Ardaloedd Lloegr

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Lefel o lywodraeth leol yn Lloegr yw'r ardal (Saesneg: district), a elwir hefyd yn ardal awdurdod lleol neu ardal llywodraeth leol.

Mae strwythur llywodraeth leol yn Lloegr yn gyfuniad o systemau, ac mae pedair prif fath israniadau ar lefel yr ardal, ac mae cyfanswm o 326 o ardaloedd yn cynnwys:

Gelwir rhai ardaloedd "bwrdeistrefi", "dinasoedd", neu "fwrdeistrefi brenhinol"; mae'r rhain yn enwau ffurfiol yn unig, ac nid ydynt yn newid statws yr ardal.

Mae pob bwrdeistref a dinas, ac ychydig o ardaloedd, yn cael eu harwain gan faer sydd fel arfer yn ffigur seremonïol a etholir gan y cyngor dosbarth; fodd bynnag, mae gan rai ardaloedd faer etholedig uniongyrchol sy'n gwneud y rhan fwyaf o'r penderfyniadau polisi yn lle'r cyngor.

Ardaloedd anfetropolitanaidd[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae ardaloedd anfetropolitanaidd yn israniadau siroedd, ac yn rhannu pŵer gyda chynghorau sir. Mae cynghorau sir yn gyfrifol am wasanaethau megis addysg, gwasanaethau cymdeithasol a ffyrdd, tra bod cynghorau dosbarth yn rhedeg gwasanaethau megis casglu gwastraff, cynllunio lleol a thai cyngor.

Awdudodau unedol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae awdudodau unedol yn cyfuno pwerau ardaloedd anfetropolitanaidd a chynghorau sir, ac maent yn gyfrifol am weithredu'r holl wasanaethau yn eu hardaloedd. Fe'u crëwyd yng nghanol y 1990au o ardaloedd anfetropolitanaidd, ac yn aml yn llywodraethu mewn mannau fel trefi mawr a dinasoedd lle byddai'r trefniant hwn yn fwy effeithlon na strwythur dwy haen.

Bwrdeistrefi metropolitanaidd[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae bwrdeistrefi metropolitanaidd yn israniadau siroedd metropolitan ac yn gweithredu mewn ffordd debyg i awdudodau unedol, gan ddarparu'r holl wasanaethau yn eu hardaloedd.

Bwrdeistrefi Llundain[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae bwrdeistrefi Llundain yn israniadau Llundain Fawr a grëwyd yn 1965, ac yn rhannu pŵer gyda Chyngor Llundain Fwyaf (GLC). Wedi i'r GLC gael ei ddiddymu yn 1986 cawsant bwerau tebyg i'r awdudodau unedol. Yn 2000, crëwyd Awdurdod Llundain Fwyaf, i ddychwelyd i strwythur dwy haen o lywodraeth leol.

Map[golygu | golygu cod y dudalen]

England Administrative 2010.png

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]