Eglwys Fair, Seren y Môr a Santes Gwenffrewi

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Eglwys Fair, Seren y Môr a Santes Gwenffrewi

Eglwys Gatholig fach yn Amlwch ar Ynys Môn yw Eglwys Fair, Seren y Môr a Santes Gwenffrewi. Fe'i hadeiladwyd rhwng 1932 a 1937 gan y pensaer Eidalaidd Giuseppe Rinvolucri. Mae'n gysegredig i Santes Gwenffrewi yn ogystal â'r Forwyn Fair, a adenwir weithiau fel Seren y Môr.

Mae'r eglwys fach yn neilltuol fel enghraifft o eglwys fodern Gymreig. Wedi ei hadeiladu o goncrit yn bennaf, mae'r eglwys yn dwyn ffurf cwch neu long wedi'i throi ar ei phen – cyfeiriad at dreftadaeth forol pentref Amlwch a lleoliad yr eglwys ger y môr.

Ar ôl dirywiad yn y concrit, caeodd yr eglwys yn 2004 ac roedd mewn perygl cael ei dymchwel cyn ymgyrch lwyddiannus i godi arian i'w hadfywio. Fe ailagorodd yn 2011 yn dilyn y gwaith adnewyddu. Mae'n adeilad rhestredig Gradd II*.