Manhattanhenge

Oddi ar Wicipedia
Twristiaid yn arsylwi Manhattanhenge yng Ngorffennaf 2016

Manhattanhenge, a elwir hefyd yn Heuldro Manhattan,[1] yw ddigwyddiad lle mae'r haul yn machlud neu'r haul yn gwawrio yn cyd-fynd â strydoedd dwyrain-gorllewin grid prif stryd Manhattan, Dinas Efrog Newydd. Mae'r machlud a'r gwawrio yn alinio ddwywaith y flwyddyn, ar ddyddiadau sydd wedi'u gosod yn gyfartal o amgylch heuldro'r haf a heuldro'r gaeaf. Mae aliniadau'r machlud yn digwydd tua Mai 28 a Gorffennaf 13. Mae aliniadau'r gwawrio yn digwydd tua Rhagfyr 5 ac Ionawr 8. Y llefydd orau ar gyfer gwylio Manhattanhenge yw Strydoedd 14eg, 23ain, 34ain, 42fed, a 57fed.[2]

Esboniad a manylion[golygu | golygu cod]

Bathwyd y term Manhattanhenge gan Neil deGrasse Tyson,[3] astroffisegydd yn Amgueddfa Hanes Naturiol America a brodor o Efrog Newydd. Mae'n gyfeiriad at Gôr y Cewri, heneb gynhanesyddol wedi'i lleoli yn Wiltshire, Lloegr, a adeiladwyd fel bod gwawrio'r haul, a welir o ganol yr heneb ar adeg heuldro'r haf, yn alinio gyda'r un o'r graig allanol.[4][5] Mewn cyfweliad, nododd Tyson fod yr enw wedi’i ysbrydoli gan ymweliad plentyndod â Chôr y Cewri ar alldaith dan arweiniad Gerald Hawkins - seryddwr a oedd y cyntaf i gynnig taw pwrpas Côr y Cewri oedd fel arsyllfa seryddol hynafol a ddefnyddiwyd i ragfynegi symudiadau haul a sêr.

Yn unol â Chynllun y Comisiynwyr 1811, mae'r grid stryd ar gyfer y rhan fwyaf o Manhattan yn cael ei gylchdroi 29° clocwedd o'r gwir dwyrain-gorllewin.[6] Felly, pan mae ongl y machlud 299° (hy, 29° i'r gogledd o'r gorllewin dyledus), mae'r machlud yn cyd-fynd â'r strydoedd ar y grid hwnnw. Mae'r dyluniad grid hirsgwar hwn yn rhedeg o'r gogledd o Stryd Houston ym Manhattan Isaf i'r de o Stryd 155fed ym Manhattan Uchaf.[7] Mae golygfa weledol fwy trawiadol, a'r un y cyfeirir ati'n gyffredin fel Manhattanhenge, yn digwydd cwpl o ddiwrnodau ar ôl dyddiad cyntaf y flwyddyn, a chwpl o ddyddiau cyn yr ail ddyddiad, pan gall cerddwr sy'n edrych i lawr llinell ganol y stryd i'r gorllewin tuag at New Jersey gweld y ddisg solar lawn ychydig yn uwch na'r gorwel a rhwng proffiliau'r adeiladau.[1]

Mae union ddyddiadau Manhattanhenge yn dibynnu ar ddyddiad heuldro'r haf, sy'n amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond sy'n parhau'n agos at Fehefin 21. Yn 2014, digwyddodd Manhattanhenge "haul llawn" ar Fai 30 am 8:18yh, ac ar Orffennaf 11 am 8:24yh[4] Mae'r digwyddiad wedi denu sylw cynyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.[8]

Mae'r dyddiadau y mae gwawrio'r haul yn cyd-fynd â'r strydoedd ar grid Manhattan wedi'u gosod yn gyfartal o amgylch heuldro'r gaeaf, ac yn cyfateb yn fras i Ragfyr 5 ac Ionawr 8.[9]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Machlud yr haul yn edrych i'r gorllewin ar hyd Stryd 42fed, 8:23yh, 13 Gorffennaf 2006.
Manhattan sunset on June 3 on West 42nd Street
Machlud haul Manhattan ar Stryd 42fed Gorllewin.
Gwawrio'r haul ar hyd Stryd 32fd Gorllewin.

Yn y tabl canlynol, mae "haul llawn" yn cyfeirio at ddigwyddiadau lle mae'r ddisg solar lawn ychydig uwchben y gorwel, ac mae "hanner haul" yn cyfeirio at ddigwyddiadau lle mae'r ddisg solar wedi'i chuddio'n rhannol o dan y gorwel.[4]

Dyddiad Amser Math
29 Mai 2016 8:12yh Hanner haul[10]
30 Mai 2016 8:12yh Haul llawn
11 Gorffennaf 2016 8:20yh Haul llawn
12 Gorffennaf 2016 8:20yh Hanner haul
29 Mai 2017 8:13yh Hanner haul[11]
30 Mai 2017 8:12yh Haul llawn
12 Gorffennaf 2017 8:20yh Haul llawn
13 Gorffennaf 2017 8:21yh Hanner haul
29 Mai 2018 8:13yh Hanner haul[4]
30 Mai 2018 8:12yh Haul llawn
12 Gorffennaf 2018 8:20yh Haul llawn
13 Gorffennaf 2018 8:21yh Hanner haul
29 Mai 2019 8:13yh Hanner haul
30 Mai 2019 8:12yh Haul llawn
12 Gorffennaf 2019 8:20yh Haul llawn
13 Gorffennaf 2019 8:21yh Hanner haul

Ffenomena cysylltiedig mewn dinasoedd eraill[golygu | golygu cod]

Mae'r un ffenomen yn digwydd mewn dinasoedd eraill gyda grid stryd unffurf a golygfa ddirwystr o'r gorwel. Pe bai'r strydoedd ar y grid yn drylwyr o'r gogledd i'r de a'r dwyrain i'r gorllewin, yna byddai codiad yr haul a machlud yn cyd-fynd ar ddyddiau'r cyhydnosau gwerinol a hydrefol (sy'n digwydd tua Mawrth 20 a Medi 23 yn y drefn honno). Yn Baltimore, er enghraifft, mae gwawrio'r haul yn alinio ar Fawrth 25 a Medi 18 a machlud haul ar Fawrth 12 a Medi 29.[12] Yn Chicago, mae'r haul yn machlud yn cyd-fynd â'r system grid ar Fawrth 20 a Medi 25, ffenomen a alwyd yn Chicagohenge.[13]

Yn Toronto, mae'r haul yn machlud yn cyd-fynd â'r strydoedd dwyrain-gorllewin ar Chwefror 16 a Hydref 25, ffenomen a elwir bellach yn lleol fel Torontohenge.[14] Ym Montreal, gall fod Montrealhenge bob blwyddyn tua Mehefin 12.[15]

Pan ddarganfu’r penseiri a oedd yn dylunio canol dinas Milton Keynes, yn y Deyrnas Unedig, fod ei phrif stryd bron â fframio’r haul yn codi ar Hirddydd Haf a’r haul yn machlud ar Heuldro'r Gaeaf, fe wnaethant ymgynghori ag Arsyllfa Greenwich i gael yr union ongl sy’n ofynnol ar eu lledred, a pherswadiodd eu peirianwyr i symud y grid ffyrdd ychydig raddau.[16]

Yng Cambridge, Massachusetts, mae MIThenge yn digwydd tuag Ionawr 11 a Thachwedd 29. Gellir gweld yr haul yn machlud ar hyd y "Coridor Anfeidrol", yn Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT).[17]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. 1.0 1.1 Jenkins, Alejandro (2013). "The Sun's position in the sky". European Journal of Physics 34 (3): 633. arXiv:1208.1043. Bibcode 2013EJPh...34..633J. doi:10.1088/0143-0807/34/3/633.
 2. "Manhattanhenge 2020". rove.me.
 3. Iezzi, Teressa (May 29, 2015). "How Neil deGrasse Tyson Discovered Manhattanhenge". Fast Company.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Tyson, Neil deGrasse. "Manhattanhenge" Archifwyd 2019-01-16 yn y Peiriant Wayback. on the Hayden Planetarium website Gwall cyfeirio: Tag <ref> annilys; mae'r enw "tyson" wedi'i ddiffinio droeon gyda chynnwys gwahanol
 5. Lee, Jennifer 8. (1 June 2009). "Manhattanhenge". City Room. New York Times. Cyrchwyd 9 July 2017.
 6. Petzold, Charles. "How Far from True North are the Avenues of Manhattan?". Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 4, 2007. Cyrchwyd 9 July 2017.
 7. "The Story of 'Manhattanhenge': An NYC Phenomenon Explained". space.com.
 8. LaFrance, Adrienne (29 May 2014). "Why Do People Love Manhattanhenge So Much?". The Atlantic. Cyrchwyd 14 July 2014.
 9. "Sun to strike New York streets in 'Manhattanhenge'". The Daily Telegraph. July 11, 2011. In wintertime, the phenomenon is seen around December 5 and January 8.
 10. Carlson, Jen (6 May 2016). "Here Are Your 2016 Manhattanhenge Dates". Gothamist. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 9, 2016. Cyrchwyd 12 May 2016.
 11. Carlson, Jen (15 May 2017). "Here Are Your 2017 Manhattanhenge Dates". Gothamist. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 17, 2017. Cyrchwyd 17 May 2017.
 12. "Baltimore Sun: Baltimore breaking news, sports, business, entertainment, weather and traffic". Baltimore Sun. July 13, 2007.
 13. Moser, Whet (August 20, 2009). "Chicagohenge!". Chicago Reader. Cyrchwyd September 20, 2010.
 14. Watson, Gavan (July 7, 2009). "Experience "Manhattanhenge" in Toronto". Gavan P. L. Watson.
 15. DeWolf, Christopher (July 14, 2009). "Manhattanhenge and Montrealhenge". urbanphoto.com. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2013-12-02. Cyrchwyd September 18, 2016.
 16. Barkham, Patrick (May 3, 2016). "The struggle for the soul of Milton Keynes". Cyrchwyd May 11, 2016.
 17. Goldman, Stuart J. (November 2003). "Sun Worship in Cambridge" (PDF). Sky & Telescope. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar March 4, 2016. Cyrchwyd 17 July 2014.