Deddf Llywodraeth Leol

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Teitl byr yw Deddf Llywodraeth Leol (a'i amrywiaethau), a ddefnyddir i gyfeirio at deddfwriaeth yn Awstralia, Seland Newydd, Gweriniaeth Iwerddon a gwledydd y Deyrnas Unedig, sy'n gysylltiedig â llywodraeth leol. Mae'n bosibl y cafodd y ddeddf ei gyfeirio ato fel Mesur Llywodraeth leol yn y senedd, cyn iddo gael ei basio fel deddf. Gall Deddfau Llywodraeth Leol fod yn enw byr i gyfeirio at ddeddf gyda'r teitl hwnnw, neu fod yn enw generig i gyfeirio at unrhyw ddeddf sy'n gysylltiedig â llywodraeth leol.

Awstralia[golygu | golygu cod y dudalen]

De Cymru Newydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Queensland[golygu | golygu cod y dudalen]

De Awstralia[golygu | golygu cod y dudalen]

Tasmania[golygu | golygu cod y dudalen]

Victoria[golygu | golygu cod y dudalen]

Many other acts entitled "Deddf Llywodraeth Leol" have been passed—as well as even more of the form "Llywodraeth Leol (Specific Matter) Act"—but these are the major ones which define the terms in which the others operate or alter. All but the last have had the long titles "An act to consolidate the Law(s) relating to Local Government". Additional acts concerning Llywodraeth Leol in the early days of the colony did not have short titles.

Gorllewin Awstralia[golygu | golygu cod y dudalen]

Seland Newydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Gweriniaeth Iwerddon[golygu | golygu cod y dudalen]

Y Deyrnas Unedig[golygu | golygu cod y dudalen]

Senedd y Deyrnas Unedig[golygu | golygu cod y dudalen]

Pasiwyd y deddfau olynol gan Senedd y Deyrnas Unedig. Mae'r rhestr yn cynnwys Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol a nid yr amryw o "Ddeddfau Cadarnahu Gorchymyn Dros Dro".

Deddf Crynodeb
Deddf Llywodraeth Leol (Drogheda a Meath) 1845
Defnyddir y teitl byr yng Ngweriniaeth Iwerddon yn unig
Deddf Llywodraeth Leol 1858 Disodlwyd gan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus 1848
Deddf Deddf Llywodraeth Leol (1858) Diwygiad 1861
Deddf Llywodraeth Leol Diwygiad 1863
Deddf Llywodraeth Leol (Iwerddon) 1871
Deddf Llywodraeth Leol (Ffiniau) 1887
Deddf Llywodraeth Leol 1888 Creodd gynghorau sir a chynghorau bwrdeistrefi yng Nghymru a Lloegr
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1889 Creodd gynghorau sir yn yr Alban
Deddf Llywodraeth Leol 1894 Creodd ardaloedd gwledig a threfol yng Nghymru a Lloegr
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1894 Created Llywodraeth Leol Board and parish councils in yr Alban
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1894 Diwygiad Act 1895
Deddf Llywodraeth Leol (Etholiadau) 1896
Deddf Llywodraeth Leol (Etholiadau) (Rhif 2) 1896
Deddf Llywodraeth Leol (Determination of Differences) 1896
Deddf Llywodraeth Leol (Iwerddon) 1897
Deddf Llywodraeth Leol (Pwyllgorau ar y Cyd) 1897
Deddf Llywodraeth Leol (Iwerddon) 1898 Creodd gynhorau sir ac ardaloed trefol a gwledig yn Iwerddon
Deddf Llywodraeth Leol (Iwerddon) 1900
Deddf Llywodraeth Leol (Iwerddon) (Rhif 2) 1900
Deddf Llywodraeth Leol (Iwerddon) 1901
Deddf Llywodraeth Leol (Iwerddon) 1902
Deddf Llywodraeth Leol (Trosglwyddo Pwerau) 1903
Deddf Llywodraeth Leol (Iwerddon) (1898) Diwygiad 1906
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1908
Deddf Llywodraeth Leol (Addasiadau) 1913
Deddf Llywodraeth Leol (Addasiadau) (yr Alban) 1914
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaeth Argyfwng) 1916
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaeth Argyfwng) (Rhif 2) 1916
Deddf Llywodraeth Leol (Rhandiroedd ac Amaethiad Tir) (Iwerddon) 1917
Deddf Llywodraeth Leol (Iwerddon) 1919
Deddf Llywodraeth Leol (Bwrdeistrefi Sirol ac Addasiadau) 1926 Diwygio'r rheolau ar gyfer creu bwrdeistrefi sirol
Deddf Llywodraeth Leol 1929 Darparu gorchmynion adolygiadau siroedd er mwyn diwygio ardaloedd; diddymu byrddau cyfraith tlodion yng Nghymru a Lloegr
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1929 Creodd burghs mawr a bychain a chyngorau ardal; diwygio cyfraith tlodion yn yr Alban
Deddf Llywodraeth Leol (Clercod) 1931
Deddf Llywodraeth Leol (Cyfraniadau Cyffredinol y Drysorlys) 1933
Deddf Llywodraeth Leol 1933 Cydgyfnerthu deddfwriaeth gynt yng Nghymru a Lloegr
Deddf Llywodraeth Leol (Costau Teithio'r Aelodau) 1937
Deddf Llywodraeth Leol (Oriau Pleidleisio) 1938
Deddf Diwygiad Llywodraeth Leol (yr Alban) 1939
Deddf Llywodraeth Leol (Comisiwn Ffiniau) 1945
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1947
Deddf Llywodraeth Leol 1948
Deddf Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol (Diddymiad) 1949
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1951
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1953
Deddf Llywodraeth Leol (Gweithiau Stryd) (yr Alban) 1956
Deddf Etholiadau Llywodraeth Leol 1956
Deddf Llywodraeth Leol (Gwarchodfeydd Omnibws a Rhwystrau Ciw) (yr Alban) 1958
Deddf Llywodraeth Leol 1958 Cychwynodd adolygiadau o ardaloedd mawr trefol, gan ddarparu ar gyfer bwrdeistrefi sirol
Deddf Llywodraeth Leol (Cofnodion) 1962
Deddf Llywodraeth Leol (Datblygiad a Chyllid) (yr Alban) 1964
Deddf Llywodraeth Leol (Pecuniary Interests) 1964
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1947 (Diwygiad) Deddf 1965
Deddf Llywodraeth Leol (Pecuniary Interests) (yr Alban) 1966
Deddf Llywodraeth Leol 1966
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1966
Deddf Llywodraeth Leol (Terfynu Arolygiadau) 1967 Daeth a'r arolygiadau a gychwynwyd gan Ddeddf 1958 i ben
Deddf Llywodraeth Leol (Llwybrau a Llefydd Agored) (yr Alban) 1970
Deddf Llywodraeth Leol 1972 Creodd siroedd fetropolaidd a di-fetropolaidd yng Nghymru a Lloegr
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1973
Deddf Llywodraeth Leol 1974
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1975
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976
Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 1978
Deddf Llywodraeth Leol 1978
Deddf Llywodraeth, Cynllunio a Thir 1980
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) (yr Alban) 1981
Deddf Llywodraeth Leol a Chynllunio (Diwygiad) 1981
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982
Llywodraeth Leol Finance Act 1982 Gall awdurdodau lleol sy'n rhagori ar yr uchafswm gwario golli grantiau cyffredinol
Deddf Llywodraeth Leol and Planning (yr Alban) 1982
Deddf Llywodraeth Leol (Interim Provisions) 1984
Deddf Llywodraeth Leol (Access to Information) 1985
Deddf Llywodraeth Leol 1985 Diddymwyd Cyngor Llundain Fwyaf, y cynghorau sir a'r siroedd metropolaidd
Deddf Llywodraeth Leol 1986
Deddf Cyllid Llywodraeth Leol1987
Deddf Llywodraeth Leol 1987
Deddf Llywodraeth Leol 1988 A gyflwynodd yr Adran 28 dadleuol
Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989
Deddf Cyllid Llywodraeth Leol (Cyhoeddusrwydd ar gyfer Adroddiadau'r Archwilwyr) 1991
Deddf Llywodraeth Leol 1992 Paratoi ar gyfer creu ardaloedd unedol yn Lloegr
Deddf Llywodraeth Leol (Cymorth Dramor) 1993
Deddf Llywodraeth Leol (Diwygiad) 1993
Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994 Creodd y strwythr unedol presennol sydd yng Nghymru
Deddf Llywodraeth Leol ayb. (yr Alban) 1994 Creodd y strwythr unedol presennol sydd yng yr Alban
Deddf Llywodraeth Leol (Enwau Gaeleg) (yr Alban) 1997
Deddf Llywodraeth Leol a Chyfraddiad 1997
Deddf Llywodraeth Leol (Cytundebau) 1997
Deddf Llywodraeth Leol 1999 Gosod y gofyn i'r rhanfwyaf o awdurdodau yng Nghymru a Lloegr ennill y 'gwerth gorau'
Deddf Llywodraeth Leol 2000 Cyflwyniad maeri a etholwyd yn uniongyrchol
Deddf Llywodraeth Leol 2002 Diwygiadau trefniannau cylid cynghorau gan gynnwys benthyca yng Nghymru a Lloegr
Deddf Llywodraeth Leol 2003
Deddf Llywodraeth Leol ac Ymglymiad Cyhoeddus Mewn Iechyd 2007
Deddf Llywodraeth Leol 2010

Senedd Gogledd Iwerddon[golygu | golygu cod y dudalen]

Cynulliad Gogledd Iwerddon[golygu | golygu cod y dudalen]

Senedd yr Alban[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]