Porth:Bywgraffiadur

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Porth Bywgraffiadur

Icon

Math o lenyddiaeth, gwefan neu ffilm sy'n rhoi disgrifiad cymharol lawn o ddigwyddiadau pwysig neu fwyaf diddorol o fywyd person o nod yw bywgraffiad. Tarddiad y gair Saesneg "Biography" ydy'r Roeg: bíos (βίος), sy'n golygu 'bywyd', a gráphein (γράφειν), sy'n golygu 'ysgrifennu'). Gwelir y rhan gráphein yn y gair Cymraeg hefyd. Mae bywgraffiad yn gallu canolbwyntio ar berson ffuglennol, yn ogystal â pherson sydd wedi "byw". Fodd bynnag, cyfeiria'r term fel arfer at waith ffeithiol. Yn hytrach na chrynhoi gwybodaeth o fywyd rhywun, fel y câi â phroffiliau neu curriculum vitae, mae bywgraffiad yn adroddiant parhaol sy'n dehongli ac egluro cymeriad, personoliaeth, neu gyd-destun cymdeithasol rhywun.
Dangos detholiadau newydd

Bywgraffiad o nôd

Harriet Tubman.jpg

Harriet Tubman (ganwyd Araminta Ross, oedd. 1820 – Mawrth 10, 1913) oedd yn difodwraig a dyngarwraig Americanwyr Affricanaidd. Yn ogystal, roedd hi hefyd yn ysbïwraig yr Undeb yn ystod Rhyfel Cartref America. Ar ôl iddi ddianc rhag caethwasiaeth, wedi iddi gael ei magu ynddi, ceisiodd un ar ddeuddeg waith i achub rhyw deg a thrigain caethwas drwy ddefnyddio rhwydwaith o actifyddion wrth-gaethwasiaeth a thai diogel a alwyd yr Underground Railroad. Rhoddodd hefyd gymorth i John Brown i recriwtio dynion er ei gyrch ar Harpers Ferry. Rhoddodd gymorth hefyd i bleidlais fenywod. (Darllenwch ragor yma...)

A wyddoch chi...

Categorïau

C Puzzle.png

BywgraffiadPobl
Yn ôl cysylltiadYn ôl cenedligrwyddYn ôl ethnigrwyddYn ôl iaithYn ôl rhyweddYn ôl ymddygiad
Yn ôl galwedigaeth:

Yn ôl crefyddYn ôl gwleidyddiaethYn ôl lle
Yn ôl statws:

Yn ôl amserRhestrau pobl

Pethau y gallwch eu gwneud

WiciBrosiectau

Wicigyfryngau cysylltiedig

Bywgraffiadur ar Wiciquote     Bywgraffiadur ar Wicillyfrau     Bywgraffiadur ar Wicitestun     Bywgraffiadur ar Wiciadur     Bywgraffiadur ar Gomin
Dyfyniadau Llawlyfrau a Llyfrau Testunau Gwreiddiol Geiriadur Ffeiliau
https://cy.wikiquote.org/wiki/Special:Search/BywgraffiadurWikiquote-logo.svg
https://cy.wikibooks.org/wiki/Special:Search/BywgraffiadurWikibooks-logo.png
https://cy.wikisource.org/wiki/Special:Search/BywgraffiadurWikisource-logo.svg
https://cy.wiktionary.org/wiki/Special:Search/BywgraffiadurWiktionary-logo-cy.png
//cy.wikipedia.org/wiki/Arbennig:Search/Commons:BywgraffiadurCommons-logo.svg
Beth yw'r pyrth? · Rhestr pyrth · Pyrth dethol
Puro storfa gweinydd