "Disney: 'Cars' Has Crossed $8 Billion in Global Retail Sales". The Hollywood Reporter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar March 19, 2011. Cyrchwyd April 6, 2022.
 8. Chmielewski, Dawn C.; Keegan, Rebecca (June 21, 2011). "Merchandise sales drive Pixar's 'Cars' franchise". Los Angeles Times. Cyrchwyd April 12, 2012.
 9. "Pixar – Worldwide (Unadjusted)". Box Office Mojo. Cyrchwyd April 12, 2012.
 10. Palmeri, Christopher; Sakoui, Anousha (November 7, 2014). "More Disney Fun and Games With 'Toy Story 4' in 2017". Bloomberg News. Cyrchwyd June 30, 2015.
 11. 11.0 11.1 Bialik, Carl (January 29, 2010). "How Hollywood Box-Office Records Are Made". The Wall Street Journal. Cyrchwyd August 9, 2011.
 12. 12.0 12.1 Pincus-Roth, Zachary (July 6, 2009). "Best Weekend Never". Slate. Cyrchwyd April 6, 2022.
 13. Gray, Brandon. "'Avatar' Claims Highest Gross of All Time". Box Office Mojo. Cyrchwyd April 6, 2022.
 14. 14.0 14.1 Bialik, Carl (January 30, 2010). "What It Takes for a Movie to Be No. 1". The Wall Street Journal. Cyrchwyd August 9, 2011.
 15. Kolesnikov-Jessop, Sonia (May 22, 2011). "Hollywood Presses Its Global Agenda". The New York Times. Cyrchwyd January 4, 2012.
 16. Hoad, Phil (August 11, 2011). "The rise of the international box office". The Guardian. Cyrchwyd January 4, 2012.
 17. Frankel, Daniel (May 1, 2011). "Why the Foreign Box Office Leads: 'Fast Five,' 'Thor' Open Overseas First". The Wrap. Cyrchwyd April 6, 2022.
 18. 18.0 18.1 Bialik, Carl (December 17, 2007). "Box-Office Records Are the Stuff of 'Legend'". The Wall Street Journal. Cyrchwyd August 10, 2011.
 19. 19.0 19.1 Leonhardt, David (March 1, 2010). "Why 'Avatar' Is Not the Top-Grossing Film". The New York Times. Cyrchwyd April 7, 2013.
 20. Miller, Frank; Stafford, Jeff (January 5, 2007). "Gone With the Wind (1939) – Articles". Turner Classic Movies. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 26, 2013.
 21. 21.0 21.1 Shone, Tom (February 3, 2010). "Oscars 2010: How James Cameron took on the world". The Daily Telegraph. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 10, 2022. Cyrchwyd March 22, 2012.
 22. Hill, George F. (June 25, 2006). "Gone With The Wind, Indeed". The Washington Post. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 27, 2018.
 23. Records, Guinness World (2014). Guinness World Records. 60 (arg. 2015). tt. 160–161. ISBN 978-1-908843-70-8.
 24. Balio, Tino (1987). United Artists: the Company that Changed the Film Industry. University of Wisconsin Press. t. 124–125. ISBN 978-0-299-11440-4. To rekindle interest in the movies, Hollywood not only had to compete with television but also with other leisure-time activities...Movies made a comeback by 1955, but audiences had changed. Moviegoing became a special event for most people, creating the phenomenon of the big picture.
 25. Hall & Neale 2010
 26. Williams, Trey (September 25, 2015). "Ridley Scott's latest 'Alien' announcement drives Hollywood's sequel problem". MarketWatch. Cyrchwyd May 12, 2016.
 27. "Yearly Box Office". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 6, 2012.
 28. "Movie Index By Year". The Numbers. Nash Information Services. LLC. Cyrchwyd January 6, 2012.
 29. Dirks, Tim. "All-Time Box-Office Hits By Decade and Year". Filmsite.org. American Movie Classics. Cyrchwyd January 5, 2012.Nodyn:Cbignore
 30. Rubin, Rebecca (December 14, 2021). "Box Office Preview: Spider-Man: No Way Home Eyes Mighty, Massive, Marvelous $150 Million-Plus Debut". Variety. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 14, 2021. Cyrchwyd December 14, 2021.
 31. Dirks, Tim. "Top Films of All-Time: Part 1 – Box-Office Blockbusters". Filmsite.org. Cyrchwyd August 11, 2010.
 32. 32.0 32.1 Wasko, Janet (1986). "D.W. Griffiths and the banks: a case study in film financing". In Kerr, Paul (gol.). The Hollywood Film Industry: A Reader. Routledge. t. 34. ISBN 978-0-7100-9730-9. Various accounts have cited $15 to $18 million profits during the first few years of release, while in a letter to a potential investor in the proposed sound version, Aitken noted that a $15 to $18 million box-office gross was a 'conservative estimate'. For years Variety has listed The Birth of a Nation's total rental at $50 million. (This reflects the total amount paid to the distributor, not box-office gross.) This 'trade legend' has finally been acknowledged by Variety as a 'whopper myth', and the amount has been revised to $5 million. That figure seems far more feasible, as reports of earnings in the Griffith collection list gross receipts for 1915–1919 at slightly more than $5.2 million (including foreign distribution) and total earnings after deducting general office expenses, but not royalties, at about $2 million.
 33. "'Peter Pan' flies again". Daily Record. Ellensburg, Washington. United Press International. July 21, 1989. t. 16.
 34. Block & Wilson 2010. "By the end of 1938, it had grossed more than $8 million in worldwide rentals and was ranked at the time as the second-highest-grossing film after the 1925 epic Ben-Hur".
 35. Finler 2003. "Walt Disney took a big risk when he decided to invest $1.5 million in his first feature-length animated film, Snow White and the Seven Dwarfs. It became the biggest hit of the sound era and the largest-grossing movie since The Birth of a Nation – until the release of independent producer David O. Selznick's Gone with the Wind just two years later."
 36. Barrios, Richard (1995). A Song in the Dark: The Birth of the Musical Film. Oxford University Press. t. 49. ISBN 978-0-19-508811-3. Since it's rarely seen today, The Singing Fool is frequently confused with The Jazz Singer; although besides Jolson and a pervasively maudlin air the two have little in common. In the earlier film Jolson was inordinately attached to his mother and sang "Mammy"; here the fixation was on his young son, and "Sonny Boy" became an enormous hit. So did the film, which amassed a stunning world-wide gross of $5.9 million...Some sources give it as the highest gross of any film in its initial release prior to Gone with the Wind. This is probably overstating it—MGM's records show that Ben-Hur and The Big Parade grossed more, and no one knows just how much The Birth of a Nation brought in. Still, by the standards of the time it's an amazing amount.
 37. Everson, William K. (1998) [First published 1978]. American silent film. Da Capo Press. t. 374. ISBN 978-0-306-80876-0. Putting The Birth of a Nation in fifth place is open to question, since it is generally conceded to be the top-grossing film of all time. However, it has always been difficult to obtain reliable box-office figures for this film, and it may have been even more difficult in the mid-1930s. After listing it until the mid-1970s as the top-grosser, though finding it impossible to quote exact figures, Variety, the trade journal, suddenly repudiated the claim but without giving specific details or reasons. On the basis of the number of paid admissions, and continuous exhibition, its number one position seems justified.
 38. Hall & Neale 2010. "MGM's silent Ben-Hur, which opened at the end of 1925, had out-grossed all the other pictures released by the company in 1926 combined. With worldwide rentals of $9,386,000 on first release it was, with the sole possible exception of The Birth of a Nation, the highest-earning film of the entire silent era."
 39. 39.0 39.1 du Brow, Rick (September 22, 1965). "Documentary On The Klan Made Quite An Impact On Du Brow". The Columbus Dispatch. t. 12.
 40. Hodgkinson, Will (April 12, 2004). "Culture quake: The Birth of a Nation". The Daily Telegraph. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 10, 2022. Cyrchwyd January 31, 2012.
 41. Thomas, Bob (January 18, 1963). "'West Side Story' Earned $19 Million Last Year". Reading Eagle. Associated Press. t. 20.
 42. Klopsch, Louis; Sandison, George Henry; Talmage, Thomas De Witt (1965). Christian Herald. 88. p. 68. "Yet "The Ten Commandments" has earned 58 million dollars in film rentals and is expected to bring in 10 to 15 million each year it is reissued."
 43. Hall & Neale 2010. "General release began at normal prices in 1959 and continued until the end of the following year, when the film was temporarily withdrawn (the first of several reissues came in 1966). The worldwide rental by this time was around $60 million. In the domestic market it dislodged Gone with the Wind from the number one position on Variety's list of All-Time Rentals Champs. GWTW had hitherto maintained its lead through several reissues (and was soon to regain it through another in 1961)."
 44. Oviatt, Ray (April 16, 1961). "The Memory Isn't Gone With The Wind". Toledo Blade. t. 67–68.
 45. "Ben-Hur (1959) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd November 17, 2012.
 46. Thomas, Bob (August 1, 1963). "Movie Finances Are No Longer Hidden From Scrutiny". The Robesonian. Associated Press. t. 10.
 47. Block & Wilson 2010. "Worldwide rentals: $66.1 million (initial release)"
 48. Washington (AP) (September 13, 1984). "'Deep Throat' star against pornography". The Free Lance–Star. t. 12.
 49. Hiltzik, Michael (February 24, 2005). "'Deep Throat' Numbers Just Don't Add Up". Los Angeles Times. Cyrchwyd February 2, 2012.
 50. Memphis (UPI) (May 1, 1976). "'Deep Throat' Defendant Found Guilty of Conspiring". The Palm Beach Post. t. A2.
 51. Ebert, Roger (February 11, 2005). "Inside Deep Throat". rogerebert.com. Chicago Sun-Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 6, 2011. Cyrchwyd February 2, 2012.
 52. Bartel, Pauline (1989). The Complete Gone with the Wind Trivia Book: The Movie and More. Taylor Trade Publishing. t. 127. ISBN 978-0-87833-619-7. At the end of the 1941 general release, MGM decided to withdraw GWTW again. The prints were battered, but the studio believed one final fling for GWTW was possible. The film returned to movie theaters for the third time in the spring of 1942 and stayed in release until late 1943... When MGM finally pulled the film from exhibition, all worn-out prints were destroyed, and GWTW was at last declared out of circulation. MGM, which by then had sole ownership of the film, announced that GWTW had grossed over $32 million.
 53. 53.0 53.1 53.2 53.3 53.4 Dirks, Tim. "Top Films of All-Time: Part 1 – Box-Office Blockbusters". Filmsite.org. Cyrchwyd August 11, 2010.
 54. Miller, Frank; Stafford, Jeff (January 5, 2007). "Gone With the Wind (1939) – Articles". Turner Classic Movies. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 26, 2013.
 55. Dick, Bernard F. (1997). City of Dreams: The Making and Remaking of Universal Pictures. University Press of Kentucky. t. 168. ISBN 978-0-8131-2016-4. Jaws (1975) saved the day, grossing $104 million domestically and $132 million worldwide by January 1976.
 56. Kilday, Gregg (July 5, 1977). "Director of 'Jaws II' Abandons His 'Ship'". The Victoria Advocate. t. 6B.
 57. New York (AP) (May 26, 1978). "Scariness of Jaws 2 unknown quantity". The StarPhoenix. t. 21.
 58. Fenner, Pat C. (January 16, 1978). "Independent Action". Evening Independent. t. 11-A.
 59. Cook, David A. (2002). Lost Illusions: American Cinema in the Shadow of Watergate and Vietnam, 1970–1979. 9 of History of the American Cinema, Charles Harpole. University of California Press. t. 50. ISBN 978-0-520-23265-5. The industry was stunned when Star Wars earned nearly $3 million in its first week and by the end of August had grossed $100 million; it played continuously throughout 1977–1978, and was officially re-released in 1978 and 1979, by the end of which it had earned $262 million in rentals worldwide to become the top- grossing film of all time – a position it would maintain until surpassed by Universal's E.T.: The Extra-Terrestrial in January 1983.
 60. "Titanic sinks competitors without a trace". BBC News. BBC. February 25, 1998. Cyrchwyd August 13, 2010.
 61. Cieply, Michael (January 26, 2010). "He Doth Surpass Himself: 'Avatar' Outperforms 'Titanic'". The New York Times. Cyrchwyd January 27, 2010.
 62. Segers, Frank (January 25, 2010). "'Avatar' breaks 'Titanic' worldwide record". The Hollywood Reporter. Cyrchwyd December 4, 2010.
 63. Whitten, Sarah (July 21, 2019). "'Avengers: Endgame' is now the highest-grossing film of all time, dethroning 'Avatar'". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 21, 2019. Cyrchwyd July 21, 2019.
 64. Robbins, Shawn (July 20, 2019). "Avengers: Endgame Surpasses Avatar As #1 Global Release of All Time on Saturday". BoxOffice. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 24, 2019. Cyrchwyd July 24, 2019.
 65. Tartaglione, Nancy (March 13, 2021). "'Avatar' Overtakes 'Avengers: Endgame' As All-Time Highest-Grossing Film At Global Box Office; China Reissue Growing". Deadline Hollywood. Cyrchwyd March 13, 2021.
 66. "Box Office History for James Bond Movies". The Numbers. Nash Information Services, LLC. Cyrchwyd January 4, 2012.
 67. "Box Office History for Star Wars Movies". The Numbers. Nash Information Services, LLC. Cyrchwyd January 4, 2012.
 68. "Indiana Jones – Worldwide (Unadjusted)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 6, 2012.
 69. Anderson, Dave (November 16, 2003). "Bayonne Bleeder Throws a Punch at the Italian Stallion". The New York Times. Cyrchwyd January 4, 2012.
 70. Schneiderman, R. M. (August 10, 2006). "Stallone Settles With The 'Real' Rocky". Forbes. Cyrchwyd January 4, 2012.
 71. Poller, Kenneth G. (November 12, 2003). "Charles Wepner v. Sylvester Stallone" (PDF). Mango & Iacoviello. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 2013-10-29. Cyrchwyd January 4, 2012.
 72. "Batman – Worldwide (Unadjusted) & Batman: Mask of the Phantasm". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 6, 2012.
 73. "Jurassic Park – Worldwide (Unadjusted)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 6, 2012.
 74. "Box Office History for Star Trek Movies". The Numbers. Nash Information Services, LLC. Cyrchwyd January 4, 2012.
 75. "Movie Franchises". The Numbers. Nash Information Services, LLC. Cyrchwyd July 7, 2022.
 76. The Economist online (July 11, 2011). "Pottering on, and on". The Economist. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 11, 2011.
 77. Nevins, Jess (August 23, 2011). "A Brief History of the Crossover". io9. Cyrchwyd July 19, 2018.
 78. Nevins, Jess (September 9, 2011). "The First Shared Universes". io9. Cyrchwyd July 19, 2018.
 79. "How 'Spectre' May Stack Up With 'Thunderball' as a James Bond Blockbuster". The New York Times. November 6, 2015. Cyrchwyd January 7, 2018.
 80. Prior to the release of Spectre in 2015, the James Bond series had grossed approximately $17.7 billion at 2015 prices;[79] after factoring in earnings of over $1.6 billion from Spectre and No Time to Die, the series has earned at least $19.3 billion adjusted for inflation.
 81. Harrod, Horatia (May 17, 2011). "Pixar's $6 billion playthings". The Daily Telegraph. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 10, 2022. Cyrchwyd April 12, 2012.
 82. Swatman, Rachel (June 16, 2015). "Star Wars: The Force Awakens second trailer sets YouTube world record". Guinness World Records. Cyrchwyd June 17, 2015.
 83. "Field Listings – Exchange Rates". The World Factbook. Central Intelligence Agency. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 15, 2015. Cyrchwyd June 17, 2015.

Ffynonellau swyddfa docynnau[golygu | golygu cod]

 1. "Avengers: Endgame (2019)". Box Office Mojo. Cyrchwyd March 13, 2021.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 23, 2019.
 3. Titanic
 4. 4.0 4.1 "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 16, 2001.
 5. "Star Wars: The Force Awakens (2015)". Box Office Mojo. Cyrchwyd August 15, 2016.
 6. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 5, 2016.
 7. "Avengers: Infinity War (2018)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 13, 2019.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 1, 2019.
 9. "Spider-Man: No Way Home (2021)". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 29, 2022. Cyrchwyd November 30, 2022. All Releases: $1,916,306,995; Original Release: $1,901,232,550 (from archived link)
 10. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 29, 2022.
 11. "Jurassic World (2015)". Box Office Mojo. Cyrchwyd March 7, 2022.
 12. 12.0 12.1 "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 26, 2015.
 13. "The Lion King". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 8, 2020.
 14. "Avatar: The Way of Water (2022)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 7, 2023.
 15. "Avatar: The Way of Water (2022)". The Numbers. Nash Information Services, LLC. Cyrchwyd January 7, 2023.
 16. "The Avengers (2012)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 28, 2017.
 17. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 1, 2012.
 18. "Furious 7 (2015)". Box Office Mojo. Cyrchwyd December 23, 2015.
 19. 19.0 19.1 "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 26, 2015.
 20. "Top Gun: Maverick (2022)". Box Office Mojo. Cyrchwyd December 16, 2022.
 21. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 29, 2022.
 22. "Frozen II". Box Office Mojo. Cyrchwyd March 26, 2020.
 23. 23.0 23.1 23.2 "Top Lifetime Grosses – Worldwide". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 1, 2020.
 24. "Avengers: Age of Ultron (2015)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 8, 2022.
 25. "Black Panther (2018)". Box Office Mojo. Cyrchwyd October 29, 2018.
 26. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 1, 2018.
 27. Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2
 28. 28.0 28.1 "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 31, 2011.
 29. "Star Wars: The Last Jedi". Box Office Mojo. Cyrchwyd May 21, 2018.
 30. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 27, 2018.
 31. "Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 12, 2019.
 32. Frozen
  Total as of August 3, 2014: $247,650,477
  Total as of August 31, 2014: $249,036,646
  Total as of August 17, 2014: $167,333
  Total as of July 27, 2014: $21,668,593
  Total as of November 2, 2014: $22,492,845
  Total as of June 8, 2014: £39,090,985
  Total as of November 30, 2014: £40,960,083 ($1 = £0.63866)
  Total as of December 7, 2014: £41,087,765 ($1 = £0.64136)
  Total as of December 14, 2014: £41,170,608 ($1 = £0.636)
  Total as of November 26, 2017: £42,840,559 ($1 = £0.7497)
  Total as of December 3, 2017: £42,976,318 ($1 = £0.742)
  Total as of March 30, 2014: €35,098,170
  Total as of October 18, 2015: €42,526,744
  nb. the exact euro to dollar conversion rate is unknown for earnings since April 2014, but the euro never fell below parity with the dollar during 2014 and 2015 (as can be verified by comparing the exchange rate on the individual date entries at the provided reference) so an approximate conversion rate of €1: $1 is used here to give a lower-bound.
 33. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 2, 2014.
 34. "Beauty and the Beast (2017)". Box Office Mojo. Cyrchwyd September 5, 2017.
 35. 35.0 35.1 35.2 "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 11, 2017.
 36. "Incredibles 2 (2018)". Box Office Mojo. Cyrchwyd March 25, 2019.
 37. "The Fate of the Furious (2017)". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 22, 2017.
 38. "Iron Man 3 (2013)". Box Office Mojo. Cyrchwyd October 28, 2013.
 39. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 21, 2014.
 40. "Minions (2015)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 2, 2016.
 41. "Captain America: Civil War (2016)". Box Office Mojo. Cyrchwyd August 24, 2020.
 42. 42.0 42.1 "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 1, 2016.
 43. "Aquaman (2018)". Box Office Mojo. Cyrchwyd August 24, 2020.
 44. "The Lord of the Rings: The Return of the King". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 5, 2023. Worldwide: $1,146,457,748; original release: $1,140,682,011
 45. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 5, 2004.
 46. "Spider-Man: Far From Home". Box Office Mojo. Cyrchwyd November 27, 2019.
 47. "Captain Marvel (2019)". Box Office Mojo. Cyrchwyd July 21, 2019.
 48. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 23, 2019.
 49. "Transformers: Dark of the Moon (2011)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 18, 2014.
 50. "Skyfall (2012)". Box Office Mojo. Cyrchwyd April 1, 2013.
 51. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar March 3, 2013.
 52. "Transformers: Age of Extinction". Box Office Mojo. Cyrchwyd May 17, 2015.
 53. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 2, 2014.
 54. "The Dark Knight Rises (2012)". Box Office Mojo. Cyrchwyd November 4, 2022.
 55. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 3, 2012.
 56. "Joker (2019)". Box Office Mojo. Cyrchwyd November 30, 2022.
 57. "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker". Box Office Mojo. Cyrchwyd March 21, 2020.
 58. "Toy Story 4". Box Office Mojo. Cyrchwyd December 7, 2019.
 59. "Toy Story 3 (2010)". Box Office Mojo. Cyrchwyd March 17, 2010.
 60. 60.0 60.1 "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 18, 2011.
 61. "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 11, 2010.
 62. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 1, 2006.
 63. "Rogue One: A Star Wars Story (2016)". Box Office Mojo. Cyrchwyd September 2, 2022.
 64. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 19, 2017.
 65. "Aladdin (2019)". Box Office Mojo. Cyrchwyd November 2, 2019.
 66. "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides". Box Office Mojo. Cyrchwyd August 22, 2011.
 67. "Despicable Me 3 (2017)". Box Office Mojo. Cyrchwyd February 28, 2018.
 68. Jurassic Park
  • Pre-2022 releases: "Jurassic Park (1993)". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2021-01-26. Cyrchwyd March 7, 2022. Worldwide: $1,033,928,303; Original Release: $912,667,947; Production Budget: $63 million
  • 2022 re-release: "Jurassic Park (2022 Re-release)". Box Office Mojo. Cyrchwyd July 1, 2022. Mexico: $270,700
  • As of 2010: Block & Wilson 2010, tt. 756–757. "Production Cost: $70.0 (Unadjusted $s in Millions of $s)... Jurassic Park was a smash at the box office, bringing in $920 million in worldwide box office and spawning two sequels."
 69. Krämer, Peter (1999). "Women First: Titanic, Action-Adventure Films, and Hollywood's Female Audience". In Sandler, Kevin S.; Studlar, Gaylyn (gol.). Titanic: Anatomy of a Blockbuster. Rutgers University Press. tt. 108130. ISBN 978-0-8135-2669-0. On page 130, the list has Jurassic Park at number one with $913 million, followed by The Lion King...
 70. "Finding Dory (2016)". Box Office Mojo. Cyrchwyd April 24, 2017.
 71. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 25, 2016.
 72. Star Wars Episode I: The Phantom Menace
 73. "Alice in Wonderland (2010)". Box Office Mojo. Cyrchwyd July 17, 2011.
 74. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 1, 2010.
 75. "Zootopia (2016)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 7, 2017.
 76. "The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)". Box Office Mojo. Cyrchwyd December 7, 2022.
 77. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 2, 2013.
 78. Harry Potter and the Philosopher's Stone
 79. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 2, 2003.
 80. The Dark Knight
  • Total: "The Dark Knight (2008)". Box Office Mojo. Cyrchwyd October 5, 2022. Total: $1,006,234,167
  • Original release (excluding 2009 IMAX reissue): "The Dark Knight". The Numbers. Nash Information Services. LLC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 8, 2009. Cyrchwyd October 28, 2012. North America: $531,039,412 (as of January 22, 2009); Overseas: $466,000,000; IMAX re-release: January 23, 2009
  • 2009 IMAX re-release: "Warner Bros. Entertainment Wraps Record-Breaking Year". Warner Bros. January 8, 2009. Cyrchwyd April 22, 2016. With worldwide receipts of $997 million, "The Dark Knight" is currently fourth on the all-time box office gross list, and the film is being re-released theatrically on January 23.
  • First-run gross and IMAX reissue: Gray, Brandon (February 20, 2009). "Billion Dollar Batman". Box Office Mojo. Cyrchwyd June 7, 2014. The Dark Knight had been hovering just shy of $1 billion for several months and reportedly sat at $997 million when Warner Bros. modestly relaunched it on Jan. 23, timed to take advantage of the announcement of the Academy Awards nominations on Jan. 22.
 81. "All Time Worldwide Box Office". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 28, 2009.
 82. Monaco, James (2009). How to Read a Film:Movies, Media, and Beyond. Oxford University Press. t. 262. ISBN 978-0-19-975579-0. The Birth of a Nation, costing an unprecedented and, many believed, thoroughly foolhardy $110,000, eventually returned $20 million and more. The actual figure is hard to calculate because the film was distributed on a "states' rights" basis in which licenses to show the film were sold outright. The actual cash generated by The Birth of a Nation may have been as much as $50 million to $100 million, an almost inconceivable amount for such an early film.
 83. Wasko, Janet (1986). "D.W. Griffiths and the banks: a case study in film financing". In Kerr, Paul (gol.). The Hollywood Film Industry: A Reader. Routledge. t. 34. ISBN 978-0-7100-9730-9. Various accounts have cited $15 to $18 million profits during the first few years of release, while in a letter to a potential investor in the proposed sound version, Aitken noted that a $15 to $18 million box-office gross was a 'conservative estimate'. For years Variety has listed The Birth of a Nation's total rental at $50 million. (This reflects the total amount paid to the distributor, not box-office gross.) This 'trade legend' has finally been acknowledged by Variety as a 'whopper myth', and the amount has been revised to $5 million. That figure seems far more feasible, as reports of earnings in the Griffith collection list gross receipts for 1915–1919 at slightly more than $5.2 million (including foreign distribution) and total earnings after deducting general office expenses, but not royalties, at about $2 million.
 84. Lang, Robert, gol. (1994). The Birth of a nation: D.W. Griffith, director. Rutgers University Press. t. 30. ISBN 978-0-8135-2027-8. The film eventually cost $110,000 and was twelve reels long.
 85. 85.0 85.1 Block & Wilson 2010, t. 26.
  • Intolerance: "Domestic Rentals: $1.0 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • Cleopatra: "Domestic Rentals: $0.5; Production Cost: $0.3 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
 86. Birchard, Robert S. (2010), Intolerance, p. 45, "Intolerance was the most expensive American film made up until that point, costing a total of $489,653, and its performance at the box... but it did recoup its cost and end with respectable overall numbers." In: Block & Wilson 2010.
 87. Coons, Robin (June 30, 1939). "Hollywood Chatter". The Daytona Beach News-Journal. t. 6.
 88. Shipman, David (1970). The great movie stars: the golden years. Crown Publishing Group. t. 98. It was a low budgeter—$120,000—but it grossed world-wide over $3 million and made stars of Chaney and his fellow-players, Betty Compson and Thomas Meighan.
 89. 89.0 89.1 89.2 89.3 "Biggest Money Pictures". Variety. June 21, 1932. t. 1 – drwy Archive.org. Cited in "Biggest Money Pictures". Cinemaweb. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 8, 2011. Cyrchwyd July 14, 2011.
 90. 90.0 90.1 Solomon, Aubrey (2011). The Fox Film Corporation, 1915–1935: A History and Filmography. McFarland & Company. ISBN 978-0-7864-6286-5.
  • Way Down East: p. 52. "D.W. Griffith's Way Down East (1920) was projected to return rentals of $4,000,000 on an $800,000 negative. This figure was based on the amounts earned from its roadshow run, coupled with its playoff in the rest of the country's theaters. Griffith had originally placed the potential film rental at $3,000,000 but, because of the success of the various roadshows that were running the $4,000,000 total was expected. The film showed a profit of $615,736 after just 23 weeks of release on a gross of $2,179,613."
  • What Price Glory?: p. 112. "What Price Glory hit the jackpot with massive world rentals of $2,429,000, the highest figure in the history of the company. Since it was also the most expensive production of the year at $817,000 the profit was still a healthy $796,000..."
  • Cavalcade: p. 170. "The actual cost of Cavalcade was $1,116,000 and it was most definitely not guaranteed a success. In fact, if its foreign grosses followed the usual 40 percent of domestic returns, the film would have lost money. In a turnaround, the foreign gross was almost double the $1,000,000 domestic take to reach total world rentals of $3,000,000 and Fox's largest profit of the year at $664,000."
  • State Fair: p. 170. "State Fair did turn out to be a substantial hit with the help of Janet Gaynor boosting Will Rogers back to the level of money-making star. Its prestige engagements helped raked in a total $1,208,000 in domestic rentals. Surprisingly, in foreign countries unfamiliar with state fairs, it still earned a respectable $429,000. With its total rentals, the film ended up showing a $398,000 profit."
 91. Hall & Neale 2010, t. 53. "The Four Forsemen of the Apocalypse was to become Metro's most expensive production and one of the decade's biggest box-office hits. Its production costs have been estimated at "something between $600,000 and $800,000." Variety estimated its worldwide gross at $4 million in 1925 and at $5 million in 1944; in 1991, it estimated its cumulative domestic rentals at $3,800,000."
 92. Brownlow, Kevin (1968). The parade's gone by. University of California Press. t. 255. ISBN 978-0-520-03068-8. The negative cost was about $986,000, which did not include Fairbanks' own salary. Once the exploitation and release prints were taken into account, Robin Hood cost about $1,400,000—exceeding both Intolerance ($700,000) and the celebrated "million dollar movie" Foolish Wives. But it earned $2,500,000.
 93. Vance, Jeffrey (2008). Douglas Fairbanks. University of California Press. t. 146. ISBN 978-0-520-25667-5. The film had a production cost of $930,042.78—more than the cost of D.W. Griffith's Intolerance and nearly as much as Erich von Stroheim's Foolish Wives (1922).
 94. 94.0 94.1 "Business: Film Exports". Time. July 6, 1925. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 5, 2010. Cyrchwyd July 12, 2011.
 95. 95.0 95.1 95.2 95.3 95.4 Birchard, Robert S. (2009). Cecil B. DeMille's Hollywood. University Press of Kentucky. ISBN 978-0-8131-3829-9.
 96. May, Richard P. (Fall 2005), "Restoring The Big Parade", The Moving Image 5 (2): 140–146, doi:10.1353/mov.2005.0033, ISSN 1532-3978, "...earning somewhere between $18 and $22 million, depending on the figures consulted"
 97. Robertson, Patrick (1991). Guinness Book of Movie Facts and Feats (arg. 4). Abbeville Publishing Group. t. 30. ISBN 978-1-55859-236-0. The top grossing silent film was King Vidor's The Big Parade (US 25), with worldwide rentals of $22 million.
 98. Hall & Neale 2010, tt. 58–59. "Even then, at a time when the budget for a feature averaged at around $300,000, no more than $382,000 was spent on production...According to the Eddie Mannix Ledger at MGM, it grossed $4,990,000 domestically and $1,141,000 abroad."
 99. "Ben-Hur (1925) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd December 19, 2017.
 100. Hall & Neale 2010, t. 163. "MGM's silent Ben-Hur, which opened at the end of 1925, had out-grossed all the other pictures released by the company in 1926 combined. With worldwide rentals of $9,386,000 on first release it was, with the sole possible exception of The Birth of a Nation, the highest-earning film of the entire silent era. (At a negative cost of $3,967,000, it was also the most expensive.)"
 101. Miller, Frank. "For Heaven's Sake (1926) – Articles". Turner Classic Movies. Cyrchwyd January 15, 2012.
 102. Finler 2003, t. 188. "At a cost of $2 million Wings was the studio's most expensive movie of the decade, and though it did well it was not good enough to earn a profit."
 103. 103.0 103.1 The Jazz Singer and The Singing Fool
  • Block, Hayley Taylor (2010), The Jazz Singer, p. 113, "The film brought in $2.6 million in worldwide rentals and made a net profit of $1,196,750. Jolson's follow-up Warner Bros. film, The Singing Fool (1928), brought in over two times as much, with $5.9 in worldwide rentals and a profit of $3,649,000, making them two of the most profitable films in the 1920s." In: Block & Wilson 2010.
 104. Crafton, Donald (1999). The Talkies: American Cinema's Transition to Sound, 1926–1931. University of California Press. tt. 549–552. ISBN 978-0-520-22128-4. The Singing Fool: Negative Cost ($1000s): 388
 105. Birchard, Robert S. (2010), The Broadway Melody, p. 121, "It earned $4.4 million in worldwide rentals and was the first movie to spawn sequels (there were several until 1940)." In: Block & Wilson 2010.
 106. Bradley, Edwin M. (2004) [1st. pub. 1996]. The First Hollywood Musicals: A Critical Filmography of 171 Features, 1927 Through 1932. McFarland & Company. ISBN 978-0-7864-2029-2.
  • The Singing Fool: p. 12. "Ego aside, Jolson was at the top of his powers in The Singing Fool. The $150,000 Warner Bros. paid him to make it, and the $388,000 it took to produce the film, were drops in the hat next to the film's world gross of $5.9 million. Its $3.8-million gross in this country set a box-office record that would not be surpassed until Walt Disney's Snow White and the Seven Dwarfs (1937)."
  • The Broadway Melody: p. 24. "The Broadway Melody with a negative cost of $379,000, grossed $2.8 million in the United States, $4.8 million worldwide, and made a recorded profit of $1.6 million for MGM."
  • Gold Diggers of Broadway: p. 58. "It grossed an impressive $2.5 million domestically and nearly $4 million worldwide."
 107. 107.0 107.1 107.2 Solomon, Aubrey (2002) [First published 1988]. Twentieth Century-Fox: a corporate and financial history. Filmmakers series. 20. Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-8108-4244-1.
  • Sunny Side Up: p. 10. "Sunny Side Up, a musical starring Janet Gaynor and Charles Farrell, showed domestic rentals of $3.5 million, a record for the company."
  • Forever Amber: p. 66. "On the surface, with world rentals of $8 million, Forever Amber was considered a hit at distribution level."
  • The French Connection
  p. 167. "The Planet of the Apes motion pictures were all moneymakers and Zanuck's record would have immediately improved had he stayed through the release of The French Connection, which took in rentals of approximately $75 million worldwide."
  p. 256. "$3,300,00".
 108. Block & Wilson 2010, t. 46. "Production Cost: $0.6 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
 109. Cormack, Mike (1993). Ideology and Cinematography in Hollywood, 1930–1939. Palgrave Macmillan. t. 28. ISBN 978-0-312-10067-4. Although costing $1250000—a huge sum for any studio in 1929—the film was a financial success. Karl Thiede gives the domestic box-office at $1500000, and the same figure for the foreign gross.
 110. 110.0 110.1 Balio, Tino (1996). Grand Design: Hollywood as a Modern Business Enterprise, 1930–1939. 5 of History of the American Cinema. University of California Press. ISBN 978-0-520-20334-1.
  • Cavalcade: p. 182. "Produced by Winfield Sheehan at a cost of $1.25 million, Cavalcade won Academy Awards for best picture, director, art direction and grossed close to $4 million during its first release, much of which came from Great Britain and the Empire."
  • Whoopee: p. 212. "Produced by Sam Goldwyn at a cost of $1 million, the picture was an adaptation of a smash musical comedy built around Eddie Cantor...A personality-centered musical, Whoopee! made little attempt to integrate the comedy routines, songs, and story. Nonetheless, Cantor's feature-film debut grossed over $2.6 million worldwide and started a popular series that included Palmy Days (1931), The Kid from Spain (1932), and Roman Scandals (1933)."
 111. Hell's Angels
  • Balio, Tino (1976). United Artists: The Company Built by the Stars. University of Wisconsin Press. t. 110. Hughes did not have the "Midas touch" the trade press so often attributed to him. Variety, for example, reported that Hell's Angels cost $3.2 million to make, and by July, 1931, eight months after its release, the production cost had nearly been paid off. Keats claimed the picture cost $4 million to make and that it earned twice that much within twenty years. The production cost estimate is probably correct. Hughes worked on the picture for over two years, shooting it first as a silent and then as a talkie. Lewis Milestone said that in between Hughes experimented with shooting it in color as well. But Variety's earnings report must be the fabrication of a delirious publicity agent, and Keats' the working of a myth maker. During the seven years it was in United Artists distribution, Hell's Angels grossed $1.6 million in the domestic market, of which Hughes' share was $1.2 million. Whatever the foreign gross was, it seems unlikely that it was great enough to earn a profit for the picture.
 112. Feaster, Felicia. "Frankenstein (1931)". Turner Classic Movies. Cyrchwyd July 4, 2011.
 113. Block & Wilson 2010, t. 163. "It drew $1.4 million in worldwide rentals in its first run versus $1.2 million for Dracula, which had opened in February 1931."
 114. Vance, Jeffrey (2003). Chaplin: genius of the cinema. Abrams Books. t. 208. Chaplin's negative cost for City Lights was $1,607,351. The film eventually earned him a worldwide profit of $5 million ($2 million domestically and $3 million in foreign distribution), an enormous sum of money for the time.
 115. Ramsaye, Terry, ed. (1937). "The All-Time Best Sellers – Motion Pictures". International Motion Picture Almanac 1937–38: 942–943. "Kid from Spain: $2,621,000 (data supplied by Eddie Cantor)"
 116. 116.0 116.1 116.2 116.3 Sedgwick, John (2000). Popular Filmgoing In 1930s Britain: A Choice of Pleasures. University of Exeter Press. tt. 146–148. ISBN 978-0-85989-660-3. Sources: Eddie Mannix Ledger, made available to the author by Mark Glancy...
  • Grand Hotel: Production Cost $000s: 700; Distribution Cost $000s: 947; U.S. box-office $000s: 1,235; Foreign box-office $000s: 1,359; Total box-office $000s: 2,594; Profit $000s: 947.
  • The Merry Widow: Production Cost $000s: 1,605; Distribution Cost $000s: 1,116; U.S. box-office $000s: 861; Foreign box-office $000s: 1,747; Total box-office $000s: 2,608; Profit $000s: -113.
  • Viva Villa: Production Cost $000s: 1,022; Distribution Cost $000s: 766; U.S. box-office $000s: 941; Foreign box-office $000s: 934; Total box-office $000s: 1,875; Profit $000s: 87.
  • Mutiny on the Bounty: Production Cost $000s: 1,905; Distribution Cost $000s: 1,646; U.S. box-office $000s: 2,250; Foreign box-office $000s: 2,210; Total box-office $000s: 4,460; Profit $000s: 909.
  • San Francisco: Production Cost $000s: 1,300; Distribution Cost $000s: 1,736; U.S. box-office $000s: 2,868; Foreign box-office $000s: 2,405; Total box-office $000s: 5,273; Profit $000s: 2,237.
 117. Shanghai Express
  • Block & Wilson 2010, t. 165. "Shanghai Express was Dietrich's biggest hit in America, bringing in $1.5 million in worldwide rentals."
 118. King Kong
  • Jewel, Richard (1994). "RKO Film Grosses: 1931–1951". Historical Journal of Film Radio and Television 14 (1): 39. "1933 release: $1,856,000; 1938 release: $306,000; 1944 release: $685,000"
  • "King Kong (1933) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd January 7, 2012. 1952 release: $2,500,000; budget: $672,254.75
 119. "I'm No Angel (1933) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd January 7, 2012. According to a modern source, it had a gross earning of $2,250,000 on the North American continent, with over a million more earned internationally.
 120. Finler 2003, t. 188. "The studio released its most profitable pictures of the decade in 1933, She Done Him Wrong and I'm No Angel, written by and starring Mae West. Produced at a rock-bottom cost of $200,000 each, they undoubtedly helped Paramount through the worst patch in its history..."
 121. Block, Alex Ben (2010), She Done Him Wrong, p. 173, "The worldwide rentals of over $3 million keep the lights on at Paramount, which did not shy away from selling the movie's sex appeal." In: Block & Wilson 2010.
 122. Phillips, Kendall R. (2008). Controversial Cinema: The Films That Outraged America. ABC-CLIO. t. 26. ISBN 978-1-56720-724-8. The reaction to West's first major film, however, was not exclusively negative. Made for a mere $200,000, the film would rake in a healthy $2 million in the United States and an additional million in overseas markets.
 123. Block & Wilson 2010, t. 135. "Total production cost: $274,076 (Unadjusted $s)."
 124. 124.0 124.1 Turk, Edward Baron (2000) [1st. pub. 1998]. Hollywood Diva: A Biography of Jeanette MacDonald. University of California Press. ISBN 978-0-520-22253-3.
  • The Merry Widow: p. 361 Cost: $1,605,000. Earnings: domestic $861,000; foreign $1,747,000; total $2,608,000. Loss: $113,000.
  • San Francisco: p. 364 Cost: $1,300,000. Earnings: domestic $2,868,000; foreign $2,405,000; total $5,273,000. Profit: $2,237,000. [Reissues in 1938–39 and 1948–49 brought profits of $124,000 and $647,000 respectively.]
 125. "Wall St. Researchers' Cheery Tone". Variety. November 7, 1962. t. 7.
 126. Dick, Bernard F. (2008). Claudette Colbert: She Walked in Beauty. University Press of Mississippi. t. 79. ISBN 978-1-60473-087-6. Although Columbia's president, Harry Cohn, had strong reservations about It Happened One Night, he also knew that it would not bankrupt the studio; the rights were only $5,000, and the budget was set at $325,000, including the performers' salaries.
 127. Snow White and the Seven Dwarfs
 128. 128.0 128.1 Snow White and the Seven Dwarfs and Pinocchio
  p. 207. "When the budget rose from $250,000 to $1,488,423 he even mortgaged his own home and automobile. Disney had bet more than his company on the success of Snow White."
  p. 237. "By the end of 1938, it had grossed more than $8 million in worldwide rentals and was ranked at the time as the second-highest-grossing film after the 1925 epic Ben-Hur".
  p. 255. "On its initial release Pinocchio brought in only $1.6 million in domestic rentals (compared with Snow White's $4.2 million) and $1.9 million in foreign rentals (compared with Snow White's $4.3 million)."
 129. 1938
  • You Can't Take It With You:"You Can't Take It With You Premieres". Focus Features. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 13, 2012. You Can't Take It With You received excellent reviews, won Best Picture and Best Director at the 1938 Academy Awards, and earned over $5 million worldwide.Nodyn:Cbignore
  • Boys Town: Block, Alex Ben (2010), Boys Town, p. 215, "The film quickly became a smash nationwide, making a profit of over $2 million on worldwide rentals of $4 million." In: Block & Wilson 2010.
  • The Adventures of Robin Hood: Glancy, H. Mark (1995). "Warner Bros Film Grosses, 1921–51: the William Schaefer ledger". Historical Journal of Film, Radio and Television 1 (15): 55–60. doi:10.1080/01439689500260031. "$3.981 million."
  • Alexander's Ragtime Band: Block, Hayley Taylor (2010), Alexander's Ragtime Band, p. 213, "Once the confusion cleared, however, the film blossomed into a commercial success, with a profit of $978,000 on worldwide rentals of $3.6 million." In: Block & Wilson 2010.
 130. Chartier, Roy (September 6, 1938). "You Can't Take It With You". Variety. Cyrchwyd September 13, 2011.
 131. "Gone with the Wind". The Numbers. Nash Information Services. LLC. Cyrchwyd February 8, 2013.
 132. "Gone with the Wind". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 133. Hall & Neale 2010, t. 283."The final negative cost of Gone with the Wind (GWTW) has been variously reported between $3.9 million and $4.25 million."
 134. "Pinocchio (1940)". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 135. Barrier, Michael (2003). Hollywood Cartoons: American Animation in Its Golden Age. New York: Oxford University Press. t. 266. ISBN 978-0-19-983922-3. The film's negative cost was $2.6 million, more than $1 million higher than Snow White's.
 136. Schatz, Thomas (1999) [1st. pub. 1997]. Boom and Bust: American Cinema in the 1940s. 6 of History of the American Cinema. University of California Press. t. 466. ISBN 978-0-520-22130-7. Boom Town ($4.6 million).
 137. Block & Wilson 2010, tt. 258259. "Production Cost: $2.1 (Unadjusted $s in Millions of $s)... Boom Town was the biggest moneymaker of 1940 and one of the top films of the decade."
 138. Block & Wilson 2010, t. 267. "With worldwide rentals of $7.8 million in its initial release, the movie made a net profit of over $3 million."
 139. Finler 2003, t. 301. "The studio did particularly well with its war-related pictures, such as Sergeant York (1941), which cost $1.6 million but was the studio's biggest hit of the decade aside from This is the Army (1943), the Irving Berlin musical for which the profits were donated to the Army Emergency Relief fund."
 140. "Bambi". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 141. Block & Wilson 2010, t. 281. "Worldwide rentals of $3,449,353 barely recouped the film's nearly $2 million production cost."
 142. 142.0 142.1 142.2 142.3 Block & Wilson 2010, tt. 712–713.
  • Bambi: "Worldwide Box Office: $266.8; Production Cost: $1.7 (Millions of $s)"
  • 101 Dalmatians: "Worldwide Box Office: $215.0; Production Cost: $3.6 (Millions of $s)"
  • The Jungle Book: "Worldwide Box Office: $170.8"; Production Cost: $3.9 (Millions of $s)"
  • Aladdin: "Worldwide Box Office: $505.1"; Production Cost: $28.0 (Millions of $s)"
 143. Glancy, Mark (1999). When Hollywood Loved Britain: The Hollywood 'British' Film 1939–1945. Manchester University Press. tt. 9495. ISBN 978-0-7190-4853-1. Mrs Miniver was a phenomenon. It was the most popular film of the year (from any studio) in both North America and Britain, and its foreign earnings were three times higher than those of any other MGM film released in the 1941–42 season. The production cost ($1,344,000) was one of the highest of the season, indicating the studio never thought of the film as a potential loss-maker. When the film earned a worldwide gross of $8,878,000, MGM had the highest profit ($4,831,000) in its history. Random Harvest nearly matched the success of Mrs Miniver with worldwide earnings of $8,147,000 yielding the second-highest profit in MGM's history ($4,384,000). Random Harvest was also the most popular film of the year in Britain, where it proved to be even more popular than Britain's most acclaimed war film, In Which We Serve.
 144. Block & Wilson 2010
  • Mrs. Miniver: Burns, Douglas (2010), Mrs. Miniver, p. 279, "Mrs. Miniver's galvanizing effect on Americans spawned a record-breaking ten-week run at Radio City Music Hall and garnered a $5.4 million take in domestic rentals (making Mrs. Miniver 1942's top grosser), with a $4.8 million profit on worldwide rentals of $8.9 million."
  • Yankee Doodle Dandy: p. 275. "It became the second biggest box-office hit of 1942 (after Mrs. Miniver) and was praised by critics, making a profit of $3.4 million on worldwide rentals of $6.5 million."
 145. McAdams, Frank (2010), For Whom the Bell Tolls, p. 287, "Despite the early furor over the novel being "pro-red and immoral," the film opened to strong and favorable reviews and brought in $11 million in worldwide rentals in its initial release." In: Block & Wilson 2010.
 146. "For Whom the Bell Tolls (1943) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd June 24, 2012.
 147. 147.0 147.1 "A Guy Named Joe (1944) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd August 29, 2012. According to M-G-M studio records at the AMPAS Library, the film had a negative cost of $2,627,000 and took in $5,363,000 at the box office. When the picture was re-issued for the 1955–56 season, it took in an additional $150,000.
 148. Bergreen, Laurence (Summer 1996). "Irving Berlin: This Is the Army". Prologue 28 (2): Part 3. https://www.archives.gov/publications/prologue/1996/summer/irving-berlin-1.html. Adalwyd August 22, 2012.
 149. "This Is the Army (1943) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd July 9, 2011.
 150. 150.0 150.1 150.2 150.3 150.4 150.5 150.6 Finler 2003, tt. 356–363
 151. Block & Wilson 2010, t. 420. "(Unadjusted $s) in Millions of $s – Production Cost: $1.0"
 152. 152.0 152.1 Block & Wilson 2010, t. 232.
  • Mrs. Miniver: "Domestic Rentals: $5,358,000; Foreign Rentals: $3,520,000 (Unadjusted $s)"
  • Meet Me in St. Louis: "Domestic Rentals: $5,016,000; Foreign Rentals: $1,623,630 (Unadjusted $s)"
  • Easter Parade: "Domestic Rentals: $4,144,000; Foreign Rentals: $1,774,134 (Unadjusted $s)"
 153. Schaefer, Eric (1999). "Bold! Daring! Shocking! True!": A History of Exploitation Films, 1919–1959. Duke University Press. tt. 197–199. ISBN 978-0-8223-2374-7. Leading the pack of postwar sex hygiene films was Mom and Dad (1944), which would become not only the most successful sex hygiene film in history but the biggest pre-1960 exploitation film of any kind. At the end of 1947, the Los Angeles Times reported that Mom and Dad had grossed $2 million. By 1949 Time had estimated that Mom and Dad had taken in $8 million from twenty million moviegoers. And publicity issuing from Mom and Dad's production company indicated that by the end of 1956 it had grossed over $80 million worldwide. Net rentals of around $22 million by 1956 would easily place it in the top ten films of the late 1940s and early 1950s had it appeared on conventional lists. Some estimates have placed its total gross over the years at up to $100 million, and it was still playing drive-in dates into 1975...The film was made for around $65,000 with a crew of Hollywood veterans including director William "One Shot" Beaudine, cinematographer Marcel LePicard, and a cast that sported old stalwarts Hardie Albright, Francis Ford, and John Hamilton.
 154. Block & Wilson 2010
  • p. 296. "Production Cost: $1.6 (Unadjusted $s in Millions of $s)"
  • Wasson, Sam (2010), The Bells of St. Mary's, p. 297, "This was that rare sequel that did even better at the box office than the original, bringing in a $3.7 million profit on $11.2 million in worldwide rentals."
 155. "Song of the South". The Numbers. Nash Information Services. LLC. Cyrchwyd July 10, 2011.
 156. Gabler, Neal (2007). Walt Disney: the biography. Aurum Press. tt. 438. Still, the film wound up grossing $3.3 million...
 157. "Song of the South (1946) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd July 25, 2012.
 158. Hall & Neale 2010
  • p. 132."Best Years was considerably cheaper, costing only $2.1 million, and therefore vastly more profitable."
  • p. 286 (note 6.70). "Worldwide rentals for The Best Years of Our Lives amounted to $14,750,000."
 159. Burns, Douglas (2010), The Best years of Our Lives, p. 301, "The film made a $5 million profit on worldwide rentals of $14.8 million." In: Block & Wilson 2010.
 160. 160.0 160.1 Hall & Neale 2010, t. 285 (note 6.56). "The cost of Duel in the Sun has been reported as both $5,255,000 (Haver, David O'Selznick's Hollywood, 361) and $6,480,000 (Thomson, Showman: The Life of David O'Selznick, 472); the latter figure may include distribution expenses. Forever Amber cost $6,375,000 (Solomon, Twentieth Century-Fox: A Corporate and Financial History, 243)."
 161. Chopra-Gant, Mike (2006). Hollywood Genres and Post-war America: Masculinity, Family and Nation in Popular Movies and Film Noir. I.B. Tauris. t. 18. ISBN 978-1-85043-815-1. Forever Amber: $8 million; Unconquered: $7.5 million; Life with Father: $6.25 million
 162. "Unconquered (1947) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd January 10, 2012.
 163. Miller, Frank. "Easter Parade (1948) – Articles". Turner Classic Movies. Cyrchwyd July 19, 2012.
 164. Street, Sarah (2002). Transatlantic Crossings: British Feature Films in the United States. Continuum International Publishing Group. t. 110. ISBN 978-0-8264-1395-6. Although both films had higher than average budgets (The Red Shoes cost £505,581 and Hamlet cost £572,530, while the average cost of the other thirty films for which Rank supplied information was £233,000), they resulted in high takings at home and abroad.
 165. Officer, Lawrence H. (2011). "Dollar-Pound Exchange Rate From 1791". MeasuringWorth. Cyrchwyd November 18, 2012. 1947–1948: $4.03 (per British pound)
 166. "The Snake Pit". The Numbers. Nash Information Services. LLC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 28, 2011.
 167. "'Snake Pit' Seen No Problem After All". Variety. January 19, 1949. t. 7.
 168. 168.0 168.1 Hall & Neale 2010, t. 136–139
  • Samson and Delilah: "...the film became the highest grosser in the studio's history to date, with domestic rentals of $7,976,730 by 1955 and a further $6,232,520 overseas...For all their spectacle, Samson and David were quite economically produced, costing $3,097,563 and $2,170,000 respectively."
  • Quo Vadis: "Production costs totaled a record $7,623,000...Worldwide rentals totaled $21,037,000, almost half of which came from the foreign market."
 169. "Cinderella (1950)". The Numbers. Nash Information Services. Cyrchwyd January 2, 2017.
 170. Eisner, Michael D.; Schwartz, Tony (2009). Work in Progress. Pennsylvania State University. t. 178. ISBN 978-0-7868-8507-7. Cinderella revived its fortunes. Re-released in February 1950, it cost nearly $3 million to make but earned more than $20 million worldwide.
 171. Barrier, Michael (2003). Hollywood Cartoons: American Animation in Its Golden Age. Oxford University Press. t. 401. ISBN 978-0-19-516729-0. It cost around $2.2 million, little more than each of the two package features, Melody Time and The Adventures of Ichabod and Mr. Toad (as Tluo Fabulous Characters had ultimately been named), that just preceded it, but its gross rentals—an amount shared by Disney and RKO—were $7.8 million, almost twice as much as the two package features combined.
 172. The E. J. Mannix ledger. Margaret Herrick Library, Academy of Motion Picture Arts and Sciences: Howard Strickling Collection. 1962.
 173. 173.0 173.1 Lev, Peter (2006). Transforming the Screen, 1950–1959. 7 of History of the American Cinema. University of California Press. ISBN 978-0-520-24966-0.
  • Quo Vadis: p. 15. "MGM's most expensive film of the period, Quo Vadis (1951) also did extremely well. The cost was $7,623,000, earnings were an estimated $21.2 million (with foreign earnings almost 50 percent of this total), and profit was estimated at $5,562,000."
  • Rear Window: pp. 203204. "Rear Window (1954) was an excellent commercial success, with a cost of $1 million and North American rentals of $5.3 million."
 174. 174.0 174.1 Block & Wilson 2010, t. 335.
  • The Robe: "Domestic Rentals: $16.7; Foreign Rentals: $9.4; Production Cost: $4.1 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • Quo Vadis: "Domestic Rentals: $11.1; Foreign Rentals: $15.6; Production Cost: $7.5 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
 175. Mulligan, Hugh A. (September 23, 1956). "Cinerama Pushing Ahead As Biggest Money-Maker". The Register-Guard. Eugene, Oregon. t. 7B.
 176. Zone, Ray (2012). 3-D Revolution: The History of Modern Stereoscopic Cinema. University Press of Kentucky. t. 71. ISBN 978-0-8131-3611-0. Produced at a cost of $1 million, This is Cinerama ran 122 weeks, earning $4.7 million in its initial New York run alone and eventually grossed over $32 million. It was obvious to Hollywood that the public was ready for a new form of motion picture entertainment. The first five Cinerama feature-length travelogues, though they only played in twenty-two theaters, pulled in a combined gross of $82 million.
 177. Burns, Douglas (2010), The Greatest Show on Earth, pp. 354–355, "By May 1953, Variety was reporting that the Best Picture winner had amassed $18.35 million in worldwide rentals." In: Block & Wilson 2010.
 178. "The Greatest Show on Earth (1952) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd January 8, 2012.
 179. "Peter Pan (1953) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd July 24, 2011.
 180. "Top Grossers of 1953". Variety. January 13, 1954. t. 10. Cyrchwyd September 12, 2019.
 181. Hall & Neale 2010, t. 147148. "To take full advantage of CinemaScope's panoramic possibilities, shooting was delayed for the sets to be redesigned and rebuilt, adding $500,000 to the eventual $4.1 million budget...It ultimately returned domestic rentals of $17.5 million and $25 million worldwide, placing it second only to Gone with the Wind in Variety's annually updated chart."
 182. Block & Wilson 2010, t. 367. "It brought in $16.7 million in domestic rentals, $9.4 million in foreign rentals, and made a net profit of $8.1 million."
 183. "Rear Window". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 184. "White Christmas". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 185. Block & Wilson 2010, t. 420. "Domestic Box Office: $19.6 million; Production Cost: $3.8 million."
 186. Hall & Neale 2010, t. 149. "VistaVision was first used for the musical White Christmas (1954), which Variety named the top grosser of its year with anticipated domestic rentals of $12 million."
 187. "20000 Leagues Under The Sea". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 188. Miller, John M. "20,000 Leagues Under the Sea (1954) – Articles". Turner Classic Movies. Cyrchwyd January 9, 2012.
 189. Finler 2003, t. 320. "It was up and running in time to handle Disney's most elaborate expensive feature, 20,000 Leagues Under the Sea, based on the book by Jules Verne, starring James Mason and Kirk Douglas and directed by Richard Fleischer at a cost of $4.5 million."
 190. 190.0 190.1 190.2 D'Alessandro, Anthony (October 27, 2003). "Disney Animated Features at the Worldwide Box Office". Variety. Cyrchwyd 4 July 2022 – drwy The Free Library. The Jungle Book $378 million; One Hundred and One Dalmatians $303 million; Lady and the Tramp $187 million
 191. "Lady and the Tramp (1955) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd July 27, 2011.
 192. Minego, Pete (May 21, 1956). "Pete's Pungent Patter". Portsmouth Daily Times. Portsmouth, Ohio. t. 19.
 193. "Cinerama Holiday (1955) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd July 7, 2012.
 194. Block & Wilson 2010
  • p. 382. "Production Cost: $2.4 (Unadjusted $s in Millions of $s)"
  • Burns, Douglas (2010), Mister Roberts, p. 383, "Mister Roberts sailed onto movie screens buoyed by enthusiastic reviews and receptive audiences. For pr, Fonda, Cagney, and lemmon reenacted several scenes on ed sullivan's popular Toast of the Town television variety show. It returned a net profit of $4.5 million on worldwide rentals of $9.9 million, putting it in the top 5 domestic films of 1955."
 195. Block & Wilson 2010, t. 327. "Production cost: $13.3 million; Domestic Film Rental: $31.3; Foreign Film Rental: $23.9; Worldwide Box office (estimated): $122.7 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
 196. 196.0 196.1 Hall & Neale 2010, tt. 159–161
  • The Ten Commandments: "No film did more to entrench roadshow policy than The Ten Commandments. While the success of This Is Cinerama, The Robe, and even Eighty Days could be attributed, at least in part, to their respective photographic and projection formats, that of DeMille's film (which cost a record $13,266,491) could not...General release began at normal prices in 1959 and continued until the end of the following year, when the film was temporarily withdrawn (the first of several reissues came in 1966). The worldwide rental by this time was around $60 million. In the domestic market it dislodged Gone with the Wind from the number one position on Variety's list of All-Time Rentals Champs. GWTW had hitherto maintained its lead through several reissues (and was soon to regain it through another in 1961)."
  • The Bridge on the River Kwai: Columbia's Anglo-American war film The Bridge on the River Kwai (1957) opened on a roadshow basis in selected U.S. cities (including New York, Chicago, Boston, and Los Angeles) and in London. Costing only $2,840,000 to produce, it grossed $30.6 million worldwide on first release."
 197. Hall & Neale 2010, t. 153. "South Pacific also became for a time the most successful film ever released in the United Kingdom, where it earned a box-office gross three times its negative cost of $5,610,000. Anticipated global rentals after three years were $30 million."
 198. Ross, Steven J. (2011). Hollywood Left and Right: How Movie Stars Shaped American Politics. Oxford University Press. tt. 278–279. ISBN 978-0-19-991143-1. Costing $15 million to produce, the film earned $47 million by the end of 1961 and $90 million worldwide by January 1989.
 199. Block & Wilson 2010, t. 324. "Worldwide box office: $146.9 million; Worldwide rentals: $66.1 million; Production cost: $15.9 million. (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)"
 200. Reid, John Howard (2006). America's Best, Britain's Finest: A Survey of Mixed Movies. 14 of Hollywood classics. Lulu. t. 243–245. ISBN 978-1-4116-7877-4. Negative cost: around $4 million; Worldwide film rentals gross (including 1968 American reissue) to 1970: $30 million.
 201. Webster, Patrick (2010). Love and Death in Kubrick: A Critical Study of the Films from Lolita Through Eyes Wide Shut. McFarland & Company. tt. 298 (note 2.23). ISBN 978-0-7864-5916-2. Spartacus cost $12 million and grossed some $60 million at the box office, figures Kubrick rarely again matched.
 202. 202.0 202.1 Hall & Neale 2010, t. 179.
  • Spartacus: "In the case of Spartacus, overseas earnings to 1969 amounted to $12,462,044, while U.S. and Canadian rentals (even including a million-dollar TV sale) were only $10,643,181. But the film failed to show a profit on production costs of $10,284,014 because of the distribution charges and expenses amounting to an additional $15,308,083."
  • The Bible: "The Bible—In the Beginning... (1966) was financed by the Italian producer Dino De Laurentiis from private investors and Swiss banks. He then sold distribution rights outside Italy jointly to Fox and Seven Arts for $15 million (70 percent of which came from Fox), thereby recouping the bulk of his $18 million investment. Although The Bible returned a respectable world rental of $25.3 million, Fox was still left with a net loss of just over $1.5 million. It was the last biblical epic to be released by any major Hollywood studio for nearly twenty years."
 203. Nixon, Rob. "Psycho (1960) – Articles". Turner Classic Movies. Cyrchwyd January 9, 2012.
 204. Tube. (January 18, 1961). "One Hundred and One Dalmatians". Daily Variety. Cyrchwyd August 23, 2011.
 205. Block, Hayley Taylor (2010), West Side Story, p. 449, "With its three rereleases, it took in over $105 million in worldwide box office ($720 million in 2005 dollars)." In: Block & Wilson 2010.
 206. 206.0 206.1 206.2 206.3 206.4 206.5 Block & Wilson 2010, t. 434.
  • The Sound of Music: "Domestic Rentals: $68.4; Foreign Rentals: $46.2; Production Cost: $8.0 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • The Dirty Dozen: "Domestic Rentals: $20.1; Foreign Rentals: $11.2; Production Cost: $5.4 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • 2001: A Space Odyssey: "Domestic Rentals: $16.4; Foreign Rentals: $5.5; Production Cost: $10.3 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • Cleopatra: "Domestic Rentals: $22.1; Foreign Rentals: $18.2; Production Cost: $44.0 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • West Side Story: "Domestic Rentals: $16.2; Foreign Rentals: $15.6; Production Cost: $7.0 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • The Longest Day: "Domestic Rentals: $13.9; Foreign Rentals: $19.3; Production Cost: $8.6 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • Butch Cassidy and the Sundance Kid: "Domestic Rentals: $29.2; Foreign Rentals: $7.9; Production Cost: $6.6 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
 207. Lawrence of Arabia
  • 1962 release: "Lawrence of Arabia". The Numbers. Nash Information Services. LLC. Cyrchwyd August 15, 2011. Worldwide Box Office: $69,995,385; International Box Office: $32,500,000
  • U.S. total (including reissues): "Lawrence of Arabia". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016. $44,824,852
 208. 208.0 208.1 208.2 Hall & Neale 2010, t. 165166
  • Lawrence of Arabia: Columbia released the $13.8 million Lawrence of Arabia (1962), filmed in Super Panavision 70, exclusively on a hard-ticket basis, but opened Barabbas (1962), The Cardinal (1963), and the $12 million Joseph Conrad adaptation Lord Jim (1965) as 70 mm roadshows in selected territories only."
  • The Longest Day: "Darryl's most ambitious independent production was The Longest Day (1962), a three-hour reconstruction of D-Day filmed in black-and-white CinemaScope at a cost of $8 million. It grossed over $30 million worldwide as a roadshow followed by general release, thereby helping the studio regain stability during its period of reorganization."
  • Cleopatra: "With top tickets set at an all-time high of $5.50,Cleopatra had amassed as much as $20 million in such guarantees from exhibitors even before its premiere. Fox claimed the film had cost in total $44 million, of which $31,115,000 represented the direct negative cost and the rest distribution, print and advertising expenses. (These figures excluded the more than $5 million spent on the production's abortive British shoot in 1960–61, prior to its relocation to Italy.) By 1966 worldwide rentals had reached $38,042,000 including $23.5 million from the United States."
 209. Hall & Neale 2010, t. 164. "West cost $14,483,000; although it earned $35 million worldwide in just under three years, with ultimate domestic rentals totaling $20,932,883, high distribution costs severely limited its profitability."
 210. 210.0 210.1 210.2 210.3 Block & Wilson 2010, tt. 428–429
  • From Russia With Love: "Worldwide Box Office: 78.9; Production Cost: 2.0 (in millions of $s)"
  • Goldfinger: "Worldwide Box Office: 124.9; Production Cost: 3.0 (in millions of $s)"
  • Diamonds Are Forever: "Worldwide Box Office: 116; Production Cost: 7.2 (in millions of $s)"
  • Moonraker: "Worldwide Box Office: 210.3; Production Cost: 34.0 (in millions of $s)"
 211. 211.0 211.1 Chapman, James (2007). Licence to thrill: a cultural history of the James Bond films. I.B. Tauris. ISBN 978-1-84511-515-9.
  • From Russia With Love: "The American release of From Russia With Love again followed on some six months after it had been shown in Britain. North American rentals of $9.9 million were an improvement on its predecessor, helped by a slightly wider release, though they were still only half the $19.5 million of foreign rentals... (Online copy at Google Books)"
  • Diamonds Are Forever: "Diamonds Are Forever marked a return to the box-office heights of the Bond films of the mid-1960s. Its worldwide rentals were $45.7 million..."
  • Moonraker: "These figures were surpassed by Moonraker, which earned total worldwide rentals of $87.7 million, of which $33 million came from North America. (Online copy at Google Books)"
 212. 212.0 212.1 Balio, Tino (2009). United Artists, Volume 2, 1951–1978: the Company that Changed the Film Industry. University of Wisconsin Press. t. 261. ISBN 978-0-299-23014-2.
  • From Russia With Love: "The picture grossed twice as much as Dr. No, both domestic and foreign—$12.5 million worldwide (Online copy at Google Books)"
  • Goldfinger: "Produced on a budget of around $3 million, Goldfinger grossed a phenomenal $46 million worldwide the first time around. (Online copy at Google Books)"
 213. 213.0 213.1 Hall & Neale 2010, t. 184
  • My Fair Lady: "My Fair Lady (1964) cost Warners $17 million to make, including a record $5.5 million just for the film rights to the Alan Jay Lerner and Frederick Loewe stage show and a million-dollar fee for star Audrey Hepburn. By 1967 it was reported to have grossed $55 million from roadshowing worldwide."
  • Mary Poppins: "Mary Poppins (1964), which cost $5.2 million, was neither a stage adaptation nor a roadshow. But by the end of its first release, it had grossed nearly $50 million worldwide."
 214. Burns, Douglas (2010), Mary Poppins, p. 469, "In its initial run, Poppins garnered an astounding $44 million in worldwide rentals and became the company's first Best Picture Oscar contender." In: Block & Wilson 2010.
 215. "The Sound of Music". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 216. Silverman, Stephen M (1988). The Fox that got Away: The Last Days of the Zanuck Dynasty at Twentieth Century-Fox. Secaucus, N.J.: L. Stuart. t. 325. ISBN 9780818404856.
 217. "Hawaii". The Numbers. Nash Information Services. LLC. Cyrchwyd August 18, 2011.
 218. "Who's Afraid of Virginia Wolf? (1966)". The Numbers. Nash Information Services. LLC. Cyrchwyd February 3, 2020.
 219. Hall & Neale 2010, t. 188. "The negative cost of Warners' adaptation of Edward Albee's play Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)—filmed in widescreen and black-and-white, largely set in domestic interiors and with a cast of only four principal actors—amounted to $7,613,000, in part because stars Elizabeth Taylor and Richard Burton received up-front fees of $1 million and $750,000 respectively, against 10 percent of the gross apiece. (Their participation was presumably added to the budget)."
 220. "Animals Portray Parts in Disney's "Robin Hood"". Toledo Blade. October 18, 1970. Sec. G, p. 7. "The Jungle Book," in it's [sic] initial world-wide release, has grossed $23.8 million to date...
 221. Murphy, A.D. (October 4, 1967). "The Jungle Book". Variety. t. 6. Cyrchwyd March 14, 2018. It was filmed at a declared cost of $4 million over a 42-month period.
 222. 222.0 222.1 Denisoff, R. Serge; Romanowski, William D. (1991). Risky Business: Rock in Film. Transaction Publishers. ISBN 978-0-88738-843-9.
  • The Graduate: p. 167. "World net rental was estimated at more than $85 million by January 1971."
  • Grease: p. 236. "The film was produced for $6 million and Paramount reportedly spent another $3 million on promotion."
 223. 223.0 223.1 Hall & Neale 2010, t. 191–192
  • The Graduate: "The Graduate eventually earned U.S. rentals of $44,090,729 on a production cost of $3.1 million to become the most lucrative non-roadshow picture (and independent release) to date."
  • Butch Cassidy and the Sundance Kid: "None of these films was roadshown in the United States; most were set in contemporary America or had a contemporary "take" on the past (the casting of genuine teenagers to play Romeo and Juliet, the urbane sophistication of the dialogue in Butch Cassidy, the antiauthoritarianism of Bonnie and Clyde and MASH); most were produced on modest or medium-sized budgets (as low as $450,000 for Easy Rider and no higher than $6,825,000 for Butch Cassidy); and all grossed upward of $10 million domestically."
 224. 2001: A Space Odyssey
 225. Haber, Joyces (March 27, 1969). "'Funny Girl' a Box Office Winner". Los Angeles Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 24, 2012. Cyrchwyd March 29, 2012. ..."Funny Girl" will gross an estimated $80 to $100 million worldwide.
 226. Welles, Chris (September 7, 1970). "Behind the Silence at Columbia Pictures—No Moguls, No Minions, Just Profits". New York. 3 (36). New York Media. tt. 42–47. While Columbia, battling Ray Stark over every dollar, did Funny Girl for around $8.8 million, a million or so over budget, Fox spent nearly $24 million on Hello, Dolly!, more than twice the initial budget, and the film will thus have to gross three times as much to break even.
 227. Butch Cassidy and the Sundance Kid
  • United States and Canada: "Butch Cassidy and the Sundance Kid". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016. $102,308,525
  • Outside North America: Vanity Fair. 2008. t. 388. Butch Cassidy went on to be a huge hit—by the spring of 1970 it had taken in $46 million in North America and grossed another $50 million abroad.
 228. D'Alessandro, Anthony (July 15, 2002). "Top 50 worldwide grossers". Variety. t. 52, Paramount at 90 supplement.
 229. "'Love Story' II: Ryan Redux?". New York. 9. New York Media. 1976. t. 389. Bring those handkerchiefs out of retirement.... After all, the first movie made around $80 million worldwide.
 230. Block, Hayley Taylor (2010), Love Story, p. 545, "The final cost came in at $2,260,000." In: Block & Wilson 2010.
 231. Block & Wilson 2010, t. 549. "Fiddler had the highest domestic box office of 1971 (it was second in worldwide box office after Diamonds Are Forever), with more than $100 million in unadjusted worldwide box office on its initial release. The soundtrack album was also a huge seller. The 1979 rerelease was not as successful, with the $3.8 million print and ad costs almost as high as the $4.3 million in worldwide rentals."
 232. 232.0 232.1 232.2 232.3 Block & Wilson 2010, t. 527.
  • Star Wars: "Domestic Rentals: $127.0; Foreign Rentals: $141.5; Production Cost: $13.0 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • The Godfather: "Domestic Rentals: $85.6; Foreign Rentals: $42.0; Production Cost: $7.2 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • Fiddler on the Roof: "Domestic Rentals: $34.0; Foreign Rentals: $11.1; Production Cost: $9.0 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • Rocky: "Domestic Rentals: $56.0; Foreign Rentals: $21.1; Production Cost: $1.6 (Initial Release – Unadjusted $s in Millions of $s)."
 233. The Godfather
  • 1974: Newsweek. 84. 1974. t. 74. The original Godfather has grossed a mind-boggling $285 million...
  • 1991: Von Gunden, Kenneth (1991). Postmodern auteurs: Coppola, Lucas, De Palma, Spielberg, and Scorsese. McFarland & Company. t. 36. ISBN 978-0-89950-618-0. Since The Godfather had earned over $85 million in U.S.-Canada rentals (the worldwide box-office gross was $285 million), a sequel, according to the usual formula, could be expected to earn approximately two-thirds of the original's box-office take (ultimately Godfather II had rentals of $30 million).
  • Releases: "The Godfather (1972)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 22, 2020. Original release: $243,862,778; 1997 re-release: $1,267,490; 2009 re-release: $121,323; 2011 re-release: $818,333; 2014 re-release: $29,349; 2018 re-release: $21,701; Budget: $6,000,000
 234. Jacobs, Diane (1980). Hollywood Renaissance. Dell Publishing. t. 115. ISBN 978-0-440-53382-5. The Godfather catapulted Coppola to overnight celebrity, earning three Academy Awards and a then record-breaking $142 million in worldwide sales.
 235. "The Godfather (1972) – Notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd January 23, 2020.
 236. "The Exorcist". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 237. Stanley, Robert Henry; Steinberg, Charles Side (1976). The media environment: mass communications in American society. Hastings House. t. 76. ISBN 978-0-8038-4681-4. ...further reflected by the phenomenal successes of The Sting, Chinatown and The Exorcist. The latter film, which cost about $10 million to produce, has grossed over $110 million worldwide.
 238. "Big Rental Films of 1974". Variety. January 8, 1975. t. 24. Cyrchwyd July 4, 2022 – drwy Archive.org. U.S-Canada market only $66,300,000
 239. 239.0 239.1 Pollock, Dale (May 9, 1979). "WB Adds To Its Record Collection". Daily Variety. t. 1. "Towering Inferno" did $56,000,000 overseas in billings while "The Exorcist" toted up $46,000,000
 240. New York, 8, New York Media, 1975, "...Jaws should outstrip another MCA hit, The Sting, which had world-wide revenues of $115 million." (Online copy at Google Books)
 241. Block & Wilson 2010, t. 560. "Production Cost: $5.5 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
 242. "It Towers $203,336,412 (advertisement)". Variety. June 2, 1976. tt. 8–9. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2023-01-08. Cyrchwyd October 31, 2020.
 243. Hall & Neale 2010, tt. 206–208. "The most successful entry in the disaster cycle was the $15 million The Towering Inferno which earned over $48,650,000 in domestic rentals and about $40 million foreign."
 244. Klady, Leonard (1998). "All-Time Top Film Rentals". Variety. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 7, 1999. Domestic rentals: $48,838,000
 245. Block & Wilson 2010, t. 568. "Production Cost: $14.3 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
 246. "Jaws (1975)". Box Office Mojo. Cyrchwyd September 23, 2022.
 247. Priggé, Steven (2004). Movie Moguls Speak: Interviews With Top Film Producers. McFarland & Company. t. 8. ISBN 978-0-7864-1929-6. The budget for the first Jaws was $4 million and the picture wound up costing $9 million.
 248. Hall & Neale 2010, t. 214. "Rocky was the "sleeper of the decade". Produced by UA and costing just under $1 million, it went on to earn a box-office gross of $117,235,247 in the United States and $225 million worldwide."
 249. Block, Alex Ben (2010), Rocky, p. 583, "The budget was $1,075,000 plus producer's fees of $100,000." In: Block & Wilson 2010.
 250. "Star Wars (1977)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 10, 2012.
 251. 251.0 251.1 Wuntch, Philip (July 19, 1985). "Return of E.T.". The Dallas Morning News. Cyrchwyd March 6, 2012. Its worldwide box-office gross was $619 million, toppling the record of $530 million set by Star Wars.
 252. Hall & Neale 2010, t. 218. "Eventually costing $11,293,151, Star Wars was previewed at the Northpoint Theatre in San Francisco on May 1, 1977."
 253. "Grease". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 254. Hofler, Robert (2010). Party Animals: A Hollywood Tale of Sex, Drugs, and Rock 'N' Roll Starring the Fabulous Allan Carr. ReadHowYouWant.com. t. 145. ISBN 978-1-4596-0007-2. Despite the fact that Grease was well on its way to becoming the highest-grossing movie musical in the world, and eventually grossed over $341 million...
 255. "Grease (40th Anniversary)". Box Office Mojo. Cyrchwyd August 30, 2018.
 256. 256.0 256.1 Kramer vs. Kramer
  • United & Babson Investment Report. 72. Babson-United, Inc. 1980. t. 262. Columbia Pictures Industries is continuing to rake in the box office dollars from its Oscar-winning Kramer vs. Kramer, which has topped $100 million in domestic grosses and $70 million overseas. Kramer, which cost less than $8 million to make, is now the second...
  • Prince, Stephen (2002). A New Pot of Gold: Hollywood Under the Electronic Rainbow, 1980–1989. University of California Press. t. 7. ISBN 978-0-520-23266-2. Much of this was attributable to the performance of its hit film, Kramer vs. Kramer ($94 million worldwide and the number two film in the domestic market).
 257. "Rocky II". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 258. Kilday, Greg (May 22, 1992). "Rules of the Game". Entertainment Weekly. Rhif. 119. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 25, 2018. Cyrchwyd July 4, 2012.
 259. The Empire Strikes Back
 260. 260.0 260.1 260.2 Block & Wilson 2010, t. 519.
  • The Empire Strikes Back: "Production Cost: $32.0 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • Return of the Jedi: "Production Cost: $42.7 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
  • The Phantom Menace: "Production Cost: $127.5 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
 261. Raiders of the Lost Ark
 262. "E.T.: The Extra-Terrestrial (1982)". Box Office Mojo. Cyrchwyd September 2, 2022.
 263. "E.T. the Extra-Terrestrial (1982)". The Numbers. Nash Information Services, LLC. Cyrchwyd September 2, 2022.
 264. Block & Wilson 2010, t. 609. "Steven Spielberg, by far the most successful director of the decade, had the highest-grossing movie with 1982's E.T.: The Extra-Terrestrial, which grossed over $664 million in worldwide box office on initial release."
 265. Block & Wilson 2010, t. 652. "Production Cost: $12.2 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
 266. Return of the Jedi
 267. "Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)". Box Office Mojo. Cyrchwyd February 12, 2013.
 268. 268.0 268.1 268.2 268.3 268.4 268.5 Finler 2003, tt. 190–191.
 269. Block & Wilson 2010, t. 664. "Production Cost: $28.2 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
 270. Back to the Future
 271. Finler 2003, t. 268. "The studio had a record operating income of $212 million in 1982, the year of Spielberg's E.T. The Extra-Terrestrial (which had cost only slightly over $10 million) and $150 million in 1985, mainly due to another Spielberg production, the $22 million Back to the Future, which became the top box office hit of the year."
 272. "Top Gun". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 273. McAdams, Frank (2010), Top Gun, pp. 678–679, "Production Cost: $19.0 (Millions of $s)... Despite mixed reviews, it played in the top 10 for an extended period and was a huge hit, grossing almost $345 million in worldwide box office." In: Block & Wilson 2010.
 274. Fatal Attraction
  • "Fatal Attraction". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
  • Scott, Vernon (June 15, 1990). "'Three Men and Baby' Sequel Adds Cazenove to Original Cast". The Daily Gazette. New York. Hollywood (UPI). t. 9 (TV Plus – The Daily Gazette Supplement). That legacy is the $167,780,960 domestic box-office and $75 million foreign gross achieved by the original...
 275. "Rain Man". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 276. Finler 2003, t. 244. "Rain Man: 30.0 (cost in million $s)"
 277. "Indiana Jones and the Last Crusade (1989)". Box Office Mojo. Cyrchwyd September 15, 2013.
 278. Block & Wilson 2010, tt. 694–695. "Production Cost: $55.4 (Unadjusted $s in Millions of $s)... The film went on to haul in over $494 million worldwide."
 279. "Ghost (1990)". Box Office Mojo. Cyrchwyd July 12, 2020.
 280. Terminator 2
 281. Ansen, David (July 8, 1991). "Conan The Humanitarian". Newsweek. Cyrchwyd September 19, 2013.
 282. "Aladdin". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 283. Jurassic Park
  • Pre-2022 releases: "Jurassic Park (1993)". Box Office Mojo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2021-01-26. Cyrchwyd March 7, 2022. Worldwide: $1,033,928,303; Original Release: $912,667,947; Production Budget: $63 million
  • 2022 re-release: "Jurassic Park (2022 Re-release)". Box Office Mojo. Cyrchwyd July 1, 2022. Mexico: $270,700
  • As of 2010: Block & Wilson 2010, tt. 756–757. "Production Cost: $70.0 (Unadjusted $s in Millions of $s)... Jurassic Park was a smash at the box office, bringing in $920 million in worldwide box office and spawning two sequels."
 284. The Lion King
 285. Toy Story
 286. Block & Wilson 2010, tt. 776. "Production Cost: $30.0 (Unadjusted $s in Millions of $s)"
 287. "Die Hard: With A Vengeance". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 288. Finler 2003, t. 123.
 289. "Independence Day (1996)". Box Office Mojo. Cyrchwyd September 13, 2009.
 290. Titanic
 291. "Armageddon". Boxoffice. Cyrchwyd May 29, 2016.
 292. Block & Wilson 2010, t. 509. "Production Cost: $140.0 (Unadjusted $s in Millions of $s)."
 293. Star Wars Episode I: The Phantom Menace
 294. "Mission: Impossible II". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 6, 2012.
 295. Harry Potter and the Philosopher's Stone
 296. "The Lord of the Rings: The Two Towers". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 5, 2023. Worldwide: $947,944,270; Original Release: $936,689,735
 297. "The Lord of the Rings: The Return of the King". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 5, 2023. Worldwide: $1,146,457,748; original release: $1,140,682,011
 298. "Shrek 2 (2002)". Box Office Mojo. Cyrchwyd February 5, 2009.
 299. Harry Potter and the Goblet of Fire
 300. "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)". Box Office Mojo. Cyrchwyd January 11, 2010.
 301. "Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)". Box Office Mojo. Cyrchwyd June 15, 2011.
 302. The Dark Knight
  • Total: "The Dark Knight (2008)". Box Office Mojo. Cyrchwyd October 5, 2022. Total: $1,006,234,167
  • Original release (excluding 2009 IMAX reissue): "The Dark Knight". The Numbers. Nash Information Services. LLC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 8, 2009. Cyrchwyd October 28, 2012. North America: $531,039,412 (as of January 22, 2009); Overseas: $466,000,000; IMAX re-release: January 23, 2009
  • 2009 IMAX re-release: "Warner Bros. Entertainment Wraps Record-Breaking Year". Warner Bros. January 8, 2009. Cyrchwyd April 22, 2016. With worldwide receipts of $997 million, "The Dark Knight" is currently fourth on the all-time box office gross list, and the film is being re-released theatrically on January 23.
  • First-run gross and IMAX reissue: Gray, Brandon (February 20, 2009). "Billion Dollar Batman". Box Office Mojo. Cyrchwyd June 7, 2014. The Dark Knight had been hovering just shy of $1 billion for several months and reportedly sat at $997 million when Warner Bros. modestly relaunched it on Jan. 23, timed to take advantage of the announcement of the Academy Awards nominations on Jan. 22.
 303. "Avatar (2009)". Box Office Mojo. Cyrchwyd November 8, 2022. Worldwide: $2,922,917,914; Original Release: $2,743,577,587; 2010 Special Edition: $44,838,548; 2020 Re-release: $1,281,204; 2021 Re-release: $57,700,000; 2022 Re-release: $75,520,575
 304. "Toy Story 3 (2010)". Box Office Mojo. Cyrchwyd March 17, 2010.
 305. Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2
 306. Frozen
  Total as of August 3, 2014: $247,650,477
  Total as of August 31, 2014: $249,036,646
  Total as of August 17, 2014: $167,333
  Total as of July 27, 2014: $21,668,593
  Total as of November 2, 2014: $22,492,845
  Total as of June 8, 2014: £39,090,985
  Total as of November 30, 2014: £40,960,083 ($1 = £0.63866)
  Total as of December 7, 2014: £41,087,765 ($1 = £0.64136)
  Total as of December 14, 2014: £41,170,608 ($1 = £0.636)
  Total as of November 26, 2017: £42,840,559 ($1 = £0.7497)
  Total as of December 3, 2017: £42,976,318 ($1 = £0.742)
  Total as of March 30, 2014: €35,098,170
  Total as of October 18, 2015: €42,526,744
  nb. the exact euro to dollar conversion rate is unknown for earnings since April 2014, but the euro never fell below parity with the dollar during 2014 and 2015 (as can be verified by comparing the exchange rate on the individual date entries at the provided reference) so an approximate conversion rate of €1: $1 is used here to give a lower-bound.
 307. Rubin, Rebecca (April 30, 2018). "'Avengers: Infinity War' Officially Lands Biggest Box Office Opening of All Time". Variety. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 2, 2018. Cyrchwyd May 14, 2018.
 308. "Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen (2020)". The Numbers. Nash Information Services, LLC. Cyrchwyd August 25, 2022.
 309. Wasko, Janet (1986). "D.W. Griffiths and the banks: a case study in film financing". In Kerr, Paul (gol.). The Hollywood Film Industry: A Reader. Routledge. t. 34. ISBN 978-0-7100-9730-9. Various accounts have cited $15 to $18 million profits during the first few years of release, while in a letter to a potential investor in the proposed sound version, Aitken noted that a $15 to $18 million box-office gross was a 'conservative estimate'. For years Variety has listed The Birth of a Nation's total rental at $50 million. (This reflects the total amount paid to the distributor, not box-office gross.) This 'trade legend' has finally been acknowledged by Variety as a 'whopper myth', and the amount has been revised to $5 million. That figure seems far more feasible, as reports of earnings in the Griffith collection list gross receipts for 1915–1919 at slightly more than $5.2 million (including foreign distribution) and total earnings after deducting general office expenses, but not royalties, at about $2 million.
 310. "Show Business: Record Wind". Time. February 19, 1940. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 2, 2010. Cyrchwyd January 19, 2013.
 311. Miller, Frank; Stafford, Jeff (January 5, 2007). "Gone With the Wind (1939) – Articles". Turner Classic Movies. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 28, 2013.
 312. Thomas, Bob (August 1, 1963). "Movie Finances Are No Longer Hidden From Scrutiny". The Robesonian. Associated Press. t. 10.
 313. Block & Wilson 2010, t. 434.
 314. The Atlantic Monthly. 231. 1973. t. 2. As of the end of 1971, GWTW stood as the all-time money-drawing movie, with a take of $116 million, and, with this year's reissues, it should continue to run ahead of the second place contender and all-time kaffee-mit-schlag spectacle.
 315. 315.0 315.1 Block & Wilson 2010, t. 527.
 316. New Times. 2. 1974. Coppola is King Midas, the most individually powerful U.S. filmmaker." His credits include directing the first Godfather (worldwide earnings: $142 million, ahead of Gone with the Wind, The Sound of Music and The Exorcist)... (Online copy at Google Books)
 317. Kilday, Gregg (July 5, 1977). "Director of 'Jaws II' Abandons His 'Ship'". The Victoria Advocate. t. 6B.
 318. Harmetz, Aljean (May 18, 1980). "The Saga Beyond 'Star Wars'". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 20, 2013. Cyrchwyd January 30, 2012. "Star Wars" has brought 20th Century-Fox approximately $250 million in film rentals... "Star Wars" grossed $410 million, and his share was enough to allow him to finance its sequel, "The Empire Strikes Back," himself.
 319. 319.0 319.1 Wuntch, Philip (July 19, 1985). "Return of E.T.". The Dallas Morning News. Cyrchwyd March 6, 2012. Its worldwide box-office gross was $619 million, toppling the record of $530 million set by Star Wars.
 320. Block & Wilson 2010, t. 609. "Steven Spielberg, by far the most successful director of the decade, had the highest-grossing movie with 1982's E.T.: The Extra-Terrestrial, which grossed over $664 million in worldwide box office on initial release."
 321. "Jurassic Park (1993) – Miscellaneous notes". Turner Classic Movies. Cyrchwyd July 9, 2011.
 322. Jurassic Park
 323. Titanic
 324. 324.0 324.1 "Avatar (2009)". Box Office Mojo. Cyrchwyd November 8, 2022. Worldwide: $2,922,917,914; Original Release: $2,743,577,587; 2010 Special Edition: $44,838,548; 2020 Re-release: $1,281,204; 2021 Re-release: $57,700,000; 2022 Re-release: $75,520,575
 325. "Avengers: Endgame (2019)". Box Office Mojo. Cyrchwyd March 13, 2021.

Ffynonellau masnachfraint a chyfres[golygu | golygu cod]

 

Llyfryddiaeth[golygu | golygu cod]

 

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]