Parc Coed y Sipsiwn

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
 Rhybudd! Broom icon.png Mae'n bosibl nad yw pwnc yr erthygl hon yn un digon pwysig iddo haeddu lle ar Wicipedia.
Os na ellir profi fod y pwnc o ddigon o ddiddordeb i fod yn destun erthygl wyddoniadurol, fe all yr erthygl gael ei dileu. Os ydych yn credu fod yr erthygl yn werth ei chadw rhowch eich rhesymau dros hynny ar ei dudalen sgwrs.
Mae'r nodyn yma yn rhoi'r erthygl yn y categori Amlygrwydd.


Parc ym Mhontnewydd, ger Caernarfon yw Parc Coed y Sipsiwn. Cafodd y parc ei greu yn 2004 gan Christine Evans ond ers 2016 ei nith Debbie sydd yn ei redeg, gyda’i gwr Gafyn. Mae’r lle wedi cael ei enwi ar ôl y goedwig lle'r oedd y Sipsi Romani olaf yn byw yn y pentref. Mae’r parc ar agor rhwng 1 Ebrill ac 15 Medi. Derbyniodd Parc Coed y Sipsiwn 4.5 seren gan wefan twristiaeth Trip Advisor.[1]

Stori Parc Coed y Sipsiwn[golygu | golygu cod y dudalen]

Cychwynnodd y syniad pan fabwysiadodd Christine a'i gŵr John, geffyl bach o’r enw Simba. Roedd gan Simba goes ddrwg ac roeddent yn poeni amdano, ond ar wahân i hynny roedd Simba yn geffyl ystyfnig a direidus iawn. Roedd Simba yn un o’r teulu ac roedd Christine a John yn meddwl buasai cwmni yn gwneud lles iddo, wnaeth mwy o geffylau ymuno gyda Simba. Cafodd Christine y syniad o ddangos Simba a'i anifeiliaid i gyd i'r byd dyna pryd y daeth y syniad ‘Parc Coed y Sipsiwn’ i'w meddwl.

Gweithgareddau[golygu | golygu cod y dudalen]

  • Rheilffordd Woody ( Woody’r Railway) – Mae trên Woody yn mynd o gwmpas y parc am ¾ km, mae’r trên yn cael ei redeg ar fodur trydanol, di lygredd.
  • Rheilffordd yr ardd (Outdoor garden railway) – Mae’r model o reilffordd graddfa ‘G’ yn dangos gwahanol fathau o drenau yn teithio dros ½ km o drac. Mae’r trenau yn mynd o dan bontydd, drwy dwneli, adeiladau a thros bwll hwyaid.
  • Palfa fawr Woody (Woody’s quarry big dig) - Lle gydag ‘mini diggers’ i balu.
  • Parc chwarae (Play area) – Ardal chwarae tu mewn
  • Trampolinau (Trampolines) – Trampolinau yn y ddaear
  • Tŷ Coeden Gerdd (Musical tree-house) – Lle i chwarae offerynnau fel drymiau, bongos, maracas, a mwy mewn tŷ coeden.
  • Pysgota magnetig (Magnetic fishing) – Dal pysgod lliwgar wrth ddefnyddio polion magnetig
  • Twneli (Tunnels) - Chwarae cuddio mewn gwahanol dwneli
  • Ceir Didi (Didi Cars)

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]