Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Rhestr o enillwyr Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn (Rhuban Glas y Llefarwyr) yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru:[1]

 • 1963 - Llandudno, Stewart Jones
 • 1964 - Abertawe, Stewart Jones
 • 1965 - Y Drenewydd, Brian Owen
 • 1966 - Aberafan, T. James Jones
 • 1967 - Y Bala, Aled Jones
 • 1968 - Y Barri, Brian Owen
 • 1969 - Y Fflint, Anne Winston
 • 1970 - Rhydaman, G. Wyn James
 • 1971 - Bangor, Enid Parryv
 • 1972 - Hwlffordd, Alun Lloyd
 • 1973 - Rhuthun, Atal y wobr
 • 1974 - Caerfyrddin, Eiri Jenkins
 • 1975 - Cricieth, Nellie Williams
 • 1976 - Aberteifi, Sara Tudor Jones
 • 1977 - Wrecsam, Yvonne Davies
 • 1978 - Caerdydd, Siân Teifi
 • 1979 - Caernarfon, Siân Mair
 • 1980 - Dyffryn Lliw, Owain Parry
 • 1981 - Machynlleth, Leslie Williams
 • 1982 - Abertawe, Siân Teifi
 • 1983 - Llangefni, Carys Armstrong
 • 1984 - Llanbedr Pont Steffan, Hannah Roberts
 • 1985 - Y Rhyl, Alma Roberts
 • 1986 - Abergwaun, Bethan Jones
 • 1987 - Porthmadog, Anne Caroline Davies
 • 1988 - Casnewydd, Ivoreen Williams
 • 1989 - Llanrwst, Eleri Lewis Jones
 • 1990 - Cwm Rhymni, Atal y wobr
 • 1991 - Yr Wyddgrug, Rhian Parry
 • 1992 - Aberystwyth, Daniel Evans
 • 1993 - Llanelwedd, Elen Rhys
 • 1994 - Castell-Nedd, Rhodri Wyn Miles
 • 1995 - Bro Colwyn, Carys Wyn Thomas
 • 1996 - Llandeilo, Manon Elis Jones
 • 1997 - Y Bala, Nia Cerys
 • 1998 - Penybont ar Ogwr, Angharad Llwyd
 • 1999 - Llanbedrgoch, Rhian Medi Roberts
 • 2000 - Llanelli, Mandy James
 • 2001 - Dinbych, Mirain Haf
 • 2002 - Tyddewi, Lyndsey Vaughan Parry
 • 2003 - Meifod, Meryl Mererid
 • 2004 - Casnewydd, Carwyn John
 • 2005 - Y Faenol, Bethan Lloyd Dobson
 • 2006 - Abertawe, Medwen Parry
 • 2007 - Yr Wyddgrug, Rhian Evans
 • 2008 - Caerdydd, Aeryn Jones
 • 2009 - Y Bala, Elin Williams
 • 2010 - Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd, Esyllt Tudur
 • 2011 - Wrecsam a'r Fro, Carwyn John
 • 2012 - Bro Morgannwg, Atal y wobr
 • 2013 - Dinbych a'r Cyffiniau, Elen Gwenllian
 • 2014 - Llanelli, Elliw Alwen
 • 2015 - Maldwyn a'r Gororau, Joy Parry
 • 2016 - Y Fenni, Steffan Rhys Hughes
 • 2017 - Môn, Carys Bowen
 • 2018 - Caerdydd, Karen Owen

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1.  Enillwyr Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn. Eisteddfod Genedlaethol. Adalwyd ar 4 Awst 2016.