Porth:NATO

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio

Porth NATO

Location NATO 2009 blue.svg
Blue compass rose.svg

Cynghrair milwrol a sefydlwyd gan Gytundeb Gogledd yr Iwerydd ar 4 Ebrill 1949 yw Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd (NATO) (Saesneg: North Atlantic Treaty Organization, Ffrangeg: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)). Ym Mrwsel, Gwlad Belg, yw pencadlys NATO ac mae'r sefydliad yn ffurfio system o ddiogelwch cyfunol trwy gytundeb ei aelod-wladwriaethau i amddiffyn ei gilydd mewn ymateb i ymosodiad gan unrhyw weithredydd allanol.

Porth:NATO/box-header Ymgyrch filwrol gan NATO o rym awyrennol ar ffurf bomio strategol yn erbyn Gweriniaeth Ffederal Iwgoslafia yn ystod Rhyfel Kosovo oedd Ymgyrch Grym Cynghreiriol (Saesneg: Operation Allied Force). Parhaodd y cyrchoedd awyr gan 11 o aelod-wladwriaethau NATO o 24 Mawrth 1999 hyd 10 Mehefin 1999. Y rheswm swyddogol dros fomio Iwgoslafia oedd Ymgyrch Pedol. Yn sgîl ymchwiliadau dilynol ac achosion llys gan y Tribiwnlys Troseddol Rhyngwladol ar gyfer y cyn-Iwgoslafia, cadarnhawyd fod lluoedd diogelwch Iwgoslafaidd yn gyfrifol am droseddau yn erbyn dynoliaeth a chamdriniaethau hawliau dynol yn erbyn poblogaeth sifil Kosovo, yn enwedig yn ystod ymgyrch fomio NATO.

Porth:NATO/box-header

Uwchgynhadledd Pen-blwydd NATO yn 50, Washington, D. C., 1999
Credyd: Ffotograff Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau gan y Sarsiant Technegol Cecilio M. Ricardo Jr. o Awyrlu yr Unol Daleithiau

Aelod o ISAF yn cynorthwyo glaniad hofrennydd Cougar o Fyddin Ffrainc mewn ymarferiad yn Kabul yn 2007. Pwrpas yr ymarferiad yw i hyfforddi Byddin Genedlaethol Affganistan ar ymgiliad meddygol.

Bywgraffiad dethol

Hastings Ismay.jpg

Swyddog ym Myddin Brydeinig India a diplomydd o Brydeiniwr oedd y Cadfridog Hastings Lionel "Pug" Ismay, Barwn 1af Ismay, KG, GCB, CH, DSO, PC (21 Mehefin 188717 Rhagfyr 1965) sy'n enwocaf am ei rôl fel prif gynorthwy-ydd milwrol Winston Churchill yn ystod yr Ail Ryfel Byd a bod yn Ysgrifennydd Cyffredinol cyntaf NATO o 1952 i 1957.

A wyddoch chi...

Baner Gwlad yr Iâ

  • ... nad oes gan Wlad yr Iâ (baner ar y dde) fyddin er yr oedd yn un o'r aelodau a sefydlodd NATO?
  • ... taw gwyddor seinegol NATO yw'r wyddor seinegol fwyaf poblogaidd yn y byd?
  • ... cafodd yr ôl-ddodiad rhyngrwyd .nato ei ddileu ym 1996 wedi iddo gael ei ddisodli gan .int?

Categorïau

Yn y mis hwn

Map o'r gwaharddiad hedfan dros Libya a chanolfannau milwrol a llongau rhyfel sydd yn rhan o'r ymyrraeth

Porth:NATO/box-header

Yr Arglwydd Robertson
Ganwyd ein partneriaeth unigryw o athroniaethau cyffredin o ryddid a democratiaeth. Fe'i chrewyd yn ystod brwydr hanner canrif yn erbyn gormes. Yn awr mae'n sefyll fel ban o ddemocratiaeth, goddefgarwch, lluosogaeth, gonestrwydd a didwylledd mewn byd sydd dan fygythiad eithafiaeth ac ansefydlogrwydd.

Pynciau

Pethau i'w gwneud

Pethau i'w gwneud

Wicifryngau cysylltiedig

NATO ar  Wikinews  NATO ar  Wiciquote  NATO ar  Wicillyfrau  NATO ar  Wicitestun  NATO ar  Wiciadur  NATO ar  Wikiversity  NATO ar Gomin Wicifryngau
Newyddion Dyfyniadau Gwerslyfrau Testunau Diffiniadau Adnoddau dysgu Delweddau a Chyfryngau
Wikinews-logo.svg
Wikiquote-logo.svg
Wikibooks-logo.svg
Wikisource-logo.svg
Wiktionary-logo-cy.png
Wikiversity-logo.svg
Commons-logo.svg
Beth yw'r pyrth? · Rhestr pyrth · Pyrth dethol