Cyfraith gwrth-wahaniaethu

Oddi ar Wicipedia

Cyfeiria cyfraith gwrth-wahaniaethu at gyfraith sy'n nodi hawl unigolyn i gael ei drin yn gyfartal. Noda rhai gwledydd bod yn rhaid i gyflogwyr a busnesau drin pobl yn gyfartal ar sail rhyw, oed, hil, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol ac weithiau credoau gwleidyddol neu grefyddol.

Esiamplau[golygu | golygu cod]

Mae esiamplau o gyfreithiau gwrth-wahaniaethu'n cynnwys,