Anorak

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
 Rhybudd! Broom icon.png Mae'n bosibl nad yw pwnc yr erthygl hon yn un digon pwysig iddo haeddu lle ar Wicipedia.
Os na ellir profi fod y pwnc o ddigon o ddiddordeb i fod yn destun erthygl wyddoniadurol, fe all yr erthygl gael ei dileu. Os ydych yn credu fod yr erthygl yn werth ei chadw rhowch eich rhesymau dros hynny ar ei dudalen sgwrs.
Mae'r nodyn yma yn rhoi'r erthygl yn y categori Amlygrwydd.


Mi wnaeth Anorak ddechrau yn 2017 fel grwp. Mi wnaethon nhw gystadlu yn yr eisteddfod ar lwyfan Maes B a chawson nhw lawer o bobl i wrando arnyn nhw. Maen nhw yn defynddio offerynnau fel gitar, gitar fas, piano a drymiau. [angen ffynhonnell]Aelodau’r grwp

Malan Fon (piano a canu),Llyr Jones (gitar), Tomos Roscoe (gitar bas) a Gwern ap Arwel (drymiau)


Sut wnaethon nhw ffurfio?

Mi wnaeth y grwp ddod at ei gilydd gan fod Llyr, Tomos a Gwern wedi mynd i dy Gwern a penderfynu greu grwp ond mi wnaeth y grwp ddim dechrau am eu bod nhw angen rhywun i ganu yn y grwp! Wedyn mi glywodd Malan am hyn a dyna pryd ofynnodd hi gai hi ymuno a dyna sut wnaeth y band ffurfio. Gwern feddyliodd am yr enw Anorak ac mi wnaeth pawb gytuno hefo’r enw yma.


Ond yn diweddar mi orffenoedd y grwp oherwydd mi wnaeth pawb fynd i'r brifysgol ond gobeithio bod nhw am ddechrau y grwp eto a dechrau yn nol yn cryfach nag o’r blaen!