Neidio i'r cynnwys

Kyuubi

Oddi ar Wicipedia

Yn y gyfres manga ac anime Naruto, y nawfed bwystfil cynffonnog yw y Kyuubi (九尾 - Japaneg). Mae'r bwystfil yma wedi'i seilio o fewn Naruto Uzumaki, yn dilyn y ddigwyddiad deuddeg blwyddyn cyn lle y mae'r cyfres yn dechrau.

Clogyn y Kyuubi wrth iddo ddechrau rheoli Naruto

Cefndir[golygu | golygu cod]

Yn wreiddiol, pan oedd Doethwr y Chwe Llwybr dal i fyw, roedd y naw bwystfil cynffonnog wedi'u cyfuno i wneud bwystfil gyda deg cynffon o'r enw Izanagi. Er mwyn osgoi atgyfodiant Izanagi, fe wnaeth y doethwr rhannu'r bwystfil mewn i naw bwystfil llai; y cyntaf gydag un cynffon, a'r nawfed yn gorffen gyda naw gynffon. Dros y canrifoedd cafodd y Kyuubi enw drwg fel un o'r trychinebau naturiol gwaethaf, gan ymddangos yn sydyn i ymosod ar lefydd lle roedd malais dynol wedi cynyddu. Degawdau yn nôl, defnyddiodd Madara Uchiha ei Sharingan ar y Kyuubi er mwyn ei reoli a'i ddefnyddio i ymladd yn erbyn Hashirama Senju am ddial. Brwydr mawr oedd hon ac o ganlyniad, gwahanodd y ddaear. Crëodd hyn le o'r enw Valley of the End. Ar ôl y frwydr hon fe wnaeth gwraig Hashirama, Mito Uchiha, selio'r Kyuubi tu fewn i'w hunan er mwyn ceisio osgoi'r digwyddiad yn y dyfodol. Wrth i Mito oedi rhoddodd y cyfrifoldeb yma i Kushina Uzumaki, mam Naruto; er hynny, fe wnaeth y sêl gwannu wrth i Kushina feichiogi gyda Naruto. Er y cafodd Kushina y beichiogrwydd yn gyfrinachol, ffeindiodd Madara ei lleoliad a thorri'r sêl, yna yn cael gafael ar y Kyuubi eto. Gorchmynodd Madara i'r Kyuubi i ddinistrio Konoha ond fe wnaeth Minato Uzumaki, tad Naruto, llwyddo selio hanner Chakra y Kyuubi tu fewn i'w fab ar ôl galw ar Gamabunta i'w delegludo, ac yna'r hanner arall tu fewn i'w hun.

Clogyn y Kyuubi wrth iddo ddechrau rheoli Naruto

Edrychiad[golygu | golygu cod]

Cadno oren ei flew gyda llygaid coch yw'r Kyuubi, gyda nodweddion dynol ar adran uchaf ei gorff. Fel yr awgryma ei enw, mae ganddo naw cynffon; er hynny, ar ôl i'r sêl rhwng y Kyuubi a Naruto wanhau, mae cynffonnau y Kyuubi yn dod allan un ar y tro. I ddechrau, mae llygaid Naruto yn troi'n goch fel llygaid y Kyuubi. Mae Chakra lliw coch yn dechrau gollwng o Naruto ac yn creu clogyn o'r gwmpas; gelwir hon the Demon Fox's Cloak. Yna, mae un cynffon ar y tro yn cael ei greu. Mae chwimdra mae'r cynffonnau yn cael eu creu yn dibynnu ar gracrwydd Naruto. Ar adegau, rydym yn gweld y Kyuubi o fewn isymwybod Naruto. Rhyw fath o garchar yw hon gyda'r llawr wedi'i orchuddio â dŵr. Ar gât y carchar, mae darn o bapur sydd yn darllen y gair "seal" (封 - Japaneg).

Y Kyuubi tu fewn isymwybod Naruto

Personoliaeth[golygu | golygu cod]

Bwystfil gas, creulon, galluog a dichellgar yw'r Kyuubi. Mi fydd y Kyuubi yn cymryd pob cyfle i gymryd rheolaeth dros Naruto trwy ecsbloetio'i wendidau, gan gynnig rhoi pwer iddo os yw Naruto yn gadael iddo cymryd rheolaeth. Mae'r Kyuubi hefyd yn ceisio temptio Naruto i dorri'r sêl.

Medrau[golygu | golygu cod]

Mae gan y Kyuubi gyflenwad enfawr Chakra, a gall un trawiad o'i gynffonnau achosi tsiwnami neu fynyddoedd i gwympo. Oherwydd Jinchuuriki y Kyuubi yw Naruto, mae Chakra y Kyuubi hefyd yn achosi i anafiadau Naruto gwella yn gyflymach nag arfer. Mae hefyd gan Naruto gynydd yng nghryfder a chyflymder.