Cofeb Ryfel Penysarn

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Cofeb Penysarn

Mae Cofeb ryfel Penysarn wedi ei leoli ym Mhenysarn, Ynys Mon, ar ben y bryn wrth ymyl yr mynediad. Mae hyn yn meddwl bod yn weledol i pawb sydd yn ei basio. Codwyd llawer o'r cofebion hyn ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd, cafodd enwau'r rhai a fu farw yn y rhyfel hwnnw eu hychwanegu at y gofeb hefyd.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Ar y plac Coffa'r Ail Ryfel Byd, mae John Owen Roberts o Gerrigwinilan Bach, Penysarn. Roedd yn 24 oed ac yn fab i Owen a Maggie Roberts. Roedd John yn Morwr Galluog ar y llong fasnachwr 'Arfordir Trefynwy' pan gafodd ei suddo oddi ar Iwerddon gan dorpedo wedi tanio o'r U-Boats, U-1305 ar 24 Ebrill 1945. Roedd John yn un o dri o dynion o Ynys Môn i'w chwalu ar y llong, a gollodd 16 o'r 17 criw ar y bwrdd. Yr unig oroeswr oedd Derek Cragg, bachgen ystafell llanast. a gafodd ei godi gan gwch pysgota Iwerddon. Y ddau anaf arall yn Ynys Môn oedd Joseph Stanley Jones - Prif Swyddog - o Bull Bay, mab Owen a Catherine Jones, a Benjamin Davies - Ail Swyddog - o Landdona, mab Dafydd ac Ellen Davies.

Enwau ar y gofeb[golygu | golygu cod y dudalen]

O'r Fyddin[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Hugh Arthur Hughes, Bryn Myfryr, Llanallgo
 • Hugh jones, Yscubor Fawr Llaneucrad
 • Griffith Owen, Craigfawr, Llaneucrad
 • John Owen, Craigfryn, Llancrad
 • Thomas Roberts, Ty Mawr, Llanfair M.E
 • Llonel Sotheby, Parciau, Llaneucrad
 • Robert Thomas, ponciau, Llaneucrad
 • Evan Williams, Ty’n-y-coed, Llanallgo
 • Jesse Williams, Stanley House, Llanallgo

O’r Llynges[golygu | golygu cod y dudalen]

 • William Jones, Clodofa, Llaneugrad
 • Charles Mathews, Penlon, Llanallgo