Nodyn:Hysbysiad gwaith Flickr

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Commons-logo.svg Y ffordd haws o uwchlwytho delweddi o Flickr ydy creu cyfrif gyda Chomin Wicifryngau a'i huwchlwytho yno.
Mae Comin Wicifryngau yn gasgliad o ddelweddi sydd ddim yn cynnwys trwydded, sy'n cael eu rhannu gan bob prosiect Wicifryngau. Pan yr ydych yn uwchlwytho delwedd i Gomin, bydd hi ar gael yn awtomatig yma o dan yr un enw.


Uwchlwytho gwaith a ddaethoch o'i hyd ar Flickr
Mae'r canllaw hwn yn iawn ar gyfer uwchlwytho gwaith a ddaethoch o'i hyd ar Flickr, a grëwyd gan rywun arall.

Ar bob tudalen ddelwedd ar Flickr, mae adran "Trwydded" ar ochr dde'r dudalen. Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth drwyddedu sy'n bwysig ichi.

Mae gan ddelweddi Flickr saith gwahanol fathau o drwyddedau. Mae hefyd adran parth cyhoeddus, Flickr: The Commons, sydd wedi cael eu huwchlwytho gan sefydliadau cyfrannol. Mae 2 allan o'r 6 thrwydded Creative Commons (CC) yn iawn yma:

Statement on image page. Trwydded A yw'n iawn yma?
© Cedwir pob hawl Dan hawlfraint Stop hand.svg NID YW'N IAWN
Cc-by new white.svgCc-nc white.svgCc-nd white.svg Cedwir peth hawliau CC-BY-NC-ND Stop hand.svg NID YW'N IAWN
Cc-by new white.svgCc-nc white.svgCc-sa white.svg Cedwir peth hawliau CC-BY-NC-SA Stop hand.svg NID YW'N IAWN
Cc-by new white.svgCc-nc white.svg Cedwir peth hawliau CC-BY-NC Stop hand.svg NID YW'N IAWN
Cc-by new white.svgCc-nd white.svg Cedwir peth hawliau CC-BY-ND Stop hand.svg NID YW'N IAWN
Cc-by new white.svg Cedwir peth hawliau CC-BY Green check.png Yn iawn
Cc-by new white.svgCc-sa white.svg Cedwir peth hawliau CC-BY-SA Green check.png Yn iawn
Nid oes cyfyngiadau hawlfraint. Y Parth Cyhoeddus Green check.png Yn iawn
Mae'r eicon Cc-by new white.svg "BY" yn golygu fod angen priodoliad ar drwydded y ddelwedd , oherwydd y crëwyd "GAN" rywun arall ydyw. Cc-sa white.svg Mae SA ar gyfer "Share Alike". NID yw trwyddedau NC (Cc-nc white.svg - defnydd anfasnachol yn unig) neu ND (Cc-nd white.svg - dim gwaith deilliadol) yn iawn yma. Os nad yw'r ddelwedd yn iawn, efallai y hoffech ofyn i'r awdur ei rhyddhau gyda thrwydded rydd megis CC-BY (trwydded Creative Commons Attribution), neu CC-BY-SA (Creative Commons Attribution Share Alike). Gweler Commons:OTRS.
Gall Flickr chwilio ei ddelweddi yn ôl trwyddedau penodol. Cliciwch ar y ddolen "see more" ar gyfer pob un drwydded. Gweler yr uwch ymchwilio hefyd. Mae'r opsiynau i chwilio'r Creative Commons ar waelod y dudalen dan sylw.

Mae gan Comin Wicifryngau ganllaw i'ch helpu â phennu'r drwydded gywir wrth uwchlwytho delweddi. Dyma restr a thabl o hen fersiynau a fersiynau newydd o drwyddedau Creative Commons sy'n dderbyniol yng Nghomin Wicifryngau.

Cliciwch yma i fynd yn ôl i'r dudalen uwchlwytho.