D. J. Williams

Oddi ar Wicipedia
(Ailgyfeiriad oddi wrth D.J. Williams)
Jump to navigation Jump to search
D. J. Williams
D.J. Williams 1936.JPG
D. J. Williams, tua 1936.
Ganwyd 26 Mehefin 1885 Edit this on Wikidata
Bu farw 4 Ionawr 1970 Edit this on Wikidata (84 oed)
Alma mater
Galwedigaeth awdur Edit this on Wikidata

Roedd David John Williams (26 Mehefin 18854 Ionawr 1970), neu D.J. Williams neu weithiau 'D. J. Abergwaun', yn llenor ac yn genedlaetholwr. Roedd yn gymeriad mawr, er yn ddyn tawel ei hunan, a wnaeth gyfraniad pwysig i lên a diwylliant ei wlad; fe'i gelwir "Y Cawr o Rydcymerau" ac ysgrifennodd Dafydd Iwan gân amdano: Y Wên na Phyla Amser.

Gyda Saunders Lewis a Lewis Valentine, ar 8 Medi 1936, llosgodd yr ysgol fomio ym Mhenyberth a chafodd ei garcharu.

Llawysgrifen D. J. ar ochr arall y cerdyn post
Llawysgrifen D. J. ar ochr arall y cerdyn post (dyddiedig 1 Mawrth 1968) at Dilys, chwaer Waldo Williams.
Cerdyn Post 1 Mawrth 1968 gan DJ Williams
Y neges
Cerdyn post yn llawysgrifen D. J. Williams.
Taflen angladd D. J. (4 Ionawr 1970)
Ochr 1
Ochr 2
ochr 2
Taflen angladd D. J. (4 Ionawr 1970)

Magwraeth ac addysg[golygu | golygu cod y dudalen]

Ganed D.J., fel y'i gelwid, ym Mhen-rhiw, ym mhlwyf Llansawel, Sir Gaerfyrddin ar 26 Mehefin 1885. Yn saith oed, symudodd y teulu i fferm fechan Abernant yn Hydref 1891 a chan nad oedd digon o waith iddo gartref yn 1902, yn un ar bymtheg oed, aeth i chwilio am waith ym maes glo de Cymru. Bu'n gweithio yn Nhrerhondda, Cwmaman, Rhondda Cynon Taf a Chwm Dulais, rhwng 1902 ac 1906 ond yn y diwedd penderfynodd gael mwy o addysg ac aeth i Ysgol Stephens, Llanybydder. Bu'n ddisgybl athro yn Ysgol Llandrillo, Sir Ddinbych rhwng 1908-10 cyn mynychu Ysgol yr Hen Goleg, Caerfyrddin (1910-11). Yn 1911 aeth i Goleg y Brifysgol yn Aberystwyth ac wedi graddio ac ennill Ysgoloriaeth Meyricke yn 1916 aeth i Goleg yr Iesu, Rhydychen, lle graddiodd yn 1918. Wedi tymor yn athro Cymraeg dros-dro yn Ysgol Lewis, Pengam, bu'n athro Saesneg ac yn addysg gorfforol yn Ysgol Ramadeg Abergwaun rhwng 1919 a 1936. Rhwng 1937 a'i ymddeoliad yn 1945 bu'n athro Cymraeg yn yr ysgol honno, ac o'r herwydd fe gyfeirid ato yn aml fel 'D.J. Abergwaun'.[1]

Teulu[golygu | golygu cod y dudalen]

Priododd Siân Evans yn 1925, merch y Parch. Dan Evans a Mary, a oedd yn chwaer i'r bardd a'r archdderwydd William Evans ("Wil Ifan").

Ymgartrefodd y ddau mewn tŷ o'r enw'r Bristol Trader yn Abergwaun. Ni chawsant blant. Bu farw Siân ei wraig yn 1965 a bu farw yntau ar nos Sul, 4 Ionawr 1970, ar ôl rhoi anerchiad gwladgarol yng Nghapel Rhydcymerau. Fe'i claddwyd ym mynwent y capel hwnnw gyda'i wraig. Dadorchuddiwyd cofeb iddo ar fur tŷ Aber-nant ar 17 Medi 1977.

Y llenor[golygu | golygu cod y dudalen]

Ysgrifenodd ddau hunangofiant wedi eu lleoli yn ardal Rhydcymerau, sef Hen Dŷ Ffarm (1953) ac Yn Chwech ar Hugain Oed (1959). Roedd yn feistr ar y stori fer yn ogystal, fel y mae ei dair cyfrol gynnar Storïau'r Tir Glas (1936), Storïau'r Tir Coch (1941) a Storïau'r Tir Du (1949) yn dangos (cyhoeddwyd detholiad ohonynt yn 1966, sef Storïau'r Tir). Ystyrir ei gyfrol o bortreadau o rai o hen gymeriadau ei fro enedigol, Hen Wynebau, yn glasur o'i fath.

Y gwladgarwr[golygu | golygu cod y dudalen]

Stamp answyddogol yn dathlu bywyd D. J. Williams

Roedd yn genedlaetholwr brwd. Yn aelod o'r ILP cyn sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru (sef Plaid Cymru heddiw) yn 1925. Roedd D.J., ynghyd â Saunders Lewis a Lewis Valentine, yn gyfrifol am losgi'r ysgol fomio ym Mhenyberth. Methodd y rheithgor a chytuno a oeddent yn euog yn llys y Goron yng Nghaernarfon, ac o ganlyniad bu ail achos yn eu herbyn yn yr Old Bailey pan y'i cafwyd yn euog ac fe'u carcharwyd.

Roedd cyflwr ariannol Plaid Cymru yng nghanol y 1960au yn echrydus ac mae'n amheus a fyddai wedi gallu ymladd etholiad cyffredinol 1966 oni bai i D.J. werthu Penrhiw sef yr Hen Dŷ Ffarm yn ei gyfrol adanbyddus, a rhoi'r arian i Blaid Cymru.

D. J. Williams yn esbonio pam y gwnaeth ef ac eraill losgi Penyberth[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhan o lythyr D. J. Williams yn esbonio pam y llosgwyd Penyberth.

Mewn llythyr dyddiedig 16 o Ragfyr, 1936 at Megan Humphreys o Lanrug, a oedd ar y pryd yn athrawes yn Ilkeston, Swydd Derby esbonia D. J. Williams pam y gwnaeth ef, ac eraill, losgi'r ysgol fomio ym Mhenyberth.


Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Llyfryddiaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwaith D.J.[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyhoeddwyd casgliad o gerddi er cof amdano yn y gyfrol Y Cawr o Rydcymerau (gol. D. H. Culpitt ac W. Leslie Richards, 1970). Hefyd cyfrol deyrnged iddo wedi ei golygu gan J. Gwyn Griffiths.

Cyfieithodd Waldo Williams Hen Dy Ffarm i'r Saesneg, sef The Old Farm House

Astudiaethau a llyfrau eraill[golygu | golygu cod y dudalen]

Ceir llyfryddiaeth lawn yn atodiad i'r gyfrol Y Gaseg Ddu.