Gorsaf reilffordd Bae Colwyn

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Bae Colwyn National Rail logo.svg
Saesneg: Colwyn Bay
ColwynBayStation1-P1042428.JPG
Lleoliad
Lleoliad Bae Colwyn
Awdurdod lleol Conwy
Gweithrediadau
Côd gorsaf CWB
Rheolir gan Trafnidiaeth Cymru
Nifer o blatfformau 2
Cyraeddiadau/gwyriadau fyw a gwybodaeth orsaf
gan National Rail Enquiries
Defnydd teithwyr blynyddol

Mae Gorsaf reilffordd Bae Colwyn ar Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru sy'n mynd o Crewe i Gaergybi.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Agorwyd gorsaf Bae Colwyn gan Gwmni Reilffordd Caer a Chaergybi ym mis Hydref 1849. Ei enw yn wreiddiol oedd Colwyn, cafodd newidiwyd yr enw i Fae Colwyn ym 1876. [1] Mae'r orsaf mewn lleoliad anarferol sy'n croesi rhan gromlin o'r trac. O ganlyniad, mae gwely'r trac yn cael ei gambro fel bod trenau'n dod i orffwys ar lwyfan yr orsaf ar ogwydd sylweddol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cymerwyd camau gorfodi gan Asiantaeth yr Amgylchedd wedi gollwng olew tanwydd o danciau gorlawn injan diesl a'i arllwys ar hyd gwely trac cyn llifo i'r traeth cyfagos, gan ei lygru.  

Mae'r orsaf bresennol yn cynnwys wynebau'r platfformau a oedd yn gwasanaethu'r hen linellau cyflym (roedd yr adran hon oedd yn gwasanaethu Cyffordd Llandudno yn drac pedwar llinell tan y 1960au). Tynnwyd wynebau'r llwyfan i'r llinellau araf allan o wasanaeth wrth i'r ochr "i lawr" (tua'r gorllewin) wedi cael ei dileu o ganlyniad i adeiladu ffordd ddeuol yr A55 [2] (ynghyd â hen iard nwyddau'r orsaf). Mae prif adeilad yr orsaf yn sefyll ar lwyfan ynys y llinell i lawr.

Cyfleusterau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae rhwystrau tocynnau ar waith yn yr orsaf, yn ogystal â goleuadau glas arbennig yn y toiledau i atal pobl rhag cam-drin cyffuriau mewnwythiennol. Mae gan yr orsaf bont droed a seddi cysgodol, ynghyd â sgriniau gwybodaeth ddigidol a chyhoeddiadau trên awtomatig ar y ddau blatfform. Mae lifftiau yn darparu mynediad llawn di-lwyfan i bob ochr. Mae'r swyddfa docynnau yn cael ei staffio drwy'r wythnos, o 06:15 tan 19:15 yn ystod yr wythnos ac o 11:15 i 18:15 ar ddydd Sul. [3]

Gwasanaethau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dydd Llun i Ddydd Sadwrn:

Ar y Sul mae gwasanaeth bob awr bob ffordd, tua'r gorllewin i Gaergybi a thua'r dwyrain i Crewe a phedwar trên i Lundain.


Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. Butt, R.V.J. (1995). The Directory of Railway Stations. Yeovil: Patrick Stephens Ltd. p. 67. ISBN 1-85260-508-1. R508.
  2. Images of diversion of North Wales Coast Railway at Colwyn Bay to accommodate A55
  3. Colwyn Bay station facilities National Rail Enquiries; adalwyd 23 Gorffennaf 2019


Darllen pellach[golygu | golygu cod y dudalen]