Neidio i'r cynnwys

Gwyddorau fferyllol

Oddi ar Wicipedia
Amrywiadau ar ddyluniad cyffredin o dabled, a ellir eu gwahaniaethu gan liw a siâp.

Grŵp o feysydd rhyngddisgyblaethol yw'r gwyddorau fferyllol sydd yn ymwneud â dyluniad, gweithrediad, gweiniad, natur, a defnydd cyffuriau. Mae'r maes yn tynnu ar nifer o ddisgyblaethau'r gwyddorau sylfaenol a chymhwysol, megis cemeg (organig, anorganig, ffisegol, biocemegol, a dadansoddol), bioleg (anatomeg a ffisioleg, biocemeg, bioleg cell, a bioleg foleciwlaidd), epidemioleg, ystadegaeth, cemometreg, mathemateg, ffiseg, a pheirianneg gemegol, ac yn cymhwyso eu hegwyddorion at astudiaeth cyffuriau.

Isrennir y gwyddorau fferyllol yn nifer o arbenigeddau penodol, â phedair brif gangen:

Mae fferylliaeth yn ymwneud â gwaith y fferyllydd, sef defnyddio meddyginiaeth yn ddiogel ac effeithiol.

Mae'r erthygl hon yn cynnwys term neu dermau sydd efallai wedi eu bathu'n newydd sbon: gweini cyffuriau, ffarmaconoseg o'r Saesneg "drug delivery, pharmacognosy". Gallwch helpu trwy safoni'r termau.