Ffurf Llywodraeth Eglwysig Bresbyteraidd

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Tudalen clawr argraffiad 1648

Dogfen a luniwyd gan Gymanfa Westminster sydd yn ymdrin â llywodraeth Bresbyteraidd yw Ffurf Llywodraeth Eglwysig Bresbyteraidd (Saesneg: The Form of Presbyterial Church Government). Rhan o Safonau Westminster ydyw ac fe'i mabwysiadwyd gan Eglwys yr Alban ym 1645.

Cynnwys[golygu | golygu cod y dudalen]

Swyddogion yr eglwys[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Ffurf Llywodraeth Eglwysig Bresbyteraidd yn disgrifio pedwar math o swyddog: gweinidogion/bugeiliaid, athrawon/doethuriaid, henduriaid a diaconiaid.

"Gweinidog yr Efengyl" yw bugail, ac un sydd "yn rhagori'n fwy wrth eglurhau'r Ysgrythurau, wrth ddysgu athrawiaeth iachus ac wrth argyhoeddi gwadwyr nac y mae wrth weithredu". Athrawon diwinyddol yw'r doethuriaid yn y bôn, "o ddefnydd ardderchocaf mewn ysgolion a phrifysgolion". Mae'r henadur yn wahanol i'r gweinidog ac mae ganddo ran yn llwywodraeth yr eglwys. Dylai'r diacon "ofalu'n arbennig wrth rannu'r hyn sydd ei angen â'r tlodion".

Strwythur yr eglwys[golygu | golygu cod y dudalen]

Disgrifia Ffurf Llywodraeth Eglwysig Bresbyteraidd sut y dylid rhannu'r Eglwys yn gynulleidfaoedd, fel arfer "fesul ffiniau priodol eu cartrefi". Dylai fod o leiaf un gweinidog i bob cynulleidfa yn ogystal ag eraill i lywodraethu. Dylai'r rhai hyn gyfarfod yn gyson a'r gweinidog yn "gymedrolwr" y cyfarfodydd. Enwir hyn yn "gynulliad cynulleidfaol".

Hefyd, mae'r Ffurf yn dadlau dros gorff o'r enw'r "henaduriaeth" neu'r "cynulliad clasurol", a ddylai gynnwys weinidogion a henaduriaid a goruchwylio nifer o gynulleidfaoedd.

Y "cynulliad synodol" yw'r tryddydd math o gynlliad, sydd uwchben lefel yr henaduriaeth.

Ordeinio[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae rhan olaf y ddogfen yn disgrifio sut y dylai'r henduriaeth ordeinio gweinidogion. Mae'n pennu oedran isaf gweinidogion yn 24 ac yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o bwyntiau y dylid arholi ymgeisydd arnynt.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]