Cytsain ôl-orfannol

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Mewn seineg, yngenir cytsain ôl-orfannol â'r tafod yn erbyn (neu ger neu ger cefn trum) y gorfant, ymhellach yn ôl na chytsain orfannol ond nid cyn belled â chytsain olblyg.

Ceir y cytseiniaid ôl-orfannol canlynol yn yr Wyddor Seinegol Ryngwladol (IPA):

IPA Disgrifiad Enghraifft
Iaith Sillafu IPA Ystyr
Xsampa-S2.png cytsain ffrithiol ôl-orfannol ddi-lais Cymraeg siarad [ʃarad] siarad
Xsampa-Z2.png cytsain ffrithiol leisiol Ffrangeg jeu [ʒø] gêm
IPA voiceless postalveolar affricate.png cytsain affrithiol olblyg ddi-lais Cymraeg wats [wa] oriawr
IPA voiced postalveolar affricate.png cytsain affrithiol olblyg leisiol Cymraeg jam [am] jam
Xsampa-exclamationslash.png clec (ôl-)orfannol iaith Nama !oas [k͡!oas] pant