Geirfa gemau cardiau

Oddi ar Wicipedia

Dyma eirfa o derminoleg gemau cardiau.


A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

B[golygu | golygu cod]

banc

Nifer benodol o tsips neu docynnau a osodir gan y bancer i chwaraewyr eraill fetio yn ei herbyn.[1]

bancer

Y person sy'n gofalu am y banc neu sy'n cynrychioli'r banc. Mewn casino, y person sy'n cynrychioli'r casino.[1]

blyffio (berf), blỳff (enw)[2]

Ceisio twyllo chwaraewyr eraill trwy eich modd o fetio, i wneud i eraill feddwl bod gennych ddyrnaid sy'n gryfach neu'n wanach na'r hyn sydd wir gennych.[3]

C[golygu | golygu cod]

cynnig

Cynnig gan chwaraewr i wneud nifer benodol o driciau neu bwyntiau wrth chwarae.[1]

D[golygu | golygu cod]

dyrnaid[4]

Y set o gardiau sydd gan chwaraewr mewn un rhaniad.[5]

G[golygu | golygu cod]

gweddw, cerdyn[6]

Dyrnaid ychwanegol.[7]

O[golygu | golygu cod]

ocsiwn

Y cyfnod o gynnig.[1]

Rh[golygu | golygu cod]

rhaniad, deliad[8]

Y cyfnod chwarae o un rhaniad i'r un nesaf, gan gynnwys cynigion, chwarae, sgorio, ayyb.[9]

rhannu, delio[8]

Rhoi cardiau i bob chwaraewr.[9]

rhannwr, deliwr[8]

Y person sy'n rhannu'r cardiau. Weithiau mae chwaraewyr yn cymryd eu tro wrth rannu.[9]

T[golygu | golygu cod]

tric[10]

 1. Rownd lle mae pob chwaraewr yn cyfrannu un cerdyn yr un.[7]
 2. Y cardiau a chwareir mewn rownd dric, a gaiff eu cymryd gan enillydd y rownd.[7]

tsipsen (lluosog: tsips), tshipsen (tships)[11]

Tocyn, gan amlaf o bren neu blastig, a ddefnyddir i gynrychioli arian.[12]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Arnold, t. 385.
 2. Griffiths a Jones, t. 147 [bluff].
 3. Arnold, t. 386.
 4. Griffiths a Jones, t. 649 [hand].
 5. Arnold, t. 390.
 6. Griffiths a Jones, t. 1673 [widow].
 7. 7.0 7.1 7.2 Arnold, t. 396.
 8. 8.0 8.1 8.2 Griffiths a Jones, t. 355 [deal, dealer].
 9. 9.0 9.1 9.2 Arnold, t. 388.
 10. Griffiths a Jones, t. 1524 [trick].
 11. Griffiths a Jones, t. 233 [chip].
 12. Arnold, t. 387.

Ffynonellau[golygu | golygu cod]

 • Arnold, Peter. Chambers Card Games (Caeredin, Chambers, 2007).
 • Griffiths, Bruce a Jones, Dafydd Glyn. Geiriadur yr Academi (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 1995 [argraffiad 2006]).