Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Sgwrs Defnyddiwr:Xxglennxx"

Jump to navigation Jump to search
Ychwanegwyd 1,840 beit ,  9 o flynyddoedd yn ôl
(→‎Delweddau: ymateb)
::::Ben. Dwi ddim yn derbyn y dadl y byddai'n troi cyfranwyr newydd i ffwrdd. Dyw'r fath beth yn digwydd ar en, felly sai'n gweld gwerth y dadl hwnnw. Nid yw delweddi ysgol mor ddifrifol, ond mae torcyfraith yn dorcyfraith, beth bynnag yw e. Yr unig awgrym y gallwn ei roi ydy defnyddio gwybodaeth en, NEU'r ffurflen uwchlwytho - mae'r paramedrau'n dangos yn awtomatig (dyddiad, hawl ayyb) ynghyd â'r tag hawlfraint o'r ddewislen. -- '''[[Defnyddiwr:Xxglennxx|<font color="green">Xxglennxx</font>]]''' (''[[Sgwrs_Defnyddiwr:Xxglennxx|sgw.]]'' • ''[[Special:Contributions/Xxglennxx|cyf.]]'') 21:47, 18 Ionawr 2012 (UTC)
 
Diolch i chi o'ch dau am eich sylwadau. Mae'n rhaid i mi gytuno fod hyn yn ymddangos yn du hwnt o lawdrwm yn enwedig gan NAD YDWYF wedi torri'r gyfraith yn yr achos yma gan mai fi sydd efo'r hawlfraint ar y delweddau hyn. Cytunaf hefyd gyda dadl Ben fod agwedd o'r fath yn debygol o yrru cyfranwyr newydd i ffwrdd, achos fel cyfranwr newydd felly yr wyf i yn teimlo am y peth. Gallwn gyfrannu sawl erthygl i'r prosiect hwn, ond rwyf yn llai tebygol o wneud hynny pan fod unrhyw ymdrech yn cael ei wasgu o'r neilltu heb unrhyw seremoni ac heb unrhyw arweiniad ar sut i wneud iawn o'r sefyllfa. Deallaf fod gwybodaeth hawlfraint yn hollbwysig, ac unwaith eto, rwyf yn fwy na bodlon i roi y wybodaeth angenrheidiol i chwi, ond yn anffodus NID WYF YN DEALL SUT MAE GWNEUD HYN, ac nid yw'r gosodiad gan Glenn: "copïo a phastio'r wybodaeth angenrheidiol o en" yn gwneud unrhyw synnwyr i mi ac felly nid yw hyn o unrhyw gymorth i ddatrys y sefyllfa. Gofynnaf i chwi yn garedig unwaith eto i roi manylion EGLUR ar sut i ddarparu y wybodaeth orchymyniedig ar y delweddau ar ôl iddynt gael eu uwchlwytho. A oes modd gwneud hyn? Diolch ymlaen llaw, edrychaf ymlaen i glywed gennych. Llwybrau 14:34, 19 Ionawr 2012
 
:Fel mae Glenn yn nodi, nid ydym wedi cael cyfle i gyfieithu'r cyfarwyddiadau i'r Gymraeg, mae'n anodd gwybod ble i ddechrau! Ceisiaf chwilio amdanynt ar y Wikipedia Saesneg. Yn y cyfamser, os ydych yn llwytho delweddau sy'n waith i chi, awgrymir eich bod yn eu llwytho i'r Comin (Wiki Commons) sy'n ei wneud yn haws i bob prosiect, ymhob iaith, allu manteisio at y ddelwedd rydych am rannu. Mae dolen ato fan [https://secure.wikimedia.org/wikipedia/cy/wiki/Nodyn:Hysbysiad_trwydded_uwchlwytho_fy_hunan hyn]. O beth dw i'n gofio, yn y broses uwchlwytho, mae blychau i'w llenwi, ble rydych yn datgan mai eich gwaith gwreiddiol chi ydy o a ble rydych yn nodi [http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ICTIC#For_image_creators pa drwydded] hoffech roi ar ddefnydd y delwedd. Falle bod hyn yn edrych fel rigmarol hurt, ond mae cyfrifoldeb gan sefydliad WikiMedia i sicrhau nad yw delweddau yn mynd yn groes i hawlfraint.--[[Defnyddiwr:Ben Bore|Ben Bore]] 16:37, 19 Ionawr 2012 (UTC)
 
::Os mai ti sydd â'r hawlfraint, mae'n rhaid iti nodi hyn yn y nodyn. Os nad wyt ti, nid ydym, fel wici, yn gwybod hynny, ac mae'n rhaid cael gwared â ffeiliau sy'n colli gwybodaeth, yn enwedig gwybodaeth hawlfraint. Gan dy fod yn dweud mai ti sydd â'r hawlfraint, dwi'n tybio dy fod yn rhywbeth i wneud â'r ysgol? Yn yr achos hwnnw, nid wyt ti i fod i ysgrifennu erthyglau sy'n ymwneud â'r ysgol, oherwydd mai [[:en:Wikipedia:Conflict of interest|gwrthdaro diddordebau]] ydyw. Efallai dyma sut rwyt yn teimlo am y peth, ond dyma hawliau Wicipedia - nid fi, cofia. Bu'n hen bryd i'r wici yma gael trefn ar eu delweddi, ac dwi yn un sy'n ceisio eu gorfodi cyn belled ag y bo modd. Mae cyfarwyddiadau gennym, sef [[Wicipedia:Uwchlwytho_ffeiliau#Mini_how-to]]. Mae'r erthygl yn Saesneg ar hyn o bryd yn anffodus. Mae canllawiau hefyd ar [[Arbennig:Upload]]. 1. Nodi o le daw'r ffeil. 2. Darparu'r wybodaeth. 3. Dewis y drwydded. Mae rhybudd yno hefyd, sy'n dweud, "''Mae'n rhaid ichi ddarparu'r wybodaeth (y disgrifiad, ffynhonnell, awdur, dyddiad, a'r caniatâd) a'r drwydded gywir o'r gwymplen "Trwyddedu:" isod (hynny yw, gyda'r tag cywir). Os nad ydych yn cwrdd â'r gofynion hyn, dilëir y ffeil cyn gynted ag y bo modd a heb drafodaeth. Drwy uwchlwytho ffeil, rydych yn cytuno i gwrdd â'r amodau hyn ac yn tystio'ch bod yn deall yr hyn sydd ei hangen gwneud arnoch. Os oes angen cymorth arnoch, ymwelwch â Wikipedia:Media copyright questions neu ofyn yn Wicipedia:Y Ddesg Gymorth''." Gobeithio fod hwn o gymorth iti. Os nad, dweda eto, a byddwn yn hollol barod i egluro ar unrhyw beth rwyf wedi'i ddweud :) -- '''[[Defnyddiwr:Xxglennxx|<font color="green">Xxglennxx</font>]]''' (''[[Sgwrs_Defnyddiwr:Xxglennxx|sgw.]]'' • ''[[Special:Contributions/Xxglennxx|cyf.]]'') 00:19, 20 Ionawr 2012 (UTC)
 
== The Pebble and the Penguin ==
7,458

golygiad

Llywio