Hwylfan

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
 Rhybudd! Broom icon.png Mae'n bosibl nad yw pwnc yr erthygl hon yn un digon pwysig iddo haeddu lle ar Wicipedia.
Os na ellir profi fod y pwnc o ddigon o ddiddordeb i fod yn destun erthygl wyddoniadurol, fe all yr erthygl gael ei dileu. Os ydych yn credu fod yr erthygl yn werth ei chadw rhowch eich rhesymau dros hynny ar ei dudalen sgwrs.
Mae'r nodyn yma yn rhoi'r erthygl yn y categori Amlygrwydd.


 Rhybudd! Broom icon.png Mae angen cywiro iaith yr erthygl hon.
Beth am fynd ati i'w chywiro?

Dyma restr o erthyglau i'w cywiro: Tudalennau â phroblemau ieithyddol.

Yn union y tu allan i ganol tref Caernarfon ar A487 mae Yr Hwylfan yn lle chwarae anhygoel, yn enwedig os yw'r tywydd yn wael. Gafodd Hwylfan ei sefydlu yn 1984. Mae Hwylfan yn dda os ydych gyda plant I blant i fyny I 12 oed sydd yn hoffi dringo neu parciau themâu neu sydd yn mwynhau rhedeg o gwmpas. Mae Hwylfan yn Stryd Bangor, Caernarfon, Gwynedd. Mae llawer o bethau i wneud yno fel ardal chwarae enfawr, cartiau, camp laser, rhywle i ddathlu penblwydd, lle chwarae i blant o dan 5, amgueddfa fach, caffi a phatio. Mae Hwylfan mewn eglwys anferth hen sydd wedi troi i mewn i rhywbeth adderchog.

Cost/Amseroedd Agor[golygu | golygu cod y dudalen]

Dydy cost i fynd i mewn i Hwylfan ddim yn rhu ddrwg. Mae’r Hwylfan ar agor 7 yr wythnos o 10yb tan 5yp bob dydd yn ystod holl wyliau’r ysgol, agor oriau amrywiol bob amser arall.


Ardal Chwarae[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae’r ardal chwarae enfawr yn 14,000 traed sgwâr o fawr, y gorau ac mae’n ardderchog i bob teulu gael hwyl. Mae yna sleid Goch Gog yna sydd yn 25 droedfedd! Hefyd mae yna sleid ddwbl gyda phwll peli yn y gwealod hefyd sleid tywyll sydd yn mynd rownd rownd, pyllau pêl, swing dros rwydi, tyrau tyrru, camau troelli, ‘dark maze’ a llawer mwy.

Lle chwarae o dan 5[golygu | golygu cod y dudalen]

Llawer o hwyl i blant sydd o dan 5 yn yr ardal yma. Ardal chwarae liwgar, hyfryd a llachar. Yn y lle chwarae o dan 5 mae yna le chwarae meddal, pethau i'w dringo i gadw'r plant bach gyda rhywbeth i'w wneud wrth Iddyn nhw ymchwilio'r lle chwarae.

Parti i penblwydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Mewn parti yn Hwylfan rydych yn cael mynediad i mewn i'r lle chwarae, Dewis bwyd oer neu boeth, Gael siawns i gwrdd â gog, te neu goffi i oedolion, a llawer mwy. Hefyd mae Hwylfan yn gwneud parti yn y nos i oedolion. Yn y parti rydych yn gallu cwrdd a gog pan ydych yn bwyta eich bwyd.

Prisiau i'r parti-

Parti ‘efydd'yn cynnwys pob dim o’r uchod.

Parti 'Arian' yn cynnwys yr un fath â pharti Efydd ynghyd â mynd mewn camp laser neu fynd ar y cartiau.

Parti 'Aur yr un fath ag efydd a mynd i mewn i gamp laser a mynd ar y cartiau.

Mae Hwylfan yn gwneud parti penblwydd i oedolion lle ma oedolion yn gallu mynd a alcohol i hunain yna. Grwpiau o 20 person o 6-8yh.


Cartiau[golygu | golygu cod y dudalen]

Ysgol gyrru gog sydd ar lawr uchaf hwylfan sydd yn lle hwyl.

Byddwch yn gal dewis car i fynd ynddo i ddreifio o gwmpas ac mae’n £1 bob tro rydych am gael siawns ar yr cartiau.

Camp Laser

Hwyl gyda eich ffrindiau yn y camp laser a mae’n £2 pob person.`


Caffi[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae’r caffi yn lle handi os rydych eisiau rhywbeth i'w fwyta neu i yfed.