Gŵyl Gomedi Machynlleth

Oddi ar Wicipedia
Gŵyl Gomedi Machynlleth
Enghraifft o'r canlynolgŵyl gomedi Edit this on Wikidata
Tudur Owen yn perfformio yn y Tabernacl, Gŵyl Gomedi Machynlleth, 2023

Mae Gŵyl Gomedi Machynlleth (neu Machynlleth Comedy Festival) yn ddigwyddiad gomedi sy'n cynnwys comedïwyr Saesneg a Chymraeg eu hiaith yn perfformio mewn lleoliadau ar hyd tref Machynlleth. Cynhaliwyd yr ŵyl gyntaf ym mis Mai 2008.

Sefydlu[golygu | golygu cod]

Rhod Gilbert

Cynhaliwyd Gŵyl Gomedi Machynlleth am y tro cyntaf ym mis Mai 2009. Fe'i cynhyrchir gan gwmni Little Wander.

Mae'r Ŵyl yn canolbwyntio’n bennaf ar sioeau o waith ar y gweill mewn lleoliadau dros dro yn barod am Ŵyl Caeredin.

Ers 2010 mae'r Ŵyl wedi tyfu o 30 sioe yn denu 500 o ymwelwyr i’n digwyddiad yn 2018 gyda 250 o berfformiadau a chynulleidfa o dros 7,000![1]

Mae'r diddanwyr wedi cynnwys rhai o enwogion byd comedi iaith Saesneg. Ceir hefyd gigs comedi yn y Gymraeg gan berfformwyr megis Elis James, Tudur Owen, Steffan Alun, Steffan Evans, Dan Thomas, Calum Stewart, a Esyllt Sears.

Ymysg yr enwogion Saesneg bu; Mark Watson, Joe Lycett, Rhod Gilbert a llawer mwy.

Ar raglen ar BBC Radio 6, disgrifiwyd yr Ŵyl gan y comedïwr Nish Kumar fel "the comedy fans comedy festival"

Yn 2018 cafwyd partneriaeth gyda'r Ŵyl a BBC Radio Wales.[2]

Lleoliadau[golygu | golygu cod]

Cynhelir yr ŵyl mewn gwahanol leoliadau ar draws tref Machynlleth gan gynnwys lawnt Y Plas, Clwb Bowlio Machynlleth, Clwb Rygbi Machynlleth, Canolfan Owain Glyndŵr, Ysgol Bro Hyddgen a Gwesty'r Wynnstay.

Gŵyl Gomedi Aberystwyth[golygu | golygu cod]

Ym mis Hydref 2018 lansiwyd Gŵyl Gomedi Aberystwyth gan yr un trefnwyr. Ond pwysleisiwyd na fyddai hyn yn tanseilio'r digwyddiad ym Machynlleth.[1] Nodwyd bod y digwyddiad yn Aberystwyth ar gyfer sioeau gorffenedig, yn barod i fynd ar daith mewn lleoliadau perfformio ac sydd eisoes yn bodoli eisoes.

Nodwyd, "Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 oed ym Mach yn 2019 ac yn edrych ymlaen at ddod â’r digwyddiad i’r dref am flynyddoedd lawer i ddod."[1]

Dolenni[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]