Neidio i'r cynnwys

MARPOL 73/78

Oddi ar Wicipedia
MARPOL 73/78
Enghraifft o'r canlynolcytundeb Edit this on Wikidata
Yn cynnwysMarpol Atodiad I, Marpol Atodiad II, Marpol Atodiad III, Marpol Atodiad IV, Marpol Atodiad V, Marpol Atodiad VI Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Mae'r Confensiwn Rhyngwladol er Atal Llygredd o Llongau, 1973, fel y'i haddaswyd gan Brotocol 1978, neu " MARPOL 73/78 " (sy'n fyr am "marine pollution") yn un o'r confensiynau amgylcheddol morol rhyngwladol pwysicaf.[1] Fe'i datblygwyd gan y Sefydliad Morwrol Rhyngwladol gyda'r nod o leihau llygredd y cefnforoedd a'r moroedd, gan gynnwys dympio, llygredd olew ac aer.

Arwyddwyd y MARPOL gwreiddiol ar 17 Chwefror 1973, ond ni ddaeth i rym ar y dyddiad llofnodi. Mae’r confensiwn presennol yn gyfuniad o Gonfensiwn 1973 a Phrotocol 1978,[2] a ddaeth i rym ar 2 Hydref 1983. Yn Ionawr 2018, roedd 156 o bartion wedi arwyddo'r cytundeb, sef 99.42% o dunelli metrig llongau'r byd.

Mae pob llong sy'n chwifio baner un o wledydd a lofnododd MARPOL yn ddarostyngedig i'w gofynion, waeth ble maen nhw'n hwylio, ac mae'r cenhedloedd hyn hefyd yn gyfrifol am longau sydd wedi'u cofrestru ar eu cofrestrfa longau genedlaethol.[3]

Darpariaethau

[golygu | golygu cod]

Rhennir MARPOL yn Atodiadau yn ôl categorïau amrywiol o lygryddion, y mae pob un ohonynt yn ymdrin â rheoleiddio grŵp penodol o allyriadau llongau.

Rhestr o Atodiadau MARPOL 73/78
Atodiad Teitl Mynediad i rym [4] Nifer y Partïon/Gwladwriaethau Contractio α % Tunelledd y Byd β
Atodiad I Atal llygredd olew a dŵr olewog 2 Hydref 1983
Atodiad II Rheoli llygredd sylweddau hylifol gwenwynig swmpus 6 Ebrill 1987
Atodiad III Atal llygredd sylweddau niweidiol a gludir ar y môr ar ffurf pecynau 1 Gorffennaf 1992 138 97.59
Atodiad IV Llygredd gan garthffosiaeth o longau 27 Medi 2003
Atodiad V Llygredd sbwriel o longau 31 Rhagfyr 1988
Atodiad VI Atal llygredd aer o longau 19 Mai 2005 72 94.70
Nodiadau
Ar 31 Gorffennaf 2013
Yn seiliedig ar Ystadegau Llynges y Byd ar 31 Rhagfyr 2012

Atodiad I

[golygu | golygu cod]

Daeth Atodiad I MARPOL i rym ar 2 Hydref 1983 ac mae'n ymdrin â gollwng olew i'r môr. Mae'n ymgorffori'r meini prawf gollwng olew a ragnodwyd yn niwygiadau 1969 i Gonfensiwn Rhyngwladol 1954 ar gyfer Atal Llygredd y Môr gan Olew (OILPOL). Mae'n nodi nodweddion dylunio tancer y bwriedir iddynt leihau gollyngiadau olew i'r cefnfor er mwyn atal damweiniau. Mae'n darparu rheoliadau mewn perthynas â thrin dŵr carthion ystafell peiriant gyrru llongau ar gyfer pob llong fasnachol fawr a gwastraff glanhau balast a thanciau. Mae hefyd yn cyflwyno'r cysyniad o "ardaloedd môr arbennig (PPSE)", yr ystyrir eu bod mewn perygl o gael eu llygru gan olew. Mae gollwng olew ynddynt wedi'i wahardd yn llwyr, gydag ychydig eithriadau.[4]

Atodiad II

[golygu | golygu cod]
Llofnodwyr Confensiwn MARPOL 73/78 ar lygredd morol yn Ebrill 2008 Cytundeb wedi arwyddo (gwyrdd)

Daeth Atodiad II MARPOL i rym ar 6 Ebrill 1987. Mae'n manylu ar y meini prawf gollwng ar gyfer dileu llygredd gan sylweddau hylifol gwenwynig a gludir mewn symiau mawr. Caniateir gollwng llygryddion i gyfleusterau penodol yn unig. Beth bynnag, ni chaniateir gollwng unrhyw weddillion sy'n cynnwys llygryddion o fewn 22 km i'r tir agosaf. Mae cyfyngiadau llymach yn berthnasol i “feysydd arbennig”.[4]

Mae Atodiad II yn ymdrin â'r Cod Swmp Cemegol Rhyngwladol (Cod IBC, sef International Bulk Chemical Code) ar y cyd â Phennod 7 o Gonfensiwn SOLAS. Yn flaenorol, rhaid i danceri cemegol a adeiladwyd cyn 1 Gorffennaf 1986 gydymffurfio â gofynion y Cod ar gyfer Adeiladu ac Offer Llongau sy'n Cludo Cemegau Peryglus mewn Swmp (Cod BCH). [5]

Atodiad III

[golygu | golygu cod]

Daeth Atodiad III MARPOL i rym ar 1 Gorffennaf 1992. Mae'n cynnwys gofynion cyffredinol ar gyfer y safonau ar bacio, marcio, labelu, dogfennaeth, maint, rhannu a hysbysiadau ar gyfer atal llygredd gan sylweddau niweidiol. Mae'r Atodiad yn unol â'r gweithdrefnau y manylir arnynt yn y Cod Nwyddau Peryglus Morol Rhyngwladol (IMDG), sydd wedi'i ehangu i gynnwys llygryddion morol. Daeth y diwygiadau i rym ar 1 Ionawr 1991.[4]

Atodiad IV

[golygu | golygu cod]

Daeth Atodiad IV Marpol i rym ar 27 Medi 2003. Mae'n cyflwyno gofynion i reoli llygredd y môr gan garthffosiaeth o longau.

Atodiad V

[golygu | golygu cod]

Daeth Atodiad V MARPOL (Rheoliadau ar gyfer Atal Llygredd gan Sbwriel o Llongau) i rym ar 31 Rhagfyr 1988. Mae'n nodi'r pellteroedd o dir lle gellir gwaredu deunyddiau ac yn isrannu gwahanol fathau o sbwriel a malurion morol. Mae'r gofynion yn llawer llymach mewn nifer o "feysydd arbennig" ond efallai mai'r rhan amlycaf o'r Atodiad yw'r gwaharddiad llwyr rhag dympio plastig i'r cefnfor.[6]

Atodiad VI

[golygu | golygu cod]

Daeth Atodiad VI MARPOL i rym ar 19 Mai 2005. Mae'n cyflwyno gofynion i reoleiddio'r llygredd aer sy'n cael ei ollwng gan longau, gan gynnwys allyriadau sylweddau sy'n teneuo'r osôn, Ocsidau Nitrogen (NOx), Ocsidau Sylffwr (SOx), Cyfansoddion Organig Anweddol (VOCs) a llosgi ar fwrdd llongau. Mae hefyd yn sefydlu gofynion ar gyfer cyfleusterau derbyn ar gyfer gwastraff o systemau glanhau nwyon gwacáu, llosgyddion, ansawdd olew tanwydd, llwyfannau alltraeth a rigiau drilio, a sefydlu Ardaloedd Rheoli Allyriadau Sylffwr (SECAs).[4]

IMO 2020

[golygu | golygu cod]

O 1 Ionawr 2020, gorfodwyd safonau allyriadau newydd ar gyfer olew tanwydd a ddefnyddir gan longau, mewn rheoliad a elwir yn IMO 2020. Gostyngodd y terfyn sylffwr byd-eang (y tu allan i SECA) o 3.5% o sylffwr a ganiateir mewn tanwydd morol i 0.5%. Disgwylir i hyn wella ansawdd yr aer yn sylweddol mewn llawer o ardaloedd arfordirol a phorthladdoedd poblog, a fydd yn atal dros 100,000 o farwolaethau cynnar bob blwyddyn, a llawer mwy o achosion o asthma yn y rhanbarthau a'r dinasoedd hyn.[7][8] Mae dros 170 o wledydd wedi arwyddo'r newidiadau, gan gynnwys yr Unol Daleithiau.[9] Disgwylir i hyn greu newidiadau enfawr i'r diwydiannau llongau ac olew, gyda diweddariadau mawr yn ofynnol i longau a chynhyrchiad cynyddol o danwydd sylffwr is.[10]

Gweler hefyd

[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau

[golygu | golygu cod]
  1. "What is MARPOL Convention? IMO Convention for the Prevention of Pollution from Ships".
  2. "Chronology & Search". MAX1 Studies. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 4 Mawrth 2016. Cyrchwyd 2015-07-15.
  3. Copeland, Claudia (6 February 2008). "Cruise Ship Pollution: Background, Laws and Regulations, and Key Issues" (PDF). Congressional Research Service. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 25 Ebrill 2013. This article incorporates text from this source, which is in the public domain
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 "MARPOL73-78: Brief history - list of amendments to date and where to find them". MARPOL73-78: Brief history - list of amendments to date and where to find them. IMO. 2012. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2015-03-06. Cyrchwyd 3 June 2015."MARPOL73-78: Brief history - list of amendments to date and where to find them" Archifwyd 2015-03-06 yn y Peiriant Wayback..
  5. "IBC Code". www.imo.org. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 30 Gorffennaf 2019. Cyrchwyd 2 Gorffennaf 2017.
  6. "Garbage". www.imo.org. Pollution Prevention (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2018-04-15. Cyrchwyd 14 Ebrill 2018.
  7. Sofiev, Mikhail; Winebrake, James J.; Johansson, Lasse; Carr, Edward W.; Prank, Marje; Soares, Joana; Vira, Julius; Kouznetsov, Rostislav et al. (February 6, 2018). "Cleaner fuels for ships provide public health benefits with climate tradeoffs". Nature Communications 9 (1): 406. Bibcode 2018NatCo...9..406S. doi:10.1038/s41467-017-02774-9. ISSN 2041-1723. PMC 5802819. PMID 29410475. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=5802819.
  8. Corbett, James J.; Winebrake, James J.; Carr, Edward W. (12 Awst, 2016). Health Impacts Associated with Delay of MARPOL Global Sulphur Standards. Finnish Meteorological Institute.
  9. Meredith, Sam (2019-07-15). "The 'biggest change in oil market history' is less than six months away". CNBC. Cyrchwyd 2019-11-19.
  10. Viens, Ashley (2019-06-12). "IMO 2020: The Big Shipping Shake-Up". Visual Capitalist. Cyrchwyd 19 Tachwedd 2019.

Dolenni allanol

[golygu | golygu cod]