Rheilffordd Rhosydd Gogledd Swydd Efrog

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Pickering
Depo locomotifau, Grosmont
Rheilffordd Rhosydd Gogledd Swydd Efrog
BSicon .svg KBHFa WASSER
Whitby
exCONTgq eABZgr WASSER
Cyffordd Bog Hall
BSicon .svg exCONTgq eKRZhl exhKRZWeq exCONTfq
Traphont Larpool - dros Afon Esk
BSicon .svg pHST WASSER
Ruswarp
BSicon .svg BUE WASSER
WASSER+l WBRÜCKE2 WASSERr
WASSER pHST BSicon .svg
Sleights
WASSERl WBRÜCKE2 WASSER+r
WASSER+l WBRÜCKE2 WASSERr
WASSERl WBRÜCKE2 WASSER+r
WASSER+l WBRÜCKE2 WASSERr
WASSERl WBRÜCKE2 WASSER+r
WASSER+l WBRÜCKE2 WASSERr
WASSERl WBRÜCKE2 WASSER+r
WASSER+l WBRÜCKE2 WASSERr
WASSER KRWgl KRW+r
WASSER XBHF-L XBHF-R
Grosmont
CONTgq WBRÜCKE2q STRr BUE BSicon .svg
Lein Dyffryn Esk
BSicon .svg WABZgl WASSERq WBRÜCKE2 WASSER+r
BSicon .svg WASSERr BSicon .svg TUNNEL1 WASSER
Twnnel Grosmont (144 llath)
BSicon .svg exSTR+l exSTRq eABZgr WASSER
Cyffordd y Gwyriad
BSicon .svg exSTR WASSER+l WBRÜCKE2 WASSERr
Traphont Grosmont - dros Afon Murk Esk
WASSER+l exWBRÜCKE2 WASSERr STR BSicon .svg
WASSERl exWBRÜCKE2 WASSER+r STR BSicon .svg
WASSER+l exWBRÜCKE2 WASSERr STR BSicon .svg
WABZgl exWBRÜCKE2 WASSERq WBRÜCKE2 WASSER+r
WASSERr exHST WASSER+l WBRÜCKE2 WASSERr
Beckhole
BSicon .svg exSTR WASSERl WBRÜCKE2 WASSER+r
"Pont 30" - dros Nant Eller
BSicon .svg exBHF WASSER+l WBRÜCKE2 WASSERr
Goathland (Gynt)
exSTR WASSER BHF
Goathland
BSicon .svg exSTR WASSERl WBRÜCKE2 WASSER+r
BSicon .svg exSTR WASSER+l WBRÜCKE2 WASSERr
BSicon .svg exSTR WASSERl WBRÜCKE2 WASSER+r
BSicon .svg exSTRl exSTRq eABZg+r WASSERl
Moorgates
BSicon .svg BSicon .svg HST
Dyffryn Newton
BSicon .svg BSicon .svg BUE
BSicon .svg BSicon .svg BHF
Levisham
BSicon .svg BSicon .svg eHST
Farwath
BSicon .svg BSicon .svg BUE
Pont Newydd
BSicon .svg BSicon .svg BUE
Melin Uwch
BSicon .svg BSicon .svg KBHFxe
Pickering
BSicon .svg BSicon .svg exBUE
Heol y Bont
BSicon .svg BSicon .svg exBUE
Lôn y Felin
BSicon .svg BSicon .svg exCONTgq exABZglr exCONTfq
Lein Gilling a Pickering, Lein Dyffryn yr Efail
BSicon .svg BSicon .svg exCONTf
Y&NMR i Rillington


Mae'r Rheilfordd Rhosydd Gogledd Swydd Efrog yn rheilffordd dreftadaeth 18 milltir o hyd, rhwng Pickering a Grosmont ym Mharc Genedlaethol Rhosydd Swydd Efrog. Mae rhai o'i threnau'n mynd ymlaen o Grosmont hyd at Whitby.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Rheilffordd Whitby a Pickering[golygu | golygu cod y dudalen]

Gofynwyd George Stephenson i ysgryfenni adroddiad ar reilffordd rhwng Whitby a Stockton neu Pickering ym 1832., a cymeradwyodd rheilffordd i Pickering a’r defnydd o geffylau i dynnu trenau[1]. Ffurfiwyd pwyllgor, a phasiwyd deddf ar 6 Mai 1833 i adeiladu Rheilffordd Whitby a Pickering. Y bwriad oedd estyn y rheilffordd o Pickering i Efrog.

Prif bwrpas y rheilffordd oedd clydiant o lo, cerrig, pren a chalchfaen[2], ond prynwyd cerbydau ar gyfer teithwyr hefyd. Prynwyd cledrau o weithiau haearn yn Stourbridge, Birmingham, Nantyglo a Bedlington.

Agorwyd y lein rhwng Whitby a Tunnel inn (erbyn hyn Gorsaf reilffordd Grosmont) ar 8 Mehefin, 1835.

Crewyd diwydiant newydd oherwydd y rheilffordd, gan gynnwys chwarel yn Lease Rigg, odyn calchfaen yn Grosmont, yn defnyddio calchfaen o Pickering a glo o Whitby. Darganfuwyd haearnfaen tra adeiladu’r rheilffordd, ac agorwyd pyllau yn ymyl Beckhole.

Roedd Stephenson peiriannydd y cwmni, a chynlluniodd o’r twnnel gwreiddiol yn Grosmont ar gyfer y lein wreiddiol y defnyddiodd ceffylau. Defnyddir y twnnel hyd at heddiw gan ymwelwyr i’r depo locomotifau.[3]

92134b.jpg

Rheilffordd Efrog a Gogledd Canolbarth[golygu | golygu cod y dudalen]

Roedd hi’n un o reilffyrdd George Hudson, a daeth Rheilffordd Whitby a Pickering yn rhan ohoni ym 1845, a daeth hi’n haws teithio o bell i Whitby. Ffurfiodd Hudson cwmni i ddatblygu’r dref, ac ailadeiladodd o’r rheilffordd hefyd, yn ei newid o reilffordd drac sengl i un ddwbl. Cyflogwyd y pensaer George Townsend Andrews o Efrog, ac adeiladwyd gorsafoedd newydd yn Whitby, Pickering, Levisham, Goathland, Grosmont, Ruswarp a Sleights, yn ogystal a depo locomotifau newydd yn Whitby, Pickering, Goathland a Beck Hole. Adeiladwyd peiriant stêm ar oleddf Beck Hole, yn disodli sistem dŵr i godi cerbydau..[3]


Rheilffordd y Gogledd Dwyrain[golygu | golygu cod y dudalen]

Depo locomotifau, Grosmont

Daeth y rheilffordd yn rhan Rheilffordd y Gogledd Dwyrain ym 1854. Cafodd y rheilffordd pwerau i adeiladu lein newydd i orgoi lledf Beckhole yn y 1860au, gan gynnwys gorsaf newydd yn Goathland. Cost y lein oedd £56,000 ac agorwyd y lein ar 1 Gorffennaf, 1865. Adeiladwyd byrdd tro yn Grosmont a Pichering a sawl caban signal (a bythynnod ar gyfer y gweithwyr) yn yr 1870au, wrth greu system ‘block’ ar y lein. Ailadeiladwyd y pontydd ar y lein ym 1908.[3]


Rheilffordd Llundain a’r Gogledd Dwyrain[golygu | golygu cod y dudalen]

Daeth y lein yn rhan o Rheilffordd Llundain a’r Gogledd Dwyrain ym 1923, hyd at gwladwriaeth y rheilffyrdd ym 1948. Llehawyd gwariant ar weithwyr yn ystod y cyfnod.[3]


Rheilffyrdd Prydeinig[golygu | golygu cod y dudalen]

Cafwyd gwared o to’r orsaf yn Pickering ym 1952, ac ym 1958 caewyd depo locomotifau Pickering. Disodlwyd trenau stêm gan trenau diesel ym 1959. Ar ôl yr Adroddiad Beeching ym 1963, caewyd y lein ar 8 Mawrth 1965.[3]

Stanier 5MT

Atgyfodi[golygu | golygu cod y dudalen]

Ffurfiwyd cymdeithas ar 18 Tachwedd 1967, a chafwyd caniatâd i wneud gwaith cynnal a chadw, ac i redeg trenau ar gyfer ei hailodaeth. Cyflogwyd un gweithiwr llawn amser ym 1972;erbyn hyn mae 100 o weithwyr llawn amser a thua 50 rhan amser dros yr haf yn ogystal â gwirfoddolwyr.

Talwyd rhagdaliad i Reilffordd Brydeinig ar 19 Mai 1969 a rhedodd y trên gyntaf ar gyfer aelodau’r gymdeithas ar 28 Mawrth 1970. Daeth y rheilffordd yn Rheilffordd Ysgafn ym 1971. Aeth y drên stêm gyntaf o Grosmont i Pickering ar 23 Gorffennaf 1971. Daeth y gymdeithas yn ymddiriadolaeth ar 31 Rhagfyr 1971, ac yn elusen ar 14 Chwefror 1972.

Defnyddiwyd y depo locomotifau yn Grosmont ym 1973, a dechreuwyd gwasanaethau cyhoeddus rhwng Grosmont a Pickering ar 22 Ebrill 1973. Aeth y trên gyntaf rhwng Whitby a Pickering ar 11 Hydref 1987. Dechreuodd gwasanaeth rheolaidd i Whitby ar 3 Ebrill 2007.[3]

Locomotifau[golygu | golygu cod y dudalen]

Locomotifau Stêm[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhif Enw Delwedd Trefn yr Olwynion Adeiladwyd Adeiladwr Nodiadau
5 - - 0-6-2T Newcastle Cwmni Robert Stephenson gweithiodd yng Nglofa Lambton Hetton a Joicey
65894 - - 0-6-0 Dosbarth NER P3. Adeiladwyd 1923. Cyrhaeddodd 2018.
1625 Lucie - 0-4-0VBT Brwsel Cwmni John Cockerill gweithiodd yng Ngwlad Belg rhwng 1890 a 1987.Rheilffordd Middleton 1987-2017.
30825 - 30825LB01.jpg 4-6-0 Eastleigh Rheilffordd Deheuol cynllun Urie/Maunsell
30830 - - 4-6-0 Eastleigh Rheilffordd Deheuol cynllun Urie/Maunsell
30841 - - 4-6-0 Eastleigh Rheilffordd Deheuol cynllun Urie/Maunsell
80136 - 80136LB.jpg 2-6-4T Brighton Rheilffyrdd Prydeinig cynllun Riddles
80135 - - 2-6-4T Brighton Rheilffyrdd Prydeinig cynllun Riddles
76079 - Goathland01LB.jpg 2-6-0 Horwich Rheilffyrdd Prydeinig cynllun Riddles
75029 The Green Knight Goathland02LB.jpg 4-6-0 Swindon Rheilffyrdd Prydeinig cynllun Riddles
63395 - - 0-8-0 Darlington Rheilffordd y Gogledd Dwyrain cynllun Raven
61264 - 61264LB.jpg 4-6-0 Glasgow Cwmni North British cynllun Thompson ar gyfer Rheilffordd Llundain a'r Gogledd Dwyrain
60007 Sir Nigel Gresley Grosmont02LB.jpg 4-6-2 Doncaster Rheilffordd Llundain a'r Gogledd Dwyrain cynllun Gresley
45428 Eric Treacy Grosmont03LB.jpg 4-6-0 Newcastle Cwmni Armstrong Whitworth ar gyfer Rheilffordd Llundain, y Canolbarth a'r Alban cynllun Stanier
44806 'Magpie' a 'Kenneth Aldcroft' 44806LB01.jpg 4-6-0 Derby Rheilffordd Llundain, y Canolbarth a'r Alban cynllun Stanier
926 Repton Repton01LB.jpg 4-4-0 Eastleigh Rheilffordd Deheuol cynllun Maunsell; dosbarth 'Schools'
3672 Dame Vera Lynn - 2-10-0 Glasgow Cwmni North British cynllun Riddles ar gyfer yr Adran Ryfel. Gweithiodd yn ddiweddarach ar reilffyrdd Gwlad Groeg
29 Peggy - 0-6-2T Hunslet Cwmni Kitson gweithiodd yng Nglofa Lambton Hetton a Joicey
34101 Hartland Grosmont05LB.jpg 4-6-2 Brighton Rheilffyrdd Prydeinig cynllun Bulleid; dosbarth 'West Country'
80135 - - 2-6-4T Brighton Rheilffyrdd Prydeinig cynllun Riddles
92134 - 92134b.jpg 2-10-0 Rheilffyrdd Prydeinig cynllun Riddles, adeiladwyd 1957. Daeth o'r Barri. Dechreuodd waith yn 2019

Locomotifau Diesel[golygu | golygu cod y dudalen]

Trenau yn Goathland
6046LB01.jpg
92214LB02.jpg
Rhif Enw Delwedd Trefn yr Olwynion Adeiladwyd Adeiladwr Nodiadau
12139 Neil D Barker
Grosmont07LB.jpg
0-6-0 Darlington Cwmni English Electric. Cynllun Rheilffordd Llundain y Canolbarth a'r Alban Gweithiodd dros gwmni ICI, Wilton
D5061 - - Bo-Bo Crewe Cwmni Sulzer
37264 - - Co-Co Newton-le-Willows Cwmni English Electric Dosbarth 37
101680 - - Birmingham Cwmni Metro Cammell uned diesel dosbarth 101
101685 Daisy - Birmingham Cwmni Metro Cammell uned diesel dosbarth 101
D7628 Sybilla
NYMR01LB.jpg
Bo-Bo Manceinion Cwmni Beyer Peacock Cynllun Sulzer
D5032 Helen Turner - Bo-Bo Crewe Rheilffyrdd Prydeinig Dosbarth 24
08556 - - 0-6-0 Darlington Rheilffyrdd Prydeinig Dosbarth 08
08550 - - 0-6-0 Rheilffyrdd Prydeinig Dosbarth 08

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolen allanol[golygu | golygu cod y dudalen]