Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Wicipedia:Gweinyddwyr"

Jump to navigation Jump to search
Ychwanegwyd 500 beit ,  9 o flynyddoedd yn ôl
dyfal donc...
(dyfal donc...)
Defnyddwyr sydd â galluoedd arbennig ganddynt yw'r '''gweinyddwyr''', sy'n eu galluogi i wneudgallu rhaiperfformio tasgau cynnal a chadw ar Wicipedia. Nid y gweinyddwyr sydd yn penderfynu ar y tasgau, heblaw ei fodbod yn dasg amlwg neu angen ei wneudgweithredu yn ddiymdroi (e.e., dileu lluniau sydd wedi eu huwchlwytho heb ganiatâd perchennog yr hawlfraint). Yn hytrach â hyn, gweithredu penderfyniadau'r gymunedcymuned Wicipedia yw eu swyddogaeth. Maent yn ddefnyddwyr eu hunain, sydd yn ymgymryd â'r gwaith gweinyddol ychwanegol yn ddi-dâl. Eu prif ddyletswyddau yw diogelu a dileu tudalennau, golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu, rhwystro defnyddwyr, a dadwneud y gweithredoedd hyn i gyd hefyd.
 
== Creu gweinyddwyr ==
Gan fod criw'r Wicipedwyr Wicipedia Cymraeg yn fach o'i gymharu â Wikipedia Saesneg mae'r ymateb i geisiadau yn gallu bod yn arafach o lawer nag yw hi ar Wikipedia. Mae weithiau'n gallu bod yn anodd dirnad ystyr diffyg ymateb i gynnig – ai diffyg cefnogaeth sydd wrth ei wraidd ynteu dim gwrthwynebiad i'r cynnig, neu ddiffyg amser i ystyried pob trafodaeth ac ymateb iddynt. Mae tuedd wedi datblygu i gymryd bod cynnig yn dderbyniol os na fynegir unrhyw wrthwynebiad iddo. Os na chewch ymateb i gais am help gweinyddwr peidiwch â digalonni – rhowch nodyn i'w hatgoffa ar y Caffi ar ôl rhai wythnosau.
 
Ceir rhagor o fanylion am weinyddwyr ar y [[:en:Wikipedia:Administrators|Wikipedia Saesneg]].
 
== Arolygu a thynnu gweinyddwyr ==
==Review and removal of adminship==
Os yw gweinyddwr yn camddefnyddio ei bwerau, gall dynnu'r pwerau hyn. Y bobl sy'n gallu tynnu statws gweinyddwr ydy [[:en:User:Jimbo Wales|Jimmy Wales]], stiwardiaid, neu ar gais y [[:en:Wikipedia:Arbitration Committee|Pwyllgor Cyflafareddu]]. Yn ôl eu disgresiwn, efallai y bydd cosbau llai hefyd yn cael eu hasesu yn erbyn gweinyddwyr problemus, gan gynnwys cyfyngu ar eu defnydd o bwerau penodol neu eu rhoi ar brawf gweinyddol. Mae'r gallu technegol i dynnu statws gweinyddwr yn gorwedd gyda'r [[:m:Stewards|stiwardiaid]] a [[en:User:Jimbo Wales|Jimmy Wales]].
{{anchor|Removal of adminship (desysopping)}}
 
If an administrator abuses administrative powers, these powers can be removed. Administrators may be removed either by [[User:Jimbo Wales|Jimmy Wales]], stewards or by a ruling of the [[Wikipedia:Arbitration Committee|Arbitration Committee]]. At their discretion, lesser penalties may also be assessed against problematic administrators, including the restriction of their use of certain powers or placement on administrative probation. The technical ability to remove administrator status rests with [[m:Stewards|stewards]] and [[User:Jimbo Wales|Jimmy Wales]].
Bu nifer o weithdrefnau a awgrymwyd ar gyfer [[:en:Wikipedia:WikiProject_Administrator/Admin_Recall|tynnu statws gweinyddwr sy'n atebol i'r gymuned]], ond nid oes yr un ohonynt wedi cyrraedd [[Wicipedia:Consensws|consensws]]. Bydd rhai gweinyddwyr yn sefyll am ail-gymeradwyaeth yn ôl eu ceisiadau eu hunain o dan amgylchiadau penodol; gweler [[Wicipedia:Gweinyddwyr#Ail-gymeradwyaeth wirfoddol|#Ail-gymeradwyaeth wirfoddol]]. Gall defnyddwyr ddefnyddio'r proses datrys anghydfod i ofyn am sylwadau ar addasrwydd gweinyddwr.
 
There have been several procedures suggested for a [[Wikipedia:WikiProject_Administrator/Admin_Recall|community based desysop process]], but none of them have achieved [[Wikipedia:Consensus|consensus]]. Some administrators will voluntarily stand for reconfirmation under certain circumstances; see [[#Administrator recall]]. Users may use [[WP:DR|dispute resolution]] to request comment on an administrator's suitability.
7,444

golygiad

Llywio