Rhestr cymeriadau Pobol y Cwm

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Dyma restr cymeriadau Pobol y Cwm. Rhestrir y cymeriadau cyfredol sydd ym Mhobol y Cwm, yn ôl rhyw.

Cymeriadau cyfredol[golygu | golygu cod y dudalen]

Merched[golygu | golygu cod y dudalen]

Cymeriad Actor Gwybodaeth
Anita Pierce Nia Caron Anti i Kelly, cyn-partner Colin Evans
Arwen Hedd Evie Rose Jenkins Merch Ffion
Britt Monk Donna Edwards Chwaer Garry cyn-bartner Siôn White, mam Aaron a Chester.
Brenda Parri Sharon Morgan Mam Gerwyn, nain Tesni a Guto
Cassie Morris (née Nicholas) Sue Roderick Cyn-wraig Teg, yn gweitho tu ôl bar y Deri eto
Dani Monk (née Thomas) Elin Harries Cyn-wraig Mark Jones, wraig i Garry Monk ac yn ffrind agos i Ffion Llywelyn
Debbie Collins Maria Pride Mam Liam, cyn-bartner a ffrind Mark Jones.
Diane Ashurst Victoria Plucknett Gwraig Dai ag hanner berchennog APD.
Eileen Probert (née Walters) Sera Cracroft Weddw Jim Probert a Denzil Rees, cyn-wraig Jon Markham, mam Sioned.
Esyllt 'Izzy' Evans Caryl Morgan Merch Colin a Gaynor Evans
Ffion Roberts (neu Llewelyn) Bethan Ellis Owen Cyn-wraig Hywel Llywelyn a mam Arwen
Gaynor Evans Sharon Roberts Cyn-wraig Colin Evans ac Hywel Llewelyn wedyn gariad Hywel eto, mam Izzy a Lois
Greta Davies-White Bella Marie Dennis Nith Tyler Davies, merch fabwysiedig fe a Iolo White
Gwyneth Jones Llinor ap Gwynedd Hoyw; Mam Gwern a cyn-bartner Siôn White.
Jaclyn Parri (née Ellis) Mali Harries Gwraig Gerwin Parri, mam Tesni a Guto. Brawd Dylan Ellis
Kathleen 'Kath' Jones Siw Hughes Mam Mark Jones
Sara Thomas Helen Rosser Davies Cyn-wraig Jason Francis
Seren Monk Maggie Edith Taylor Merch Garry Monk a Danni, gaeth ei enw hi ei newid o Carol
Sioned Rees Emily Tucker Merch Eileen Markham gor-nith Anti Marian a chyfnither i Cadno.
Tesni Parri Lois Meleri-Jones Merch Gerwyn a Jaclyn Parri, chwaer gefell Guto Parri, cariad Matthew Price

Dynion[golygu | golygu cod y dudalen]

Cymeriad Actor Gwybodaeth
Aaron Monk Osian Morgan Mab Britt Monk.
Colin Evans Jonathan Nefydd Gweithio yn Siop Sioned, chyn-bartner Gaynor.
Dai Ashurst Emyr Wyn Berchennog APD, gwr Daiane
Dylan Ellis Gareth Jewel Brawd Jaclyn, cariad Sara Thomas
Eifion Rowlands Arwel Davies Tad Bobi ag Arthur
Garry Monk Richard Lynch Brawd Britt, gwr Dani berchennog Moduron Monk
Gerwyn Parri Aled Pugh Tad Tesni a Guto, yn gweithio mewn Modurn Monk
Guto Parri Owain Huw Mab Gerwyn a Jaclyn Parri
Gwern Jones Elis Lloyd Hughes Mab Gwyneth Jones a Garry Monk
Ifan Francis Ioan Arnold Mab Jason Francis a Sara Thomas
Hywel Llywelyn Andrew Teilo bartner Sheryl, tâd ethster
Iolo White Dyfan Rees Mab Siôn, byw hefo Colin a Tyler
Iori Davies Hugh Thomas Perchennog y ty lle mae e, Debbie Collins a Brenda Parri yn byw
Jason Francis Rhys ap Hywel Mab Dianne Ashurst, llysfab Dai, cyn-wr Sara Thomas
Mark Jones Arwyn Davies Tâd Ricky
Matthew Price Mark Stuart Roberts Cefnder Eifion Rowlands
Rhys Llewelyn Jack Quick Mab Hywel Llewelyn a gariad Ffion
Richard 'DJ' Ashurst Jr. Carwyn Glyn Mab Dai Ashurst (credwyd yn wreiddiol i fod eu frawd Dic 'Deryn')
Ricky Jones Tomos West Mab Mark Jones a Debbie Collins
Siôn White Jeremi Cockram Tad Macs, Iolo a Huw, cyn-bartner Britt Monk, cyn-bartner Gwyneth Jones
Tyler Davies Aled Llyr Thomas Brawd Dani Monk a cyn-wr Iolo White

Gorffennol[golygu | golygu cod y dudalen]

Cymeriad Actor Gwybodaeth
Cathryn 'Cadno' Richards Catrin Powell cyn bartner Eifion Rowlands a chyfnither bell i Sioned Rees, mam Bobi ag Arthur.
Chester Monk James King Byw hefo'i fam Britt yn flat Dani a Garry
Daniel Thomas Luke Alexander Mab i Gethin (Ond yn byw hefo'i fam Natalie), nai Dani, mab bedydd Moc.
Gethin Thomas Simon Watts Hanner-brawd Dani ydy Gethin, mab Moc a tad Daniel.
Jim Probert Alun ap Brinley Gwr Eileen, cyn-weithiwr APD
Sheryl Hughes Lisa Victoria mam Wil, cyn-bartner Hywel

Adeiladau Pobol Y Cwm[golygu | golygu cod y dudalen]

Adeilad Gwybodaeth
APD Siop adeiladu Cwmderi
Apêl Maenan Siop Elusen Cwmderi
Bethania Capel Cwmderi
Caffi Meic Caffi Cwmderi
Cwm Delhi Bwyty Indianaidd Cwmderi
Cwm FM Gorsaf Radio Cwmderi
Y Deri Arms Dafarn Cwmderi
Deri Deithio Tacsi's Cwmderi
Moduron Monk Garej Cwmderi
Penrhewl Fferm ger a pentre
Y Salon Salon Cwmderi
Siop Sioned Siop Lleol Cwmderi
Ysgol Y Mynach Ysgol Cwmderi