Gwastraff electronig

Oddi ar Wicipedia
Gwastraff electronig
Mathsbwriel, dyfais electronig Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia
Offer electronig diffygiol a darfodedig

Mae gwastraff electronig neu e-wastraff yn disgrifio dyfeisiau trydanol neu electronig diangen sy'n cael eu taflu.[1] Mae offer electroneg sydd wedi'i ddefnyddio sydd i fod i gael ei adnewyddu, ei ailddefnyddio, ei ailwerthu, ei ailgylchu trwy adfer deunyddiau, neu ei waredu hefyd yn cael ei ystyried yn e-wastraff. Gall prosesu e-wastraff yn anffurfiol mewn gwledydd sy'n datblygu arwain at effeithiau andwyol ar iechyd pobl a llygredd amgylcheddol.

Mae offer trydanol yn cynnwys oeriaduron, meicrodonau, ffonau, a batris, ac mae offer electronig yn cynnwys cyfrifiaduron, radios a chyfrifiaduron. Gelwir y ddau grwp yn e-wastraff. Ers diwedd yr 20g, cafwyd defnydd cynyddol o nwyddau electronig, oherwydd y 'chwyldro digidol' ac arloesiadau mewn gwyddoniaeth a thechnoleg, megis bitcoin. Arweiniodd hyn at broblem a pheryglon e-wastraff byd-eang. Mae'r cynnydd esbonyddol cyflym hwn mewn e-wastraff yn ganlyniad i'r arferiad o greu model newydd o'r gem, y cyfarpar neu'r ddyfais, ac yn cael ei ryddhau'n aml a phryniannau diangen o'r offer trydanol ac electronig, cylchoedd arloesi byr a chyfraddau ailgylchu isel, a gostyngiad yn oes cyfartalog cyfrifiaduron.[2]

Mae gwastraff electronig yn aml yn cael ei allforio i wledydd sy'n datblygu.
Canolfan E-wastraff Agbogbloshie, Ghana, lle mae gwastraff electronig yn cael ei losgi a'i ddadosod heb unrhyw ystyriaethau diogelwch nac amgylcheddol.

Mae cydrannau sgrap offer electronig, megis CPUs, yn cynnwys deunyddiau a allai fod yn niweidiol fel plwm, cadmiwm, beriliwm, neu atalyddion fflam wedi'u bromineiddio. Gall ailgylchu a gwaredu e-wastraff olygu risg sylweddol i iechyd gweithwyr a'u cymunedau.[3]

Yn yr Unol Daleithiau, mae Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yr Unol Daleithiau (EPA) yn dosbarthu e-wastraff yn ddeg categori:

 1. Offer cartref mawr, gan gynnwys offer oeri a rhewi
 2. Offer cartref bach
 3. Offer TG, gan gynnwys monitorau
 4. Electroneg defnyddwyr, gan gynnwys setiau teledu
 5. Lampau a goleuadau
 6. Teganau
 7. Offer
 8. Dyfeisiau meddygol
 9. Offerynnau monitro a rheoli a
 10. Dosbarthwyr awtomatig

Nifer[golygu | golygu cod]

Darn o fwrdd cylched wedi'i daflu.

Ystyrir mai e-wastraff yw'r "llif wastraff sy'n tyfu gyflymaf yn y byd"[4] gyda 44.7 miliwn tunnell yn cael ei gynhyrchu yn 2016- sy'n cyfateb i 4500 o dyrau Eiffel.[5] Yn 2018, adroddwyd amcangyfrif fod 50 miliwn tunnell o e-wastraff, a thrwy hynny bathwyd yr term 'tsunami o e-wastraff' a roddwyd gan y Cenhedloedd Unedig.[4] Mae ei werth o leiaf $62.5 biliwn y flwyddyn.[4]

Yn 2006, amcangyfrifodd y Cenhedloedd Unedig fod cyfanswm y gwastraff electronig byd-eang a deflir bob blwyddyn yn 50 miliwn o dunelli metrig.[6] Yn ôl adroddiad gan UNEP o'r enw, Ailgylchu - o e-wastraff i Adnoddau gallai maint yr e-wastraff sy'n cael ei gynhyrchu - gan gynnwys ffonau symudol a chyfrifiaduron - godi cymaint â 500 y cant dros y degawd nesaf mewn rhai gwledydd, megis India.[7] Yr Unol Daleithiau yw'r gwaethaf o ran cynhyrchu gwastraff electronig, gan daflu tua 3 miliwn o dunelli bob blwyddyn.[8] Yn 2010 roedd Tsieina'n cynhyrchu tua 2.3 miliwn o dunelli, yn ddomestig, yr ail wlad waethaf. Ac, er gwaethaf gwahardd mewnforion e-wastraff, mae Tsieina yn parhau i fod yn faes dympio e-wastraff mawr i wledydd datblygedig.[8]

E-wastraff yn 2021[golygu | golygu cod]

Yn 2021, cynhyrchwyd amcangyfrif o 57.4 Mt o e-wastraff yn fyd-eang. Yn ôl amcangyfrifon yn Ewrop, lle mae'r broblem yn cael ei hastudio orau, mae 11 o bob 72 eitem electronig yn y cartref cyffredin bellach wedi torri neu'n dda i ddim. Bob blwyddyn fesul dinesydd, mae pob person yn cadw 4 i 5 kg arall o offer sydd wedi torri, neu'n eistedd yn gwneud dim, cyn eu taflu.[9] Yn 2021, roedd llai nag 20 y cant o'r e-wastraff yn cael ei gasglu a'i ailgylchu.[10]

Fframweithiau deddfwriaethol e-wastraff[golygu | golygu cod]

Aeth yr Undeb Ewropeaidd i'r afael â mater gwastraff electronig drwy gyflwyno dau ddarn o ddeddfwriaeth. Daeth y gyntaf, y Gyfarwyddeb Offer Trydanol ac Electronig Gwastraff (Cyfarwyddeb WEEE) i rym yn 2003.[1] Prif nod y gyfarwyddeb hon oedd rheoleiddio a chymell ailgylchu ac ailddefnyddio gwastraff electronig mewn aelod-wladwriaethau ar yr adeg honno. Fe'i diwygiwyd yn 2008, gan ddod i rym yn 2014.[2] Ymhellach, mae'r UE hefyd wedi gweithredu'r Gyfarwyddeb ar gyfyngu ar y defnydd o sylweddau peryglus penodol mewn offer trydanol ac electronig o 2003 ymlaen [3] Cafodd y dogfennau hyn eu hadolygu yn 2012.[4]

Cytundebau rhyngwladol[golygu | golygu cod]

Mae adroddiad gan Grŵp Rheoli Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig[11] yn rhestru prosesau a chytundebau allweddol a wnaed gan sefydliadau amrywiol yn fyd-eang mewn ymdrech i reoli e-wastraff. Gellir cael manylion am y polisïau yn y dolenni isod.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. Kahhat, Ramzy; Kim, Junbeum; Xu, Ming; Allenby, Braden; Williams, Eric; Zhang, Peng (May 2008). "Exploring e-waste management systems in the United States". Resources, Conservation and Recycling 52 (7): 956. doi:10.1016/j.resconrec.2008.03.002.
 2. Perkins, Devin N.; Drisse, Marie-Noel Brune; Nxele, Tapiwa; Sly, Peter D. (25 November 2014). E-Waste: A Global Hazard. 80. pp. 286. doi:10.1016/j.aogh.2014.10.001.
 3. Sakar, Anne (12 February 2016). "Dad brought home lead, kids got sick". The Cincinnati Enquirer. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 29 March 2022. Cyrchwyd 8 November 2019.
 4. 4.0 4.1 4.2 "A New Circular Vision for Electronics, Time for a Global Reboot". World Economic Forum. 24 January 2019. Cyrchwyd 23 March 2021.
 5. Baldé, C. P., et al., The Global E-waste Monitor 2017, UNU, ITU, ISWA, 2017
 6. Blau, J (November 2006). "UN Summit on e-waste: Nokia, Vodafone and Others to Attend UN Summit on e-waste". CIO business magazine.[dolen marw]
 7. Section, United Nations News Service (22 February 2010). "As e-waste mountains soar, UN urges smart technologies to protect health". United Nations-DPI/NMD – UN News Service Section. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 24 July 2012. Cyrchwyd 12 March 2012.
 8. 8.0 8.1 "Urgent need to prepare developing countries for surges in E-Waste". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 31 May 2011.
 9. "International E-Waste Day: 57.4M Tonnes Expected in 2021 | WEEE Forum". weee-forum.org (yn Saesneg). 13 October 2021. Cyrchwyd 11 January 2022.
 10. Gill, Victoria (7 May 2022). "Mine e-waste, not the Earth, say scientists". BBC. Cyrchwyd 8 May 2022.
 11. ""Supporting the 2030 Agenda for Sustainable Development by enhancing UN system-wide collaboration and coherent responses on environmental matters"United Nations System-wide Response to Tackling E-waste" (PDF). unemg.org. 2017. Cyrchwyd 23 March 2021.
 12. "International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)". www.imo.org. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 22 June 2015. Cyrchwyd 17 January 2022.
 13. Convention, Basel (22 March 1989). "Basel Convention > The Convention > Overview". Basel Convention Home Page. Cyrchwyd 23 March 2021.
 14. "The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer". Ozone Secretariat. Cyrchwyd 23 March 2021.
 15. "Convention C170 – Chemicals Convention, 1990 (No. 170)". International Labour Organization. 6 June 1990. Cyrchwyd 23 March 2021.
 16. Convention, Stockholm (19 February 2021). "Home page". Stockholm Convention. Cyrchwyd 23 March 2021.
 17. Mercury, Minamata Convention on. "Minamata Convention on Mercury > Home". Minamata Convention on Mercury > Home. Cyrchwyd 23 March 2021.
 18. "The Paris Agreement". unfccc.int. Cyrchwyd 23 March 2021.