Pornograffi dial

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Darluniad noeth neu rywiol o berson a ddosbarthir heb ei ganiatâd ef neu ei chaniatâd hi yw pornograffi dial.[1] Fel rheol cynhyrchir y delweddau neu fideo gan bartner mewn perthynas rywiol, gyda chaniatâd y person sy'n ymddangos yn y deunydd neu hebddo; neu wedi eu creu gan y person ei hun a'u rhoi neu ddanfon i'r partner yn breifat. Fe all yr un sy'n meddu ar y deunydd ei ddefnyddio i flacmelio'r un sy'n wrthrych y deunydd i berfformio gweithgareddau rhyw, neu i'w orfodi i barháu â'r berthynas. Yn sgil achosion sifil a niferoedd cynyddol o achosion a riportiwyd, pasiwyd deddfau amrywiol i wahardd pornograffi dial mewn nifer o wledydd. Cei'r arfer ei disgrifio hefyd yn ffurf ar gamdriniaeth seicolegol a thrais yn y cartref.[2]

Gan amlaf defnyddir y term "pornograffi dial" i gyfeirio at y weithred o gyhoeddi lluniau neu fideo o gyn-gariad ar y we heb ganiatâd, gyda'r bwriad o fygythio neu godi cywilydd ar y person, yn sgil chwalu'r berthynas.[1][3] Fe all y deunydd gael ei uwchlwytho i wefan, ei bostio ar safle rhwydweithio cymdeithasol, neu ei rannu trwy neges destun neu e-bost. Camddefnyddir y term yn aml i ddisgrifio sefyllfaoedd nad ydynt yn ymwneud â dial, megis ddeunydd rhywiol a ddosbarthir gan hacwyr neu gan unigolion sy'n dymuno arian neu sylw. Fel arfer caiff manylion personol am yr unigolyn eu postio gyda'r deunydd, megis enw, cyfeiriad, gweithle, a dolenni i dudalennau ar gyfryngau cymdeithasol.[4][5] Fe all fywyd y person sy'n darged gael ei niweidio o ganlyniad i bornograffi dial, ac mae'n bosib iddynt ddioddef anffafriaeth yn y gweithle, cael eu dilyn yn annymunedig ar y we, ac ymosodiad corfforol. Gan fod nifer o gwmnïau yn ymchwilio i ffynonellau posib o sylw negyddol, mae nifer o ddioddefwyr pornograffi dial wedi colli eu swyddi ac yn eu cael bron yn amhosib i gael swydd arall.[6]

Ymhlith y rhannau o'r byd sydd wedi deddfu yn erbyn pornograffi dial mae Cymru a Lloegr, yr Almaen, Israel, 27 o daleithiau'r Unol Daleithiau,[7] a thalaith Victoria yn Awstralia.

Y gyfraith yng Nghymru a Lloegr[golygu | golygu cod y dudalen]

Creodd adran 33 Deddf Cyfiawnder Troseddol a’r Llysoedd 2015 drosedd newydd o "ddatgelu ffotograffau a ffilmiau rhywiol preifat heb gydsyniad unigolyn sy’n ymddangos ynddynt gyda’r bwriad o achosi gofid i’r unigolyn hwnnw neu honno". Mae'n cynnwys unrhyw un sy’n ail drydaru neu anfon ymlaen y deunydd heb ganiatâd os bwreidir achosi gofid, ond nid os yr unig fwriad oedd oherwydd ei fod ef neu hi yn credu ei fod yn ddoniol.[8]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]