Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Dylunio"

Jump to navigation Jump to search
Lleihawyd o 34 beit ,  13 o flynyddoedd yn ôl
Iaith (angen mwy o waith o bosib)
(Tudalen newydd: Caiff '''dylunio''', ei gysidro fel arfer ym maes arlunio, peirianneg, pensaerniaeth, a pethau eraill tebyg creadigol. Mae dylunio fel arfer yn golygu dylunydd yn...)
 
(Iaith (angen mwy o waith o bosib))
Caiff '''dylunio''', ei gysidroystyried fel arfer ym maesyn [[arlunio]], [[peirianneg]], [[pensaerniaeth]], aac pethau eraillym tebygmeysydd [[creadigol]] eraill. MaeYn dylunioy felbroses arfero ynddylunio, golygumae [['''dylunydd]]''' fel arfer yn cysidroystyried elfennauagweddau [[estheteg]], [[gweithrediad]], a nifer o elfennau eraill sy'n gofyn am [[ymchwil]], [[meddwl]], [[modelu]], addasu, ac ail-ddylunio helaeth.
 
== Athroniaeth Dylunio ==
Gall astudio natur ac effaith dylunio fod yn ddi-ddalaladwyddal. Does dim iaith dylunio unedig na corffchorff unedig ar gyfero dylunwyrddylunwyr o bob disgyblaeth. Gall llwyddiant achosi disgwyliadau uwch fel ym mhob maes, ond yn nylunio yn arbennig does dim modd o fesur y llwyddiant.
 
Mae nifer di ddiweddfawr o athroniaethau sy'n tywys dylunio a gwerthaugwerthoedd dylunio, gan fod agweddau gwahanol ar gyfer pob elfen o ddylunio, ac ar gyfer pob ffordd o feddwl a phob dylunydd unigol. <ref> Holm, Ivar (2006). ''Ideas and Beliefs in Architecture and Industrial design: How attitudes, orientations and underlying assumptions shape the built environment''. Oslo School of Architecture and Design. ISBN 8254701741.</ref> Defnyddir athroniaeth dylunio ar gyfer penderfynnu targeditargedau. Gall targed dylunio fod yn rhywbeth megis datrys problemau unigol pwysig yr elfen lleiaf, hyd at targedau dylanwadol, hynod o holistig a delfrydol. Defnyddir targedau, fel arfer arer gyfermwyn tywys dylunio;, er, gall hyn ddadlaugwrth-ddweud gyda'ry targedau syml, aac gall ddilynarwain at gwestiynnu pwrpas y dylunio. Dros amser hir, ynfe aml maeall hyn yn gwellawella safon y dylunio drost amser hir.
 
=== Y Broses o Ddylunio ===
'''Gall rhannau o'r broses o ddylunio gynnwys yr elfennau golynol:'''
*Dylunio Cyn-cynhyrchu
** [[Briff Dylunio]] - datganiad o dargedau'r dylunio
** [[Analeiddio]] - Analeiddio'rDadansoddi targedau'r dylunio presennol
** [[Ymchwil]] - Ymchwilio'r atebion dylunio yn y maes ac mewn meysydd eraill â thargedau tebyg
** [[Penodi]] - Penodi anghenion yr ateb dyluniadol
** [[Cyflwyniad]] - Cyflwyno'r atebion dyluniadol
*Dylunio yn ystod Cynhyrchu
** [[Datblygu]] - parhadparhâd a gwellgadgwellhâd o'r ateb dyluniadol
** [[Profi]] - Profi'r ateb dyluniadol
*Dylunio ar ôl Cynhyrchu ac ymatebion ar gyfer dyluniadau'r dyfodol
 
=== Diffinio Dylunio ===
GallYstyrir dylunioddylunio'n aml ei gysidro i fod yn ffurf fwy llym o [[Arlunio]], neu yn Arlunio gyda phwrpas penodedig. GweneirGwelir y gwahaniaethu yn bennaf pan mai rhywyn heblaw'r arlunydd sy'n penderfynnu'r pwrpas. Mewn [[Graffeg]], gwneirgwelir y gwahaniaethu yn aml rhwng [[Celf gain]] a [[Celf masnachol|Chelf masnachol]].
 
GallYstyrir [[peiriannu]]'n aml ei gysidro i fod yn ffurf fwy llym o ddylunio. GallGellid dadlau fod peiriannu a dylunio yn rhan o'r un broses neu dim ond yn rhannu elfennau, gan ddibynnu ar disgyblaethddisgyblaeth y dylunio. Mae'r ddau yn ffurf o ddatrys problemau, gyda'r diffiniad rhwng y ddau yn bodoli yn y defnydd o sylfaenau gwyddonol a mathemategol mewn peiriannu. Gall faint o wyddoniaeth a dylunio a ddefnyddir gwestiynnu os yw'r broses yn un o beirianneg neu wyddoniaeth; o fath cymdeithasol neu naturiol.
 
Mae'r berthynas rhwng dylunio a chynhyrchu yn un o gynllunio a gweithredu. Mewn damcan dylai'r cynllun ragweld a iawndalu unrhyw broblemau a godai yn ystod y broses. Mae dylunio yn cynnwys bod yn greadigol a datrys problemau, mae cynhyrchu ar y llaw arall, yn broses a gynllunwyd o flaen llaw. Mae peirianwyr a chynhyrchwyr fel arfer yn gweithio tuag at creu cynllun y dylunwyr, er mae disgwyl i ddyluwr gael syniad da o weithrediad y broses o beiriannu a chynhyrchu, iddynt allu dylunio yn fwy effeithlon.

Llywio