Delwedd:Natura 2000 - Canolbwyntio ar Ystlumod.webmhd.webm

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Maint llawn(WebM audio/video file, VP8/Vorbis, length 2m 25e, 1,280 × 720 pixels, 1.42 Mbps overall)

Daw'r ffeil hon o Comin Wikimedia a gellir ei defnyddio gan brosiectau eraill. Dangosir isod y disgrifiad sydd ar dudalen ddisgrifio'r ffeil yno.

Crynodeb

Disgrifiad
Cymraeg: Mae Cymru yn gartref i rai o'r ystlumod mwyaf anghyffredin ym Mhrydain, mae'r Ystlum Pedol Mwyaf a'r Ystlum Pedol Lleiaf a'r Ystlum Du wedi'u dynodi dan rwydwaith Natura 2000 o rywogaethau a warchodir Ewropeaidd. Mae 10 safle yng Nghymru wedi cael eu dynodi'n Ardaloedd Cadwraeth Arbennig fel rhan o rwydwaith Natura 2000 i ddiogelu cynefinoedd yr ystlumod anghyffredin hyn, ac mae gwaith ar y gweill ar y safleoedd hyn i reoli'r cynefin ac amddiffyn y rhywogaethau. Mae Rhaglen LIFE Natura 2000 wedi cynhyrchu cynlluniau gweithredu â chostau ar gyfer pob safle Ystlum Natura 2000 yng Nghymru, gan gynllunio i'r dyfodol a helpu i sicrhau arian hollbwysig i'r mamaliaid cyfareddol hyn.
English: Wales is home to some of the rarest bats in Britain, the Greater and Lesser Horseshoe bats and the Barbastrelle Bat are designated under the Natura 2000 network of European protected species. 10 sites in Wales have been designated as Special Areas of Conservation as part of the Natura 2000 network to safeguard the habitats of these rare bats, and work is taking place on these sites to manage the habitat and protect the species. The LIFE Natura 2000 programme has produced costed action plans for every Bat Natura 2000 site in Wales, planning for the future and helping to obtain vital funds for these fascinating mammals. To find out more about the LIFE Natura 2000 programme please go to wwww.naturalresources.wales/LIFEN2K
Dyddiad (original upload date)
Ffynhonnell https://www.youtube.com/watch?v=6KVpinYXtWs
Awdur Natural Resources Wales
Caniatâd
(Ailddefnyddio'r ffeil hon)

CC-BY

Trwyddedu

w:en:Creative Commons
cydnabyddiaeth
Trwyddedir y ffeil hon yn ôl termau'r drwydded Creative Commons Attribution 3.0 Unported.
Mae'n rhydd i chi:
  • ledaenu – gallwch gopïo, dosbarthu a throsglwyddo'r gwaith
  • ailwampio – gallwch addasu'r gwaith
Ar yr amodau canlynol:
  • cydnabyddiaeth – Mae'n rhaid i chi dadogi'r gwaith hwn yn y modd a benwyd gan yr awdur neu'r trwyddedwr (ond heb awgrymu o gwbl eu bod yn eich cymeradwyo chi na'ch defnydd o'r gwaith).

Cofnod lòg yr uwchlwythiad gwreiddiol

The original description page was here. All following user names refer to cy.wikipedia.
Dyddiad/Amser Hyd a lled Defnyddiwr Sylw
2016-04-26 15:45 1280×720× (25787581 bytes) Llywelyn2000 == Crynodeb == Fideo gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar [https://www.youtube.com/watch?v=6KVpinYXtWs You Tube], dan drwydded agored CC. Testun ar y wefan: Mae Cymru yn gartref i rai o'r ystlumod mwyaf anghyffredin ym Mhrydain, mae'r Ystlum Pedol Mwyaf a'r...

Hanes y ffeil

Cliciwch ar ddyddiad/amser i weld y ffeil fel ag yr oedd bryd hynny.

Dyddiad/AmserMân-lunHyd a lledDefnyddiwrSylw
cyfredol13:46, 27 Ebrill 20162m 25e, 1,280 × 720 (24.59 MB)Chase me ladies, I'm the CavalryTransferred from cy.wikipedia

Mae'r 1 tudalennau a ddefnyddir isod yn cysylltu i'r ddelwedd hon:

Metadata