Grwpiau ethnig yng Nghymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Siart cylch yn dangos ethnigrwydd yng Nghymru

Mae'r tabl isod yn rhoi data Cyfrifiad 2001 ar gyfer ethnigrwydd yng Nghymru. Mae'r rhif yn y golofn "Poblogaeth" yn dynodi holl boblogaeth ardal y rhes honno; mae'r rhifau yn y colofnau eraill yn dynodi'r canran o'r boblogaeth a nododd dewis y golofn honno.[1]

Ardal Poblogaeth Gwyn Cymysg Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig Du neu Ddu Prydeinig Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall Y ganran o'r holl bobl sy'n adnabod eu hunain fel Cymry[2]
Prydeinig Gwyddelig Gwyn arall Gwyn a Du Caribïaidd Gwyn a Du Affricanaidd Gwyn ac Asiaidd Cymysg arall Indiaidd Pacistanaidd Bangladeshaidd Asiaidd arall Caribïaidd Affricanaidd Du arall Tsieineaidd Grŵp ethnig arall
Cymru 2 903 085 95.99 0.61 1.28 0.21 0.08 0.17 0.15 0.28 0.29 0.19 0.12 0.09 0.13 0.03 0.22 0.18 14.39
Sir Ynys Môn 66 829 97.21 0.88 1.19 0.06 0.03 0.11 0.08 0.05 0.05 0.01 0.03 0.02 0.04 0.01 0.15 0.08 19.42
Gwynedd 116 843 96.51 0.74 1.57 0.09 0.07 0.15 0.10 0.13 0.11 0.06 0.07 0.03 0.07 0.01 0.16 0.14 26.84
Conwy 109 596 96.76 1.01 1.17 0.09 0.05 0.13 0.11 0.11 0.06 0.05 0.08 0.03 0.05 0.01 0.19 0.09 12.13
Sir Ddinbych 93 065 97.17 0.66 1.02 0.12 0.06 0.14 0.15 0.15 0.11 0.02 0.05 0.03 0.04 0.05 0.16 0.09 10.56
Sir y Fflint 148 594 97.69 0.59 0.91 0.09 0.04 0.11 0.11 0.07 0.03 0.05 0.03 0.02 0.03 0.01 0.13 0.07 5.83
Wrecsam 128 476 97.39 0.49 1.03 0.10 0.04 0.13 0.08 0.18 0.10 0.04 0.03 0.03 0.07 0.01 0.13 0.15 9.39
Powys 126 354 97.48 0.47 1.19 0.09 0.05 0.11 0.09 0.05 0.02 0.04 0.18 0.02 0.04 0.01 0.09 0.06 12.61
Sir Ceredigion 74 941 95.80 0.93 1.88 0.12 0.05 0.14 0.21 0.15 0.07 0.08 0.07 0.04 0.10 0.01 0.17 0.17 21.76
Sir Benfro 114 131 96.93 0.81 1.37 0.09 0.03 0.11 0.10 0.12 0.05 0.04 0.06 0.03 0.04 0.01 0.13 0.11 13.07
Sir Gaerfyrddin 172 842 97.23 0.59 1.24 0.07 0.04 0.12 0.08 0.16 0.07 0.03 0.06 0.02 0.05 0.00 0.11 0.13 23.42
Abertawe 223 301 95.72 0.58 1.55 0.11 0.05 0.19 0.15 0.24 0.14 0.45 0.15 0.03 0.09 0.01 0.28 0.26 15.29
Castell-nedd Port Talbot 134 468 97.57 0.51 0.85 0.16 0.03 0.11 0.09 0.18 0.08 0.12 0.03 0.06 0.03 0.02 0.12 0.06 17.01
Pen-y-bont ar Ogwr 128 645 97.12 0.48 1.03 0.13 0.03 0.12 0.10 0.20 0.08 0.06 0.08 0.03 0.04 0.01 0.19 0.29 15.76
Bro Morgannwg 119 292 95.78 0.57 1.49 0.35 0.14 0.25 0.21 0.26 0.16 0.09 0.09 0.11 0.09 0.03 0.21 0.18 12.79
Caerdydd 305 353 88.32 0.90 2.36 0.80 0.34 0.43 0.43 1.25 1.40 0.83 0.47 0.44 0.72 0.12 0.60 0.60 13.17
Rhondda Cynon Taf 231 946 97.48 0.38 0.99 0.09 0.05 0.12 0.09 0.21 0.11 0.02 0.06 0.03 0.05 0.01 0.23 0.08 16.55
Merthyr Tudful 55 981 97.86 0.36 0.77 0.05 0.02 0.10 0.07 0.25 0.13 0.02 0.07 0.02 0.04 0.01 0.16 0.05 16.19
Caerffili 169 519 97.85 0.33 0.90 0.14 0.04 0.10 0.09 0.16 0.06 0.01 0.04 0.03 0.04 0.00 0.16 0.05 15.50
Blaenau Gwent 70 064 98.21 0.25 0.71 0.10 0.03 0.08 0.04 0.15 0.10 0.03 0.03 0.02 0.06 0.01 0.12 0.05 12.01
Tor-faen 90 949 97.86 0.49 0.71 0.12 0.07 0.11 0.07 0.13 0.04 0.07 0.03 0.04 0.04 0.01 0.16 0.05 9.82
Sir Fynwy 84 885 97.18 0.53 1.16 0.11 0.06 0.17 0.09 0.23 0.04 0.03 0.06 0.04 0.04 0.01 0.16 0.10 6.92
Casnewydd 137 011 93.10 0.76 1.31 0.54 0.13 0.31 0.21 0.29 1.43 0.63 0.26 0.31 0.18 0.05 0.22 0.26 9.00
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 32 609 96.56 0.55 1.48 0.07 0.06 0.16 0.07 0.06 0.02 0.04 0.57 0.02 0.06 0.01 0.15 0.12 14.05
Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro 22 541 97.11 0.70 1.50 0.09 0.03 0.12 0.08 0.07 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.08 0.09 12.74
Parc Cenedlaethol Eryri 25 482 97.32 0.69 1.33 0.07 0.05 0.16 0.08 0.07 0.03 0.01 0.04 0.02 0.04 0.04 0.06 26.59

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau a throednodion[golygu | golygu cod y dudalen]

  1.  Ystadegau Allweddol ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru (tudalen 14, tabl KS06). Cyfrifiad 2001. Swyddfa Ystadegau Gwladol. Adalwyd ar 31 Mai, 2008.
  2. Doedd ffurflen y cyfrifiad ddim yn gofyn y cwestiwn hwn ac fe fu llawer o gwyno am hynny. Felly dyma'r canrannau o bobl a wnaeth ysgrifennu'r wybodaeth hon ar y ffurflen er nad oedd disgwyl iddynt wneud hynny.