Rheilffordd Bluebell

Oddi ar Wicipedia
locomotif a fan brec yng Ngorsaf Horsted Keynes
Locomotif 'Terrier'
Trên yn agosáu Horsted Keynes

Mae'r Rheilffordd Bluebell yn rheilffordd dreftadaeth yn Sussex, De-ddwyrain Lloegr ac oedd yr rheilffordd dreftadaeth stêm lled safonol yn y byd.

Rheilffordd Lewes ac East Grinstead[golygu | golygu cod]

Pasiwyd deddf ym 1878 i ganiatáu adeiladu'r rheilffordd gan gwmni Rheilffordd Llundain, Brighton ac Arfordir De. Rhowyd dyletswydd ar y rheilffordd gan y deddf i gael 4 trên pob dydd yn y ddau gyfeiriad. Agorwyd y lein ym 1882.

Caewyd y lein, erbyn hyn efo'r llysenw 'Bluebell line' ar 28 Mai 1955, ond sylwodd Madge Bessemer, un o'r trigolion North Chailey, ac wyres i Henry Bessemer[1], ar ddyletswydd y cwmni i redeg 4 trên pob dydd yn y ddau gyfeiriad, a gorfodwyd Rheilffyrdd Prydeinig i ailagor y lein ar 7 Awst 1956. Ar ôl ymholiad cyhoeddus, diddymwyd y cymal perthnasol o'r deddf gwreiddiol, a chaewyd y lein eto ar 17 Mawrth 1958.[2]

Ailagoriad[golygu | golygu cod]

Roedd y bwriad gwreiddiol, ym 1959, i ailagor y cangen i gyd, o East Grinstead i Lewes ac yn gweithredu'n fasnachol efo cerbydau diesel. Doedd hi ddim posibl prynu'r lein i gyd, a doedd dim fawr o ddiddordeb yn lleol, felly penderfynwyd ailagor yn rheilffordd dreftadol stêm rhwng Sheffield Park a Horsted Keynes. Prynwyd locomotif 'Terrier' a dau gerbyd oddi wrth Rheilffyrdd Prydeinig am £750, a chyrhaeddon nhw ar 17 Mai 1960.[3] Ar 29 Hydref 1961, caniatawyd y rheilffordd i ddefnyddio Gorsaf reilffordd Horsted Keynes, er defnyddiwyd yr orsaf gan Reilffyrdd Prydeinig adeg hynny[4]. Ym 1964, prynwyd y lein oddi wrth Rheilffyrdd Prydeinig.[5]. Ailagorwyd y lein hyd at East Grinstead ar 23 Mawrth 2013[6].

Locomotifau stêm[golygu | golygu cod]

Rhif Enw Delwedd Dosbarth Adeiladwyd Adeiladwr Nodiadau
30541 Maunsell Dosbarth Q 0-6-0 1939 Rheilffordd Ddeheuol Perchennog; Cymdeithas locomotif Maunsell. Gweithredol
847 Maunsell Dosbarth nwyddau Arthur 4-6-0 1936 Rheilffordd Ddeheuol Perchennog; Cymdeithas locomotif Maunsell. Gweithredol.
263 Dosbarth H 0-4-4T 1905 Perchennog: Ymddiriodolaeth Rheilffordd Bluebell. Gweithredol.
323 Bluebell Wainwright Dosbarth P 0-6-0T 1910 Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Gweithredol.
3 Captain Baxter 0-4-0T 1877 Cwmni Fletcher Jennings Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Gweithredol.
178 Wainwright Dosbarth P 0-6-0T 1910 Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Gweithredol.
B473 Tanc radial Billinton dosbarth E4 0-6-2T 1898 Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Gweithredol.
592 Dosbarth C nwyddau Wainwright 0-6-0 1902 Perchennog; Ymddiriodolaeth rheilffordd Bluebell. Gweithredol
928 Stowe Maunsell dosbarth V 'Schools' 1934 Rheilffordd Ddeheuol Perchennog; Cymdeithas locomotif Maunsell. Atgyweirir.
34059 Sir Archibald Sinclair Bulleid dosbarth 'Battle of Britain' 4-6-2 1947. Ailadeiladwyd ym 1960 Rheilffordd Ddeheuol Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Atgyweirir y boeler yng Nghriw.
27 Wainwright dosbarth P 0-6-0-T 1910 Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Atgyweirir.
73082 Camelot Riddles Dosbarth 5MT 4-6-0 Rheilffyrdd Prydeinig 1955 Perchennog; Cymdeithas locomotif 73082 Camelot. Atgyweirir.
424 Beachy Head LBSCR Dosbarth H2 4-4-2 adeiladwyd y locomotif gwreiddiol ym 1911 Adeiladir locomotif newydd i'r cynllun gwreiddiol.
84030 Dosbarth 2 Rheilffyrdd Prydeinig 2-6-2T Adeiladwyd locomotif 2-6-0 78059 ym 1956. Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Newidir locomotif 2-6-0 i fod yn 2-6-2T.
1638 Dosbarth U 2-6-0 1931 Rheilffordd Ddeheuol Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Ar fenthyg hir-dymor i Gymdeithas Maunsell.
55 Stepney LBSCR Dosbarth AIX 'Stroudley Terrier' 0-6-0T 1875 Perchennog; Rheilffordd Bluebell; arddangosir, yn disgwyl am atgyweiriad
80151 Dosbarth 4MT 2-6-4T Riddles, Rheilffyrdd Prydeinig 1957 Brighton Perchennog; Grŵp perchnogion 80151. Arddangosir, yn disgwyl am atgyweiriad.
9017 Earl of Berkeley GWR dosbarth 'Dukedog' 4-4-0 1938 Swindon Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Arddangosir.
672 Fenchurch LBSCR dosbarth A1 Stroudley Terrier 0-6-0T 1872 Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Arddangosir.
65 SER dosbarth Stirling O1 0-6-0 1896, ailadeiladwyd 1908 Ashford Arddangosir ym Mharc Sheffield
21C123 Blackmoor Vale Bulleid dosbarth 'West Country' 4-6-2 1946 Rheilffordd Ddeheuol arddangosir, disgwyl am atgyweiriad.
75027 Rheilffyrdd Prydeinig Riddles dosbarth 4MT 4-6-0 1954 Perchennog Rheilffordd Bluebell. Arddangosir yn Horsted Keynes, yn disgwyl am atgyweiriad
96 Normandy LSWR Dosbarth tanc dociau Adams B4 0-4-0T 1893 Perchennog grŵp B4, rhan o Gymdeithas Bulleid. Arddangosir, disgwyl am at gyweiriad.
76 Tanc nwyddau Rheilffordd Gogledd Llundain, dosbarth 75 0-6-0T 1880 Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Arddangosir yng ngorsaf reilffordd Horsted Keynes, disgwyl am at gyweiriad.
92240 Rheilffyrdd Prydeinig dosbarth Riddles 9F 2-10-0 1958 Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Arddangosir yng, disgwyl am at gyweiriad.
488 LSWR Dosbarth 415 Adams 4-4-2T 1885 Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Arddangosir yng, disgwyl am at gyweiriad.
1618 Maunsell dosbarth U 2-6-0 1928 Brighton Perchennog; Cymdeithas locomotif Maunsell. Arddangosir yng, disgwyl am at gyweiriad.
1959 Rheilffordd Ddeheuol tanc dociau dosbarth USA 0-6-0T 1943 Ffowndri Fwlcan Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Arddangosir.
80064 Rheilffyrdd Prydeinig dosbarth 4MT Riddles 2-6-4T 1953 Brighton Cronfa locomotif 80064
80100 Rheilffyrdd Prydeinig dosbarth 4MT Riddles 2-6-4T 1955 Brighton Perchennog; Rheilffordd Bluebell.Yn storfa, Horsted Keynes.
Sharpthorn 0-6-0ST 1877 Cwmni Manning Wardle Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Arddangosi ryng ngorsaf reilffordd Horsted Keynes.
24 Stamford 0-6-0ST 1927 Cwmni Stewarts a Lloyds Perchennog; Rheilffordd Bluebell. Ar fenthyg i 'Rocks by Rail', Cottesmore.

Locomotifau diesel[golygu | golygu cod]

Rhif Enw Delwedd Trefn yr Olwynau Adeiladwyd Adeiladwr Nodiadau
Locomotif petrol pedwar olwyn 1924 James a Frederick Howard Cyf, Bedford Gweithredol
09018 Dosbarth 09 0-6-0 Rheilffyrdd Prydeinig 1961 Gweithdy Horwich Gweithredol
10241 4 olwyn diesel-hydrolig Sentinel/Rolls Royce. Ailadeiladwyd gan gwmni Thomas Hill ym 1973 Perchennog Rheilffordd Bluebell; gweithredol
Rheilffordd Bluebell
STR KHSTxa
East Grinstead (Bluebell (2013))
KRWg+r
Ffin rhwng Rheilffordd Genedlaethol a Rheilffordd Bluebell
hSTRae
Traphont Imberhorne
hKRZWae
Afon Medway
HST
Kingscote
eHST
West Hoathly (Caewyd 1958)
TUNNEL1
Twnnel Sharpthorne
HST
Horsted Keynes
KRW+l KRWgr
Cyffordd Ardingly
eHST
Arhosfa Bluebell (Caewyd)
eHST
Gwaith Dŵr Holywell (Caewyd)
eHST
Freshfield (Caewyd)
hKRZWae WASSER+r
Afon Ouse
KHSTxe
Parc Sheffield


Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]